Šta je novo?

Šta se dešava sa dobrim ljudima koji nisu hrišćani nakon smrti?

Član
Učlanjen(a)
25.10.2011
Poruka
1.562
Ja uopšte nisam rekao da je provokacija a nisam ni mislio

Ja sam ubeđen da se DUH čovekov po smrti vraća Bogu. A posle suda, koji će tek biti se odlučije šta će biti sa dušom i telom.

Ne postoji 100 % DOBAR čovek i 100 % LOŠ, već samo varijacije. Što automatski znači da za života nema šanse da čovek nepogreši!
Posle nanovorođenja možda, ali pre nikako.
 
Član
Učlanjen(a)
31.12.2011
Poruka
1.534
I ja da kazem nesto o besmrtnosti duse.

Prvi odlomak Svetog pisma koji se smatrao za učenje o besmrtnosti duše pojavljuje se gotovo na samom početku Postanja. On glasi: Potom reče Bog: da načinimo čoveka po svojemu obličju (kako glasi Daničićev prevod, a zapravo: po obrazu - liku - i podobiju, obličju). Lik i obličje, tj. obraz i podobije o kojima se ovde govori odnose se na dušu, a ne na telo. Kako je Bog besmrtan, onda i ljudska duša, koja je po Njegovom liku, obrazu, mora takođe biti besmrtna. Ovaj zaključak su, kako ćemo to kasnije videti, izveli i naglasili oci istočne Crkve. On se, mnogo ranije, pojavljuje u premudrosti Solomonovoj; kralj - prorok, Solomon, primećuje: Jer Bog čoveka stvori za netruležnost, i po liku svog večnog bića stvori ga (Prem Sol 2, 23)..

Sledeći odlomak iz Knjige Postanja koji podrazumeva besmrtnost duše nalazi se u 15. poglavlju, gde Bog govori Avraamu i kaže: A ti ćeš otići k ocima svojima u miru, i bićeš pogreben u dobroj starosti (Post. 15; 15). To znači da duše Avraamovih predaka nisu iščezle kada su oni umrli, nego da su preživele na drugom mestu na koje će - kada umre - otići i njegova duša.

U Knjizi postanja se dalje kaže da onemoćav, umre Avraam u dobroj starosti, sit života, i bi pribran k rodu svojemu (Post. 25, 8). Ovde se ponovo kaže da su duše Avraamovih predaka nastavile da postoje i posle smrti, kao i da je njegova duša preživela smrt i otišla da im se pridruži.

U istom odlomku čitamo i da je Avraamov sin Ismail umro u 137. godini i bio pribran k rodu svojemu (25, 17).

Nešto slično nalazi se i u 35. glavi Knjige postanja, gde se pominje smrt drugog Avraamovog sina, Isaka. Ovde čitamo: A Isaku beše sto u osamdeset godina. I onemoćav umre Isak u 6U pribran krodu svojemu ... (Post. 35:28-29).

Izraz "bi pribran k rodu svojemu" često se ponavlja u Starom zavetu. Treba ga shvatiti onako kako sam izneo - ne u smislu da je telo bilo sahranjeno na istom mestu gde i tela čovekovih predaka, nego u smislu da je duša prešla u duhovnu oblast, u kojoj obitavaju duše. To se može videti ukoliko se ispita značaj često ponavljane tvrdnje da, umrev, Avraam bi pribran k rodu svojemu. Avraamovi preci su, osim Tare, umrli u Mesopotamiji, zemlji Haldejaca, dok je Avraam umro i bio sahranjen u zemlji Hanaanskoj. Očigledno je da tvrdnja da "Avraam bi pribran k rodu svojemu" može značiti samo da se njegova duša pridružila dušama njegovih predaka u duhovnom svetu.

Drugi odlomak iz Knjige postanja koji nagoveštava besmrtnost duše je sledeći: I Bog reče Izrailju noću u utvari: Jakove! Jakove! A on odgovori: evo me. I Bog reče: ja sam Bog, Bog otaca tvojih (Post. 46, 2 - 3). Komentarišući ovaj odlomak, istaknuti bogoslov i predavač osamnaestog veka Evgenis Vulgaris kaže:

"Da je Bog rekao: Ja sam Bog tvojih sinova i tvojih kćeri; ja sam Bog tvojih potomaka; ja sam Bog tvoga naroda koji će se sve više i više umnožavati - bezbožni i brzopleti bi mogli imati neko opravdanje rekavši da Bog ovde nije obećao ništa sem blagodati, zaštite i pomoći, ali samo u ovom životu Bog je, međutim, Jakovu rekao da je On Bog njegovih otaca Jakovljevi preci, međutim, nisu više živeli na ovom svetu;.. oni su pomrli mnogo pre toga i na zemlji nije preostalo ništa od njih osim nešto praha i tvari - ako je i to negde preostalo, sakupljeno na jednom mestu ".

