Šta je novo?

U pravosuđu 2.000 službenika višak

Učlanjen(a)
19.09.2009
Poruka
27.643
Sprovođenje odluke Vlade Srbije o racionalizaciji

palata-pravde-v.jpg


Beograd - Od 2.000 ljudi, koliko je procenjeno da je višak u pravosudnoj administraciji, njih 1.190 se do sada dobrovoljno prijavilo da uz naknadu napusti posao, rečeno je "Blicu" u Ministarstvu pravde Srbije.

- Ukoliko bude bilo potrebe za daljom racionalizacijom broja radnih mesta u administraciji i pravosuđu, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca napraviće unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta. Oni koji ostanu neraspoređeni imaće pravo na nadoknadu na osnovu zakona koji uređuje prava državnih službenika i nameštenika pri promeni uređenja državnih organa. To će biti poznato tokom januara sledeće godine - kaže za "Blic" državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
On je podsetio da je na sednici Vlade Srbije, održanoj 9. oktobra 2009. godine, usvojen akcioni plan o načinu rešavanja viška zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje u uslovima reforme pravosudnog sistema.
- Akcioni plan sprovodi se po principu dobrovoljnosti, koji podrazumeva da se zaposleni slobodno i svojom voljom opredele za sporazumni prestanak radnog odnosa, a mogu da biraju četiri modela otpremnine. Vlada je obezbedila sredstva za najviše 2.500 zaposlenih. Rok za prijavljivanje zaposlenih za dobrovoljni prestanak radnog odnosa bio je 10. novembar - rekao je Homen.
Nakon što je Vlada Srbije donela akcioni plan o višku zaposlenih, tri dana kasnije, 12. oktobra ove godine, i Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Srbije potpisao je sporazum kojim je za one koji se dobrovoljno prijave da napuste posao obezbeđeno da biraju između četiri modaliteta naknade. Kako nam je rečeno u Ministarstvu pravde, najveće naknade biće oko 400.000 dinara. Ovi propisi se odnose na administrativne radnike u pravosuđu, kao na primer daktilografe, vozače, dok će za sudije i tužioce koji posle reizbora budu višak biti drugačije.
Državni sekretar Slobodan Homen napominje da se Ministarstvo pravde opredelilo za uvođenje računara u sudnice i tužilaštva.
- Takav sistem je dosad uveden u trgovinske sudove i pokazao se kvalitetnim jer je ubrzao rad trgovinskog sudstva i onemogućio korupciju. U prethodnih pet godina u sistemu pravosuđa, odnosno u administraciji, zaposleno je 3.000 novih ljudi, ali je pravosuđe, nažalost, radilo još sporije. Ubuduće će računar sam dodeljivati broj predmeta i određivati sudije, tako da neće biti potrebe za administracijom - objasnio je Homen.


Četiri modela za novčanu naknadu:
Novčanu nadoknadu u iznosu od 10 prosečnih zarada u privredi Srbije za zaposlene koji imaju više od 10 godina staža;
Novčanu naknadu u visini dinarske protivvrednosti od 120 evra po godini staža po srednjem kursu na dan usvajanja zaključka;
Otpremnine u skladu sa Zakonom o radu, i to jedna trećina plate za prvih 10 godina staža i jedna četvrtina plate za naredne godine radnog staža, sve uvećano za 30 odsto;
Otpremnine u skladu sa Zakonom o radu, i to jedna trećina plate za prvih 10 godina staža i jedna četvrtina plate za naredne godine radnog staža, plus ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i u slučaju nezaposlenosti.

Autor: Vuk Z. Cvijić
 
Top