Radovi u Photoshopu - moji tutorijali

LEGEND
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.464
T - 96


PEN TOOL KAO BRUSH TOOL!?

Jeste li znali da atraktivnu alatku u Photoshopu - Pen Tool možete koristiti i kao Brush Tool, to jest, povlačiti ovom alatkom ne samo Path linije, nego i normalne linije koje dobijate korišćenjem Brush Tool-a, a pri tome ih možete oblikovati kao i Path linije? Evo kako to možete raditi:

Otvorite novi dokumenat proizvoljne veličine i bijele boje. Aktivirajte alatku Pen Tool (strelica 1 na sl.1). U meni traci otvorite dijaloški prozor - strelica 2 na slici 1, i odaberite opciju Shape.

Screenshot_545e1f4.pngZatim kliknite na prozor Fill označen strelicom 1 na slici 2, a kada vam se otvori paleta, odaberite opciju označenu strelicom 2 na slici 2. Boju odabirate klikom na prozor Stroke - strelica 1 na slici 3. U polje označeno strelicom 2 na slici 3, upišite, pored broja 1 slova pt (Path), umjesto px (pixel) koja će vjerovatno tamo stajati.

Screenshot_55c8d8d.pngDebljinu linije odabirate klikom na ikonicu označenu strelicom 1 na slici 4, a vrstu linije odabirate klikom na ikonicu označenu strelicom 2 na slici 4. Kada vam se otvori prozor sa linijama, - strelica 3 na slici 4, odaberite buduću liniju po želji.

Sada alatkom Pen Tool možete vući linije i oblikovati ih po želji, na isti način kao što se to radi ovom alatkom u Path varijanti. s tim što će sada, umjesto Path linija, biti normalne linije - kao da ih crtate alatkom Brush Tool (četkicom).

Screenshot_56a1d58.png

 
LEGEND
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.464
T - 97


PREKLAPANJE SLOVA NA ISTOBOJNOJ POZADINI

(Photoshop CC 2015)

U ovom tutorijalu ćemo pokazati kako možete napraviti zanimljivu kreaciju neke naslovne stranice, ili jednostavno nekog natpisa. Osim toga, usput ćete naučiti i neke nove mogućnosti rada u Photoshopu.

Otvorite novi dokumenat veličine 1000x500 px. i sa rezolucijom od 150 px. Veličina dokumenta može biti i drugačija, zavisno od otoga za koju namjenu ga namjeravate koristiti. Obojite dokumenat svjetlijom nijansom neke boje - u ovom primjeru, kao što vidite na slici 2, to je svijetloplava boja #7fd4ff.

Screenshot_58b1e64.pngLayers kartica će imati izgled kao na slici 1. Kliknite na ikonicu označenu strelicom ili je prevucite u kantu za otpadke. Time ste Background sloj pretvorili u obični, ( Layer 0) na kome možemo nastaviti sa daljim radom. Kliknite na taj sloj dvostrukim klikom da otvorite radni prozor Layer Syle (slika 3).

Screenshot_596a6af.pngNa slici 3 strelicama je označen redosled ranji koje trebate uraditi. Prvo otvorite opciju Pattern Overlay. Kliknite zatim na ikonicu označenu strelicom 2 i kada vam se otvori paleta za izbor, kliknite na ikonicu koju pokazuje strelica 3. Kada vam se otvori prozor za izbor opcija, odaberite opciju Web Patterns i dodajte je Pattern paleti. Iz dodate ponude, odaberite varijantu koju pokazuje strelica 4 na slici 3. Podesite i ostale settinge kao na slici 3, i potvrdite na OK.

Screenshot_6010211.pngNa Layers kartici kliknite na ikonicu koju pokazuje trelica na slici 4, da sjedinite pomoćne slojeve. Sada bi dokumenat trebao da ima izgled kao na slici 5.

Otvorite Type Tool i nekim bold fontom otkucajte početno slovo riječi koju mislite napisati. U ovom slučaju, to će biti riječ FORUM, i vidite na slici 6 kako je postavljeno slov F.

