Šta je novo?

Kur'an i Biblija

Učlanjen(a)
24.11.2009
Poruka
5
NAUČNO POREĐENJE QUR’ANA I BIBLIJE
Ako samo brzo pogledate Bibliju i Qur’an, možete uočiti nekoliko stvari koje izgledaju da su skoro iste, ali ako ih detaljnije analizirate, vidjećete da su kao „nebo i zemlja“. Samo koristeći istorijske detalje, veoma je teško za nekoga koji je slabo upoznat sa Hrišćanstvom ili Islamom, da uoči koja je knjiga ispravna, a koja ne. Međutim, ako poredite relevantne (odgovarajuće) dijelove i jedne i druge knjige sa naučnim znanjem, onda ćete sami uočiti istinu.

1. STVARANJE UNIVERZUMA (SVEMIRA) ZA 6 DANA?
Prema Bibliji, u prvoj knjizi Stvaranja, u poglavlju prvom, svemir je stvoren za 6 dana, pri čemu je svaki dan definisan kao period od 24 sata. Iako se i Qur’anu spominje da je svemir stvoren za 6 „ejjaam“, „ejjam“ je množina dana, u arapskom jeziku „ejjam“ znači 1) dani; ILI 2) duži vremenski period.

Kada Qur’an kaže da svemir stvoren za 6 „ejjama“, onda se odnosi na stvaranje nebesa i zemlje za 6 dužih vremeskih perioda, i nauka nema prigovora ovome. Stvaranje svemira trajalo je nekoliko milijardi godina, što je pobilo Bibliju koja kaže da je svemir stvoren za 6 dana po 24 sata.

2. SUNCE STVORENO POSLIJE DANA?
Biblija kaže u poglavlju 1, stihovi 3-5, u knjizi Stvaranja da je fenomen dana i noća stvoren prvog dana stvaranja Univerzuma od strane Boga. Svjetlost koja cirkuliše u svemiru rezultat je kompleksnih reakcija zvijezda; ove zvijezde su stvorene, prema Bibliji (Stvaranje, 1:14-19) četvrtog dana! Nelogično je da je svjetlost (fenomena dana i noći) stvorena prvog dana, a uzrok svjetlosti je stvoren 3 dana kasnije. Šta više, postojanje dana i noći kao dijelova jednog dana je samo zamislivo poslije stvaranja Zemlje i njene rotacije oko Sunca. Nasuprot ovim stavovima Biblije, Qur’an ne daje nikakva netačna tvrđenja u vezi Stvaranja. Odavde je apsurdno reći da je Muhammed SAVS preuzeo neke dijelove o stvaranju svijeta (op: kao što neki nepravednici govore) iz Biblije, a da je sam izostavio ove nelogične i maštovite dijelove Biblije (op: tj. čovjek iz 7. vijeka nije mogao znati činjenice iz 20. vijeka pa da „probere “ od Biblije ono što je netačno, a ono što je tačno da „prebaci“ u Qur’an)

3. STVARANJE SUNCA, ZEMLJE I MJESECA?
Prema Bibliji, Knjiga Stvaranja, poglavlje 1, stihovi 9-13, Zemlja je stvorena 3. dana,a prema stihovima 14-19, Sunce i Mjesec su stvoreni 4. dana. Kao što znamo, Zemlja i Mjesec su nastali iz Sunca. (op: dijelova Sunca su se odvajali. Zatim ako bi ti dijelovi bili isuviše mali, oni bi se brzo hladili, i nastajale bi planete i njihovi sateliti.) Prema tome, stvaranje Sunca i Mjeseca poslije stvaranja Zemlje je sasvim suportno utvrđenoj ideji o formiranju sunčevog sistema


4. VEGETACIJA (BILJKE) STVORENE 3. DANA A SUNCE 4. DANA?
Prema Bibliji, Knjiga Stvaranja, poglavlje 1, stihovi 11-13, vegetacija je stvorena 3. dana, dok je prema 14-19, Sunce stvoreno 4. dana. Kako je moguće da se vegetacija pojavila prije nego što je Sunce stvoreno, kako se to tvrdi u Bibliji? (op: za onu braću i sestre koji malo slabije barataju prirodnim naukama, ili su pak zaboravili: da bi biljke mogle sebi stvarati hranu – šećer glukozu – iz ugljen-dioksida, CO2, i kiseonika, O2, potrebna je energija Sunčeve svjetlosti)

Da je poslanik Muhammed SAVS zaista autor Qur’ana i da je kopirao neke dijelove Biblije, kako je onda uspio da „zaobiđe“ fatalne greške koje Biblije sadrži? Qur’an ne sadrži nijednu jedinu činjenicu koja je suportna nauci.

