Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Uvećanje računa za mobilni i "nevidljive poruke"

  • Začetnik teme paerk_w
  • Datum pokretanja
P

paerk_w

#1
Imam problem sa uvećanjem računa za mobilni. Kada sam otišao kod operatora da proverim u čemu je stvar, rekli su mi da sam prijavljen na neke poruke, ali te poruke se ne prikazuju, odnosno ne stižu mi.

Da li je neko imao sličan problem? Da li možda poznajete nekoga kome se ovo sa porukama desilo?
 

Top