Šta je novo?

Ko je Isus Hristos?

Član
Učlanjen(a)
13.11.2010
Poruka
317
Pa znas kako je sa svim pricama kojima nismo prisustvovali... Ali to jeste jedno veoma logicno tumacenje biblijskog isusa. Ako bacis pogled na slike videces da svi likovi imaju oreol oko glave kao personifikaciju sunca. Na kraju u pravu si, ne treba jednu veru zameniti drugom, ali i ne treba prestati sa kritickim razmisljanjem. Svakom najtoplije preporucujem da pogleda sva tri dela filma Zeitgeist sa nasim titlovima. Prvi deo je religija, drugi je politika i treci finansije. Ali postoji jos par mnogo zanimljivijih dokumentacija od toga.

Naravno ne treba nista uzimati zdravo za gotovo...

i za tebe je taj film nesto merodavno,ajooooooooooooooj.ccc...tesko vama cyber-generaciji:Dwacko2

Dodato posle 5 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

102milo


MilosMMM


Nadam se da na ovom forumu svako ima pravo da iznosi svoj izbor ili stavove što ja uvažavam, samo dovodim u pitanje ko to upravlja našim mislima i ko oblikuje to naše verovanje koje ovde iznosimo?
Ako je merilo istine Biblija ovo gore navedeno nije mudar izbor šta više potkopava poverenje u sveto pismo po:
Jovan 17,3. A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.

A ako je Isus Hristos istiniti Bog i jedini spasitelj onda neće biti teško da nam se obijasni kakav je taj njegov plan spasenja. Još manje se mogu složiti sa tim da je naš Isus Hristos jedini čovekoljubac. Svi oni koji su čitali Bibliju znaju da takve izjave nisu bazirane na ono što u njoj napisano. Evo nekoliko primera

Izaja 43,3 Jer sam ja JHWH, Bog tvoj, svetac Izrailjev, spasitelj tvoj....
11 Ja sam, ja sam JHWH, i osim mene nema spasitelja.

Tako da mi nimalo neće biti teško obijasniti ko je istiniti Bog i ko je jedini spasitelj naš, naravno mogu i da obijasnim Božiji plan spasenja.


Dakle, osnovni (u krajnjoj liniji i jedini) atribut Božanstva jeste svemoć, koji, kao takav, isključuje potrebu za drugim Božanstvima (jer kada već postoji Neko Svemoćan – šta bi bila njihova uloga?).

Prema tome, ideja da je Bog usamljena ličnost, Koja je, doslovnim rađanjem Sina, u jednom trenutku večnosti, doživela promenu (što je apsurd, jer je Bog Apsolut - Savršen, Nepromenljiv), da bi Ga potom (i tek nakon nekog vremena) uzdigla do jednakosti sa Njom Samom (već smo zaključili da je postojanje dva Božanstva nepotrebno i nemoguće), nije zasnovana na činjenicama niti, samim tim, na Božjoj Reči, koja, takođe, svedoči o uslovnosti Hristove podređenosti Ocu:


“Jer ovo da se misli među vama šta je i u Hristu Isusu, Koji, ako je i bio u Obličju Božjem, nije se otimao da se isporedi s Bogom; nego je PONIZIO Sam Sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao Čovek. Ponizio SAM Sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove.” (Filibljanima 2,5-8)


Stoga, kao što smo zaključili, Njegova jednakost sa Ocem nije uslovna, već apsolutna: »Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno.« (Kološanima 2,9)
“Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete Crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju Svojom.” (Dela 20,28) “Budući pak da deca imaju telo i krv, tako i On uze udeo u tome, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola.” (Jevrejima 2,14) “Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, Kojemu je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: …Bog Silni, Otac Večni…” (Isaija 9,6) “Jer kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u telu.” (1. Timotiju 3,16) “Hristos… Koji je nad svima Bog Blagosloven.” (Rimljanima 9,5)

