Šta je novo?

Paradajz (Solanum lycopersicum L.)

  • Začetnik teme Nostradamus
  • Datum pokretanja
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
SEF F1
Biljka: visokog rasta;
Plod: sazreli plodovi su čvrsti, mase 150-180 g i ne poseduju
“zelenu kragnu“;
Sazrevanje: rano;
Otpornost: visoka tolerancija prema plamenjači, otporan prema
zelenom uvenuću i virusu mozaika duvana;
Napomena: pogodan je za gajenje na otvorenom polju i u
zaštićenom prostoru, veoma je rodan.
upload_2015-5-1_6-15-11.pngupload_2015-5-1_6-15-11.png
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-5-1_6-15-36.pngupload_2015-5-1_6-15-36.png
SIDRA F1
Biljka: visokog rasta; Plod: tip jabučara, sazreli plodovi su čvrsti,
krupni, prosečne mase 200-220 grama i bez “zelene kragne“;
Sazrevanje: srednje rani; Otpornost: prema virusu mozaika duvana
i prema zelenom uvenuću; Napomena: poseduje LSL gene koji mu
daju čvrste plodove, preporučuje se za gajenje na otvorenom polju
i u zaštićenom prostoru.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
REBUS F1
Biljka: determinantan paradajz; Plod: krupan, čvrst, prosečna masa
180-200 grama, intenzivno crvene boje bez “zelene kragne“;
Sazrevanje: srednje rano; Namena: pogodan je za industrijsku
preradu i za potrošnju u svežem stanju; Napomena: pogodan je za
gajenje bez oslonca na otvorenom polju sa proizvodnjom rasada iz
kontejnera
upload_2015-5-1_6-16-25.pngupload_2015-5-1_6-16-25.png
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
MARKO F1
Biljka: poluvisokog rasta, srednje bujna, slabo oblistala; Plod:
okrugao do blago izdužen, slabo rebrast, bez zelene kragne,
prosečne težine preko 200 grama, vrlo čvrst, nedozreo plod svetlo
zelene boje, zreo intenzivno crvene; Sazrevanje: rano; Namena: za
potrošnju u svežem stanju; Otpornost: zeleno i žuto uvenuće
(Verticilium albo-atrum i Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici),
kao i nematode (Meloidogyne ssp.); Napomena: rana, te vrlo kasna
proizvodnja u plastenicima i na otvorenom polju, uz oslonac
upload_2015-5-1_6-17-5.pngupload_2015-5-1_6-17-5.png
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
NADA F1
Biljka: visokog rasta, izrazito bujna, dobro oblistala; Plod: vrlo
čvrst, okrugao do blago spljošten, gladak, bez zelene kragne,
prosečne težine 200-220 grama, nedozdeo plod tamno zelene boje
sa zelenom kragnom, a sazreo intenzivno crvene; Sazrevanje:
srednje rano; Namena: za potrošnju u svežem stanju; Otpornost:
zeleno i žuto uvenuće (Verticilium albo-atrum i Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici), kao i nematode (Meloidogyne ssp.);
Napomena: srednje rana proizvodnja na otvorenom polju i u
plastenicima, uz oslonac.
upload_2015-5-1_6-17-44.pngupload_2015-5-1_6-17-44.png
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
SAMPION F1
Biljka: visokog rasta, srednje bujna, slabo oblistala; Plod: izuzetno
čvrst, okrugao, gladak bez rebara, bez zelene kragne, prosečne
težine 180-200 grama, nedozdeo plod svetlo zelene boje, zreo
crvene; Sazrevanje: srednje rano; Namena: za potrošnju u svežem
stanju; Otpornost: zeleno i žuto uvenuće (Verticilium albo-atrum,
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, kao i nematode
(Meloidogyne ssp.); Napomena: srednje rana proizvodnja na
otvorenom polju i u plastenicima, uz oslonac.
upload_2015-5-1_6-27-6.pngupload_2015-5-1_6-27-6.png
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
BALKAN F1
Biljka: determinantna, poluvisokog rasta, srednje oblistala, slabih
bočnih izdanaka; Plod: ujednačen, okrugao do malo pljosnat, sa 2-3
slabo izražena rebra, prosečne težine 130 grama, vrlo čvrst,
nedozreo svetlo zelen, zreo intenzivno crven, bez zelene kragne;
Sazrevanje: vrlo rano; Namena: za potrošnju u svežem stanju;
Otpornost: zeleno i žuto uvenuće (Verticillium albo-atrum i
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici), kao i virus mozaika duvana
(geni Tm-1, Tm-2); Napomena: odličan za vrlo ranu proizvodnju u
plastenicima i na otvorenom polju uz oslonac.

upload_2015-5-1_6-27-41.pngupload_2015-5-1_6-27-41.png
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
ATINA F1
Biljka: visokog rasta, srednje bujna, dobro oblistala; Plod: okrugao,
gladak, bez zelene kragne i rebara, prosečne težine 150-180
grama, nedozreo svetlo zelen, zreo intenzivno crven; Sazrevanje:
srednje rano; Namena: za potrošnju u svežem stanju; Otpornost:
zeleno i žuto uvenuće (Verticillium albo-atrum i Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici); Napomena: srednje rana proizvodnja
uz oslonac na otvorenom polju i u plastenicima.
upload_2015-5-1_6-28-10.pngupload_2015-5-1_6-28-10.png
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
ZLATNI JUBILEJ F1
Biljka: visokog rasta, bujna, dobro oblistala; Plod: okrugao do blago
spljošten, gladak, bez rebara i zelene kragne, prosečne težine 180-
200 grama, nedozreo plod je zelene boje, a sazreo intenzivno
crven; Sazrevanje: srednje rano; Namena: za potrošnju u svežem
stanju; Otpornost: zeleno i žuto uvenuće (Verticillium albo-atrum i
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici); Napomena: srednje rana
proizvodnja uz oslonac na otvorenom polju i u plastenicima.

upload_2015-5-1_6-28-48.pngupload_2015-5-1_6-28-48.png
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
MI-10 F1
Biljka: srednje bujna, visokog rasta, srednje oblistala; Plod:
okrugao, do malo pljosnat, neznatno rebrast, prosečne težine 110-
120 grama srednje čvrst, ujednačeno obojen, sa slabo izraženom
zelenom kragnom; Sazrevanje: rano, do vrlo rano; Namena: za
potrošnju u svežem stanju; Otpornost: žuto uvenuće (Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici); Napomena: odličan za ranu
proizvodnju na otvorenom polju.

upload_2015-5-1_6-29-17.pngupload_2015-5-1_6-29-17.png
 
Top