Šta je novo?

Pitanja i zadaci iz Hemije

Član
Učlanjen(a)
06.11.2012
Poruka
1
Tek se upoznajem sa svetom hemije.Do sada je sve išlo super,ali ima jedan zadatak koji ne umem rešiti:

Kolika je procentna koncentracija rastvora koji nastaje miješanjem m1=100g 40% rastvora i m2=100g 10% rastvora.
 
Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
Tek se upoznajem sa svetom hemije.Do sada je sve išlo super,ali ima jedan zadatak koji ne umem rešiti:

Kolika je procentna koncentracija rastvora koji nastaje miješanjem m1=100g 40% rastvora i m2=100g 10% rastvora.
Najelegantniji način da rešiš zadatke tog tipa je preko dve jednačine sa dve nepoznate tj. :
W=m(r.s.)/m(r.); m(r.s.)- masa rastvorljive supstance, m(r.)- masa rastvora
Ukupna masa rastvorljive supstance u rastvoru nastom mešanjem rastvora 1 i 2 je:
muk= m(rs)1 + m(rs)2
Znamo da je: m(rs)= W*m(r)
Wuk*m(r)uk= m1W1 + m2W2
m(r)ukupno= 100g + 100g=> m(r)ukupno= 200g
Wuk*200g= 100g*0,4 + 100g*0,1
Wuk= 0,25 tj. %= 25%​
Dakle, mešanjem 100g rastvora masene koncentracije 40% i 100g rastvora masene koncentracije 10% može se dobiti 200g rastvora čije će koncentracija iznositi 25%.
Pozdrav :)
 
Član
Učlanjen(a)
19.11.2012
Poruka
2
e moze neko da mi resi ovaj zadatak i hemje pliz!
supstanca koja sadrzi kalcijum ima sledeci procentni sastav:23,3%kalcijuma,16,6%sumpora,37,2%kiseonika i 20,9%vode.
odredi formulu te supstance.treba mi za kontrolni sutra xd.

unapred hvalaaa!
 
Član
Učlanjen(a)
19.11.2012
Poruka
2
zna neko ovaj zadatak,treba mi hitno! Koliko molekula NaOH je potrebno za neutralizaciju 14g sumporne kiseline? Pri ovoj

reakciji nastaju so i voda. Koliki je maseni udeo ovako nastalog rastvora?
 
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
1
za kontrolni! iz 25g mermera dobijeno je 53,4dm[SUP]3 [/SUP]CO2 pri normalnim uslovima.Izracunajte maseni udeo CaCO3 u mermeru...?[HELP][/HELP]
 
Učlanjen(a)
11.01.2013
Poruka
1
da li neko zna kako ide strukturna formula beta-D- galaktozamina i alfa-D-gaaktozamina yes3 ??
 
Član
Učlanjen(a)
07.11.2012
Poruka
1
Počela sam da radim organsku hemiju i mnogo sam je zavolela, ali imam problem sa ova dva zadatka:
1)Napiši racionalnu strukturnu formulu alkana normalnog niza ako se zna da sagorevanjem određene količine tog alkana nastaje 26,4 g CO2 i 12,6 g H2O.
2)Koliko najmanje ugljenikovih atoma ima alkan koji u molekulu sadrži ugljenikov atom za koji su vezane četiri različite alkil grupe? Navedi naziv tog alkana i njegovu racionalnu strukturnu formulu.
Što se tiče ovih rac. str. formula nemoraš da pišeš, samo mi kaži naziv alkana, formulu znam da napišem. Hvala unapred!
 
Učlanjen(a)
11.03.2013
Poruka
1
1. Koliko grama ugljenik(IV)-oksida nnastaje pri sagorevalju 0.25 mol butan ??
2. U reakciji hlora i metana, pod dejstvom svetlosti, dobijeno je 19g dihlormetana.Koliko grama hlora je izreagovalo?
 
Član
Učlanjen(a)
11.03.2013
Poruka
6


2. Ako je : P Fe(OH)3=1,5*10[SUP]-36[/SUP] i P Mn(OH)2=4*10-14 . Da li je moguce kvantitativno odvojiti Fe3+ jon od Mn2+ jona, ukoliko njihova koncentracija u rastvoru iznosi 0,1 mol/dm3. Kolika je pH vrednost pri talozenju pomenutih jona?
3. Izracunati pH rastvora u rastvoru neke magnezijumove soli koncentracije 0,1
mol/ dm3 , a da pri tome ne dodje do talozenja Mg(OH)2, P Mg(OH)2 =5,9*10-12
4. Koja je najveca kolicina FeCl3 izrazena u gramima koja se moze rastvoriti u 200 cm3 pH = 3, a da pri tome ne doje do stvaranja taloga Fe(OH)3. P Fe (OH)3 =1,1*10[SUP]-36[/SUP]
5. U kom odnosu treba pomesati 0,1 M H3PO4 I 0,1 M NaOH da bi nastao rastvor koji ima: pH=6,7 , pK1=2,1 , pK2=7,2 , pK3=12,7.
6. Izracunati pH u rastvoru NH4Cl koncentracije 0,03 mol/dm3, ako je K
.NH4OH=1,75*10[SUP]-5[/SUP]
7. Odredite rastvorljivost BiS3 u gramima po dm3, ako je P Bi2S3=7,1-10[SUP]-61[/SUP]
8. Kolika je pH i pOH kada se pomesa 7g amonijaka i 7g amonijum-hlorida 30 % 1,8*10[SUP]-5[/SUP]
9. Koliko sumporne kiseline 0,1 mol I 0,25 mol treba pomesati da bi sdobila 250 cm3 kiseline 0.2 mola
 
Top