Nacionalni registar lekova Srbije - 2008

Član
Učlanjen(a)
18.06.2009
Poruka
4.266
Nacionalni registar lekova Srbije - 2008

:info:

NRL 2008 sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji
(dozvole za promet) ALIMS-a, za lekove koji imaju važeća rešenja, kao i za
one za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine.
Podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog
informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji
proizvodjača/nosilaca dozvole za promet.
Posebno je važno istaći da su u obradi teksta korišćene najsavremenije reference
i podaci iz naše farmaceutske nauke i prakse. Obzirom da je baza podataka o
registrovanim lekovima značajno proširena u odnosu na prethodno izdanje za
2007. godinu ove informacije će biti još potpunije i time i korisnije. I pored većeg
obima informacija, pretraživanje teksta je olakšano novim klasifikacijama.
U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno
iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u
NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN kôd
leka, odnosno identifikacioni podatak o medicinskom proizvodu koji eliminiše
mogućnost za sumnje u ispravnost i poreklo. Ovaj podatak je naveden za sve
lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno
za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili
registraciju.
Spisak termina za farmaceutske oblike lekova je u skladu sa medjunarodno
prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom što upotpunjuje opštu
informisanost, a takodje i saznanja o svetskim i evropskim trendovima. Usaglašeno
korišćenje parametara za efikasno poslovanje zdravstvenih ustanova, praćenje
prometa lekova i planiranja potreba omogućeno je primenom ATC klasifikacije
i prisustvom najznačajnijih podataka o svakom leku, uključujući i klasifikaciju
i identifikaciju i orijentacionu cenu. Obezbedjen je i spisak termina koji definišu
farmaceutski oblik leka u skladu sa medjunarodno prihvaćenim dokumentima.

Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona
svrstani u lekove biljnog porekla, a dat je i Spisak registrovanih homeopatskih
lekova.
Način obrade problema je prilagodjen iskustvima na ovim prostorima, što
daje poseban doprinos unapredjenju našeg zdravstvenog sistema, a u oblasti
farmakoterapije. To se posebno ogleda u obradi problema jezikom i stilom koji su
korektni i jasni i prilagodjeni svrsi – praktičnom i brzom pristupu informacijama
o lekovima.
Registar lekova je pripremljen i u elektronskoj (CD) verziji, što obezbedjuje uslove
za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog
Farmaceutskog informacionog sistema.

:download:

Kod:
[FONT=Comic Sans MS][URL="http://www.baneprevoz.com/knjige2/Nacionalni_Registar_lekova_Srbije_2008.rar"]Nacionalni registar lekova Srbije-2008[/URL][/FONT]
 
Top