Šta je novo?

Odgovori na nekoliko pitanja

Član
Učlanjen(a)
28.10.2012
Poruka
2
ako bi neko mogao da mi odgovori na ova pitanja bio bih mu zahvalan....
1. Po čemu se razlikuju skalarne i vektorske veličine? Navedite odgovarajuće primere tih veličina.
2. Postoji li razlika između koordinatnog sistema u matematici i referentnog sistema u fizici?
3. Kakva je razloka između puta i putanje tela? A kakva između puta i pomeraja?
4. Po kojim osnovama se mogu podeliti mehanička kretanja?
Hvala unapred.
 
Član
Učlanjen(a)
29.03.2010
Poruka
24
1. Skalarne veličine su određene brojnom vrijednošću i jedinicom mjere, dok vektorske imaju još pravac i smjer djelovanja. Skalarne: masa, vrijeme, temperatura, ... a vektorske: sila, brzina, ubrzanje, ...
2. Postoji razlika između koordinatnog sistema u matematici i referentnog u fizici. Pomoću referentnog sistema posmatramo kretanje-mirovanje tijela, odnosno da li se neko tijelo kreće ili miruje.
3. Putanja je stvarna ili zamišljena linija po kojoj se tijelo kreće dok je put dio putanje koju pređe tijelo u nekom vremenskom intervalu. Pomjeraj je rastojanje između početne i krajnje tačke kretanja tijela.
4. Po putanji (pravolinijsko, krivolinijsko) i po načinu kretanja ( ravnomjerno, promjenljivo).
 
Top