"Prema tumačenju takvih (bezbožnih) ljudi, Jakovljevi preci su bili nepostojeći i bili su samo tvorevina mašte Jesu li to! Onda Jakovljevi preci za koje Gospod kaže da je sa njima i sa kojima obitava? Da li je, prema tome, njihov Bog Jakovljev Bog truleži i? mrtvačkih crva? Da li je On, dakle, Bog onih koji doslovno ne postoje? "

"Nemojmo huliti na Boga Bog nije Bog mrtvih nego živih Reč Božija je istinita i pouzdana, i ne ostavlja sumnju u onima koji imaju zdravo rasuđivanje i razum:. Ne plaši se Jakove, Ja sam Bog tvojih otaca, kao što sam i tvoj Bog ".

"U pogledu tvojih predaka, budući da su sada živi i da postoje, a što se tiče njihovog važnijeg i dragocenijeg dela (duše) ..., kažem da sam ja Bog tvojih otaca jer žive i postoje sada, kada mi govorimo" (E Vulgaris, Pobožne rasprave, Atina, 1962, str 205 -. 207)..

Vulgarisovo gorenavedeno tumačenje je u potpunosti saglasno sa tvrdnjom kakvu je Hristos izneo materijalistički raspoloženim sadukejima, koji nisu verovali u vaskrsenje mrtvih. Hristos je rekao: Niste li čitali šta vam je Bog rekao govoreći: Ja sam Bog Avraamov, i Bog Isakov, u Bog Jakovljev? Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Ova tvrdnja pojavljuje se u Matejevom Evanđelju (22, 31 - 32), dok su u Lukinom Evanđelju ovoj tvrdnji dodate i reči: jer su njemu svi živi (Lk. 20; 38).

Još jedan starozavetni tekst koji upućuje na besmrtnost duše nalazi se u 28. glavi Prve knjige Samuilove (koja se naziva i Prva knjiga o carevima). U njoj čitamo kako je izrailjski car Saul razgovarao sa duhom proroka Samuila, značajne izrailjske ličnosti, koji je tada već bio mrtav i sahranjen. Ta priča ukratko izgleda ovako: Filistejci su sakupili vojsku i pripremali su se da napadnu Izrailj. Videvši filistejsku vojsku, Saul, prvi izrailjski car, bi obuzet strahom i srce mu uzdrhta veoma. Saul je upitao Gospoda šta da čini, ali mu Gospod nije odgovorio. To nisu učinili ni proroci, niti je neko obaveštenje dobio iz snova. Zato je otišao kod žene koja je bila medijum (engastrimithos) da "dozove" Samuilov duh i da ga on posavetuje. Ta žena je videla Samuilov duh (tj. dušu) u obliku starca ogrnutog plaštom. Sv. pismo nastavlja da nam kazuje sledeće:

A Samuilo reče Saulu: Zašto si me uznemirio i izazvao? Odgovori Saul: U nevolji sam velikoj, jer Filisteji zavojštiše na me, a Bog odstupi od mene, i ne odgovori mi više ni preko proroka, ni u snu, zato pozvah tebe da kažeš šta ću činiti (.. 1. Sam 28; 15) . Samuilo odgovara da je Bog odstupio od Saula i postao njegov neprijatelj jer Mu Saul nije bio poslušan. Samuilo dodaje da će Bog predati Izrailj kao i samog Saula u ruke Filistejcima i da će sutra i Saul i njegovi sinovi biti sa njim - tj. u carstvu duhova.

Iz ove povesti doznajemo da Samuilova duša živi i posle smrti, da je svesna i da bistro razmišlja, da se sporazumeva sa Saulom, pa čak i da je u mogućnosti da predvidi šta će se dogoditi.

Drugi starozavetni događaj koji upućuje na besmrtnost duše nalazi se u 3. Knjizi o carevima (naziva se i 1 Knjiga o carevima.)

A posle toga razbole se sin ženi domaćici, i bolest njegova bi vrlo teška, tako da izdahnu. I ona reče Iliji: šta je tebi do mene, čoveče Božiji? Jesi li došao k meni da spomeneš bezakonje moje i da mi umoriš sina? A on joj reče: daj mi sina svojega. I uzev ga iz naručja njezina odnese ga u gornju klijet gde on seđaše, i položi ga na postelju svoju. Tada zavapi ka Gospodu i reče: Gospode Bože moj ... neka se povrati u dete duša njegova. I Gospod usliši glas Ilijin, te se povrati u dete duša njegova, i ožive. A Ilija uzev dete snese ga iz gornje klijeti u kuću, i dade ga materi njegovoj, i reče Ilija: vidi, živ je sin tvoj. A žena reče Iliji: sada znam da si čovek Božiji i da je reč Gospodnja u tvojim ustima istina (1 Car 17, 17 - 24..).

Ovaj prikaz poučava nas da smrt ne rezultira uništenjem duše; da se u trenutku smrti duša razlučuje od tela koje je oživljavala, u potpunosti zadržavajući svoju moć da ga ponovo oživi, jer se kaže da je detetovo telo, kada se duša vratila u njega, u potpunosti oživelo.

O besmrtnosti duše govori se i u Knjizi propovednikovoj. U poslednjoj glavi ove knjige čitamo da se sa smrću prah (tj. telo) vrati u zemlju kako je bio, a duh se vrati k Bogu koji ga je dao (Knj. prop 12, 7)..

