Novi Papa

Član
Učlanjen(a)
06.05.2012
Poruka
2.165

Prijatelju, nije lepo nazivati nekog lazovom bez osnova i ako su ti dokazi izneseni i njima potvrdjeno da takva kruna postoji, i na fotografijama i svedocenjem samih katolickih svestenika koji u gornjem tekstu koji sam postavio govore da takva kruna postoji i da su je oni licno videli, ujedno objasnjavajuci kako su te tri titule napisane i rasporedjene na papinoj kruni.


Nije lijepo nazvati nekog lažovom, a dopušteno je lagati? :???:
Jer lažeš, Laodikeja, da li svjesno ili nesvjesno ili samo zato što su te tako naučili, to samo Bog zna...
Nigdje nisi potvrdio valjanim dokazom svoje izmišljene optužbe o Papinoj kruni, tituli...Sad kažeš da su katolički svećenici rekli. Laž do laži. Gdje su ti svećenici i kako se zovu?
Ja se i dalje pitam: zašto vama adventistima to treba? Zašto neprestano napadate Papu i Katoličku crkvu, pa onda i sve ostale? Zašto nemate mira?

Znam i odgovor. Povjerovali ste riječima samozvane proročice Ellen White, a ne Evanđelju i sad bi silom htjeli da se nešto ostvari što se ostvaritineće:
niti ste vi adventisti izabrani, niti su svi drugi kršćani otpad. To je samo vaše nakaradno uvjerenje..


Opet vjerska prepucavanja? Pa dokle?!


Tvoje pitanje je na mjestu. Dokle će biti nesloga i prepucavanja među kršćanima? Dok ih sve ne zahvati ljubav Božja. Kad svi budu živjeli po Evanđelju, bit će ispounjeni Duhom mira, ljubavi i sloge. Samo će tada moći prihvatiti sve kršćane i sve ljude kao svoju braću.

Nesloga je loš primjer nevjernicima. Često puta se spominje nesloga među kršćanima kao jedan od razloga
ateizma. Dakle, neuvjerljivi smo...i u tom smislu, svi moramo stati pred Boga i zapitati se: da li sam svijetlo ili tama za ovaj svijet?

Nego, zanimljiv je ovaj starrstuf.
:) Ne sviđa mi se što je ateista, ali je dobro što ne drži ničiju stranu. Općenito, dobro je što ateisti traže istinu i valjane dokaze. Ako budu ustrajni i pošteni prema sebi, tražeći istinu, sigurno će naći i Boga koji je sama Istina.

Što se tiče teme i novog Pape, njegove tobožnje "krune", evo jedan simpatičan video u kojoj je Papa Franjo zamjenio svoju papinsku kapicu (Soli Deo) s jednim vjernikom. 
Poslednja izmena od urednika:
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
@izabela
koliko je teško vašoj rimokatoličkoj etabliranoj idolopokloničkoj religiji koja ima skoro sve novce ovog svijeta,
izmijeniti jadnom papi koji se kao fol toliko napada jedan natpis na jednoj najobičnijoj kruni
da se sakrije prevara, kad antikristu padne jedna maska s lica, odmah navlači drugu
 
Poslednja izmena:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
18.072
Nije lijepo nazvati nekog lažovom, a dopušteno je lagati? :???:
Jer lažeš, Laodikeja, da li svjesno ili nesvjesno ili samo zato što su te tako naučili, to samo Bog zna...
Nigdje nisi potvrdio valjanim dokazom svoje izmišljene optužbe o Papinoj kruni, tituli...Sad kažeš da su katolički svećenici rekli. Laž do laži. Gdje su ti svećenici i kako se zovu?
Ja se i dalje pitam: zašto vama adventistima to treba? Zašto neprestano napadate Papu i Katoličku crkvu, pa onda i sve ostale? Zašto nemate mira?

Znam i odgovor. Povjerovali ste riječima samozvane proročice Ellen White, a ne Evanđelju i sad bi silom htjeli da se nešto ostvari što se ostvaritineće:
niti ste vi adventisti izabrani, niti su svi drugi kršćani otpad. To je samo vaše nakaradno uvjerenje.Isabeleta, da li si pročitala tekst koji sam postavio kao jedan od dokaza, tusu i imena sveštenika koji ovo svedoče.