5. OBOJE, SUNCE I MJESE, EMITUJU (ZRAČE) SVJETLOST?
Prema Bibliji, i Sunce i Mjesec, zrače svoju svjetlost. U Knjizi Stvaranja, poglavlje 1, stih 16, se kaže: „I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde.“
Međutim, nauka nam danas kaže, da mjesec nema svoje sopstveno svjetlo. To potvrđuje Qur'anski koncept da je svjetlost Mjeseca reflektovana (op: tj. Mjesečeva svjetlost je samo Sunčeva svjetlost koja se odbila od površine Mjeseca). Misliti da je poslanik Muhammed SAVS prije 1400 godina ispravio ove naučne greške u Bibliji, a onda to prepravljeno prepisao u Qur'an je nešto potpuno nezamislivo.

6. ADEM (AS) JE ŽIVIO NA ZEMLJI PRIJE 5800 GODINA?

Prema genealogiji Isusa Hrista u Bibliji, od Isusa preko Ibrahima (AS) do prvog čovjeka na Zemlji, tj. Adema AS prošlo je otprilike 5800 godina:
Od Adema AS do Ibrahima AS .........1948
Od Ibrahima AS do Isusa AS............1800(otprilike)
Od Isusa AS do danas......................2000
UKUPNO..........................................5800(zaokruženo)

Još jedna činjenica stvara dodatnu konfuziju. Naime Jevrejski kalendar je sada otprilike u 5800. godini!

Postoji više nego dovoljno dokaza iz arheologije i antropologije koji kažu da se prvo ljudsko biće na Zemlji pojavilo prije više desetina hiljada godina, a ne samo 5800, kao što Biblija kaže.
Qur’an kaže da je Adem AS bio prvi čovjek, ali nije rekao kada se pojavio, za razliku od Biblije. Ono što je Biblije rekla sasvim je nekompatibilno sa modernom naukom

7. NOJ – NUH AS I POTOP
Biblijski opis potopa u stvaranju, poglavlje 6, 7 i 8 ukazuje da je potop bio univerzalan i da je uništio sve živo na Zemlji, izuzev onih koji su bili zajedno sa Nojem AS u lađi. Opis nam ukazuje da se potop desio 1656 godina poslije Adema AS odnosno 252 godine prije Ibrahima AS, u vrijeme kada je Noj AS imao 600 godina. Prema tome, potop se morao desiti negdje u 22. ili 21. vijeku prije nove ere.

Ova priča o potopu, data u Bibliji, je suprotna sa naučnim činjenicama iz arheoloških izvora koji kaže da su 11. dinastija u Egiptu i 3. dinastija u Vavilonu postojali bez civilizacijskog prekida i bez uticaja ičega značajnog što bi se moglo desiti u 21. vijeku prije nove ere. Ovo pobija Bibliju da je cio svijet bio potopljen. Nasuprot Bibliji, Qur’anska prezentacija potopa i kazivanje o Nuhu AS nije u suprotnosti sa naukom ili arheologijom: 1) Qur’an ne daje nikakve podatke o tome kada je bio potop; 2) prema Qur’anu, potop nije bio univerzalni fenomen koji je uništio sve na Zemlji. Qur’an kaže da se potop odnosio samo na Nuhov AS narod.


