Šta je novo?

Osnovni pojmovi, definicije i newtonovi zakoni dinamike. Jednadžbe kretanja

Top