Izvor - sajt: VICARIUS FILII DEI 666 - The number of the Beast

. . . The most plausible expression we have seen suggested as containing the number of the beast, is the title which the pope takes to himself, and allows others to apply to him. That title is this: Vicarius Filii Dei, "Vicegerent of the Son of God." Taking the letters out of this title which the Latins used as numerals, and giving them their numerical value, we have just 666. Thus we have V, 5; I, 1; C, 100; (a and r not used as numerals); I, 1; U (formerly the same as V), 5; (s and f not used as numerals); I, 1; L, 50; I, 1; I, 1; D, 500 (e not used as a numeral); I, 1. Adding these numbers together, we have just 666.
This title, there is reason to believe, was formerly inscribed upon the pope's crown. The following testimony on this point is given by the late Elder D. E. Scoles, of Washburn, Mo.:—
"I have met two men who declare that they have seen this specific crown; and their testimony is so perfectly in agreement that I am convinced that what they saw is true. The first man was M. De Latti, a Sabbath-keeper who had previously been a Catholic priest, and had spent four years in Rome. He visited me when I was pastor in St. Paul, Minn., several years ago. I showed him my tract, 'The Seal of God and the Mark of the Beast.' He at once told me that the inscription was not correctly placed in my illustration. He stated that he had often seen it in the museum at the Vatican, and [pg. 625] gave a detailed and accurate description of the whole crown.
VFD-Scoles.gif
When my tract was published [Feb. of 1895], I was ignorant of the arrangement of the words of the Latin inscriptions, hence, in the illustration of the crown, placed them in one line. Brother De Latti at once pointed out the mistake, and said the first word of the sentence was on the first crown of the triple arrangement, the second word on the second part of the crown, while the word Dei was on the lower division of the triple crown. He also explained that the first two words were in dark-colored jewels, while the Dei was composed entirely of diamonds.
"During a tent-meeting which I held in Webb City, Mo., I presented the subject, 'The Seal of God and the Mark of the Beast.' I used charts to illustrate it, one being a reproduction of the crown as Brother De Latti had described it. A Presbyterian minister was present, Rev. B. Hoffman, and when I described the crown, he spoke out publicly and made a statement to the congregation, saying that while in Rome studying for the priesthood, he had seen this very crown, and noted its inscription, and that the word Dei was composed of one hundred diamonds. I met him and learned his name, and visited him at his home, and was convinced from his description that this was the identical crown that Brother De Latti had seen, but which has been denied by many. I then asked him for a written statement, and he gave me the following:—
" ' To Whom It May Concern: This is to certify that I was born in Bavaria in 1828, was educated in Munich, and was reared a Roman Catholic. In 1844 and 1845 I was a student for the priesthood in the Jesuit College in Rome. During the Easter service of 1845, Pope Gregory XVI wore a triple crown upon which was the inscription, in jewels, Vicarius Filii Dei. We were told that there were one hundred diamonds in the word Dei; the other words were of some other kind of precious stones of a darker color. There was one word upon each crown, and not all on the same line. I was present at the service, and saw the crown distinctly, and noted it carefully.
" ' In 1850 I was converted to God and to Protestantism. Two years later I entered the Evangelical Church ministry, but later in life I united with the Presbyterian Church, of [pg. 626] which I am now a retired pastor, having been in the ministry for fifty years.
" ' I have made the above statement at the request of Elder D. E. Scoles, as he states that some deny that the pope ever wore this tiara. But I know that he did, for I saw it upon his head.
" ' Sincerely yours in Christian service,
(Signed) " ' B. HOFFMAN.


Srpski prevod:

