Šta je novo?

Пољопривредна механизација

srrx

srrx

Član
Učlanjen(a)
28.04.2010
Poruka
81
значај механизације у пољопривредиако се механизација у пољопривреди неправилно примењује или је нема довољно или је лошег квалитета, последице могу бити значајне пре свега у приносу и квалитету. манифестација ових последица огледа се у следећем: повећано сабијање земљишта, лоше извођење обраде, сетве и неге, механичко оштећење биљака и плодова биљака, повећани губитци при убирању, извођење агротехничких операција ван оптималних рокова и "загађење" земљишта, воде и ваздуха штетним материјама из издувних гасова или хемијске заштите.

производња хране, нарочито на већим поседима не може се замислити без разноврсне и квалитетне механизације. утврђено је да механизација учествује у остваривању генетских потенцијала на нивоу 40-50%.
нема успешне производње без савремене механизације и њене правилне примене.

међутим, ако се механизација неправилно примењује или је нема довољно или је лошег квалитета, последице могу бити значајне, а манифестују се у следећем:
повећано сабијање земљишта, лоше извођење обраде, сетве и неге, механичко оштећење биљака и плодова биљака, повећани губитци при убирању, извођење агротехничких операција ван оптималних рокова (закашњења) и "загађење" земљишта, воде и зрака штетним супстанцама из издувних гасова или хемијске заштите .

прекомерно сабијање земљишта изазвано механичким деловањем точкова и радним телима пољопривредних машина нарушава однос ваздуха и воде у земљишту. при томе се повећава отпор развоју кореновог система биљака и стварају врло неповољни услови за одвијање микробиолошке активности, што се негативно испољава на осигурање елемената плодности земљишта: хране, воде, кисеоника топлоте и друго. истраживања су показала да се ова појава може ублажити применом техничких и агробиолошких мера, затим контролисаним кретањем механизације, и смањењем броја прохода. од техничких мера највећи ефекат има примена гумених гусеница као еколошког ходног система трактора и машина. утврђено је да се због
прекомерног сабијања губи до 225 долара по хектару годишње.

квалитет обраде, сетве и неге усева утиче на остваривање приноса и квалитета производа свих биљних врста.
тако је утврђено да неквалитетна обрада земљишта смањује принос за 15-25%, лоше изведена сетва 10-15%, а неквалитетна механичка и хемијска нега и заштита могу преполовити принос.

механичко оштећење биљака при извођењу агротехничких операција изазвано избором неодговарајућих машина или неадекватним коришћењем утиче на принос усева. тако је утврђено да се принос семенског кукуруза због оштећења лисне масе при уклањању метлица смањује за 20-30%.

оштећење плодова при извођењу агротехничких операција директно утиче на смањење приноса и квалитета производа. оштећење се дешава нарочито при убирању, транспорту и доради, посебно код семенског материјала и поврћа. код неких биљних врста утврђено је оштећење плодова од 25-35%.

губитци плодова при убирању, као резултат неусавршености машина или лошег избора режима рада јављају се код свих биљних врста. тако су утврђени губитци код пшенице до 5%, семенског кукуруза око 7%, шећерне репе око 8%, а код неких повртларских култура и преко 20%, што је знатно више од дозвољених вредности.

поузданост и број механизације утиче на могућност извршења агротехничких операција у оптималним роковима. технолошке операције као што су сетва, нега, убирање и друге морају се извести у најповољнијим агротехничким роковима што је основа остваривања већих приноса и квалитетнијих производа. продужење рокова нарочито при извођењу хемијске неге и убирања може утицати на знатно смањење приноса већине биљних врста.

"загађење" земљишта, воде и ваздуха штетним материјама и издувним гасовима настаје због лошије подешености пољопривредних машина за заштиту биља и система мотора, лоше одабраног режима рада и повећање потрошње горива.

према томе, у целом технолошком процесу производње и дораде производа, механизација је кључни фактор у остваривању већих приноса, бољег квалитета и повећања економичности производње.

клајић срђан, пољ. тех.-фитофармацеут
 
Top