8. MUSA – MOJSIJE AS I FARAON EKSODUSA (PROGONA)
Priča o Musau AS i Faraonu je veoma slična u Qur’anu i Bibliji. I jedna druga knjiga se slažu da se Faraon udavio kada je pokušao da prati Musaa AS. Međutim Qur’an daje još jednu, dodatnu informaciju u Suri Junus (10. poglavlje) u ajetu 92:

[/i]Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe", - ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama. (Prevod značenja Junus, 92) [/i]

Dr Maurice Bucaille je nakon potpunog istraživanja dokazao da je faraon Ramzes II umro dok je Musa AS bio u Medjenu, premda je on prema Bibliji proganjao Israelćane. Merneptah, sin Ramzesa II, je u stvari bio taj faraon za vrijeme eksodusa. 1898. godine mumificirano tijelo Merneptaha je nađeno u Dolini Kraljeva. 1975. godine, dr Maurice Bucaille je sa drugim doktorima dobio dozvolu da istražiju Merneptahovu mumiju. Istraživanja su pokazivala da je Merneptah najvjerovatnije umro od davljenja ili od šoka koji je neposredno prethodio davljenju. Prema tome, Qur’anski ajet koji kaže da će Allah sačuvati njegovo tijelo kao znak, je ispunjen time što se sad mumija Merneptaha čuva u sobi Kraljevskih Mumija u Egipatskom Muzeju u Kairu. (op:)

Ovaj ajet je pokrenuo dr Maurice-a Bucaille-a, koji je tada bio hrišćanin, da izučava Qur’an. Kasnije je napisao knjigu „Biblija, Qur’an i nauka“ i priznao je da autor Qur’ana ne može biti niko drugi nego sam Bog Uzvišeni. Nakon toga je primio Islam.
 
Član
Učlanjen(a)
06.06.2010
Poruka
320
Zahvalio sam se na postu iz razloga sto su gore napisane kritike biblije tachne.
Nezadrziv smeh se javio kad sam na kraju prochitao da si to uzela u odbranu "svog" Allaha :)
Zavrshavash konstatacijom da Qur’an jeste Bozija rech lol
Zamisli, i taj Qur’an je pisao chovek :p
Na raznoraznim mestima sam prochtao da se busate u grudi kako je Kuran nepogreshiv. Ajmo sad da malo i taj Qur’an izanaliziramo :dance2:yes3

Nebo i zemlju je Allah stvorio za sest dana po suri 7:54, 10:3, 11:7 i 25:59
Ali osam dana po Suri 41:9-12 !!!

Zlo sto napada covjeka je gledano da je od Allaha (Sura 4:7, od nas samih (Sura 4:79) i od Sotone (Surah 38:41) !!

U Suri 22:47, Allahov dan je jednak 1.000 ljudskih godina a u suri 70:4, jedan dan je opisan sa 50.000 ljudskih godina.

Sotona je onaj koji zavodi i vodi ljude u Suri 4:119-120, a Allah to cini u Suri 16.93.

Sura 2:256 tvrdi nesto drugo nego Sura 8:38-39, koja naredjuje muslimanima da se bore dok sve ostale vere osim islama nisu unistene. Slicno, Sura 45:14 govori Muslimanima da oproste nevernicima dok Sura 9:29 naredjuje da se protiv njih bore.

5,51. O vi koji vjerujete ! Ne uzimajte prijateljima jevreje i kršćane. (veoma miroljubivo) :roll:

5:51a Oni su prijatelji jedni drugima. A ko se od vas njima okrene, pa on je uistinu od njih.

5:51b Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.

Prvo se govori o sest vremenskih razdoblja, zatim o dva u vezi stvaranja sveta
Sta je sada tacno? Jedno ili drugo ili dobra sredina ?!:acute:

41.9
Reci: "Zar, zaista, nećete da vjerujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio - i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!"

Sura 3.3.
On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a Tevrat i Indžil objavio je!

Ako je ON (dakle Allah) objavio Tevrat i Indzil (Toru i Evandjelje), zasto se onda pojedine pasage krivotvore naknadno i time falcificira Bozja Rijec??

Jer, ako je Allah objavio ove dve knjige, sto gornja sura potvrdjuje, ko ih je falsifikovao naknadno i ko je sebi uzeo pravo to uciniti??
Ili je Allah prevrtljiv i menja svoje misljenje kao npr. u vezi svoga Sina Isusa da je andjeo Gabriel nagovestio rodjenje Sina Bozjega/Isusa, pa razapeca i Uskrsnuca (srz Evandjelja) koja vi negirate itd.?
Kako je to moguce ako je Allah objavio Indzil i potvrdjujete objavu gornjom surom??!!
(Uostalom, i sa smerom molitve umjesto Jeruzalema prema Mekki kada Jevreji nisu prihvatili islam vidi se prevrtljivost Allaha)

Ma ima toga josh ali ajmo sad malo o Kuranu i nauci ...