Screenshot_61cc044.pngSlovo možete napisati istom bojom kojom ste obojili dokumenat, a i ne morate. Kasnije ćete boju slova dotjerati pomoću Gradient Overlay opcije. Kada napišete slovo, kliknite dvostrukim klikom na taj sloj u Layers kartici, da ponovo otvorite radni prozor Layer Syle. Kada vam se otvori prozor (slika 7), prvo odaberite opciju Gradient Overlay - strelica 1 na slici 7 i podesite sve ostale settinge kao na slici, a zatim kliknite na prozor Gradient - strelica 2 na slici 7.

Screenshot_62a0c92.png


Screenshot_6373c25.pngKada kliknete na prozor Gradient, otvoriće vam se novi prozor Gradient Editor (slika8). Na slici je strelicama označen redosled ranji koje trebate uraditi. Prvo selektujte opciju pokazanu strelicom 1. Kliknite potom na klizač označen strelicom 2, a zatim kliknite na Color prozorčić označen strelicom 3. Otvoriće vam se paleta za izbor boja. Odaberite plavu boju - sasvim malo tamniju nijansu od boje kojom ste obojili početni dokumenat i potvrdite na OK. Sada kliknite na klizač označen strelicom 4 i ponovo na Color prozorčić (strelica 3) i ovoga puta odaberite istu početnu boju dokumenta. Potvrdite na OK. Trebalo bi da u kolor traci na Gradient Editoru, dobijete situaciju kao na slici 8. Kliknite na OK na Gradient Editoru. Prozor Layer Style ostavite i dalje aktivnim. Sada bi slovo F na dokumentu trabalo da izgleda kao na slici 9.

Screenshot_6409ed6.pngDalje nastavljate tako što na prozoru Layer Style odaberete opciju Stroke - strelica 1 na slici 10. Podesite sve settinge zaokružene crvenim pravougaonikom kao na slici, a zatim kliknite na Color prozorčić označen strelicom 2. Kada vam se otvori prozor Color Picker, odaberite boju kao na slici - upisivanjem šifre koju pokazuje strelica 3. Kada ste sve obavili, kliknite na OK na oba prozora - Color Picker i Layer Style.

Screenshot_651951b.pngSada bi slovo F na dokumentu trebalo da ima konačan izgled kao na slici 11.

Screenshot_66396c4.pngIdite na Layers karticu i kliknite na ikonicu označenu strelicom na slici 12. To smo već radili - spajamo slojeve Layer Style opcija. Sada Layers kartica ima izgled kao na slici 13.

Screenshot_672c234.pngOno što je sada potrebno da uradite, jeste da četiri puta kopirate sloj T (F). Vidite na slici 14 kako će posle toga izgledati Layers kartica. Zašto ovaj sloj kpiramo četiri puta? Potrebno je da dobijemo onoliko slojeva koliko ima slova u riječi koju namjeravamo napisati. Riječ FORUM sadrži pet slova. Jedan sloj već imamo i zato kopiramo još četiri nova sloja. Kopiranje će te izvšiti tako što ćete pritisnuti tipku Ctrl i čeiri puta kliknuti na slovo J.

Screenshot_68786b0.pngNaravno, sada je u svim slojevima kopirano slovo F koje smo uradili, ali to ćete narednim radnjama izmijeniti. U najgotnjem sloju (kopy 4) Ostavićete postojeće slovo. Oslijepite slojeve F, F copy i F copy 2, a selektujte sloj F copy 3 (slika 15). Kliknite dvostrukim klikom na ikonicu u selektovanom sloju (F kopy 3). Na dokumentu ćete dobiti situaciju (selekciju) kao na slici 16. Sada samo otkucajte drugo slovo naše riječi, a to je slovo O. Ono će biti napisano ispod postojećeg slova F. Idite kursorom u dnu dokumenta (ispod slova F) dok vam se kursor ne pretvori u strelicu. Tada pritisnite lijevi taster miša i lagano vucite u desnu stranu, da slovo O izvučete ispo slova F. Nemojte ga potpuno izvlačiti, ostavite ga tako da se slovo F svojom desnom stranom preklapa preko skova O. Kliknite potom na Enter. Sada postupak ponavljate: dodajete oko sloju F copy 2, selektujete taj sloj i istim postupkom kao i u prethodnom slučaju, ispisujete sledeće slovo, a to je slovo R i izvlačite ga na željenu poziciju. Sve isto ponovite i sa preostala sva slova. Evo kakvu ćete kreaciju na kraju dobiti - slika 17:

Screenshot_69bd299.png
 
LEGEND
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.464
T -98


ANIMIRANO PISANJE SLOVA

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako u Photoshopu možete napraviti animaciju koja će dočarati pisanje slova - naslova, pozdrava Nick-a i sl.

