Šta je novo?

Srpska politika nikad više ne sme dovesti zemlju u opasnost

Učlanjen(a)
08.02.2009
Poruka
5.538
Srpska politika nikad više ne sme dovesti zemlju u opasnost
R. Bulatovi? - 25.03.2009. - 00:38
Ro?aci oko tri hiljade nastradalih upalili su sve?e za pomen �rtvama...

U Srbiji je ju?e obele�ena 10. godi�njica od po?etka NATO bombardovanja. Gra?ani i predstavnici vlasti polagali su vence na spomenike stradalima, a sirena koja se u podne oglasila zaustavila je �ivot da bi se odala po?ast �rtvama iz 1999. �Dana�nji dan je prilika da se setimo svih �rtava i istovremeno izvu?emo pouke i postavimo temelje mirovne politike�, izjavio je predsednik Boris Tadi?.

MIR - Tadi? je naglasio da je 24. mart prilika da se izvuku pouke, kako srpska politika vi�e nikada zemlju i njene gra?ane na bi uvukla u koridore opasnosti.
- Svi oni koji bi na dana�nji dan bili u isku�enju da manipuli�u ose?anjima gra?ana, prave lo�u stvar. Danas je dan kada bi trebalo postaviti temelje mirovne politike, zasnovane na odbrani legitimnih nacionalnih i dr�avnih intreresa i, iznad svega, interesa samih gra?ana, a to je uvek politika mira i izbegavnja rata�, rekao je ju?e predsednik Srbije.
Tadi? je rekao da je ovo dan kada svi treba da podsetimo svet da je Srbija bila bombardovana i da su njeni gra?ani gubili �ivote, imovinu i kulturno-istorijske spomenike, zbog ?ina za koji odobrenje nisu dale Ujedinjene nacije. Prema njegovim re?ima, obaveza dr�ave je da uvek obnovi se?anje na �rtve bombardovanja koje je trajalo 78 dana.
Vlada Srbije je ju?e donela odluku da u Beogradu bude podignut memorijalni centar posve?en �rtvama bombardovanja.
Mirko Cvetkovi?, predsednik Vlade, izjavio je da Srbija nikada ne mo�e da zaboravi dane NATO bombardovanja i da se zbog se?anja na �rtve, ali i zbog budu?nosti i novih generacija, ne sme dozvoliti da se ne�to sli?no ponovi.
- Napad na SRJ bio je nezakonit, suprotan me?unarodnom pravu i bez odobrenja UN. �teta od bombardovanja je nesaglediva, a posledice se ose?aju i danas - rekao je premijer Cvetkovi?.
Prema njegovim re?ima, bombardovanje nije re�ilo probleme na Kosovu, niti je re�ilo pitanje kr�enja me?unarodnog prava.
Strani mediji preneli su da je u Srbiji obele�ena godi�njica bombardovanja, a svim izve�tajima je zajedni?ko da su gra?ani Srbije i dalje mi�ljenja da je probleme bilo mogu?e druga?ije re�iti.

Ha�im Ta?i: Bombardovanje je istorijski doga?aj
Ha�im Ta?i, predsednik kosovske vlade, ocenio je ju?e da je napad NATO na SRJ bio veliki istorijski doga?aj za Kosovo i demokratski svet. U izjavi povodom godi�njice bombardovanja, on je rekao da ?e narod Kosova uvek biti zahvalan SAD, Evropskoj uniji i ?lanicama NATO za podr�ku �pravednoj borbi za slobodu i nezavisnost Kosova�. Ta?i je istakao da su zemlje koje su pomogle �oslobo?enju Kosova�, u periodu tranzicije dale izuzetan doprinos obnovi Kosova.

sila i �rtve
78 dana je trajalo bombardovanje
1.002 pripadnika Vojske Jugoslavije i srpske policije je poginulo
2.000 poginulih civila
19 zemalja ?lanica NATO u?estvovalo u ratu protiv Srbije
6.000 ljudi je te�e ili lak�e ranjeno
88 poginule dece
2.300 vazdu�nih udara izvr�eno na 995 objekata �irom zemlje
1.150 aviona lansiralo 420.000 projektila, ukupne mase 22.000 tona
37.000 kasetnih bombi, 350.000 kasetnih podprojektila izru?eno na Srbiju
54 objekta putne infrastrukture je uni�teno
300 �kola, bolnica i zgrada dr�avne uprave pogo?eno
176 spomenika kulture o�te?eno
30-100 milijardi dolara �tete

Izvor: 24sata


jebem ih u Americko dupe skrnavo !!!!
 
Poslednja izmena:
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
01.01.1970
Poruka
2.875
Re: Obele?eno 10 godina od po?etka NATO bombardovanja

:what:
10 godina?

Pa nisam stigao ni da se okrenem :vorred:
 
Član
Učlanjen(a)
13.02.2009
Poruka
1.015
Re: Obele?eno 10 godina od po?etka NATO bombardovanja

Jest stvarno je brzo proslo. Kao da sam juce cuo tu prokletu sirenu koja obelezava napad :(
 
Član
Učlanjen(a)
13.02.2009
Poruka
115
Re: Obele?eno 10 godina od po?etka NATO bombardovanja

Ovih 10 godina proslo je brze nego onih 78 dana. Bar meni !
 
Top