U knjizi Premudrosti Solomonove, koja u poretku knjiga u Septuaginti sledi neposredno nakon Knjige propovednikove (ne nalazi se u srpskom izdanju, tj Daničićevom prevodu Starog. Zaveta, prim. Prev.), Nalazi se jedan rečit odlomak koji jasno i naglašeno potvrđuje besmrtnost duše. On glasi:

Duše pravednika su u ruci Gospodnjoj i muke ih neće dotaći. Pred očima nerazumnog one izgledaju kao da su mrtve, i njihov izlazak smatra se propašću, njihov odlazak od nas za nesreću, ali one prebivaju u miru. Jer iako se u očima ljudi one i kažnjavaju, njihova je nada puna besmrtnosti. Iako neznatno kažnjene, one će dobiti veliku nagradu jer ih je Bog iskušao i našao da su ga dostojne. On ih je ispitao kao zlato u ognju i primio ih kao žrtvu svesavršenu ... A bezbožni će, onako kako su i razmišljali, tako i biti kažnjeni jer su prezreli pravednoga i odstupili od Gospoda (Prem. Sol 3, 1 - 6;. 10).

Dokazima da duša nastavlja da živi i posle smrti, sadržanoj u ostalim tekstovima koje sam naveo, citat iz knjige Premudrosti Solomonove dodaje i tvrdnju da su nakon smrti pravednici bogato nagrađeni, dok su bezbožnici kažnjeni.

U drugim knjigama Starog zaveta takođe se može naći ovo gledište. Neću ih navoditi, jer moja namera da se pozovem na Stari zavet nije podrazumevala iscrpan prikaz svih takvih odlomaka nego da dokažem da i Stari zavet govori o besmrtnosti duše. Odlomci koje smo naveli i o kojima smo raspravljali dovoljno to potvrđuju.Pozdrav od Gere.
 
Član
Učlanjen(a)
31.12.2011
Poruka
1.534

Pogledao sam film veoma interesantno da je to napisala elen wajt u knjizi velika borba!!!

U filmu je iznesen citat iz biblije:(isaija8:19,20)????

Da vidimo sta kazu pisma elene wajt???


