Šta je novo?

Plan toka časa - Berlinski model

que te vayas con el viento, como siempre
LEGEND
Učlanjen(a)
30.07.2009
Poruka
5.275
Plan toka časa - Berlinski model


Ono što nam treba da bi uspešno vodili čas je plan toka časa. To je ustavri i ono što pišemo i što imamo svakog časa kod sebe, ako svrate prosvetni savetnici, kolege, prijatelji …Plan toka časa je u stvari jedna tabela koja nas jasno vodi kroz naš čas. Ta tabela izglada ovako:

plancasa.png

Sve što nam treba nalazi se u ovim poljima. Pa da krenemo redom.

Faze časa su faktički delovi časa, nešto slično kao Uvod, Razrada i Završetak u dosadašnjim pripremama. Samo što ih ovde ima više, što daje bolju kontrolu času. Ovde sam nabrojao sve faze ali ne mora značiti da će vaš čas imati sve te faze. Pogotovu ako imate samo jedan čas na raspolaganju, nećete uspeti vremenski da odradite sve faze kako treba. Ako imate dvočas, tročas ili više časova spojenih onda bi trebalo proći sve, ali ne neophodno.

Faza motivacije, nam služi da učenike uvedemo u temu. Da ih na neki način zainteresujemo i motivišemo da budu aktivni u daljem toku časa. Ako ovu fazu odradimo dobro uradili smo pola posla. Kada su učenici zainteresovani oni će sami nastaviti da istražuju i da vide šta se sve može izroditi iz toga. Kako ćete realizivati tu fazu je nebitno ali to je prvi utisak o času i mora biti jak. Jednostavno pustite im neki video sa YouTube-a ili im pokažite sliku ili dovedite nekog na čas neka nešto odglumi pa nek pogađaju . NEMA GRANICA NEMA ZIDOVA !!! Ta faza ne treba previše trajati 5-10 min.

Faza informacije je u stvari početak lekcije (teme). Tu će dobiti neki nastavni materijal da se upoznaju bliže sa sadržajem. Takođe taj nastavni materijal mogu dobiti u papiru, elektronski, audi, video … sve zavisi od sadržaja. To je njihov prvi kontakt sa sadržajem i tu im dozvolite 10 minuta neka razmišljaju ili eventulano čitaju …

Faza obrade je deo časa u kome učenici kreću da rade neki radni zadatak. Već pripremljeni radni zadatak, situaciju za učenje ili neku studiju slučaja date učenicima da rešavaju. Oni će rešavati svoj problem koristeći materijal koji ste im dali u fazi informacije. Time vezujete faze i dobijate tok časa. Ovde koristite uglavnom rad u paru, jer učenici teško sami dolaze do rešenja i naravno neke metode rada. Ovde im možete dati najviše vremena 20-25 minuta.

diskusija. Po meni je ovo najbitniji deo časa, ali samo meni. Ovde razgovarate sa učenicima o tome šta su radili, na koje probleme su naišli u radu i nemojte odgovarati vi nego pustite druge učenike. Ova faza je vremenski veoma klizna ali nemojte dozvoliti da se otegne previše. Oko 10 minuta.Nakon završenog rešavanja situacija, sledi

Osiguranje znanja je ono što bi u osnovnoj školi (a i u srednjoj što da ne ??? ) bilo ponavljanje lekcije: “Šta smo danas naučili?” Ali ovde je malo drugačije. Sada na malo višem nivou učenicima date da reše neki sitni problem, da vidite da li su shvatili šta je rađeno do sada. To ne mora biti klasičan problem već neka možda i igrica koja će vam pokazati da li im je jasno. Ovo traje oko 10 minuta.

Zatim ide generalizacija da se sve to lepo sklopi u njihovim glavama. Ova faza se uglavnom stopi sa osiguranjem znanja a odnosi se na to da sagledaju sadržaj sa “visine” da shvate šta im to znači ubuduće i gde će ga primeniti. Ovde imate puno metoda koje su odlične za rad. Takođe 5-10 minuta.

Na kraju evaluacija da vidite kako je njima protekao čas, da li su zadovoljni, nešto naučili, spavali, radili ili se smorili …

A sada ono najbitnije:
Aktivnost učenika, opisuje šta učenici rade u pojedinoj fazi. Ova polja nikako ne smeju biti prazna jer učenici stalno moraju da budu zaposleni. Primetili ste da nigde gore nisam napisao da nešto nastavnik radi. Nastavnik samo uživa

Socijalna forma je nešto kao oblik i metoda rada. Ako koristite neke poznate metoda ovde ih navedete, ako ste nešto sami smislili ovde objasnite, ako je grupni rad, rad u paru, individualni sve ovde napišete da vam bude jasno kada se učenici dele u grupe i spajaju.

Mediji su u stvari nastavna sredstva i materijal. Sve što vam je potrebno za pojedinu fazu ubacite ovde.

Cilj je polje u kome upisujete šta očekujete od učenika u svakoj fazi. Videli ste da u ovoj pripremi nema posebno ciljeva, već se u svakoj fazi definiše šta je cilj te faze. Time nastvnik prati ispunjavanje ciljeva i kako mu čas teče.

Primetili ste da ovde nema aktivnosti nastavika. Uloga nastavnika je da samo moderira, pomaže učenicima u pojedinim fazama, dodaje im nastavni i radni materijal i vodi diskusiju. Ali zato ima puno posla kući dok sve to pripremi
 
Top