. . . Највероватније израз видели смо предложили јер садржи број звери, је наслов који је папа узима за себе, а омогућава и другима да се односи на њега. Тај назив је ово: Вицариус Филии Деи, "вицегерент Сина Божијег." Узимање слова из овог наслова који су Латини користи као бројевима, и дајући им своју нумеричку вредност, имамо само 666. Тако имамо В, 5, ја, 1, Ц, 100, (а не користи се као Р бројевима), И, 1, У (раније исто као В) 5,, (а и не користи се као ф бројевима); И, 1, Л, 50, И, 1, И, 1, Д, 500 (е не користи као бројем), И, 1. Додавање ове бројеве заједно, ми смо само 666.
Овај наслов, има разлога да се верује, раније је исписана на круни Папе. Следеће сведочанство о овом питању даје покојног старца ДЕ Сцолес, од Васхбурн, Мо: -
"Срео сам двојицу људи који изјављују да су видели ову специфичну круну;., А њихово сведочење је тако савршено слажу да сам уверен да је оно што су видели је истина Први човек је био М. Де Латти, субота-голман, који је имао раније био католички свештеник, па је провео четири године у Риму Он ме је посетио док сам био пастор у Сент Полу, у Минесоти, пре неколико година сам му показао своју тракт, "печат Бога и знак звери.. '. Он одмах ми је рекао да натпис није био правилно постављен у мојој слици Он је изјавио да је он често су га видели у музеју у Ватикану, а [625 стр.] Дао детаљан и прецизан опис целог круне.. Када је мој тракта је објављен [фебруар 1895], био сам незналица аранжмана речи латинских натписа, дакле, на цртежу круне, сместили их у једном реду брате де Латти одједном указао на грешку, и. рекао је прва реч реченице био је на првом троструке круне аранжмана, друга реч о другом делу круне, а реч је о Деи доњем подели троструку круну Он је такође објаснио да су прве две речи. били у тамним драгуљима, док Деи је у потпуности састављена од дијаманата.
"Током састанка ТЕНТ-ја који је одржан у Вебб Цити, Мо, ја представио тему," печат Бога и знак звери. " Некада сам графиконе да га илуструје, од којих је једна репродукција круне као брат Де Латти га је описао Пресбитеријанска министар био., Рев Б Хофман, а када сам описао круну, јавно је проговорио и дао изјаву да збор, рекавши да док у Риму студира за свештеника, он је видео саму ову круну, а приметио њен натпис, и да је реч Деи је био састављен од сто дијаманата. сам га упознао и сазнао његово име, а посетио га је у његовом кући, и био је убеђен из његовог описа да је идентичан круна да је брат де Латти је видео, али који је одбијен од стране многих тада сам га тражио писмену изјаву, а он ми је следеће:. -
"'На које се могу односити: Овим се потврђује да сам рођен у Баварској 1828, школовао се у Минхену, а гаји Римокатоличке Године 1844 и 1845 сам био студент за свештенство у језуитском колеџу у Риму. . Током ускршњих службе из 1845, папа Гргур КСВИ носио троструку круну на којој је натпис, у драгуљима, Вицариус Филии Деи Речено нам је да је било сто дијаманти у Речи Деи;. друге речи биле неке друге врсте драгог камења тамнију боју Била је једна реч. на сваком круне, а не сви на истој линији. сам био присутан на услузи, и јасно видела круну, и приметио га пажљиво.
"" У 1850 сам био конвертован у Богу и протестантизма Две године касније сам ушао у министарство Евангеличка црква, а касније у животу. Сам ујединио са Пресбетеријанске Цркве, од [626 стр.] Коју сам сада пензионисани свештеник, пошто је у министарству за педесет година.
"'Ја сам направио ову последњу изјаву на захтев старца ДЕ Сцолес, како он наводи да су неки поричу да је папа икада носио тијару, али знам да је он урадио,. Јер сам га на главу.

"С поштовањем" у хришћанској служби,
(Потпис) "'Б Хофман.​
 
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
@laodikeja
zna izabela bolje nego ti i ja zajedno za natpis na papskoj kruni
ali
rimokatolici su ipak dobili zadatak da se to sakrije, opovrgne koliko god je moguće
nije izabela od jučer
šta god oni radili u najvećoj tami, jasno je k*o bijeli dan u oćima Božjim
 
Član
Učlanjen(a)
20.03.2013
Poruka
65
Papa nudi oprost grijeha na Twitteru i Facebooku


Papa Franjo ponudio je nagradu onima koji će na Twitteru i ostalim društvenim mrežama pratiti Svjetski dan mladih, međunarodni skup mladih koji će se u organizaciji Katoličke crkve održati u Rio de Janeirou od 23. do 29. srpnja. Nudi se oprost grijeha, no ipak nije riječ o besplatnom odrješenju jer za oprost je potrebna vjera, a ne samo klikovi, javlja Guardian.

Oprost se nudi i za neka druga djela poput uspona na Svete stepenice u Rimu, podvig za koji ćete skratiti vrijeme u čistilištu za čak sedam godina.
Crkveni je oprost otpuštanje vremenite kazne za grijehe koji su izbrisani ispovijeđu, odnosno vjeruje se da se oprostom smanjuje vrijeme koje će vjernici morati provesti u čistilištu. U srednjem vijeku oprost je došao na loš glas jer se mogao kupiti za novac, a tako se gradila i Bazilika sv. Petra.


:monhghy:

Blago katolicima, sad mogu da greše do mile volje. :yea:

Meni je papa Franja vrlo simpa čovek, mislim da je po duši dobar i zato se pitam dokle će mu trajati mandat. Plašim se da i on ne pojede čorbu...
ah, p,p,p,p, daleko bilo
 
Poslednja izmena:
MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
[WARNING]Ne postavljajte žive linkove drugih sajtova![/WARNING]
 
MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
Izvinjavam se, nije namerno. Ne bih kopirao tekst i stavio link u kome je samo taj tekst.

Izbrisano.
Biću obazriv sledeći put da se to ne desi.
Nisi morao brisati link, kada je bio stavljen u mrtve tagove. Nije dozvoljeno postavljanje živih linkova. Ako želiš da postaviš neki link, kada ga kopiraš, stavi ga u kod plugina pod oznakom #.
 
Poslednja izmena:
Top