Šta je novo?

Organizacija elemenata proizvodnje

Učlanjen(a)
14.01.2011
Poruka
10
POSLOVNA EKONOMIJA II

4.TEMA-ORGANIZACIJA ELEMENATA PROIZVODNJE

Privredni zivot mjesta,regije i zemlje u cjelini počiva na poslovanju preduzeća.Ona su dakle osnovni nosioci privredjivanja.

Preduzeće posluje radi unapred postavljenih ciljeva.Osnovni cilj je ekonomske prirode i ogleda se u ostvarivanju dobiti.
Ostvarivanje dobiti moguce je u uslovima racionalne organizacije i poslovanja po ekonomskim principima.

Ostvarenje osnovnog ekonomaskog cilja preduzeća u neposrednoj je vezi sa mnostvom pojedinacnih ciljeva,kao sto su odrzanje i razvoj preduzeća,odraznje i razvoj materijalne supstance,osvajanje novih trzista,odrzavanje platezne sposobnosti itd.
Ostvarivanje pojedinacnih ciljeva je preduslov ostvarivanja osnovnog ekonomskog cilja preduzeća.

Organizaciona struktura preduzeća

Strukturu sistema cine sveukupnost veza i odnosa izmedju i unutar elemenata ili djelova sistema.
U širem smislu,struktura sistema obuhvata:

1.Elemente ili djelove sistema
2.Veze izmedju elemenata sistema
3.Funkcije sistema
4.Cilj funkcionisanja
5.Informacije pomocu kojih se registruju promjene veza i odnosa medju elementima i ponasanje unutar sistema

Osnovni elementi organizacione strukture preduzeća su kadrovski potencijal i sredstva.
Medjusobna povezanost ovih elemenata je uslov funkcionisanja preduzeća kao organizacionog sistema.
Suštinu organizacione strukture preduzeća čini organizacija osnovnih elemenata reprodukcionog procesa-radnog kolektiva i sredstava za rad.
Predmet rada se ne tretira kao elemenat strukture organizacionog sistema s obzirom na pasivnu ulogu u procesu reprodukcije(trpi promjene i iz jedne upotrebne vrijednosti prelazi u drugu).

Organizacija kolektiva

Ljudski faktor je nosilac organizacione strukture preduzeća.Ljudi kreiraju i postavljaju ciljeve,utvrdjuju razvodjnu strategiju,odnosno puteve i nacine ostvarivanja ciljeva.
Svi zaposleni u preduzeću cine kolektiv.Od uspjesnosti rada svakog zaposlenog pojedinca,zavisi uspjesnost rada kolektiva u cjelini.
Osnovni cilj organizacije kolektiva je uspostavljanje njegove optimalne strukture.
Za strukturu kolektiva se moze reci da je optimalna,kada je postignuta,potpuna uskladjenost sposobnosti zaposlenih i zahtijeva radnih mjesta na kojima oni rade.
Da bi se izgradila optimalna struktura kolektiva,u preduzeću se preduzima:
-Procjena slozenosti poslova za svako radno mjesto
-Ocjena sposobnosti svakog zaposlenog pojedinca
-Uskladjivanje odnosa izmedju slozenosti radnog mjesta i sposobnosti radnika u skladu sa nastalim promjenama

Zaposleno osoblje na svojim radnim mjestima odbavlja odredjene zadatke.
Zadaci su konkretizovani u pogledu sadrzine(sta treba uraditi)nacina izvodjenja
(kako treba uraditi),nosioca zadatka(ko treba da uradi) sredstava za rad, kojim se
zadatak obavlja(čime treba uraditi) mjesta obavljanja zadataka(gdje treba raditi)
roka obavljanja(kada treba) i veze sa postavljenim ciljem(zasto treba uraditi)

U okviru jednog radnog mjesta,predvidjeno je obavljanje više različitih zadataka.Svi ti zadaci zajedno cine djelokrug. Što je djelokrug veci i slozeniji,to su veci i zahtijevi odredjenih radnih mjesta.
Stručna osposobljenost zaposlenih da odgovore zahtijevima radnog mejsta obuhvata obrazovni profil i obrazovni nivo(vrstu stepen obrazovanja),vjestinu pri radu,
odnosno radno iskustvo,posebna specijalizovana znanja(kursevi)psihofizičke sposobnosti i crte licnosti(komunikativnost,samoinicijativnost,takticnost..)
Ako se podje od cinjenice da preduzeće predstavlja dinamičan sistem,to su i zahtijevi
Radnog mjesta i sposobnosti zaposlenog kategorije podlozne promjenama.

Nov tehnoloski postupak,podrazumijeva uvodjenje novih,savremenijih sredstava za rad u procesu reprodukcije,sto zahtijeva odgovarajuce promjene konkretnih zadataka i djelokruga.
U tom slučaju nuzne su korekcije u pogledu zahtijeva radnog mjesta,odnosno u pogledu stručne osposobljenosti zaposlenog.
S tim u vezi koriguju se pojedinačni pravni akti preduzeća.(pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka sa opisima radnih mjesta).

Osnovne pretpostavke optimalizacije strukture kolektiva su:

-Procjena slozenosti poslova
-Ocjena sposobnosti zaposlenog osoblja i
-Motivacija zaposlenog osoblja
 
Top