:: O narkomaniji ::

Član
Učlanjen(a)
18.06.2009
Poruka
4.265
:: O narkomaniji ::

IZVODI IZ OBJAVLJENIH I PREZENTOVANIH RADOVA

1.
"Značaj i mesto roditelja u primarnoj prevenciji narkomanije adolescenata" - - X Simpozijum DZ SCG sa medjunarodnim učešćem, novembar 2005.god., Beograd , Zbornik radova.

2.
"Faktor porodica u primarnoj prevenciji masovnih nezaraznih bolesti"- XXVI Konfer.opšte medicine sa medjunar.učešćem,oktobar 2OO5.god., Zlatibor, Zbornik radova.

3.
"Narkomanija kao masovna nezarazna bolest" - Dani preventivne medicine sa medjunarodnim učešćem, septembar 2005.god., Niš, Zbornik radova.

4.
"Školski dispanzer u prevenciji bolesti zavisnosti" - Dani preventivne medicine sa medjunarodnim učešćem, septembar 2005.god., Niš, Zbornik radova.
Autori:
Dr Bosiljka Ugrinić-Sklopić, spec. pedijatrije
Dr Vesna Bogdanović, spec. pedijatrije

...O N A R K O M A N I J I...

Narkomanija je neinfektivna epidemija modernog doba, pandemija savremene civilizacije. Ona zajedno sa alkoholizmom i nikotinizmom spada u bolesti zavisnosti.
Budući da je starosna dob dece koja je došla u kontakt sa drogama pomerena jako nisko na uzrast od 10 godina, a upotreba narkotika je 6 puta porasla u poslednjoj deceniji, ocene stručnjaka su da najveću odgovornost i vodeću uloga u prevenciji narkomanije imaju roditelji.Ali, narkomanija ostaje dugo vremena prikrivena zbog: nedovoljne informisanosti roditelja i neprihvatanja činjenice da njihovo dete ima problem.
Droga je svaka supstanca koja uneta u organizam može da modifikuje (izmeni) jednu ili više funkcija.
Promene u svesti su kombinacije stimulativnih i depresivnih efekata na CNS. Efekti su: gubitak inhibicije iz kore velikog mozga (što dovodi do snažne psihičke i /ili motorne funkcije), izmena stanja emocija, sprečavanje bola, nezadovoljstva, pokretanje euforije, izazivanje halucinacija.
Ponovno uzimanje droga vodi u zavisnost.
Zavisnost -toksikomanija je stanje periodičnog ili hroničnog trovanja štetnog za pojedinca ili društvo prouzrokovano ponovljenim uzimanjem prirodnih ili sintetskih droga. Zavisnost (adikcija) može biti:
• psihička, kod nje postoji snažna želja,opsesivno-kompulsivna za uzimanjem PAS (zbog potiskivanja ili privremenog rešavanja neprijatnih emocija).
• fizička-"žudnja tkiva", u njoj postoji razvoj tolerancije (potreba za sve većom količinom droge zbog postizanja efekta) i pojava apstinencijalnih simptoma kao kliničkih fenomena metaboličkog poremećaja, a sve zbog prekida unosa supstance na čije kontinuirano prisustvo je organizam adaptiran.
Obe se javljaju kombinovano,mada se psihička zavisnost javlja ranije.
Dijagnoza zavisnosti se postavlja ako postoji 3 ili više kriterijuma od 6 doživljenih ili manifestovanih u poslednjoj godini dana.
1.) neodoljiva želja ili potreba za uzimanjem
2.) gubitak kontrole nad uzimanjem (ne može da odoli kad je vidi, ne može da kontroliše količinu, ne može prestati sa uzimanjem)
3.) apstinencijalni sindrom-grupa simptoma koja nastaje po prekidu unosa
4.) porast tolerancije (potreba za sve većom i većom količinom supstance za postizanje cilja, manja doza nema efekta), pojava "ukrštene tolerancije"(kad pojava tolerancije prema jednoj supstanci dovodi do tolerancije prema drugoj)
5.) zanemarivanje alternativnih zadovoljstava (škole, porodice, sporta)
6.) nastavak upotrabe bez obzira na saznanje o štetnosti.
Apstinencijalna kriza se manifestuje apstinencijalnim sindromom( skup simptoma) koji je karakterističan za odredjenu PAS, a nastaje zbog izostanka upotrebe neke od PAS.
Najčešći motivi ( razlozi ) za uzimanje droga su: radoznalost, dosada- "višak vremena", nesigurnost, potreba za ublažavanjem napetosti, osećaj manje vrednosti, gubitak samopoštovanja i samopouzdanja, identifikacija sa grupom, poremećeni porodični odnosi, ( razorena porodica, nedostatak jednog roditelja, bolest u porodici), loše socijalno i ekonomsko stanje.
"Signali upozorenja" roditeljima su: promene u ponašanju (razdražljivost deteta, poremećaj ritma sna), neodgovornost prema obavezama, menjanje prijatelja (pronalazi"stare prijatelje"), promena stila oblačenja, promena u komunikaciji sa roditeljima (ne razgovara), poremećaj pažnje i koncentracije, poremećaj ishrane
Detekcija PAS, - za sada, kod nas najčešće upotrebljavan način kvalitativnog dokaza metabolita PAS je indikatorima putem urina - test trake. Iako postoje i mnogi drugi kvalitativni testovi: u pljuvački, u suzama i..
Zablude o PAS : da mogu biti privremen model ponašanja ("mogu da se skinem kad poželim"), da se može ostati na minimalnoj dozi..
Istine o PAS : psihička i/ili fizička zavisnost se stiče pre ili kasnije, postoji tendencija povećanja doze za isti efekat, nedostatak PAS vodi u apstinencijalni sindrom, bolesti zavisnosti imaju svoje faze i svaka naredna je teža od prethodne (eksperiment i proba, upotreba/ zloupotreba, faza zavisnosti, apstinencijalni sindrom.. i često smrt od predoziranja: - "zlatni metak" ili udaljene komplikacije infekcija.
Za prevenciju upotrebe PAS je najvažnija jaka stabilna porodica koja reba da omogući pravilno sazrevanje ličnosti svog deteta (individualnost, samopouzdanje, samopoštovanje) kroz jasno definisane porodične odnose uz stalno prisustvo podrške, ljubavi ali i neprestanog nadzora svog deteta, te analizu (ne kritike) eventualnog neuspeha. Porodica treba da zaštiti svoje dete ali i da ga kazni ili nagradi prema zasluzi. Porodica je ta koja će naučiti dete da kaže " NE ", kad dodje u kontakt sa PAS. Detetovo vreme treba pozitivno društveno angažovati, a roditelji su ti koji će ličnim primerom učiti dete pozitivnim porodičnim i društvenim normama.Upravo ovako jaka i stabilna porodica koja je sačuvala svoj kult, svoju osnovnu funkciju (emocionalnost), koja neguje moralne norme i pruža zdrav model ponašanja je prava snaga za prevenciju narkomanije.
 
Natrag
Top