"- In Surah 23:14, the embryo is said to be formed from a joining of the sperm with a clot of blood.
This incorrect view entirely ignores the equally important presence of the female ova (egg), and the process of fertilisation which occurs between the egg and the sperm."
Dakle, Allah je pogreshio rekavshi da se embrio formira od sperme i "clot of blood". Stovise je clot of blood ZENSKO JAJASCE!!! Dakle, Kuran (Allah) se vara!!!

- In Surah 51:49, the Qu'ran claims that Allah made everything in pairs. However, we know that there are several species of plants, animals, and monerons which reproduce asexually through parthenogenesis, and which have only one gender, or really no gender at all.

Dakle, nauka poznaje i dvopolce a ima i onih sto se razmnozavaju deobom :)

- Surahs 21:31 and 31:10 both seem to claim that mountains exist to prevent earthquakes, something which both science and simple observation demonstrate to be false.

Planine postoje da bi sprechile zemljotrese ? wacko2

I za kraj evo josh jedne zanimljivosti :

Po Kuranu kad se Isa(Isus)rodio on je vec pricao u kolevci.Rekao je"Ja ci biti Allahov prorok i neka je slava nada mnom dok zivim i na onaj dan kada cu umreti."
Medjutim takodje po Kuranu,Isa nije umro,nego je uznet na nebo,a neko drugi je na krstu razapet umesto njega.

Sura Merjem,ajet 33"I nek je mir nada mnom na dan kad sam se rodio i na dan kad budem umro i na dan kad budem iz mrtvih ustao..."
Sura An-Nisa,ajet 157"I zbog rijeci njihovih"Mi smo ubili Mesiha,Isa,sina Merjemina,Allahova poslanika!"a nisu ga ubili ni raspeli,vec im se samo pricinilo."

Ajde sad budi fina i "lajkuj" moj post :dance2::Dyes3
 
MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
Kur'an je poznat po tome što je pun kontradiktornosti. O čemu se tu radi? Kur'an ima 114 poglavlja, 87 koje je Muhamed objavio u Meki i 27 koje je objavio u Medini. Međutim, poglavlja iz Medine su mnogo veća, tako da čine većinu Kur'ana. Poglavlja iz Meke su dosta miroljubiva i tolerantna prema drugim religijama, dok ona iz Medine to nisu. Šta više, smatra se da je Muhamed u Medini dobio "zeleno svjetlo" od Boga za borbu protiv nevjernika (čitaj, Jevreja i hrišćana).
Dakle, mnogim odredbama (stihovima, surama) koje du nastele u Medini, negirane su slične odredbe nastale u Meki. (Abrogacija ili dokidanje) Drugim riječima, odredbama iz Medine, stavljene se van snage slične odredbe iz Meke. Zbog toga je, za pravilno tumačenje i shvatanje Kur'ana, veoma važno da se vodi računa o njegovoj hrnologiji, to jest, o vremenu nastanka pojedinih odredbi.
Svojevremeno su u islamskom svijetu osnivani naučni instituti koji su se bavili ovim problemom, problemom abrogacije.

Ovo što sam napisao su činjenice. A sad jedan mali komentar. Ako je Bog (ili Alah) diktirao svoju objavu preko Muhameda, kao što se tvrdi, kako to da je, dok je Muhamed bio u Meki, mislio jedno, a kasnije, u Medini; sasvim nešto drugo? Da li je to odlika nepogrešivog?
 
Član
Učlanjen(a)
28.05.2010
Poruka
89
Veliki plus za temu o poređenju dve knjige od tri nebeske knjige :D
Razume se da velike sličnosti postoje- između ostalog Kuran i Biblija dele zajedničku mitologiju i mnoge proroke, ali... Izjednačiti ih, ili čak nazivati islam ,,drugorazrednom arijanskom jeresi'' kako je bio kršten u srednjem veku ne samo da je veoma opasno nego i potpuno pogrešno i to iz dva razloga.