[TABLE]
[TR]
[TD="align: center"][TABLE]
[TR]
[TD]Pogledajmo šta Biblija kaže na ovu temu: "I ako vam kažu: Pitajte vrače i gatare, koji sapću i mrmljaju, recite: Ne treba li narod da pita Boga svog? Ili će pitati mrtve mesto živih? Zakon i svedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore. I hodiće po zemlji potucajući se i gladujući; i kad bude gladan, ljutiće se i psovati cara svog i Boga svog gore. A kad pogleda na zemlju, a to nevolja i mrak i teška muka, i on zagnan u tamu." [Isaija 8:19-22]
"Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, Ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe." [5.Mojsijeva 18:10-12]
"'A čovek ili žena, u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih" [3.Mojsijeva 20:27][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%, align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%, align: center"] [TABLE]
[TR]
[TD] E.G.Vajt u pismu sinu piše sledeće: "Prošlo je nekoliko dana nakon što sam molila Gospoda da mi otkrije koje su moje obaveze. (Dakle, Elen je tražila od Boga da joj otkrije obaveze)Tokom noći sanjala sam da upravljam kočijama i sedim sa desne strane. Otac je bio u kočijama, sedeo je sa moje leve strane. Bio je veoma bled, ali staložen i miran. (E.Vajt je obicno koristila rec 'otac' kada je govorila o svom mužu Džejmsu Vajtu, koji je umro 6. avgusta 1881. - samo pet nedelja pre nego što je Elen Vajt napisala ovo pismo svome sinu 12. septembra 1881.)'Zašto sam oče,' uzviknula sam, 'tako srećna da budeš pored mene još jednom! Osećala sam se kao da je deo mene preminuo. Oče, videla sam da si umro; videla sam te sahranjenog. Da li mi se Gospod smilovao i dopustio da se ponovo vratiš meni i da radimo zajedno kao što smo imali običaj?' On me pogledao veoma tužno. Rekao je, 'Gospod zna šta je najbolje za tebe i za mene.' Veoma sam voleo ono što sam radio. Pogrešili smo. Odgovarali smo na hitne pozive naše braće da prisustvujemo važnim sastancima. Nismo imali srca da odbijemo. Ti sastanci su nas oboje zamorili i više nego što smo bili svesni. Naša dobra braća su bila zadovoljna, ali nisu razumela da smo na tim sastancima preuzeli na sebe veće breme nego što u našim godinama možemo da ponesemo. Oni nikada neće znati kako je taj dugotrajni napor uticao na nas. (Uočite da u ovom "božanski inspirisanom" snu, Elen Vajt razgovara sa svojim mrtvim mužem. Još gore od toga, mrtvi Džejms Vajt uzima za pravo da govori u ime Božije i savetuje Elen o njenim obavezama...)
Da je hteo, Bog bi ih naterao da ponesu taj teret koji smo mi nosili godinama. Bili smo veoma snažni, ali neprekidno opterećeni, a naša braća su pogrešno procenila naše motive i ne shvatajući oslabila dela naših srca. Pocinila sam greške od kojih je najveca bila što sam dozvolila svojoj naklonosti Božijim ljudima da me vodi da preuzmem na sebe obaveze koje su drugi trebali da nose. 'Sada ćeš, Helen, dobijati pozive kao i ranije, sa molbama da prisustvuješ važnim sastancima, kao što je bilo u prošlosti.' (Zapazite da ovde mrtvi Džejms Vajt proriče budućnost svojoj ženi Elen, i savetuje je šta bi trebalo da uradi - ovaj savet daje mrtav čovek u njenom snu!) Ali prepusti te brige Bogu i ne odgovaraj na najvažnije pozive. Tvoj život visi kao o koncu. Moraš se odmarati u miru, oslobođena svih uzbuđenja i svih neprijatnih briga. Godinama smo bili u stanju da radimo veliki posao uz pomoć naših pera, o temama koje su ljudima potrebne i koje smo rasvetlili i umeli da im predstavimo, što drugi nisu mogli. Pogledao me je molećivo i rekao, 'Ti nećeš biti nemarna prema ovim opomenama, zar ne, Helen?' Naš narod nikada neće znati u kojim smo se slabostima mi trudili da mu služimo jer su naši životi bili utkani u neprestani rad, ali Bog zna sve to. Ja žalim što sam se toliko udubljivao i bespotrebno trudio u mnogim okolnostima, ne obraćajući pažnju na zakonitosti života i zdravlja. Gospod nije zahtevao od nas da podnosimo tako velike brige, a mnoga naša braća tako malo. (Upokojeni Džejms sada daje Elen odličnu priliku da izgrdi 'braću' zbog izbegavanja obaveza i zbog čega je navodno on iscrpljen do smrti)Mogli smo da odemo na obalu Pacifika još ranije, i da svoje vreme i snagu posvetimo pisanju. Da li ćeš to sada uraditi? Da li ćeš, kako ti se snaga bude vraćala, uzeti pero i napisati ove stvari koje smo dugo planirali, i prestati da žuriš? Postoji ozbiljno pitanje koje je ljudima potrebno rasvetliti. Neka to bude tvoj prvi posao. Moraćeš donekle da se obraćaš ljudima, ali izbegavaj obaveze koje su nas nekada mučile. (Savet upokojenog Džejmsa je veoma jasan. On govori svojoj ženi šta da cini, a šta ne)
'Dakle Džejms,' rekla sam, 'ti ćeš ostati sam mnom sada i radićemo zajedno zauvek.' (Na ovom mestu Elen sklapa pakt sa svojim mrtvim mužem - on ce zauvek ostati uz nju, i oni ce raditi zajedno! To je pakt sa mrtvim covekom! Ali najgore tek sledi...)On je rekao, 'Ostao sam u Batl Kriku previše. Trebalo je da odem u Kaliforniju pre više od godinu dana. Ali sam želeo da pomognem rad i organizacije u Batl Kriku. Pogrešio sam. Tvoje srce je nežno. Ti ćeš biti sklona da ponoviš iste greške koje sam i ja cinio. Tvoj život može biti koristan Božijem cilju. O, te dragocene stvari koje koje mi je Gospod dao da iznesem pred ljude, dragoceni dragulji svetlosti!' Tada sam se probudila. Ali je taj san izgledao tako stvaran. Sada možeš videti i razumeti zašto ja ne osećam obavezu da idem u Batl Krik sa ciljem da preuzmem obavaze na Generalnoj Konferenciji. Nemam obavezu da budem na Generalnoj Konferenciji. Gospod mi ne dozvoljava. To je dovoljno."
[Arthur White 'Ellen G. White, The Retirement Years', p. 161-162][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]Kratka analiza pisma:

Elen Vajt se molila Bogu posebno tražeći od njega da usmeri njene obaveze.
Elen Vajt je dobila 'san' za koji veruje da joj je u njemu Bog saopštio obaveze. To je potpuno u skladu sa mnogim njenim tvrdnjama da je dobila 200 'božanski inspirisanih' snova i vizija tokom svog života.
U ovom snu Elen Vajt razgovara sa svojim upokojenim mužem Džejms Vajtom i dobija savet od njega. Dakle, ovaj san je potpuno suprotan adventističkom učenju o stanju duše nakon smrti.
Osim toga, u ovom snu ona sklapa pakt sa svojim mrtvim mužem da će ostati uz nju i raditi sa njom. Uočite da je želela da se uticaj mrtve osobe nastavi u njenom životu.
Kada se Elen probudila odlučila je da sledi savet koji je dobila od svog mrtvog muža. Još gore od toga, ona je tvrdila da joj je Gospod govorio kroz upokojenog muža.
Konačno, E.Vajt prihvata savet od mrtve osobe, smatrajuci da je došao od Boga i izražava želju da nastavi rad sa mrtvom osobom do kraja svog života

Prilično je očigledno da je ovaj san izmislila kao izgovor da ne ode na sastanak "Generelne konferencije", a da je istinit bio bi odličan primer spiritizma i vračanja.

