Šta je novo?
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Ostve - ostiOsti su ribarska oruđa nalik kopljima, ali na svom kraju imaju montiran trozubac ili višezubac.
osti.gif
Ostima se riba uglavnom lovi iz čamca, u zonama gde je providnost vode do dna, dok dubina do koje je moguće uloviti ribu zavisi od dužine motke na koju su osti pričvršćene. Ako riba miruje na dnu, tada se laganim pokretima osti dovedu do rastojanja sa koga se riba energičnim pokretom probada. Povratne kukice na zupcima ne dozvoljavaju ribi da nakon probadanja otpadnu sa ostiju. Najuspešnije se ovako lovi u kasnu jesen, pre nego što se voda ledi, jer je tada riba najmanje pokretna i to uglavnom som, smuđ i ostale ribe dna
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Elektroribolov

Riba se može loviti na razne načine: rukama, otrovom, eksplozivom i električnom strujom. Jedino ovaj poslednji način spada u izuzetnim prilikama u zakonski dozvoljen ribolov. Ostali navedeni načini ribolova su najstrože zabranjeni i koriste ih isključivo krivolovci ili ribokradice.

Elektroribolov, ili lov ribe pomoću električne struje, sprovodi se u otvorenim i zatvorenim ribolovnim vodama, kao i u ribnjacima. Njegova primena na svim ostalim vodama, sem u ribnjacima, je u vezi sa naučnoistraživačkim radom u ribarstvu.

Elektroribolovom na otvorenim i zatvorenim vodama ne vrši se totalno izlovljavanje prisutnog ribljeg naselja, već samo izlov ribe u ogledne svrhe u količinama dovoljnim za uzorkovanje riba u cilju sprovođenja naučnoistraživačkih radova u ribarstvu.

Jedino u slučaju izlova krupnih grabljivica, a u cilju čišćenja vodotoka od njih, selektivnim izlovom pomoću kombinacije elektroribolova i stajaćih mreža, može se dozvoliti ulov većih količina riba.

Na ribnjacima se pomoću elektroribolova tera riba u alov i time se poboljšava efekat ovog ribarskog alata.

Princip elektroribolova je u korišćenju agregata za elektroribolov, u vidu veze motor - generator istosmerne struje napona od 150-600 V i jačine od 3-15 A, ili akumulatorskog pogona (za agregate manje snage), kao i impuls generatora za rad na frekvencijama od 20-100 Hz, radi mogućnosti selektivnog ribolova. Preko + i - elektrode (anode i katode), sprovodi se električna struja kroz vodu i u neposrednoj okolini + elektrode prisutna riba se omamljuje i lako vadi iz vode. Za uspešan rad elektroagregata je važna elektroprovodljivost vode, odnosno sadržaj rastvorenih soli u vodi. U vodama sa najmanjim sadržajem rastvornih soli rad agregata je najefikasniji.

Električna struja se koristi i za sprečavanje ulaska riba u vodograđevinske objekte (hidroelektrane i vodovod), korišćenjem tzv. elektrobaraže, koja se zasniva na principima delovanja elektricne struje na ribe, odbijajuci ih da prilaže usisnim cevima.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=2]Golim rukama[/h] Ma koliko to neverovatno zvučalo, ribu je moguće uloviti golim rukama, bez ikakvog drugog pomagala. Možda ste i čuli, a možda i niste, da su pojedinci tamo negde lovili šarane rukama. Prenosim Vam priču jednog mog prijatelja iz Bačkog Monoštora:
"Išo ja jedanput čamcem sa onim ..., znaš ti njega. Vozali smo se tako pored trske i rogoza, kad on odjedanput kaže da stanemo. Polako je dovatio veslo, gledo po vr vode, a onda se namistio, metnio ruke u vodu i ... izvadio šaranca napolj."

rukama.gif
 
Top