Šta je novo?

Rađa se nova afera Telekom

  • Začetnik teme Black Predator
  • Datum pokretanja
Black Predator

Black Predator

Učlanjen(a)
07.02.2010
Poruka
14.864
Rađa se nova afera TelekomIzvor:
B92.net

Podgorica -- Vlada je prodala italijanskoj kompaniji A2A zajedno svoje i akcije malih akcionara u Elektroprivredi Crne Gore.Uslov za sklapanje posla bila kupovina akcija malih akcionara u režiji Vlade i sa određenom cenom.U kupoprodajnom ugovoru između Vlade i A2A za delimičnu dokapitalizaciju EPCG, nema ni centa predviđenih investicija u prvih pet godina.Jedini novac koji se pominje je 96,24 miliona eura za više od 11 miliona vladinih akcija i isto toliko za dokapitalizaciju.Utvrđeno je da će profit od poslova Italijana biti sto miliona evra, da će biti ugrađeno 35.000 novih brojila i da će naplata struje biti stopostotna. Dvije godine kasnije, zbog slabijeg rasta cena struje od očekivanog, memorandumom je brisana odredba o visini profita.

Prema ugovoru, četiri člana odbora direktora imenuje Vlada, a "dva ne više od tri" A2A. Za kvorum, kako se navodi, neće biti potrebno prisustvo većine članova borda, a A2A može u svakom trenutku da razriješi izvršnog direktora.

Za bilo koju odluku uprave potrebno je da glasa polovina prisutnih članova borda, ali tako da pravo veta nema Vlada nego Italijani.

Ugovorom je precizirano da će A2A u roku sedam dana od potpisivanja ugovora (3. septembar 2009. godine), neopozivo, na odgovarajući način objaviti ponudu, uz uslov sticanja novih akcija (dokapitalizacija 96 miliona eura), i akcija za prodaju (Vladinih).

Mali akcionari najkasnije 22 dana od potpisivanja ugovora sa Vladom treba da formiraju zajednički račun kako bi prodali svoje akcije po ceni od 8,4 eura, a troškove te blok transakcije snosiće A2A.

"U praksi se to pretvorilo u angažovanje Monte adria dilera da bude broker i za A2A i za male akcionare, da ove uceni tako što je odredio svoju proviziju od jedan odsto, bez dogovora sa drugom ugovornom stranom, odnosno malim akcionarima. Time Monte adrija nije prekršila samo Zakon o hartijama od vrijednosti već i Zakon o obligacijama" , pišu mediji.
Što se tiče isplate manjinskih akcionara, Ugovorom je precizno utvrđeno da će na datum zatvaranja investitor neopozivo dati, pisanim putem, instrukcije agentu posebne namene da obavi prenos iznosa koji predstavlja cenu za manjinske akcije sa računa namjene tri na račun manjinskih akcionara.

Na datum zatvaranja A2A će dostaviti Vladi zvanični spisak iz CDA sa navedenim manjinskim akcionarima koji su registrovali svoje akcije na zajedničkom vlasničkom računu 22 dana nakon datuma potpisivanja.

Kompletna transakcija svih aktera te trgovine obavljena je preko Prve banke, preko čijih računa je je tada prešlo 430 miliona evra. Od toga 65 miliona evra od dokapitalizacija EPCG i dalje kod Prve banke.

U Ugovoru se navodi i da će, kada investitor plati akcije manjinskih akcionara, Vlada i A2A bez odlaganja preduzeti sve neophodne radnje za prenos registrovanih manjinskih akcija na investitorov vlasnički račun pri CDA, u skladu sa Ugovorom i merodavnim pravom.

Ugovorom je precizirano da će transakcija akcijama malih akcionara EPCG biti obavljena u skladu sa važećim zakonom u Crnoj Gori.

Ugovor o prodaji EPCG italijanskoj kompniji je potpisao član uprave italijanske kompanije A2A Renato Ravaneli, a transakciju su ugovorili primijeri dvije zemlje Milo Đukanović i Silvio Berluskoni, koji su se te godine dva puta sreli - jednom u Crnoj Gori, drugi put u Italiji.
Dobro je što se ponovo otvara priča o dokapitalizaciji Elektroprivrede, jer je ugovor sa italijanskom kompanijom A2A sklopljen po istoj šemi i matrici kao i prodaja većinskog paketa akcija Telekoma Crne Gore, zbog koje su kupci Dojče u Mađar Telekom platili 95 miliona evra kazne američkom Ministarstvu pravde i tamošnjoj komisiji za hartije od vrednosti SEK.

"U oba slučaja Vlada je dogovarala kako i pod kojim uslovima mali akcionari treba da prodaju deonice, što je njihovo autonomno pravo", rekao je predsednik parlamentarne komisije za kontrolu privatizacije Andrija Mandić.

Mandić podsjeća da se njegova komisija intenzivno bavila prodajom 43,7 odsto kapitala EPCG Italijanima, koju su u prvoj polovini 2009. godine ugovorili tadašnji premijeri dve države Milo Đukanović i Silvio Berluskoni.

"Četiri poslanika iz redova opozicije su tvrdili da se u ovom poslu kriju iste koruptivni potencijal kao u slučaju prodaje Telekoma, potencirajući da Vlada prodaje ono što joj ne pripada. U polemikama i analizama ugovora o dokapitalizaciji imali smo jasan stav", kaže Mandić.

Nažalost, druga polovina komisije koju čine poslanici DPS-a i SDP-a dala je punu podršku odlukama Vlade, objašnjavajući da će ulaskom Italijana u vlasničku strukturu cena struje biti niža i da će potrošači imati urednije snabdijevanje. Ništa se od toga nije desilo- konstatovao je Mandić.
 
Top