U svakom slučaju, zaključak je jasan: Elen Vajt je lažni prorok.


Vrlo dobro znamo da je Car saul pitao samuela dok je samuel odlazio od njega posle pomazanja cara DFavida kad cu te videti opet?Na to ce samuil u dan smrti tvoje i tvojih sinova Bog ce te predati vragu tvojrmu????

Sta se posle desava?Car saul se uplasio rata s falistejcima ,ali to nije bitno, bitno je da "ON" sam odlazi kod vestice koja se samo jednom pojavljuje u bibliji i trazi od nje da Pozove Duh Samuila?Odakle da ga pozove?iako je sam doneo zakon buduci carem da ce se kaznjavati smrcu ti koji se bave vradzbinama,bajanjima,prizivanjem duhova itd,on sam krsi sopstveni zakon i doziva samuila uz pomoc vestice!!!interesantno je da se Samuil pojavio i rekao mu zasto si me zvao iz pokoja mog?Kog pokoja?
Car Saul kaze hocu da znam sta ce sutra bitu u ratu s vragom mojim?Samuel mu odgovara Bog te predao u ruke neprijatelju tvom ti i tvoji sinovi ce te sutra poginuti?????
Znaci da se ispunilo Samuilovo prorocanstvo da ce car Saul videti Samuila pred svojom smrcu!!!tako i Bi.


7. И Саул рече слугама својим: Тражите ми жену с духом врачарским, да отидем к њој и упитам је. А слуге му рекоше: Ево у Ендору има жена у којој је дух врачарски. 8. Тада се Саул преруши обукав друге хаљине, и отиде са два човека, и дође к оној жени ноћу; и он јој рече: Хајде врачај ми духом врачарским, и дозови ми оног ког ти кажем.9. Али му жена рече: Та ти знаш шта је учинио Саул и како је истребио из земље гатаре и врачаре; зашто дакле мећеш замку души мојој да ме убијеш?
10. А Саул јој се закле Господом говорећи: Тако жив био Господ! Неће ти бити ништа за то.
11. Тада рече жена: Кога да ти дозовем? А он рече: Самуила ми дозови.
12. А кад жена виде Самуила, повика гласно, и рече жена Саулу говорећи: Зашто си ме преварио? Та ти си Саул.
13. А цар јој рече: Не бој се; него шта си видела? А жена рече Саулу: Богове сам видела где излазе из земље.14. Он јој опет рече: Какав је? Она му рече: Стар човек излази огрнут плаштем. Тада разуме Саул да је Самуило, и сави се лицем до земље и поклони се.15. А Самуило рече Саулу: Зашто си ме узнемирио и изазвао? Одговори Саул: У невољи сам великој, јер Филистеји завојштише на ме, а Бог је одступио од мене, и не одговори ми више ни преко пророка ни у сну, зато позвах тебе да ми кажеш шта ћу чинити.16. А Самуило рече: Па што мене питаш, кад је Господ одступио од тебе и постао ти непријатељ?
17. Господ је учинио како је казао преко мене; јер је Господ истргао царство из твоје руке и дао га ближњему твом Давиду;18. Јер ниси послушао глас Господњи, нити си извршио жестоки гнев Његов на Амалику; зато ти је данас Господ то учинио.19. И Господ ће предати и Израиља с тобом у руке Филистејима; те ћеш сутра ти и синови твоји бити код мене; и логор израиљски предаће Господ у руке Филистејима.Gde ce to sutra Car saul sa sinovima biti kod Samuila?

POD 1) Pitanje za tebe ladokeja odakle je dosao "SAMUIL"???

POD 2)Kako opravdavas pismo elene wajt???

POD 3) Imali razlike izmedju elene wajt i vracare iz endora???

Posto vidimo da su i jedna i druga razgovarale s Dusama umrlih????

Veoma me zanima tvoje misljenje,hvala u napred.

Pozdrav od Gere.


Kao sto nam je poznato!nas Bog je Bog zivih a ne mrtvih!!!

Zato ja ne prihvatam,laznu teoriju Helen Wajt,rasela,lutera,itd.


Ko u Hrista Gospoda verije vec ima zivot vecni,vec mu je sve oprosteno,kao i razbojniku na krstu.Rece Gospod.Ko uzveruje u mene imace zivot vecni.

30. Јер о васкрсењу нити ће се женити ни удавати; него су као анђели Божји на небу.

31. А за васкрсење мртвих нисте ли читали шта вам је рекао Бог говорећи:
32. Ја сам Бог Авраамов, и Бог Исаков, и Бог Јаковљев! Није Бог Бог мртвих, него живих.


33. И чувши народ дивљаше се науци Његовој.


34. А фарисеји чувши да посрами садукеје сабраше се заједно.????

Znaci ko koristi farisejsku,sadukejsku nauku on je lazljivac.!!!!

Pozdrav od Gere.

