Šta je novo?

КУЛА АТЛАГИЋА, Северна Далмација, Равни Котари, Православна Црква св. Николе 1446 год

Црква преноса моштију св. Николе (НИКОЛАЈА) се налази у

  • Равним Котарима, Војна Крајина, РСК

    Votes: 0 0,0%

  • Total voters
    4
Učlanjen(a)
15.03.2011
Poruka
2
Pravoslavna crkva Sv. Nikole (Stara)

Tipican primjer jednostavne goticke crkve s prelomljenim (oštrim) gotickim svodom u ladi i svetištu predstavlja crkva sv. Nikole (?izvorno sv. Mateja) na pravoslavnom groblju u Kuli Atlagica (srednjovjekovnim Tihlicima). To je crkva skromnog izgleda i manjih dimenzija (duga je 6.24, a široka 4.24 m). Njena je vrijednost u tome, što su se sacuvali podaci o vremenu gradnje, o naruciocima i o majstorima koji su je sagradili, i to na samoj crkvi - na bocnom portalu.

Na juznom bocnom zidu, ugradjen je natpis u kamenu.

IHS
+AN(N)O D(OMI)NI MCCCCXXXX VI DIE XXV
MENSIS OCTVBRI FVIT C(ON)PLETA ECLESIA ISTA
TRES MAGISTRI ERA(N)T LVPUS NICOLAUS G(E)ORGIUS DE IADRA P(RO)CVRATORES ECLESIE
NICOLAUS DRACETIC ET RATCO COLANC ET VNIVERSIS VIRI VILE TICLICHI


Natpis je dosta rustican. Rimski broj 5 (V) uklesan je naopako. Mješaju se minuskulna slova s kapitalom. U natpisu se navodi da je zavrsena 25. X. 1446. i spominju se imena trojice majstora i dvojice zastupnika (prokuratora) sela:

IHS- monogram, skracenica od grcke rjeci "Isus" (iota, eta, sigma- ??S- skraceno od ‘IHCOYC’) .
(Kod grko-pravoslavaca se sire upotrebljava skracenica- ICXC — grcki: ??S??S ???S??S — napisano latinicom: "IHCOYC XPICTOC")

AN(N)O D(OMI)NI - je skracenica od "U godini Gospoda (Isusa Hrista)". Koristi se i skracenica A.D.. Ovaj sistem je poceo da se upotrebljava 525 godine, ali je tek usao u siru upotrebu poslje 800 godine.M: 1000 D: 500 C: 100

L: 50 X: 10 V: 5 I: 1

MCCCCXXXX VI -1446 godine
DIE XXV - Dana 25-og.

MENSIS OCTVBRI FVIT C(ON)PLETA ECLESIA ISTA - Mjeseca Octobra crkva je zavrsena

TRES MAGISTRI ERA(N)T- Tri (glavna) majstora
LVPUS NICOLAUS G(E)ORGIUS - LVPUS=Vuk, Nikola i Djuro ili Djordje (hrvatski prevod- Juraj)
DE IADRA- iz Zadra
P(RO)CVRATORES ECLESIE - zastupnici= predstavnici sela
NICOLAUS DRACETIC ET RATCO COLANC- Nikola Dracetic i Ratko Kolanc?
ET...ET VNIVERSIS- obojica zajedno

VIRI VILE TICLICHI - selo Tiklic


Gradjevni kamen, sto su ga nabavili, dobrim djelom je sakupljen na rusevinama okolnih zgrada. Fino klesani blokovi, potjecu iz rimskih vremena i s neke ranosrednjevjekovne crkve.
"Ugovor o gradnji crkve, nalazi se u Arhivi Zadar"- I. Petricioli

"6. aprila 1444. god. došla su u Zadar cetiri predstavnika sela Tihlica: Ivan Marinovic, Mihovil Korlatovic, Nikola Dražetic i Ratko Božickovic i sklopili ugovor pred notarom Ivanom Kalcinom s trojicom zadarskih graditelja Vukom Slavogostovim, Nikolom Bilšicem i Jurjem Zurevicem. Majstori su se obvezali da ce sagraditi crkvu za cijenu od 55 dukata i pristupiti poslu cim im narucioci iskopaju temelje i nabave sav potrebni gradevinski materijal. Kao jamac za majstore navodi se u ugovoru zadarski plemic Grgur Mrganic. Gradnja crkve dosta se otegla. Na južnom bocnom zidu ugraden je natpis u kamenu gdje se navodi da je crkva završena 25. listopada 1446. god. i spominju se imena majstora i dvojice zastupnika (prokuratora) crkve."- I. Petricioli "Prilog zadarskim graditeljima XIV i XV stoljeca"-1982 str. 31-32.

Nikola Bilišic ( zadranin), s
in je graditelja Bilise Bilisica. Prvi put se spominje 1444. godine pri sklapanju ugovora o gradnji crkve sv. Nikole na groblju u Kuli Atlagic. Biliša Bilišic, zadarski graditelj, prvi put se spominje 1384. godine.

Slikao i preveo: Milorad Savic

NATPIS O RENOVIRANJU STARE CRKVE SV. NIKOLE


(Iznad ulaza u staru crkvu Sv. Nikole, stoji natpis da je renovirana 1795. godine, uz rad protomajstora- Antonije Škoti iz Skradina i u vreme prote Jovan Sankovic).


Kako je natpis pisan- isklesan u kamenu na staroslovenskom jeziku, nazalost, on se ovim putem ne moze napisati istim staroslovenskim jezikom, te ga donosimo u latinicnim slovima. Ovo bi bio natpis:
"LJETA GOSPODNJA (sad je zapisana godina cirilicnim slovima 1795) MJESECA SEPTEMBRA 12... OBNOVISJA CERKOV SIA SVJATAJA SVETITELA HRISTOVA NIKOLAJA; PRI EIFIMERIJU GOSPODINU PROTO PRESVITERU IOANU SANKOVICU; POTRUDILSJA OT SEM KAP(ITA)N KIRIL VOIVODIC S PROCIM SELJANI KULE ATLAGICA PROTO MAISTER BIST ANTONIE SKOTI OT SKRADINA; 1795."

Prevod:

"Ljeta gospodnjega 1795. mjeseca septembra 12. (dana) obnovi se ova crkva svetog svetitelja Hristovog Nikolaja; za vreme bivstovanja (trajanja) gospodina protoprezvitera Jovana Sankovica; potrudio se (najviše) od svih kapitan Kiril Vojvodic s drugim seljanima Kule Atlagica. Protomajstor je bio Antonije Skoti od Skradina; 1795."

Protomajstor Antonije Skoti je bio katolicke vjeroispovjesti, iz Skadina. Nije ovo jedina pravoslavna bogomolja koja je gradjena i obnavljana u nasem kraju a da su majstori bili druge vjere. Isto je tako bilo i kod katolika, gdje su majstori pravoslavci obnavljali ili radili na katolickim ili latinskim objektima.

 
Top