1. Sami muslimani, uprkos poštovanju prema predhodnim ,,hrišćanskim'' prorocima Biblije smatraju da su s dolaskom Muhameda ispravljene sve greške dotadašnjih učenja kada mu je arhanđeo (melek) Gavrilo/Džibril izdiktirao sadržaj svete knjige Alaha sa nebeskih ploča raja(dženeta)

2. Osim motiva iz judeo-hrišćanskih i predislamskih religija, koje je Muhamed kao trgovac odlično poznavao, u Kuranu se jasno prepoznaju i sasvim novi elementi koji islam čine religijom za sebe.
Ovu treću grupu elemenata mnogi tumači svetih tekstova imali su naviku da previde što je uglavnom i svodilo sve ekumenske pokušaje ujedinjenja hrišćana i muslimana na puku formalnost.

I samo još jedna stvar o Isusu tj Isi, sinu Merjeminom u Kuranu... Tačno je da ga muslimani poštuju kao velikog božjeg poslanika, ali takođe smatraju i da je smrtni greh reći da je bog imao sina, kao i da je Isus umro na krstu što je još jenda specifičnost islama u onosu na hrišćanstvo.
 
Član
Učlanjen(a)
06.06.2010
Poruka
320
Veliki plus za temu o poređenju dve knjige od tri nebeske knjige :D
Razume se da velike sličnosti postoje- između ostalog Kuran i Biblija dele zajedničku mitologiju i mnoge proroke, ali... Izjednačiti ih, ili čak nazivati islam ,,drugorazrednom arijanskom jeresi'' kako je bio kršten u srednjem veku ne samo da je veoma opasno nego i potpuno pogrešno i to iz dva razloga.

1. Sami muslimani, uprkos poštovanju prema predhodnim ,,hrišćanskim'' prorocima Biblije smatraju da su s dolaskom Muhameda ispravljene sve greške dotadašnjih učenja kada mu je arhanđeo (melek) Gavrilo/Džibril izdiktirao sadržaj svete knjige Alaha sa nebeskih ploča raja(dženeta)

2. Osim motiva iz judeo-hrišćanskih i predislamskih religija, koje je Muhamed kao trgovac odlično poznavao, u Kuranu se jasno prepoznaju i sasvim novi elementi koji islam čine religijom za sebe.
Ovu treću grupu elemenata mnogi tumači svetih tekstova imali su naviku da previde što je uglavnom i svodilo sve ekumenske pokušaje ujedinjenja hrišćana i muslimana na puku formalnost.

I samo još jedna stvar o Isusu tj Isi, sinu Merjeminom u Kuranu... Tačno je da ga muslimani poštuju kao velikog božjeg poslanika, ali takođe smatraju i da je smrtni greh reći da je bog imao sina, kao i da je Isus umro na krstu što je još jenda specifičnost islama u onosu na hrišćanstvo.

Sve je to ok, zaista, ali prochita li ti gornje postove ? :dntknw:
Svete knjige su bozije rechi i kao takve su nepogreshive! Slazemo li se oko toga ? ( verujem da da :acute: )
Ok, ako smo se oko toga slozili, iz cele ove analize Biblije i Kurana proizilazi da je sve sama glupost ! Neistina !
U chije ime ime milioni ljudi izginushe ? Za chiju rech ? :vorred:
 
Član
Učlanjen(a)
08.02.2010
Poruka
196
ma da se ne zezamo sa mnogim supljinama islama,lakse je neka muslimani sami sebi odgovore na neka pitanja...ako ih uopste zanima istina...:
-ako veruju da ce na kraju ipak doci Isus da sudi ljudima a ne muhamed-koja je bila poenta islama ako vec veruju da je od Boga
-ako je Isus samo prorok kako tvrde jer im je to rekao neki "prorok" muhamed-kako ne dolazi taj prorok muhamed da sudi ako su vec "obojica isto" - da li to znaci da ce ljudima na kraju da sudi obican covek a ne BOG?
-kako ce im Isus gledati sto nisu poverovali u Njegove reci da se samo Krstenjem i kroz Njega moze doci do Njegovog Oca-Boga?...tj.kakve to posledice ima za onog ko ne poveruje u to..
-kako ce gledati na to njihovo vidjenje "nevernika" tj njihovo proganjanje ili ubijanje?
-cime je muhamed svedocio da je to sto prica od Boga i da je istina-time sto je uzivao status proroka i sve zemaljske privilegije koje idu uz to,time sto je ozenio 9togodisnjakinju,time sto je ubijao one koji ne veruju u to sto prica?zbog cega ste blanko "propustili" reci Isusa da ce posle njega doci mnogi lazni proroci?
-da li ste svesni cene koju cete placati u vecnosti zbog toga sto ste poverovali u tu obmanu lukavoga?
-sta ce zenama (ili bilo kome) nekakve 72 device ako je vec samo DUSA vecna,tj "ide dalje"...(a telo se digne u vazduh u nekom metrou "zbog Alaha")
-da li ste svesni one istine da je laz koja se najvecim delom oslanja na istinu-najubedljivija laz?
.......kad vec znate da postoji onaj "garavi"-zasto zanemarujete njegovu osnovnu osobinu a to je -LUKAVSTVO....tj. uzimate li u obzir da je to samo jos jedna njegova obmana?
 
