Šta je novo?

NIS isplaćuje dividende

Učlanjen(a)
24.07.2010
Poruka
6.014
NIS isplaćuje dividende

a7438efb314ed3463203ec3dedf2b990.jpg


Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad je na danas održanoj VIII redovnoj sednici donela Odluku o raspodeli dobiti za 2015. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva.

Na ime dividendi će, odlukom Skupštine akcionara, četvrtu godinu zaredom biti isplaćeno 25 odsto neto dobiti Društva za 2015. godinu, odnosno 4.025.961 hiljada dinara u ukupnom bruto iznosu ili 24,69 dinara po akciji bruto. Pravo na dividendu za 2015. godinu imaju svi akcionari Društva koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara VIII redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno 18. juna 2016. godine. Skupština akcionara ovlastila je Odbor direktora NIS-a da odredi dan i postupak isplate dividende akcionarima.

Na sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad takođe su usvojeni Finansijski izveštaji za 2015. godinu, Konsolidovani finansijski izveštaji za prošlu godinu, kao i izveštaji o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Usvojen je i Godišnji izveštaj NIS-a za 2015. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja. Prema odluci Skupštine akcionara, za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu izabran je „PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd”.

Na predlog većinskog akcionara, JAD „Gasprom njeft“, na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS-a imenovani:

– Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“ i prvi zamenik generalnog direktora JAD „Gasprom njefta“,

– Kiril Kravčenko, član Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“ i zamenik generalnog direktora za upravljanje inostranim aktivama JAD „Gasprom njefta”, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad,

– Aleksandar Bobkov, savetnik generalnog direktora JAD „Gasprom njeft“

– Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“ i zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gasprom njefta”,

– Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gasprom njeft”,

– Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft” i zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gasprom njefta”.

Na predlog Republike Srbije za članove Odbora direktora su imenovani:

– Nikola Martinović,

– Goran Knežević,

– Danica Drašković.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Volfgang Rutenštorfer i Stanislav Šekšnja.

Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara Društva je imenovan Nenad Mijailović, dok su za članove tog Odbora imenovani Zoran Grujičić i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gasprom njeft”.


Izvor: blic.rs
 
Top