Besmisleno je da Bog od stvorenog bića napravi još jednog Stvoriteljai da Ga metne izvan vremena i prostora, tamo gde mu mesto ne pripada. Iz takvog shvatanja sledi da je Bog sam prekršio Prvu Božju zapovest, jer je navodno stvorenje Hrista uzdigao na mesto Stvoritelja i zatim tražio od ljudi Njegovo obožavanje, u skladu sa inače postojećim ljudskim bezumljem: "I većma poštovaše i poslužiše tvar nego Tvorca." (Rimljanima 1,25) Ako Bog može da krši svoj zakon pukom odlukom, šta možemo očekivati od sledbenika takvog Boga? Uvek sam imao problema sa Jehovinim svedocima da im objasnim da je nedosledno Bogu da nekim svojim dekretom idem protiv sopstvenog zakona, kao da zakon nije definisan svojim smislom i karakterom, nego može da se menja po nečijem ćefu, mimo svog jasnog smisla i karaktera ljubavi. Prirodno je da farisejsko shvatanje zakona, koje ne gleda na duh i smisao, može da dođe do takvog zaključka da se kao kakvo puko pravilo zakon može promeniti, a da ne dođe u sukob sa samim duhom ljubavi koji zapravo u suštini zakon definiše. Takvi vi ljudi ne shvataju prirodu ni ljubavi ni greha, kada misle da njihova definicija može da se menja nekakvim dekretima
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.574
Nije tu ništa sporno, Otac i Sin imaju jedno postojanje, ovdje je riječ upotrebljena ne bukvalno veći, nego Otac je na Nebu, a Isus je sa njima na Zemlji i tu govori Isus o odlasku na Nebo nakon 40 dana po vaskrsenju i dolasku trećeg lica jednog istog Boga, Duha Svetog.
Jer Oni imaju jedno postojanje, Isus sve što govori o Ocu, govori i o sebi, i On je velik. To potvrđuje stih (da su Oni jedno) "U onaj dan vi ćete doznati da sam ja u ocu svojemu, i vi u meni i ja u vama" (Jovan 14,20). A Bog nikada ne laže.
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.574
Нови завјет потврђује да је Створитељ сам Исус Христос (Јован 1,1-3)(Колошанима 1,16) то уначи да Он није створен.
Јединородни значи да је Исус једини рођен на Земљи, али то не значи да није прије постојао. Самим тим што је Исус све створио значи да је Он Бог и да он нема почетка.
Михеј потврђује да је Исус од вјечних времена, значи одувијек. Име Исус дословно значи "Јахве" (Јехова="Онај који постоји") Мојсије када је питао Бога ко је Он како да га назове?
Бог му је рекао "Ја сам онај који јесам".
То значи да Исус, Отац и Дух свети су један Бог. Исус када је рекао да је његов Отац већи од њега, није буквално мислио на то. Код нас људи је отац наш родитељ већи од нас синова и ћерки.
Стих (Матеј 28,18) потврђује да је Исус Бог, јер само Бог може имати власт на небу и на земљи.
Не може човјек или анђео имати власт на небу и на земљи. Такође стих (Јеврејима 1,8) потврђује да је Исус Бог: "А сину (Исусу) Престо је Твој, Боже, ва век века; палица је правде палица царства Твог".
Само Бог може да буде на престолу.
Јевреји су напали Исуса зато што се представио да је једнак са Оцем, тј. да је Бог. (Јован 5,17-18), (Јован 10,30-33)

Исус је и спаситељ, само Бог онај који је без гријеха може да спаси људе.
Не може више нико. Откривење 5,12.13 потврђује да се иста слава даје Оцу који је на престолу и Јагњету Исусу. Ево главног доказа да је Исус Бог.
"Потом рече Бог: да начинимо (овдје је ријеч у множини пошто се ради о три лица једног Бога) човјека по својему обличју као што смо ми, који ће бити господар...(1. Мојсијева 1, 26) то доказује да су три лица једног Бога створила све, значи да је створитељ Исус, Отац и Дух Свети. дио "Потом рече Бог" значи да је Бог један, а овај други дио стиха "као што смо ми" доказује да постоје 3 лица једног Бога, Отац, Син, Дух Свети. Та три лица су Бог. А Бог је један. Они су исто, Они су Бог.
 