Član
Učlanjen(a)
06.06.2010
Poruka
320
ma da se ne zezamo sa mnogim supljinama islama,lakse je neka muslimani sami sebi odgovore na neka pitanja...ako ih uopste zanima istina...:
-ako veruju da ce na kraju ipak doci Isus da sudi ljudima a ne muhamed-koja je bila poenta islama ako vec veruju da je od Boga
-ako je Isus samo prorok kako tvrde jer im je to rekao neki "prorok" muhamed-kako ne dolazi taj prorok muhamed da sudi ako su vec "obojica isto" - da li to znaci da ce ljudima na kraju da sudi obican covek a ne BOG?
-kako ce im Isus gledati sto nisu poverovali u Njegove reci da se samo Krstenjem i kroz Njega moze doci do Njegovog Oca-Boga?...tj.kakve to posledice ima za onog ko ne poveruje u to..
-kako ce gledati na to njihovo vidjenje "nevernika" tj njihovo proganjanje ili ubijanje?
-cime je muhamed svedocio da je to sto prica od Boga i da je istina-time sto je uzivao status proroka i sve zemaljske privilegije koje idu uz to,time sto je ozenio 9togodisnjakinju,time sto je ubijao one koji ne veruju u to sto prica?zbog cega ste blanko "propustili" reci Isusa da ce posle njega doci mnogi lazni proroci?
-da li ste svesni cene koju cete placati u vecnosti zbog toga sto ste poverovali u tu obmanu lukavoga?
-sta ce zenama (ili bilo kome) nekakve 72 device ako je vec samo DUSA vecna,tj "ide dalje"...(a telo se digne u vazduh u nekom metrou "zbog Alaha")
-da li ste svesni one istine da je laz koja se najvecim delom oslanja na istinu-najubedljivija laz?
.......kad vec znate da postoji onaj "garavi"-zasto zanemarujete njegovu osnovnu osobinu a to je -LUKAVSTVO....tj. uzimate li u obzir da je to samo jos jedna njegova obmana?

Chek chek .... pa i Hrishcani su ubijali isto! Svako za svog Boga!
I Hrishcanski Bog govori o "nevernicima" --->
"И у оно ћу вријеме, говори Господ, истријебити коње испред тебе
потрћу кола твоја. И затрћу градове у твојој земљи,
и развалићу сва тврда мјеста твоја; и истребићу врачање из руку твојих, и нећеш имати гатаре; и истребићу ликове твоје резане и ступове твоје испред тебе, и нећеш се клањати делу руку својих; и искоренићу гајеве твоје испред тебе, и раскопаћу градове твоје, и извршићу освету с гњевом и љутином на народима који не слушаше" (Михеј 5,10-15)

Који узверује и покрсти се, спашће се; а ко не верује осудиће се.
(Sv. jevandjelje po Marku glava 16.16)
Ко верује Сина, има живот вечни; а ко не верује Сина, неће видети живот, него гнев Божји остаје на њему.
(Sv. jevandjelje po Jovanu glava 3.36.)
i josh dosta primera....
Nego ajde, i to je nebitno... Al' zar ne vide ti sve ove gluposti u Bibliji napisane ? Kako to objashnjavash ? :)


 
Učlanjen(a)
15.04.2010
Poruka
341
Quran i biblija svo zlo i mržnja prema ljudskom rodu su sažeti u tim takozvanim svetim knjigama..još samo niste analizirali talmud svetu knjigu ludila
 
