Šta je novo?

Pacijenti sve češće nezadovoljni

Član
Učlanjen(a)
17.04.2009
Poruka
4.300
Pacijenti sve češće nezadovoljni

Pacijenti su u velikoj meri nezadovoljni tretmanom u zdravstvenim ustanovama, o čemu najbolje svedoči podatak da su samo u prva tri meseca ove godine zdravstvenoj inspekciji stigle 924 pritužbe. Među njima je bilo dosta pritužbi koje su ukazivale na medicinske propuste u radu lekara sa smrtnim ishodom.


30691_16_f.jpg


Država nema uvid u kompletno funkcionisanje ni jedne zdravstvene institucije


Ministarstvo zdravlja je organizovalo vanredne spoljne stručne nadzore nad radom tih radnika i interesantno je da se u tim proverama skoro ni u jednom slučaju nije utvrdilo postojanje lekarske greške.


Kompletan skener rada jedne zdravstvene ustanove, počev od rada portira, vozača, higijene toaleta, soba, stručnog rada lekara, medicinskih sestara, kvaliteta lekova, u Srbiji je prosto nemoguće dobiti. Nadležne tri inspekcije (zdravstvena, sanitarna, farmaceutska) uglavnom rade odvojeno i samo ono što je po zakonu u delokrugu njihovih nadležnosti. Upućeni kažu da se problem može rešiti reformisanjem inspekcija, tako da jedna dobije više nadležnosti.

Danas se dešava da zdravstveni inspektor, kada u kontroli uoči lek kom je istekao rok trajanja ili se pak ne čuva dobro, o tome mora da obavesti kolegu iz farmaceutske inspekcije u čijoj su lekovi nadležnosti. Kontrola bi se pojednostavila, ubrzala, pojeftinila kada bi jedna inspekcija dobila više ovlašćenja. Do tada rešenje možda leži u zajedničkim, istovremenim kontrolama sve tri inspekcije.


– To i jeste loše što su svi u kontrolama usredsređeni samo na ono što je u njihovoj nadležnosti. Mislim da sve inspekcije moraju da prođu jednu ozbiljnu reformu. U bolnicama je sve povezano i ne može da se gleda samo jedan segment. Pa bolničke infekcije nastaju zbog loše higijene kako u sobama, tako i u toaletima, a na to se obično nadovezuje lutanje sa pravom terapijom. Tu ima posla za sve tri inspekcije – kaže za „Blic nedelje“ Branka Stamenković, pokretač građanske inicijative „Majka hrabrost“.


U Ministarstvu zdravlja kažu da se rade zajedničke kontrole više inspekcija, ali samo u posebnim situacijama.


– Retko kada u kontrolu sve tri inspekcije idu zajedno. To su obično situacije kada je predmet prijave problem iz delokruga rada više inspekcija – kaže dr Danica Mihailović, načelnik zdravstvene inspekcije u Ministarstvu zdravlja.


To što inspekcije idu odvojeno u kontrolu nikako ne znači, tvrdi ona, da Ministarstvo zdravlja nema uvid u kompletan rad svake zdravstvene ustanove, kako državne, tako i privatne prakse. To im omogućavaju periodični izveštaji sve tri inspekcije, kao i pojedinačno referisanje inspektora po pojedinim pitanjima.


– Moram da priznam da zbog malog broja inspektora nismo zadovoljni brojem redovnih inspekcijskih nadzora. Mnogo više kontrola se radi po prijavama pacijenata. Samo u prva tri meseca ove godine urađeno je 2.506 inspekcijskih nadzora, što je za 45 inspektora ogroman posao – nastavlja doktorka Mihailović.


Nije lako rasporediti tako mali broj inspektora da kontroliše rad oko 3.500 zdravstvenih subjekata u Srbiji. U pojedinim gradovima i okruzima čak nemaju inspektore, tako da se dešava da prilikom kontrole određene ustanove inspektori putuju i do 200 kilometara u jednom pravcu.

Inače, osim inspekcijskih nadzora u zdravstvenim ustanovama, rade se i nadzori nad stručnim radom. Ti redovni spoljni stručni nadzori rade se po utvrđenom planu za svaku tekuću godinu i svaka ustanova je pod ovim nadzorom bar jednom u dve-tri godine. Ministarstvo organizuje i vanredne provere kvaliteta stručnog rada po zahtevima građana, i to nad radom zdravstvenih radnika (kada postoji sumnja u njihov stručni rad), sa ciljem utvrđivanja stručne greške. Oba nadzora se rade po strogo utvrđenoj proceduri i obavljaju je stručni nadzornici sa liste nadzornika. To su najpoznatiji stručnjaci iz pojedinih oblasti medicine, koje predlažu komore zdravstvenih radnika.


Tokom prošle godine urađeno je oko 50 vanrednih stručnih nadzora, a u prva tri meseca ove godine čak 13.


Pritužbe iz zatvora
Sve je više zatvorenika koji se obraćaju zdravstvenoj inspekciji jer im je, kako kažu, osporeno pravo na lečenje. Od početka godine bilo je 12 takvih pritužbi, i to najviše iz zatvora u Požarevcu i Nišu.
– U ovim slučajevima nije bilo grubog ograničavanja prava na lečenje tih lica. Naše primedbe iz kontrole su se uglavnom odnosile na smeštajne uslove za ležeće pacijente, na nedostatak kadra, zatim na uslove u kojima radi zdravstvena služba u tim ustanovama – priča dr Danica Mihailović.


Gde se žaliti
Pacijenti koji su nezadovoljni tretmanom u pojedinim zdravstvenim ustanovama mogu se obratiti zdravstvenoj inspekciji na broj telefona 011 3334 003 ili na mejl [email protected]Izvor: Blic/S.Tuvić
 
Top