Šta je novo?

Ne dajte im ni lipu: Kako izvući povrat poreza ili platiti što manje?

PYC

Član
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
11.512
Ne dajte im ni lipu: Kako izvući povrat poreza ili platiti što manje?




Danas.hr 31.01.2011.

0077007.48.jpg

Kada je povrat poreza u pitanju, srezano je sve što se srezati dalo. No, ipak ostalo je ponešto što možete iskoristiti kako biste smanjili iznos koji ćete uplatiti ili povećali povrat poreza koji ćete dobiti.

Mnoga od ukinutih prava kada je povrat poreza u pitanju ipak vrijede još za prvu polovicu 2010. godine i do ukupnog iznosa od šest tisuća kuna. Iskoristite ih dok možete jer već iduće godine vjerojatno nećete imati priliku.

Sve uplate, računi i ostale isprave koje dokazuju status i prava moraju biti naslovljene na datum do 30 lipnja. 2010.


Nakon izmjena Zakona o porezu na dohodak, na snazi su još samo – odbici; osobni, odbitak za uzdržavane članove i invalidnost.


Što je ukinuto, ali se još može iskoristiti?

Olakšice za stambene potrebe

Obuhvaćaju kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora, održavanje postojećeg i plaćenu slobodno ugovorenu najamninu te kamate na stambene kredite i izdatke za popravke koji se ubrajaju u održavanje stana.

Priložite bankovnu potvrdu o iznosu uplaćenih kamata na stambeni kredit u prvih šest mjeseci 2010., račune za građevinske intervencije u stanu ili kući koje glase na vas.


Da biste iskoristili olakšicu za investicijsko održavanje, priložite i dokaz o vlasništvu nad nekretninom uz potvrdu o prebivalištu ili boravištu na toj adresi te izjavu da na toj adresi stalno boravite.


Podstanari prilažu presliku ugovora o najmu i dokaze o plaćenoj najamnini (preslike naloga o doznaci najamnine, potvrdu najmodavca i slično).


Olakšice na uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje

To su uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, premije dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Porezno se priznaju pod uvjetom da ste u polici osiguranja navedeni kao osiguranik, a u pravilu istodobno i kao ugovaratelj osiguranja.

Ako su u polici osiguranja kao osiguranici navedeni samo članovi obitelji, izdaci neće biti priznati. Ako su posrijedi police uzajamnog životnog osiguranja, u kojima su kao osiguranici navedeni i porezni obveznik i članovi njegove obitelji, izdaci za uplaćene premije priznaju se svim osiguranicima u jednakim dijelovima.


Za priznavanje dijela osobnog odbitka na osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje plaćenih u zemlji, dostavite i preslike naloga o uplati doprinosa, a za korištenje izdatka na osnovi uplaćenih premija osiguranja potvrde osiguravatelja.


Olakšice za stvarne troškove zdravstvenih usluga u Hrvatskoj za vlastite potrebe koje ne pokriva polica zdravstvenog osiguranja


To su liječnički pregledi, dijagnostičke i laboratorijske pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati, stomatološke usluge, lijekovi, ortopedska pomagala, dioptrijske naočale i slično.

Da biste ih dokazali, priložite izvorne račune zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika privatne prakse te potvrde o plaćenoj participaciji i administrativnim pristojbama prilikom korištenja zdravstvene zaštite, kao i pisanu izjavu da niste platili sredstvima dobivenim od darovanja pravnih i fizičkih osoba.


Olakšice za donacije, odnosno 'darove u tuzemstvu u naravi i u novcu'

Priznat će vam ih ako su proslijeđeni za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe te udrugama koje djeluju u skladu s posebnim propisima.

Priznaje se do dva posto primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena porezna prijava i utvrđen porez na dohodak, piše
Pametna kuna.hr.




 
Top