Šta je novo?

Usvojen Zakon o mladima

LEGEND
Učlanjen(a)
14.12.2009
Poruka
29.056
Skupština Srbije


Usvojen Zakon o mladima

Tanjug


Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o mladima, čiji je cilj sistemska briga o toj populaciji, pošto u Srbiji 20 odsto stanovništva čine mladi.

S obzirom na to da se Srbija, kao i EU, suočava sa trendom smanjenja broja mladog stanovništva, neophodno je stvarati uslove za puni razvoj njihovih potencijala i aktivno učešće u društvu, smatra Vlada Srbije.

Osnovna načela na kojima se zakon zasniva jesu podrška mladima, jednakost i zabrana diskriminacije, jednake šanse, jačanje svesti o značaju mladih i njihovoj društvenoj ulozi, aktivno učešće mladih, kao i odgovornost i solidarnost mladih.

Za primenu zakona u ovoj godini nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu, dok će se za narednu i 2013. godinu sredstva obezbedjivati u skladu sa primanjima i fiskalnim mogućnostima budžeta, a na predlog resornog ministarstva za realizaciju omladinske politike u oblastima omladinskog sektora.

Predviđeno je obrazovanje Saveta za mlade pri Vladi, kao savetodavnog tela, koje bi činili predstavnici organa državne uprave u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa, udruženja i saveza, lokalnih kancelarija za mlade i ugledni stručnjaci.

Takođe, zakon predviđa i postojanje krovnog saveza mladih, kao najvišeg oblika organizovanja, koji bi obuhvatao najmanje 60 registrovanih udruženja koja pokrivaju barem dve trećine upravnih okruga u Srbiji i koji najmanje dve godine sprovode omladinske aktivnosti u više jedinica lokalne samouprave.
 
Top