Šta je novo?

Schiedel dimnjaci - Uputstvo za montažu

LEGEND
Učlanjen(a)
19.10.2009
Poruka
9.187
RTEmagicC_150c96a647.jpg.jpg

1. Prvi element popuniti betonom do vrha ili postaviti donji rub betonski plašta u visinu gotovog poda. Pomoću šablone označiti otvor za revizijski poklopac.
RTEmagicC_fb3c6c48ba.jpg.jpg

2. Na plaštu izrezati otvor za revizijski poklopac.
RTEmagicC_706fe27779.jpg.jpg

3. Plašt postaviti na pripremljenu podlogu.
RTEmagicC_a64688c033.jpg.jpg

4. Posudu za kondenzat postaviti u sredinu plašta. .
RTEmagicC_41b96ccc7c.jpg.jpg

5. Pomoću šablone označite otvor za priključak I vratašca.
RTEmagicC_3ecbe2004a.jpg.jpg

6. Izrezati otvor na plaštu za priključak vratašca.
RTEmagicC_5910e215d7.jpg.jpg

7. Na donji plašt nanijeti mort i postaviti izrezani plašt.
RTEmagicC_6fdaace6ea.jpg.jpg

8. Sa donjeg ruba očistiti nečistoću i lagano navlažiti. Na priključku za vratašca izrezati otvor (6 x 8 cm) za izjednačavanje tlaka.
RTEmagicC_4d034e115a.jpg.jpg

9. Na donji rub cijevi nanijeti specijalni kit.
RTEmagicC_217b913249.jpg.jpg

10. Elemenat priključka za vratašca okreniti i položiti u plašt.
RTEmagicC_70cca5a031.jpg.jpg

11. Postaviti slijedeći
plašt i provjeriti vertikalnost.
RTEmagicC_cb6dcf542a.jpg.jpg

12. Na priključak za vratašca postaviti odstojnik sa ušicom i centrirati isti. Odstojni prstenovi se ugrađuju na sve spojeve šamotnih cijevi, a na svaki 1 m2 postaviti odstojnik sa ušicom.RTEmagicC_03dde9b41b.jpg.jpg

13. Svaki spoj šamotnih elemenata provjeriti i sa unutarnje strane odstraniti istisnuti kit i zagladiti spoj.
RTEmagicC_74d97224ac.jpg.jpg

14. Izrezati označeni otvor za TURBO ložište.
RTEmagicC_1fd2697f24.jpg.jpg

15. Na plaštu odrediti smjer i visinu priključka (prema strojarskom projektu ili dogovoru sa instalaterom grijanja). U središnjem dijelu ozna~iti otvor za priključak TURBO loišta - 21x21 cm.
RTEmagicC_649ef40ea3.jpg.jpg

16. Pomoću Quadro priključka označiti centar otvora priključka na šamotnoj cijevi.
RTEmagicC_798715c1fd.jpg.jpg

17. Izvršiti provjeru označavanja.
RTEmagicC_da9f8b0858.jpg.jpg

18. Od označenog centra razmjeriti i označiti otvor 11 x 11 cm za TURBO ložište.
RTEmagicC_b644988c19.jpg.jpg

19. Na šamotnoj cijevi
izrezati oznašeni otvor
(11x11cm)
RTEmagicC_e511d2f726.jpg.jpg

20. Izrezanu šamotnu cijev ugraditi.
RTEmagicC_5a1a51c28b.jpg.jpg

21. Na unutarnji dio priključka nanijeti
specijalni kit.
RTEmagicC_76b360723c.jpg.jpg

22. Vanjski dio priključka spojiti sa Schiedel mortom.
RTEmagicC_b97f174d01.jpg.jpg

23. Postaviti okvir
vratašca na plašt.
RTEmagicC_0c5520eea9.jpg.jpg

24. Nakon postavljanja
vratašca dimnjak
moguće ožbukati.

RTEmagicC_ed931486c1.jpg.jpg

25. Nakon žbukanja
postaviti unutarnji
elemenat vratašca.
RTEmagicC_6e1a712f6b.jpg.jpg

26. Odvojiti osigurač.
RTEmagicC_43d7026398.jpg.jpg

27. Otvor kod kondenzacione posude zatvoriti revizijskim poklopcem.
RTEmagicC_1a1ffe1eb4.jpg.jpg

28. Ukoliko se dimnjak obziđuje , po potrebi ugraditi konzolnu ploču za obzid.
RTEmagicC_1bb8a6829d.jpg.jpg

29. U slučaju potrebe, a radi statičke sigurnosti vrha dimnjaka mogu se isporučiti i ugraditi armaturne šipke (ako je visina dimnjaka iznad krovišta veća od 150cm).
RTEmagicC_031801a6d2.jpg.jpg

30.Otvore nakon
ugradnje armature
zapuniti tekućim
betonom.
RTEmagicC_d9a362e156.jpg.jpg

31. Prije postavljanja
završne ploče na
zadnji plašt postaviti
zaštitnu rešetku
za dovod
RTEmagicC_1b9e6baec4.jpg.jpg

32. Kroz zadnja tri plašta postaviti navojni vijak za učvršćenje završne ploče.
U slučaju postavljanja armature vijci se povezuju s istom.
RTEmagicC_a578c2b1dd.jpg.jpg

33. Posljednju šamotnu cijev označiti prema visini konusa.
RTEmagicC_5fc5b98ee3.jpg.jpg

34. Višak šamotne cijevi odrezati.
RTEmagicC_84e35e4350.jpg.jpg

35. Završni konus
postaviti na završnu
ploču i šamotnu cijev.
RTEmagicC_e86eb2e261.jpg.jpg

36. Pomoću paste za brvljenje zapuniti
prostor između konusa i šamotne cijevi.


preuzeto sa:schiedel.hr
 
Top