Član
Učlanjen(a)
06.06.2010
Poruka
320
Quran i biblija svo zlo i mržnja prema ljudskom rodu su sažeti u tim takozvanim svetim knjigama..još samo niste analizirali talmud svetu knjigu ludila

-Choschen Hamischrat 425 i Hagan, 425; 5: “Zakon je da se ubije svako ko poriče Toru. A hrišćani pripadaju onima koji poriču Toru”.
-Bommidder Raba, 21c i Jalkut, 772: “Svaki Jevrejin koji proliva krv bezbožnika (ne-Jevreja), radi isto kao i da čini žrtvovanje Bogu”.
-Hilkoth Akum X,5: “Nema poklona za hrišćane, pokloni su za preobraćenike”.
-Iore Dea, 151;11: “Zabranjeno je davati poklone hrišćanima, ohrabruju prijateljstvo”.
-Iore Dea, 335; 43: “Progonstvo za Jevrejina koji proda svoje imanje hrišćanima”.
-Iore Dea, 154;2: “Zabranjeno je podučavati trgovini hrišćane”.
itd itd.... svi su isti wacko2 uzas ( off topic smo ali ae .. ) :)
 
Član
Učlanjen(a)
08.02.2010
Poruka
196


Chek chek .... pa i Hrishcani su ubijali isto! Svako za svog Boga!
I Hrishcanski Bog govori o "nevernicima" --->
"И у оно ћу вријеме, говори Господ, истријебити коње испред тебе
потрћу кола твоја. И затрћу градове у твојој земљи,
и развалићу сва тврда мјеста твоја; и истребићу врачање из руку твојих, и нећеш имати гатаре; и истребићу ликове твоје резане и ступове твоје испред тебе, и нећеш се клањати делу руку својих; и искоренићу гајеве твоје испред тебе, и раскопаћу градове твоје, и извршићу освету с гњевом и љутином на народима који не слушаше" (Михеј 5,10-15)

Који узверује и покрсти се, спашће се; а ко не верује осудиће се.
(Sv. jevandjelje po Marku glava 16.16)
Ко верује Сина, има живот вечни; а ко не верује Сина, неће видети живот, него гнев Божји остаје на њему.
(Sv. jevandjelje po Jovanu glava 3.36.)
i josh dosta primera....
Nego ajde, i to je nebitno... Al' zar ne vide ti sve ove gluposti u Bibliji napisane ? Kako to objashnjavash ? :)Prvo,kad govoris o tim hriscanima koji su ubijali u "ime Boga",obicno mislis na krstaske ratove i inkviziciju..da ne govorim o "hriscanskoj ljubavi" u NDH prema nama....to je sve rezultat katolicke jeresi...ja i tvrdim da oni veze sa Hristom nemaju..a ovi nasi nesrecnici sto vode SPC danas bi da nas sa njima "ujedinjuju"...i to ne oko Hrista vec oko pape...jeres nad jeresima....a vidis im i plodove...drugo,nemas nigde u Bibliji-Novom Zavetu da se trazi da se kaznjavaju ili ubijaju "nevernici"...Hrist je doneo otpalom covecanstvu novu svezu sa Bogom,tj mogucnost vracanja Bogu Tvorcu kroz Krstenje i POKAJANJE....Hrist nam ne trazi da ubijamo nekoga zbog Njega vec "samo" da se razracunavamno sa sopstvenim grehovima i borimo sa sopstvenim demonima (uz Njegovu pomoc) da bi zadobili Carstvo Nebesko za vecnost a ne vecnu pogibao...jer nista necisto ne moze uci u Carstvo Nebesko...a ako neudjemo tamo onda cik pogodi gde je druga destinacija..
pa i u tome sto si naveo ne trazi Bog da se ti razracunavas sa nekim fizicki vec ce on svoje verne cuvati i polozice neprijatelje njihove pred noge njima...znaci ne kaze ubijte vec verujte...a za neprijatelje ce se On sam pobrinuti kad dodje vreme za to i ako se sami ne pokaju....a ko poveruje -spasce se...ko ne poveruje u Boga-taj veruje u neku obmanu djavolsku....kojih ima bezbroj...jer od Boga ne moze biti zapovest ubij kad nam je vec dao zapovest ne ubij...vec tako nesto moze da bude samo demonska podvala...kao u islamu...
 
Top