Otvorite novi dokumenat bijele boje, proizvoljne veličine i sa rezoluciojom od 300 px. Na dokumentu ispišite nekim rukopisnim fontom riječ koju želite animirati. U ovom primjeru, kao i u prethodnom tutorijalu, to će biti riječ Forum.

Screenshot_72f3346.pngNa slici 1 vidite kako sada dokumenat izgleda, a ujedno vidite kako će izgledati i Layes kartica (slika 2). Kada ispišete odabranu riječ, otvorite Timeline koja će izgledati kao na slici 3. Kliknite na ikonicu pokazanu strelicom na slici 3, i kada vam se otvori dijaloški prozor, odaberite opciju Set Timeline Frame Rate.

Screenshot_7328217.pngKada kliknete na tu opciju, pojaviće se novi dijaloški prozor - slika 4. Na slici je strelicama pokazan redosled radnji koje trebate uraditi na tom prozoru. Prvo kliknite na ikonicu pokazanu strelicom 1 i kada vam se otvori paleta sa vrijednostima Frame Rata, odaberite opciju 10 koja je pokazana strelicom 2. Potvrdite na OK.

Screenshot_74adee4.pngSada će Timeline traka imati izgled kao na slici 5. Stavite kursor miša na desnu ivicu trake - odakle počinje strelica 2, i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica, pritisnite lijevi taster miša i povucite u desnu stranu, smjerom koji pokazuje strelica 2. Dok povećavate traku, pratite vrijednost (strelica 1) toga povećanja, koja će se sve više povećavati, kako budete povećavali traku. Traku treba da povećate dva puta, što znači da njena numerička vrijenost treba da bude izražena brojem 15, jer je sadašnja 5. (Naravno, ove vrijednosti i parametri za Timeline traku, važe za ovu veličinu dokumenta i napisa na njemu. Za drugačiju veličinu, trebaju i drugačije vrijednosti.) Kada završite sa Timeline trakom, idite na meni traku: Layer > Video Layers > New Blank Video Layer. U Timeline prozoru će vam se pjaviti nova traka, a u Layers kartici novi sloj te trake. Možete mu dati naziv Video Layer. Sada će Timeline prozor izgledati kao na slici 6, a Layers kartica kao na slici 7.

Screenshot_7539051.pngPomjerite pokazivač sa krajnje lijeve strane približno na položaj koji vidite na slici 6. Idite potom na meni traku: Edit > Keyboard Shortkuts. Kada kliknete na ovu opciju, pojaviće vam se radni prozor kao na slici 8.

Screenshot_762a129.png


Screenshot_77c645c.pngKliknite na ikonicu sa lijeve strane opcije Layer (strelica na slici 8) i otvoriće vam se niz novih opcija. Nađite opciju Duplicate Frame - strelica 1 na slici 9 i kliknite na nju. Potom kliknite u polje pokazano strelicom 2. Kada se pojavi kursor u tom polju, pritisnite tipku Alt i kliknite na tipku F11.

Screenshot_78bb2db.pngU polju bi trebalo da vam se pojavi napis Alt+F11, kao što vidite na slici 10. Ukoliko se ne pjavi napis kao na slici, nego se pojavi sa nekim upozorenjima i uskličnicima za oprez, a to se može desiti zbog različitih verzija Photoshopa, seleketujte to polje (prevlačenjem miša preko njega) i ponovite postupak. Možete umjesto Alt tipke koristiti i Ctrl tipku sasvim je svejedno, jer ono što bude stajalo u polju označenom strelicom 2 na slici 9, biće buduća kratica za razdvajanje, odnosno dupliranje framova u animaciji. Kada upišete prečicu, kliknite na polje Accept (strelica na slici 10), a potom potvrdite na OK.

Selektujte u Layers kartici sloj T Forum, pritisnite Ctrl i kliknite na ikonicu pokazanu strelicom na slici 2. Time ćete selektovati slova na dokumentu. Smanjite Opacity na nultu vrijednost. Selektujte Video Layer. Sada bi dokumenat trebao da ima izgled kao na slici 11, a Layers kartica kao na slici 12.

