Šta je novo?

Upis učenika u osnovnu školu

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.209
Upis učenika u osnovnu školu

Upis deteta u školu jeste obaveza svakog roditelja/staratelja, koji je dužan da je ispuni najkasnije do 31. maja kalendarske godine u kojoj će, u trenutku početka školske godine, njegovo dete imati najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Za očekivati je da su roditelji upućeni u uzrast sopstvenog deteta, ali, za svaki slučaj, na obavezu upisa podsetiće ih nadležni organ lokalne samouprave: opština vodi evidenciju o deci sa boravištem na svojoj teritoriji, i jednom godišnje obaveštava roditelje i škole o deci koja su stasala za školovanje. S druge strane, škola obaveštava roditelje i opštinu o deci koja su stasala za upis, ali nisu upisana u školu, i to čini u najkasnije 15 dana od isteka upisnog roka. Kad nadležni organ opštine primi to obaveštenje, podnosi prekršajnu prijavu protiv roditelja.

Raniji i kasniji upis
Dete se može upisati i već sa šest godina starosti – ako psiholog škole proceni da je spremno za pohađanje nastave – ali i kasnije od propisanog roka, ako postoje opravdani razlozi za to (na primer, bolest deteta). Ako razlozi nestanu pre nego što dete dosegne uzrast od osam i po godina, ono će biti upisano u prvi razred; ako nestanu nakon tog vremena, dete će moći da upiše razred koji odgovara nivou znanja i sposobnosti koje poseduje u tom trenutku.

Izbor škole
Roditelj može da izabere osnovnu školu u kojoj će njegovo dete pohađati nastavu. Škola je, s druge strane, obavezna da upiše svako dete koje ima prebivalište na području škole, a druga deca biće primljena ako postoje prostorne ili kadrovske mogućnosti za to. Roditelji treba da podnesu zahtev školi za koju su se odlučili najkasnije do 1. februara kalendarske godine u kojoj upisuju dete.

Dokumentacija za upis
Prilikom prijave deteta, roditelj podnosi sledeća dokumenta:

izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci);
uverenje o završenom predškolskom pripremnom programu, koju izdaje ustanova u kojoj je dete pohađalo program;
potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu i izvršenoj vakcinaciji.
Ispitivanje deteta
Nakon upisa, školski psiholog i pedagog ispituju različite sposobnosti deteta, kako bi utvrdili da li je u potpunosti spremno za pohađanje nastave. Ovo ispitivanje obavlja se na maternjem jeziku deteta. Ako je potrebno, škola je dužna da obezbedi prevodioca.

Nakon ispitivanja, stručni tim može da utvrdi:

da je dete potpuno spremno za pohađanje nastave;
da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnog plana, koji bi detetu olakšao obrazovanje;
da postoji potreba za dodatnom podrškom za obrazovanje.
 
Top