 
Poslednja izmena od urednika:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.655
Nisu Adventisti jedini koji ne veruju u nauku o besmrtnosti duse, i nisu oni ti koji su stvorili ucenje koje je suprotno, a to je da se covek nakon smrti nalazi u grobu u jednom besvesnom stanju koje biblija naziva snom, i ceka dan vaskrsenja koje ce se dogooditi prilikom Hristovog drugog dolaska, u to veriuju i druge protestantske crkve, to je ucenje biblije a ne Ellen White.
To sto je ona pisala o tome ne znaci da je ona to izmislila, vec je to kao sto rekoh ucenje biblije.
Ako ja na primer nesto napisem to ne znaci da sam ja kreator toga, novinar koji prenosi vest o ubistvu ne znaci da je on sam ubica..

Kazes da je Ellwen White imala preko 200 vizija i snova, sta time dokazujes, u bibliji dar prorostva je obecan novozavetnoj crkvi, ja sam licno imao vise desetina prorockih snova i vizija, neki su se ispunili a neki se ticu buducih dogadjaja, ko smo mi da sudimo Bogu sta ce on ciniti, mi nismo i ne mozemo biti Bozje sudije, taj termin u bibliji ne postoji, Bog cini sto hoce i daje duhovne darove kome hoce..

Procitaj pazljivo sledeci tekst:


"I posle ću izliti duh svoj na svako telo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.
I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj;

I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima.
Sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.
I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se; jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod" ( knjiga proroka Joila 2. 28 - 32 )

Zapazi da ovde tekst kaze da ce Bog u poslednjem vremenu izliti Duh na SVAKO TELO, i da ce to izazvati dar prorostva kod svih kategorija ljudi, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.
i da ce se to desavati sve do Hristov slavnog dolaska.


Na jkraju navescu samo par tejkstova koji govore sta se desava sa covekom kad umre:


`Jer živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio.
I ljubavi njihove i mržnje njihove i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju dela nikada ni u čemu što biva pod suncem. ( knjiga propovednikova 92. 5 - 6 ).

Ovde tekst kaze da mrtvi ne znaju nista, i da nisu primili PLATU.
Rec Bozja na drugom mestu kaze govoreci o drugom dolasku Isusa Hrista u slavi "I TADA CE SVAKO PRIMITI PLATU PO SVOJIM DELIMA"
"JER JE PLATA ZA GREH SMRT"
Dakle mrtvi nisu na nebu niti su u paklu, jer tekst jasno kaze da im jos nema plate, odnosno ni kazne ni nagrade.`A čovek umire iznemogao; i kad izdahne čovek, gde je?
Kao kad voda oteče iz jezera i reka opadne i usahne,
Tako čovek kad legne, ne ustaje više; dokle je nebesa neće se probuditi niti će se prenuti oda sna svog.
O da me hoćeš u grobu sakriti i skloniti me dokle ne utoli gnev Tvoj, i da mi daš rok kad ćeš me se opomenuti!
Kad umre čovek, hoće li oživeti? Sve dane vremena koje mi je određeno čekaću dokle mi dođe promena.
Zazvaćeš, i ja ću Ti se odazvati; delo ruku svojih poželećeš. ( knjiga o Jovu 14. 10 - 15 ).

U ovom drugom tekstu Jov postavlja pitanje `gde je covek kad umre, a onda odgovara da je u grobu i da spava.
Potom kaze da je njemu postavljen rok ili vreme koje ce provesti u grobu, a to je cas Hristovog dolaska kada ce covek doziveti vaskrsenje u novom neraspadljivom telu.


`I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu.
( Jevandjelje po Jovanu 3. 13 ).

Ovom drugom tekstu svaki komentar je nepotreban, i govori o tome da mrtvi ne odlaze na nebo.


`I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se,
jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. ( knjiga proroka Danila 12. 2 ).

`Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg,
I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda.
( Jevandjelje po Jovanu 5. 28 - 29 ).

Ovaj tekst govori da su mrtvi u grobu i da spavaju, a da ce se probuditi o vaskrsenju prilikom Hristovog dolaska.`Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim
Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom
da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli.
Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre;
A potom mi živi koji smo ostali,
zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima. ( 1 poslanica Solunjanima 4. 13 - 18 ).

Ovaj tekst govori o tome da zivi koji ostanu do dolaska Hristovog nece pre uci u raj od onih koji su pomrli, sto znaci da ni mrtvi takodje tamo nece otici pre zivih, vec da ce zajedno biti uzeti u oblake na nebo prilikom Hristovog drugog dolaska.

Ovo ucenje je tako diametralno razlicito dogmi o besmrtnosti ljudske duse i tvrdnje da mrtvi odmah odlaze u raj, pakao, i slicno.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
31.12.2011
Poruka
1.534
Kao prvo pitao sam te jasno:

19. И Господ ће предати и Израиља с тобом у руке Филистејима; те ћеш сутра ти и синови твоји бити код мене; и логор израиљски предаће Господ у руке Филистејима.Gde ce to sutra Car saul sa sinovima biti kod Samuila?

POD 1) Pitanje za tebe ladokeja odakle je dosao "SAMUIL"???

POD 2)Kako opravdavas pismo elene wajt???

POD 3) Imali razlike izmedju elene wajt i vracare iz endora???

Posto vidimo da su i jedna i druga razgovarale s Dusama umrlih????


