Šta je novo?

''Ranjeni orao'' ili ''Greh njene majke''?

''Ranjeni orao'' ili ''Greh njene majke''?

  • Ranjeni Orao

    Votes: 13 68,4%
  • Greh Njene Majke

    Votes: 6 31,6%

  • Total voters
    19
Top