Screenshot_795f34b.pngOdaberite alatku Brush Tool - Hard Round Pressure, podesite joj veličinu približno prema debljini slova, odaberite boju kojom želite da obojite slova i.... počnite...!!! Ovdje sam stavio uskličnike, jer sada je potrebno veliko strpljenje i koncentracija, da bi se ova animacija uradila valjano.

Dakle, slova ćete bojiti dio po dio, a nastojte pri tome da bojite onim redom kako bi inače ta slova pisali rukom. Na slici 13 vidite kako sam ja to počeo i koliki sam dio obojio. Kada obojite jedan dio - kao ovaj na slici 13, pritisnite tipku Alt + F11. Kada obojite sledeći dio (slika 14), opet pritisnite tipku Alt+F11..., i tako dalje, istim postupkom dok ne obojite sva slova. Alt+F11 je, kao što smo rekli, prečica kojom razdvajamo (dupliramo) framove, inače bi svaki put morali ići na meni trku: Layer > Video Layers > Duplicate Frame.

Screenshot_802f19a.pngJoš nekoliko važnih napomena: Kada završite jednu liniju na slovu, kao što je, recimo, ova okomita linija slova F na kojoj je započeto bojenje, prije nego pređete na drugu liniju, pritisnite Alt i kliknite na F11 četiri-pet puta, da napravite malo veću pauzu između povlačenja linija, kao što bi je inače pravili da slova pišete rukom. Istu takvu pauzu, a možete i malo veću, pravite između prelaska bojenja sa jednog slova na drugo. Kada završite bojenje svih slova, pritisnite Ctrl + D, da odstranite selekciju. Zatim pritsnite Alt i kliknite na F11 onoliko puta dok vam pokazivač ne dođe do kraja trake. Tako ćete napraviti (kopirati) više statičnih framova samog natpisa, kako bi se on duže zadržao uočljiv na karaju animacije. Na kraju, oslijepite Background sloj u Layers kartici. Još jedna napomena: Kada potpuno zavrite animaciju, možete ići na Layer Style i dodatno ukrasiti slova.

Evo kako će to na kraju izgledati:

A_-1.gif
 
Poslednja izmena:
LEGEND
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.464
T - 99


ANIMIRANO PISANJE SLOVA 2

Ovo je nastavak prethodnog tutorijala "Animrano pisanje slova", gdje smo naučili kako da animiramo pisanje slova, a u ovom nastavsku ćemo naučiti kako toj animaciji iz prethodnog tutorijala dodati pisaljku, - koju možete odabrati po želji: u vidu olovke, kista, pera i sl. Dakle, nastavljamo tamo gdje smo stali u prethodnom tutorijalu. Po završetku prethodne animacije, radna površina je imala izgled kao na slici 1.

Screenshot_81f87c7.pngIstovremeno, Layers kartica je imala izgled kao na slici 2.

Screenshot_822a475.png


Screenshot_8321b73.pngPrvo što trebate uraditi u nastavku, jeste da malo povećete prostor na desnoj strani dokumenta, da bi napravili mjesta za pisaljku i njenu rotaciju prilikom pisanja. Vidite na slikama 3 i 4 za koliko je taj prostor povećan u ovom slučaju. (Prostor ćete povećati tako što ćete aktivirati alatku Croop Tool, postaviti kursor na kvadratić selekcije na desnoj strani, pritisnuti lijevi taster miša i povući na desnu stranu.)

Kada ste povećali prostor na dokumentu, odaberite u svojoj dokumentaciji ili nađite na internetu pisaljku po želji, kopirajte je i dodajte je dokumentu. Pomoću alateke Move Tool, prilagodite njenu veličinu i pozicionirajte pisaljku na dokumentu. Na lici 5 vidite kako je to urađeno u ovom slučaju.

Screenshot_84bd087.pngOvom radnjom ste dobili i novi sloj u Layers kartici i istovreno novu Timeline traku (Layer 2). Ako ta nova traka bude kraća od postojećih, produžite je i izravnajte sa njima. Kliknite desnim klikom na novi sloj u Layers kartici (Layer 2) i kada vam se pojavi dijaloški prozor, kliknite na opciju Convert to Smart Object.