A ti mi postavi sve samo sto te pitah !!O eleni wajt samo par reci! jasno.Iako je vasa crkva upravo bazirana na njenoj dogmi-teoriji.

Ja cekam Iliju i Enoha u ta dva prorka ja verujem ostalo su prevaranti,Gospod ,Pavle su jasno o tom upozorili.


Znaci skoro cemo imati i proroka Ladokeju interesantno,pa nekazu dzaba! a de ce kruska da padne nego ispod kruske,po drvu se plod poznaje.

Sve dobro zelim,pozdrtav od Gere.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.655
Gero, ti ponekad kao da ne razmisljas kada nesto citas.

Hajde da vidimo sta tekst kaze:

"Tada se Saul preruši obukav druge haljine, i otide sa dva čoveka, i dođe k onoj ženi noću; i on joj reče:
Hajde vračaj mi duhom vračarskim, i dozovi mi onog kog ti kažem.
Ali mu žena reče: Ta ti znaš šta je učinio Saul i kako je istrebio iz zemlje gatare i vračare; zašto dakle mećeš zamku duši mojoj da me ubiješ?
A Saul joj se zakle Gospodom govoreći: Tako živ bio Gospod! Neće ti biti ništa za to.
Tada reče žena: Koga da ti dozovem? A on reče
:Samuila mi dozovi.
A kad žena vide Samuila, povika glasno, i reče žena Saulu govoreći: Zašto si me prevario? Ta ti si Saul.
A car joj reče: Ne boj se; nego šta si videla? A žena reče Saulu:
Bogove sam videla gde izlaze iz zemlje.
On joj opet reče: Kakav je? Ona mu reče: Star čovek izlazi ogrnut plaštem.
Tada razume Saul da je Samuilo, i savi se licem do zemlje i pokloni se.
A Samuilo reče Saulu: Zašto si me uznemirio i izazvao? Odgovori Saul: U nevolji sam velikoj, jer Filisteji zavojštiše na me, a Bog je odstupio od mene, i ne odgovori mi više ni preko proroka ni u snu, zato pozvah tebe da mi kažeš šta ću činiti.
A Samuilo reče: Pa što mene pitaš, kad je Gospod odstupio od tebe i postao ti neprijatelj?
Gospod je učinio kako je kazao preko mene; jer je Gospod istrgao carstvo iz tvoje ruke i dao ga bližnjemu tvom Davidu; Jer nisi poslušao glas Gospodnji, niti si izvršio žestoki gnev Njegov na Amaliku; zato ti je danas Gospod to učinio.

I Gospod će predati i Izrailja s tobom u ruke Filistejima; te ćeš sutra ti i sinovi tvoji biti kod mene; i logor izrailjski predaće Gospod u ruke Filistejima" ( 1 Samuilova 28 poglavlje ).


Dakle, na pocetku je bitno da znamo da ovaj tekst govori o tome da je Saul otisao kog
VRACARE.

Gero, sta mislis ko se javio Saulu kada je ova zena vracara prizvala duha, da li mislis da je to stvarno bio Samuilo, ili neko ko se pretstavljao kao on?
Ovo pitanje je od vrlo bitnog znacaja, jer odgovara na pitanje ko se uopste javlja na spiritistickim seansama.

Voleo bih da cujem tvoj stav, a ja cu ti reci da to nikako nije mogao biti Samuilo verni Bozji covek, vec upravo demon koji se javio putem okultne spirirtisticke seanse.

Ovo je i odgovor na tvoja pitanja:
"Gde ce to sutra Car saul sa sinovima biti kod Samuila?

POD 1) Pitanje za tebe ladokeja odakle je dosao "SAMUIL"???

Ako uzmemo u obzir da je ovo stvarno bio Samuilo, onda je ono sto je on rekao Saulu potpuno kontradiktorno, jer Samuilo je bio Bozji covek i po nauci o besmrtnosti duse on je u raju, tako da njegova izjava
"te ćeš sutra ti i sinovi tvoji biti kod mene; nikako ne moze biti istinita, jer Saul je otpao od Boga, i prema tome trebao je da zavrsi u paklu a ne u raju, kao sto je i sam posvedocio rekavsi "U nevolji sam velikoj, jer Filisteji zavojštiše na me, a Bog je odstupio od mene, i ne odgovori mi više ni preko proroka ni u snu, zato pozvah tebe da mi kažeš šta ću činiti.
A Samuilo mu odgovorio:pa što mene pitaš,
kad je Gospod odstupio od tebe i postao ti neprijatelj.

Prema tome, to nije mogao biti Samuilo, i nije mogao reci Saulu "te ćeš sutra ti i sinovi tvoji biti kod mene; jer on je po nauci o Besmrtnosti ljudske duse u raju, a Saul je trebalo da zavrsi u paklu.

