Šta je novo?

Pitanja iz geografije l dio

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
Pitanja iz geografije l dio​

Kako se definira geografija ?
Što čini sunčev sustav ikako se zove naša galaksija ?
Kako određujemo točan položaj nekog mjesta na Zemljinoj površini ?
Što je revolucija, koliko traje i koje su joj posljedice ?
Što je rotacija,koji joj je smjer,a koja najveća posljedica ?
Nabroj toplinske pojase ?
Na koliko je vremenskih zona podijeljena Zemlja i koliko svaka zona obuhvaća stupnjeva geografske širine ?
Što je geografska karta ?
Nabroj matematičke i geografske elemente na geografskoj karti ?
Kojim se metodama na karti prikazuje reljef ?
Nabroj ere geološke prošlosti Zemlje ?
Podjela stijena po postanku ?
Objasni zonalnu građu Zemlje,što je litosfera ?
Litosferne ploče ?
Što je vulkanizam ?
Što su potresi (hipocentar epicentar) ?
Seizmograf ?
Što je krš ?
Nabroj površinske i podzemne krške oblike ?
objasni razliku između vremena i klime ?
Zašto je troposfera najvažniji dio atmosfere ?
Kako glasi pravilo o raspodjeli temperature i nadmorskoj visini ?
Što je tlak zraka,koliko iznosi normalan i kako se zrak giba ?
Köppenova klasifikacija klima ?
Objasni zastupljenost kopna i mora ?
Gibanja mora su ?
Što razlikuje kriptodepresiju od depresije ?
Što je tlo,nabroj osnovne horizonte ?
Crvenica ?
Melioracija ?
Što je gustoća naseljenosti ?
Prirodno kretanje stanovništva ?
Što je migracija,nabroj osnovne tipove ?
Depopulacija '
kako se stanovništvo dijeli prema velikim dobnim skupinama ?
Nabroj osnovne rase ljudi ?
koje religije nazivamo svjetskim ?
Stanovništvo se prema dohotku dijeli ?
Nabroj tri osnovna tipa naselja ?
Što je selo, nabroji osnovne tipove ?
Što je aglomeracija i konurbacija ?
Objasni prirodne čimbenike koji utječu na poljoprivredu ?
Što je marikultura ?
Nabroji neobnovljive i obnovljive izvore energije '
Što je litoralizacija ?
Koji su oblici kopnenog prometa ?
Multimodalni promet ?
Nabroj osnovne tipove turizma ?
Što je globalizacija ?
Imenuj države članice skupine G-7 ?
Europska Unija (EU) ?
 
Top