Šta je novo?

Pravilna priprema za školu

  • Začetnik teme crvendac_011
  • Datum pokretanja
crvendac_011

crvendac_011

Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.063
Pravilna priprema za školu

Decu koja menjaju školu (petaci ili prvaci u srednjim školama) pripremite razgovorom o onome šta ih čeka, objasnite im šta će se promeniti i kako će da izgleda novo okruženje

1.jpg
Jedino što nikada ne bi trebalo da radite je da plašite dete sa novim nastavnicima i obavezama

Raspust prolazi, stiže nova školska godina, obaveze i odgovornosti. Posle skoro tri meseca treba se vratiti starom ritmu i navikama. Na vreme nabavite knjige i ostalu opremu i nekoliko dana pred početak škole naviknete dete da malo ranije ustaje, jer je na raspustu verovatno spavalo duže.

Decu koja menjaju školu (prvaci u srednjim školama ili petaci koji potpuno menjaju sistem nastave) potrebno je da pripremite razgovorom o onome šta ih čeka. Objasnite detetu šta će se promeniti, koje će biti nove i kako će da izgleda novo školsko okruženje. Petaci prelaze na novi sistem rada sa predmetnim nastavnicima, a mnogi menjaju i razred, jer je u nekim osnovnim školama praksa da se posle četvrtog razreda prave nova odeljenja. Neki stručnjaci tvrde da je dobro za dete da povremeno menja školsko okruženje, kako bi se deca susretala sa što većim brojem različitih karaktera i ljudi i tako usavršavala svoje veštine. Do nedavno je, međutim, vladalo mišljenje da je svaka velika promena stres za dete, posebno u prva četiri razreda. Ali, ukoliko u školi vašeg deteta menjaju razrede potrebno je da im objasnite šta ih čeka.

Jedino što nikada ne bi trebalo da radite je da plašite dete sa novim nastavnicima i obavezama. To treba da shvate kao normalnu obavezu koja ih očekuje i koja će im doneti nova znanja. Isto važi i za nove srednjoškolce. Od toga kako će se uklopiti mnogo toga zavisi, pa se potrudite da ih pripremite. Možete im pomoći savetima da je važno da sa vršnjacima uspostave dobar kontakt, kao i da je mnogo bolje da na početku "zapnu" i dobiju dobre ocene, jer će im to prilično olakšati celu godinu.

U domu obezbedite atmosferu ljubavi i podrške. Neka dete zna da ste uz njega šta god da se dogodi. Čak i kada ste umorni i iscrpljeni, saslušajte šta ima da kaže i razgovarajte kad god dete pokaže inicijativu. Upoznajte se sa učiteljem ili nastavnicima, ostvarite i dobar kontakt sa školskim psihologom. Važno je da budete uključeni u dečji život i obaveze, kako biste mogli da pomognete oko eventualnih problema. Preporuka psihologa je i da, ukoliko dete očekuje velika promena, prvih nekoliko dana budete na odmoru, kako biste mu pomogli. Sve novo sa čim se dete suočava može biti teškoća, a nemogućnost adaptacije najlkaše ćete prepoznati po promenama ponašanja. Deca se ili povlače ili postaju upadljivo nemirna, ali su to najčešće prolazni simptomi koji će uz vašu ljubav i podršku brzo nestati.

2.jpg

ĐACI PRVACI

Psiholozi tvrde da su deca koja umeju da osmišljavaju svoju igru, prate saigrače u igri, upotrebljavaju maštu i odlože svoje potrebe - spremna za školu. Ali, ukoliko je vaše dete upisano u prvi razred to znači da je prošlo procenu psihologa i da je sada na vama da ga pripremite. Psiholozi savetuju da mu pričate kako će biti, da ga bodrite i hvalite kako ste sigurni da će sve obaveze izvršavati kako treba. Odvedite ga da vidi školu, a preporučljivo je i da sa letovanja dođete barem nedelju dana pred početak škole da bi zajedno sa njim kupili opremu, garderobu i sve što mu je potrebno. Najvažnije je da vam dete priča šta mu se događa tokom dana kako biste mogli da pratite šta radi u školi, pa ukoliko to do sada nije bila praksa, potrudite se da postane. Veoma je važno da detetu obezbedite prostor za učenje, koji će biti samo njegov. Najbolje je da ima svoju sobu, a ukoliko nema potreban mu je kutak gde ga niko neće uznemiravati. Isto kao i sa drugim školarcima, potrudite se da nedelju dana pred početak škole dete malo ranije ustaje, kako mu nagla promena ne bi teško pala. Ukoliko dete ide u boravak objasnite mu šta će tamo da radi, a kada dođe kući dozvolite mu da se igra. Potpuno je u redu da prekontrolišete zadatke, ali nemojte od škole praviti "bauk", posebno ne od prvog razreda, jer je to još uvek mnogo više igre nego učenja. Kod kuće mu dozvolite da secka, igra se prstima, pravi, vaja, crta... jer će tako najbolje razvijati grafo-motoriku. Prava priprema za školu je razumevanje neposrednog okruženja, razvijanje osećanja odgovornosti, podrška odraslih i bogato razvijena mašta i igra. Polazak u školu predstavlja jednu od najvećih promena u životu deteta, pa se potrudite da što lakše prođe.