"I tako pogibe Saul za bezakonje svoje, koje učini Gospodu što ne sluša reči Gospodnje i što traži da pita duh vračarski, ( DEMONSKI )
A ne pita Gospoda; zato ga ubi, i prenese carstvo na Davida, sina Jesejevog" ( 1 knjiga dnevnika 10. 13 - 14 )

Dakle, to je jedino moga obiti demon koji se javio Saulu putem spiritisticke seanse i glumio da je Samuilo, koji je prosto rekao Saulu da ce umreti, i da ce zavrsiti u zemlji, jer pakao kao mesto u kome navodno prebiva djavo po ucenju svetog pisma ne postoji.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
25.08.2010
Poruka
2.919
Kao prvo pitao sam te jasno:

19. И Господ ће предати и Израиља с тобом у руке Филистејима; те ћеш сутра ти и синови твоји бити код мене; и логор израиљски предаће Господ у руке Филистејима.Gde ce to sutra Car saul sa sinovima biti kod Samuila?

POD 1) Pitanje za tebe ladokeja odakle je dosao "SAMUIL"???

POD 2)Kako opravdavas pismo elene wajt???

POD 3) Imali razlike izmedju elene wajt i vracare iz endora???

Posto vidimo da su i jedna i druga razgovarale s Dusama umrlih????


A ti mi postavi sve samo sto te pitah !!O eleni wajt samo par reci! jasno.Iako je vasa crkva upravo bazirana na njenoj dogmi-teoriji.

Ja cekam Iliju i Enoha u ta dva prorka ja verujem ostalo su prevaranti,Gospod ,Pavle su jasno o tom upozorili.


Znaci skoro cemo imati i proroka Ladokeju interesantno,pa nekazu dzaba! a de ce kruska da padne nego ispod kruske,po drvu se plod poznaje.

Sve dobro zelim,pozdrtav od Gere.

Тачно, Геро. Све је било у духовном свету као Самуило, а Христ сада има кључ да све душе привуче ка себи, што се и потврђује са реченицом:

43. И рече му Исус: Заиста ти кажем: данас ћеш бити са мном у рају. (Лука 23)

Такође нам Господ то доказује речима:

18. И Живи: и бејах мртав и ево сам жив ва век века, амин. И имам кључеве од пакла и од смрти. (Откривење 1)

20. Овај је Бог наш Бог Спаситељ, у власти су Господу врата смртна. (Псалам 68)

22. И метнућу му кључ од дома Давидовог на раме: кад он отвори, неће нико затворити, и кад он затвори, неће нико отворити. (Исаија 22)

19. И даћу ти кључеве од царства небеског: и шта свежеш на земљи биће свезано на небесима, и шта разрешиш на земљи биће разрешено на небесима. (Матеј 16)


7. И анђелу филаделфијске цркве напиши: Тако говори Свети и Истинити, који има кључ Давидов, који отвори и нико не затвори, који затвори и нико не отвори. (Откривење 3)
Још један детаљ, апостол Јован види једну занимљиву ствар, баш као што је Саул видео Самуила:

4. И видех престоле, и сеђаху на њима, и даде им се суд, и душе исечених за сведочанство Исусово и за реч Божију, који се не поклонише звери ни икони њеној, и не примише жиг на челима својим и руци својој; и оживеше и цароваше с Христом хиљаду година.

Дакле, душе праведника се налазе на небесима код Господа, а по Васкрсењу ће оживети за разлику од неправедних који неће тада васкрснути:

5. А остали мртваци не оживеше, докле се не сврши хиљада година. Ово је прво васкрсење. 6. Блажен је и свет онај који има део у првом васкрсењу; над њима друга смрт нема области, него ће бити свештеници Богу и Христу, и цароваће с Њим хиљаду година. (Откривење 20)

9. И кад отвори пети печат, видех под олтаром душе побијених за реч Божију и за сведочанство које имаху. (Откривење 6)

Поред овога, имамо и потврду апостола Павла:

8. Али се не бојимо, и много волимо отићи од тела, и ићи ка Господу. (2.Коринћанима 5)

21. Јер је мени живот Христос, а смрт добитак.
22. А кад ми живљење у телу плод доноси, то не знам шта ћу изабрати.
23. А обоје ми је мило, имајући жељу отићи и с Христом бити, које би много боље било;
24. Али остати у телу потребније је вас ради. (Филибљанима 1)

Шта можемо да закључимо из овог текста? Да ће "спавати" лажни пророци и безаконици, док ће душе праведника бити са Господом, тј. отићи од тела као што апостол Павле рече, све до Васкрсења када ће наша смртна тела бити пробраћена у бесмртна. Реченица која потпуно раскринкава ову јерес о "спавању" је следећа:

13. Нећу вам пак затајити, браћо, за оне који су умрли, да не жалите као и остали који немају наду;
14. Јер ако верујемо да Исус умре и васкрсе, тако ће Бог и оне који су умрли у Исусу довести с Њим.

15. Јер вам ово казујемо речју Господњом да ми који живимо и останемо за долазак Господњи, нећемо претећи оних који су помрли. (1.Солуњанима 4)
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
01.02.2011
Poruka
702
Prijatelju mozes ti da ispises sve knjige Elen Wajt a li djaba ti to.

glup si ko cuskija.iako kako vidim si obrazovan na fakultetu adventa.

Bacio tu bibliju "holy" i citaj pravu bibliju koja je osnovana na kanone.

Mada citas bibliju koja je kanonska nisi ni svestan da si jeres.
 
Top