Screenshot_85de048.pngSada će Timeline prozor izgledati kao na slici 7 a Layers kartica kao na slici 6. Postavite pokazivač na početnu poziciju. Kliknite na ikonicu označenu strelicom 1 na slici 7, a potom kliknite na ikonicu označenu strelicom 2 na slici 7. Sada idite na meni traku: Edit > Free Transform. Oko pisaljke će se pojaviti selekcija. Pomjerite pokazivač za otprilike dva milimetra u desno. Inače, prostor označen strelicom 3 na slici 7, je prosotor u kome moramo pomjeriti pisaljku sa njenog početnog položaja u položaj kada ćemo početi "pisati" sa njom. To nećemo uraditi u jednom potezu nego u nekoliko poteza. Dakle, kada pomjerite pokazivač, idite kursorom na pisaljku i prvo je pomjerite malo u lijevu stranu, a zatim idite kursorom sa vanjske strane selekcije u njen gornji desni ili lijevi ugao i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica, zarotirajte pisaljku da je dovodete u približno isti položaj kao na slici 8.

Screenshot_86b464a.pngKliknite potom na ikonicu označenu strelicom na slici 8. Ponovo pomjerite pokazivač za dva-tri milimetra, zatim kliknite na Move Tool, idite kursorom na pisaljku i pomjerite je dalje u lijevo. (Dok radite sa selekcijom Move Tool, odnosno, dok pomjerate pisaljku ne rotirajući je, selekcija će biti stalna, tako da je potrebno samo da pomjerate pokazivač i selektovanu pisaljku. Kada rotirate pisaljku, potrebno je da to potvrđujete na ikonici označenoj strelicom na slici 8.) Na slikama 10 i 11 možete orjentaciono vidjeti i ocijeniti koliko je svaki put pisaljka pomjerana.

Screenshot_87257f1.pngPomjerajući tako pokazivač ( i pisaljku) u jednom trenuktu - kada pokazivač dođe do početka prethodne animacije, a to je kraj onog prostora onačenog sterlicom 3 na slici 7, pojaviće se crvena mrlja kao na slici 9, a to je ustvari početak bojenja slova F. Postavite vrh pisaljke (kista) tačno na tu tačku, kao što vidite da je to urađeno na slici 12.

Screenshot_880d497.pngSada počinje pisanje kistom. Vratite se na sliku 7 i pogledajte ikonicu označenu strelicom 4 na toj slici - Go to next frame. Kliknite jednom na tu ikonicu. Pojaviće se drugi potez koji smo uradili kada smo bojili slova (Slika 13). Sada samo pomjerite pisaljku do kraja toga poteza (Slika 14). Ponovo kliknite na ikonicu Go to next frame da vam se pojavi sledeći potez bojenja slova F, koji ćete pratiti pomjeranjem kista. Kada dođete do kraja okomite linije slova F, na ikonicu Go to next frame morate kliknuti nekoliko puta -dok vam se ne pojavi sledeća tačka nastavka bojenja. Sjetite se da smo pravili veće razmake prilikom bojenja slova, kada smo prelazili sa jedne faza na drugu.

Screenshot_8923c19.png


Screenshot_90db7e7.pngKada dođete do kraja - poslednji potez na slovu M, pomjerite pokazivač za približno jedan cm. naprijed i pomjerite pisaljku na gore, približno kao što vidite da je to urađeno na slici 15. Opet pomjerite pokazivač za 1 cm i zarotirajte pisaljku u desnu stranu - da je ispravite u vertikalan položaj. Kliknite na ikonicu označenu strelicom na slici 8.

Screenshot_916f034.pngDa bi postavili pisaljku u isti položaj sa koga smo počeli njenu animaciju, idite na prvu romb ikonicu u Timeline traci, kliknite na nju desnim klikom i kada vam se pojavi dijaloški prozor, kliknite na opciju Copy. Zatim idite na zadnju romb ikonicu, kliknite na nju takođe desnim klikom, i u dijaloškom prozoru kliknite na opciju Paste.

To je sve. Za ovu animaciju treba dosta strpljenja i rada, ali zar nije tako sa svakim dobro urađenim poslom?

Evo, na karaju, ponovo te animacije:
Forum-sa-kistomfa3d9.gif
 
Natrag
Top