:: Uputstvo za učenje ::

Član
Učlanjen(a)
18.06.2009
Poruka
4.265
:: Uputstvo za učenje ::

UPUTSTVA ZA UČENIKE :

KAKO POBOLjŠATI SVOJE UČENjE?


ŠTA ZNAČI UČITI AKTIVNO?
• trudi se da gradivo razumeš i povežeš
• poveži gradivo koje učiš s onim znanjem koje već imaš (podela na predmete je didaktička, a u životu je sve povezano!)
•uči čitajući poluglasno (ili koristeći unutrašnji govor)
•pri ponavljanju čitaj samo podcrtane delove (ako se ne prisećaš, čitaj ponovo sve!)
• pronađi (i podcrtaj) važne delove (ako je gradivo sasvim novo tek tokom drugog čitanja)
svojim rečima tumači gradivo (i kad s i sam/a u sobi, ali pored zatvorene knjige)
• aktivno ponavljaj male celine i kreći dalje tek kada ih naučiš (ne brzaj!)
• obično se bolje uči samostalno, a povremeno se možeš s nekim međusobno ispitivati

KAKO ORGANIZOVATI UČENjE?
• uči što je više moguće na istom mestu (u sobi!)
razdeli gradivo u manje celine
• napravi polugodišnju strategiju učenja
• poctravaj bitne delove (u drugom čitanju)
• raspitaj se kako izgledaju testovi znanja i tome prilagodi učenje
• napravi svoje beleške ili skice
• u dnevnom rasporedu mora biti mesta za odmor, zabavu...
• pitaj nekog, ako ne razumeš (to nije sramota!)
• ne uči tokom noći uoči testa
• uči kontinuirano tokom cele godine (pomalo), a ne kampanjski
• prošetaj se i budi fizički aktivni i u vreme najžešćeg učenja
• ne odgađaj učenje u zadnji tren (to je brzi izlaz iz neugodnosti, ali nije konačno rešenje!)
• ako se baš sada ne možeš skoncentrisati, promeni dnevni plan učenja (ne troši vreme uzalud!)
• ako nisi uspe ostvariti plan učenja, koriguj ga prema novonastaloj situaciji

KAKO POVEĆATI MOTIVACIJU?
• veseli se kad nešto naučiš ili položiš (i proslavi" to s društvom!)
• svaki napredak poprati pozitivnim mislima (i mali napredak je napredak!)
• traži zanimljivosti u gradivu (one uvek postoje!)
• nagradi se kad ostvarišplan (izlaskom!?)
• treba nagraditi i upornost u učenju (drugom ćeš prilikom naučiti brže i bolje!)
• nisu svi drugi pametniji od tebe, već bolje organizirani i imaju bolje navike i metode učenja i snalaženja

ŠTA NE TREBA ČINITI U UČENjU?
• seti se na vreme da postoje provere učenja i to savkodenevno (one tebe vrebaju i kad ti ne misliš o njima!)
• ne razmišljaj o strahu od odgovaranja ili testa znanja tokom učenja
• ne postavljaj sebi prevelike dnevne zahteve i neostvarive ciljeve
• ne prekidaj učenje čim nešto ne razumeš (mozgaj ili nekog pitaj! To nije sramota!)
• ne budi malodušan/na zbog težine gradiva ili zaboravljanja (sve se može naučiti i svi zaboravljaju!)
• ne brzaj samo napred u gradivu (nište bez aktivnog ponavljanja!)
• ne odustaj od učenj a zbog zabave ili drugih poslova (najpre učenje, pa onda nagrada!)
• ne oslanjaj se praviše na tuđe beleške (one su najčešće usputni produkt tuđeg učenja!)
• ne veruj svojim drugovima i drugariama da vrlo malo uče (svi se volimo hvaliti! Hvali se i ti!)
• ne odbijaj pomoć i savete!

Tekst pripremila:

Maja Vračar, diplomirani pedagog
 
Natrag
Top