(Večernje novosti)
 
edinos

edinos

Učlanjen(a)
30.03.2014
Poruka
882
Kako pripremiti dijete za školu
Datum objave: 24.08.2012Datum objave: 04.02.2014
Iako djeca čitanje i pisanje usvajaju po polasku u školu, u predškolskom se razdoblju razvijaju neke vještine koje utječu na taj proces. Što sve dijete treba znati za školu? Kad je riječ o razvoju govora, evo činjenica koje bi trebale razriješiti te roditeljske dvojbe.

Piše: mr. sc. Nataša Šunić, prof. logopedije
Dijete treba čisto izgovarati sve glasove, jer u protivnom, ako radi kakve supstitucije (zamjene), omisije (ispuštanja) ili distorzije (iskrivljenja) u izgovaranju, tada može pogrešno čitati i pisati riječi - kako izgovara, tako i napiše, pogrešno. Kao primjer možemo navesti rečenicu: "Mama, današ šam biwa š vuticem u palku i igali šmo še". Ako dijete tako izgovara riječi, tada će ih tako i pisati, što automatski znači pogrešno napisane riječi.

Fonematski sluh
Kad je riječ o daljnjim pripremama za školu, dijete treba imati dobro razvijenu glasovnu i slogovnu analizu i sintezu, što znači da, kada djetetu postavimo zadatak da spoji glasove "p", "i", "l", "e", treba ih spojiti i znati da je to riječ „pile“. Ili, pitajmo dijete kako bi napisalo riječ "koka" i raščlanilo je na glasove. Poželjno je i da zna spojiti i raščlaniti riječ koja sadrži suglasničku skupinu, npr. "stol", "vrata", "prst"…

Ako dijete nema razvijen fonematski sluh (ima poteškoće zahvaćanja glasova unutar riječi) te još ima i jezičnu slabost (agramatičan govor, krnje rečenice, siromašniji vokabular), tada će imati poteškoća s glasovnom i slogovnom analizom i sintezom, što može dovesti do poteškoća s vještinama čitanja i pisanja ili kasnije do disleksije i disgrafije.

Konstantnost percepcije
Nadalje, treba dobro procijeniti razvoj grafomotorike (kako dijete drži olovku) te je li grafomotorički spremno za školu. To uključuje precrtavanje zadanih likova, pravilan slijed potezanja crte i slično. Kod djeteta je potrebna i određena intelektualna razvijenost, gdje se podrazumijeva određena razina razvijenosti svih psihičkih funkcija koje sudjeluju u spoznavanju vanjskog svijeta - razvijenost percepcije, pamćenja, mišljenja i opće inteligencije.

Na kraju predškolskog uzrasta opažanje dobiva karakter procesa koji je podčinjen određenom zadatku i usmjeren na ispitivanje situacije koja se opaža. Na osnovi prethodnog iskustva razvija se konstantnost percepcije. U tom uzrastu, djeca razlikuju osnovne boje, oblik predmeta, visinu tonova, percipiraju prostor i vrijeme.

Osnove za učenje
Iako djeca čitanje i pisanje usvajaju po polasku u školu, u predškolskom se razdoblju razvijaju neke vještine koje utječu na taj proces, a to su: slušna pažnja, vizualna percepcija, vizualna i slušno-govorna memorija, sukcesivne funkcije (praćenje slijeda u vremenu i prostoru), vizualno-motorna i slušno-motorna koordinacija, prostorna orijentacija, grafomotorika te jezična kompetencija.