Član
Učlanjen(a)
13.11.2010
Poruka
317
Bog nije stvoreno biće da bi doslovno rađao, već je ovaj izraz upotrebljen da bi, i pored toga što se otkriva u vidljivom obličju (Jovan 1,18), Hristos bio Poštovan kao Božanska Ličnost: »Da svi poštuju Sina KAO što Oca poštuju« (Jovan 5,23), jer biti Sin Boga (uslovno rečeno) znači (po zakonu nasleđa) biti Božanska Ličnost:
I zato još više gledahu Jevreji da Ga ubiju što ne samo kvaraše Subotu nego i Ocem Svojim nazivaše Boga i građaše se Jednak Bogu. (Jovan 5,18)
Istu činjenicu, istakao je i Natanailo:
“...Ravi! Ti Si Sin Božji – Ti Si Car Izrailjev. Odgovori Isus i reče mu: Što ti kazah da te videh pod smokvom zato veruješ; videćeš više od ovoga.” (Jovan 1,49.50)
Naime, kao Stvoritelj (Subjekat Stvaranja), Bog se, u Svom izvornom stanju, nalazi van vremena i prostora (objekta Stvaranja), što znači da je, kao Takav, apsolutno van domašaja čulnog opažanja, o čemu, kao što smo videli, govori i Biblija:
“Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Bog* Koji je u naručju Očevom, On Ga javi.” (Jovan 1,18) (*U originalnom tekstu, umesto: Sin, stoji izraz Teos – Bog)


Naime, u ovozemaljskom poretku, do kojeg se Bog, da bi nam približio nebesku realnost, spušta, biti sin znači, između ostalog, biti naslednik svega Očevog i, samim tim - kada otac premine ili se usled starosti ili/i bolesti povuče – upravitelj i punopravni vlasnik imanja i isto je, dakle, i u nebeskoj realnosti (Jevrejima 1,1-12), ali - ponovimo - prilagođenoj ograničenosti stvorenih bića, radi kojih je sve i stvoreno, te je i Nebeski Otac, u skladu sa ovom slikom, sve »predao« Sinu, a budući da je veliki uzurpator, koji uporno, još od pobune na Nebu, unižava i odbacuje Hristov Božanski identitet (kao što to neki, nažalost, i ovde - među nama, čine), prevarom uzurpirao Očevo imanje, postavši, tako, »bog ovoga sveta« (2. Korinćanima 4,4), i Sin će - nakon što je savršenom pravednošću i smrću pobedio toga, koji je uzurpacijom stekao »državu smrti« (Jevrejima 2,14) - »sve pokoriti« Ocu, »da bude Bog sve u svemu« (1. Korinćanima 15,24-28), i da ne bi, kao što smo ranije zaključili, među stvorenim bićima, zbog isticanja Hristove apsolutne jednakosti Ocu, došlo do podele, odnosno – mnogoboštva.
 
Član
Učlanjen(a)
06.06.2010
Poruka
320
Ja imam jedno pitanje za hrišćane - koju boju kože je imao Isus?
To je marginalno pitanje ali ako se bash zahteva odgovor ok. Ja cu dati odgovor a ti udostoji i objasni zasto to pitanje :)
S'obzirom da je otelotvoren kao Jevrejin, bio je bele puti. Samo se to zna i nishta vishe. A da, prikaz na ikonama nema blage veze misleci pritom na dugu kosu i bradu. Postojala je sekta u to vreme ( zaboravio sam im ime - seticu se nadam se ), odnosno grupa ljudi koji su imali obicaj da ukoliko se zakunu da nesto odrade, obecaju ili slicno , sve dok ne ispune zakletvu pustaju bradu i kosu. Sto je duza kosa i brada bila, lako se dalo videti medju ljudima kakvi su i sta su bili . Ljudi od poverenja i u koga se da uzdati, sigurno ne :)
Dakle, jevreji pre, njegovi savremenici i oni kasnije su se brijali i bili uredno podshishani.
Kad je Juda pokazivao ka Isusu u masi, moga je jednostavno da kaze " eno onaj sa dugom kosom i bradom" - dakle razlikovao bi se od svih :)
Da rezimiramo, belac, uredno podshishan i obrijan (po kazivanju apostola Pavla). Visina, konture lice, boja ociju i kose su nepoznate.
 
Poslednja izmena:
Top