Proporcionalne veličine(Proporcionalnost)!

Učlanjen(a)
19.12.2009
Poruka
4.642
Jedna od važnih ovisnosti među veličinama je proporcionalnost. Veličina y i x su proporcionalne (razmjerne) ako za njih vrijedi formula y=a•x (a>0).

Broj a je koeficijent proporcionalnosti. Iz formule vidimo da je , tj. veličine su proporcionalne ako im je količnik konstantan.

Obrnuto proporcionalne veličine

x i y su obrnuto proporcionalne veličine ako za njih vrijedi formula x•y=a (a>0), tj. ako je njihov umnožak stalan (konstantan). Broj a je koeficijent obrnute proporcionalnosti.

Primjer: Ako jedan trajekt može prevesti 300 automobila dnevno, dva trajekta prevesti će isti broj automobila za pola dana.


Postoci i računanje s postocima

U svakodnevnici količinske odnose izražavamo i u postocima. Postotak je razlomak s nazivnikom sto, a zapisuje se znakom %.

Primjer: 3%=3:100=0.03 50%=50:100)=0.5

Primjer izračuna s postocima:

Izračunaj 6% od 50 = 6:100•50=30:10=3

Račun koji se bavi računanjem s postocima zove se postotni račun.

Temeljna formula postotnog računa je , gdje je x osnovna vrijednost, y postotni iznos, a p postotak.

Primjer izračuna:

Ako je x=1000 i p=8

Jednostavni kamatni račun


Temeljna formula jednostavnog kamatnog računa je , gdje su k kamate, s kamatna stopa (postotak), g glavnica i v vrijeme (u godinama).

Primjer:

Izračunajte kolike će kamate dobiti štediša nakon što je uložio 6000kuna na 3 godine uz stopu od 7%.

*Ukoliko imamo vrijeme u mjesecima ili danima - pretvorimo ga u godine 1 godina = 12 mjeseci 1godina=365dana.
 
Top