Istodobno se s razvojem percepcije zapaža i daljnji razvoj pamćenja. Osim spontanog pamćenja, moguće je i uspješno namjerno pamćenje. Postoji tendencija svrstavanja elemenata po sadržaju, logički, što omogućuje veći opseg pamćenja. U području mišljenja javljaju se složenija uopćavanja i nastavlja se proces sistematizacije usvojenih pojmova. Dijete te dobi može uspoređivati predmete i pojave, sposobno je za jednostavna uopćavanja, ne samo na konkretnom predmetu, nego i na skupinama sličnih predmeta.

Vrlo je važno da dijete vlada procesima sinteze, apstrakcije i generalizacije jer su to sve osnove za učenje.

Hotimična pažnja

Osim navedenih komponenata intelektualne razvijenosti, vrlo je važno da dijete posjeduje pažnju, i to hotimičnu pažnju, koja kod učenika početnika varira od 10 do 15 minuta na jednom predmetu.

Ta je pažnja uvelike rezultat vježbe u predškolsko doba i preduvjet za praćenje nastave i sudjelovanje u njoj. Vrlo je važno da dijete poznaje svoju okolinu, kako bi pojmovi o njoj bili točniji i jasniji. Djeca koja prije polaska u školu poznaju prostorne i vremenske odnose, zatim pojmove koji omogućuju uspoređivanje kvantiteta, kao i brojeve, brže i lakše svladavaju početnu nastavu.


Evo i popisa svega što bi bilo poželjno da dijete prije polaska u školu zna ili može.

Grafomotorika
- posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska,

- po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke, ravne, kružne i valovite linije,

- zna precrtati likove: krug, trokut, kvadrat, romb,

- zna pisati svoje ime velikim tiskanim slovima

Prostorni odnosi
- razumije prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad
- usvojilo je orijentaciju: na tijelu (desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko); u prostoru (što je desno od njega, a što lijevo, zna odrediti smjer kretanja); na papiru (što je na desnoj strani papira, a što na lijevoj)

Vremenski odnosi
- razumije vremenske odnose: prije, poslije, jutro, podne, večer, prije podne, poslije podne,

- poželjno je da poznaje dane u tjednu, odnose jučer-danas-sutra

Matematičke vještine
- broji do 20, broji s prekidom, unatrag od 10 do 0

- snalazi se u pojmovima više, manje, oduzmi, dodaj

- razumije pojam skupa:
što sve spada u neki skup, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji),
uspoređuje dva skupa (gdje ima više, a gdje manje),
zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje,

u skupu od 10 elemenata zna rezultat dodavanja za jedan i oduzimanja za jedan, uz pokazivanje

- povezuje brojku uz količinu (npr. brojka 9 = 9 elemenata),

- mjereći može usporediti koji su predmeti duži, veći, širi

Govor i jezik
- pravilno izgovara sve glasove

- pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori pravilno u rodu i padežu)

- zna verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stolac, čemu služi, kakvog je oblika, od čega je napravljen i sl.)

- zna verbalno iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti

- zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak

Predčitalačke vještine
- može rastaviti poznate riječi na slogove,

- prepoznaje i imenuje kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ

- zna imenovati riječi na zadani glas (igra „na slovo na slovo“)

- zna prepoznati je li zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini

- zna rastaviti jednostavne riječi na glasove

- od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ (npr. m-a-m-a, o-k-o i sl.)

- prepoznaje simbole slova i brojki

Koncentracija
- na zadatku se može zadržati od 15 do 20 minuta, dok trajanje igre može biti i 60 minuta, uz kratke otklone pažnje

Opći pojmovi o sebi i drugo
- zna ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja, imena i zanimanja ukućana, svoju dob,

- zna odnose među članovima obitelji: majka/otac/baka/djed/brat/sestra…

- prepoznaje i imenuje boje, okuse (kiselo, slatko, slano, gorko), odnose vruće/hladno/mlako

Foto: FreeDigitalPhotos

Pripreme u Logopedu

Primijetite li da Vaše dijete ima neku od gore navedenih poteškoća, trebalo bi napraviti logopedsku obradu i uključiti dijete u logopedsku terapiju.

U logopedskoj ordinaciji Logoped organizira se, od 2. do 26. srpnja te od 13. kolovoza do 10. rujna, program pripreme djeteta za školu. Rad je individualan, dvaput tjedno po 45 minuta.

Više informacija na logoped.hr.
 
Top