Pet sloboda za životinje

Učlanjen(a)
07.02.2010
Poruka
14.864
Pet sloboda za životinje
Izvor:
Tanjug.rs

BRISEL - Politika Evropske unije o dobrobiti životinja zasnovana je na principu „pet sloboda", na osnovu kojih domaće životinje ne smeju trpeti glad, žeđ, bol, strah, a moraju im se obezbediti odgovarajući uslovi kako za život tako i za njihovo prirodno ponašanje.

Iako se u Evropi u velikoj meri obraća pažnja na način na koji se postupa sa životinjama, nije tajna da su izostanak efikasne primene zakona, ekonomska pitanja i slabo obrazovanje o potrebama životinja uzroci lošeg postupanja prema životinjama.32366.jpgDobrobit životinja je emotivno pitanje o kome građani i potrošači u EU veoma vode računa. Rad na dobrobiti životinja je trajan proces. Zato su i nadgledanje eventualne zloupotrebe i lošeg tretmana životinja jedan od mojih prioriteta", izjavio je komesar Džon Dali, predstavljajući u Briselu novu strategiju Evropske komisije posvećenu dobrobiti domaćih životinja.

Ova strategija o zaštiti životinja direktno će uticati na izgradnju i adaptaciju objekata u govedarstvu, svinjarstvu i živinarstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, ona bi trebalo da poboljša informisanost, kako građana, tako i svih onih koji su uključeni u proizvodnju hrane o potrebama životinja.

Trenutno, u EU, samo prilikom prodaje jaja, obavezno je navesti način njihove proizvodnje, odnosno da li su dobijena od živine iz kaveza ili sa otvorenih farmi.

Evropska unija za sada ne planira da uvede obavezne oznake o „životinjskoj dobrobiti" na druge proizvode, ali je namera da se kupci i maloprodaja bolje informišu o uslovima gajenja životinja čiji se proizvodi mogu naći na tržištu Evrope.

Trenutno, razlike u sistemima uzgajanja, ali i klimatskim uslovima u zemljama članicama EU, jedni su od problema u pokušaju dogovora o jedinstvenim evropskim pravilima koja bi obezbedila pravilnu i efikasniju primenu zakona u oblasti dobrobiti domaćih životinja.

„Ovo je vreme u kome Evropska komisija analizira prošlost i oblikuje budućnost politike u oblasti zaštite i dobrobiti životinja u EU. Tim povodom, u februaru će se organizovati posebna konferencija, a o tome će se izjasniti i Evropski parlament i Savet ministra", najavio je komesar Dali, preneo je nemački državni radio "Dojče vele".

Na odnos prema životinjama, pored zakonskih odredbi, na prvom mestu utiče svest kako pojedinca tako i kultura nacije.
Istovremeno je bitno napomenuti da će standardi u zaštiti, držanju životinja i prehrambenoj industriji u zemljama u procesu evrointegracija morati biti usklađeni sa evropskim pre njihovog ulaska u Uniju.

Nova evropska strategija o dobrobiti domaćih životinja trebalo bi da stupi na snagu postepeno u periodu od 2012. do 2015. Kada su pak u pitanju zakoni koji se odnose na dobrobit pasa i mačaka, među zemljama članicama Unije za sada ne postoji konsenzus o aktivnostima koje bi sa nacionalnih bile prebačena na nivo EU.
 
Top