Šta je novo?

Karakteristike proizvodnje i sortimenta oraha

srrx

srrx

Član
Učlanjen(a)
28.04.2010
Poruka
81
Karakteristike proizvodnje i sortimenta oraha

Novi zasadi se uglavno podiži sortama Šampion, Rasna, Kasni rodni, Srem, Tisa, Šejnovo, Jupiter. Ako se svi agrotehnički i pomotehnički uslovi ispune, u punoj rodnosti se može računati sa prinosom od 4 t/ha. U cilju što boljeg iskorištenja zemljišta orah možemo da gajimo zajedno sa kajsijom ili ređe sa breskvom koje se krče 12-15 godina posle sadnje.

Poslednjih godina je značajno porasla tražnja za sadnicama oraha u cilju podizanja novih plantažnih zasada. Na osnovu svih raspoloživih informacija rekli bismo - potpuno opravdano. Proizodnja oraha je deficitarna, više od deset puta više uvozimo nego što ga proizvodimo, cena na tržištu je dobra, proizvodnja je akumulativna, imamo povoljne rejone za proizvodnju itd. Plodovi se lako i dobro čuvaju i transportuju. Orah ne zahteva intenzivnu hemijsku zaštitu, posebno novi sortiment, pa ovde možemo govoriti o zdravstveno bezbednim proizvodima. Plodovi se koriste u svežem stanju i za preradu, prvenstveno za konditorsku industriju. Da odemo korak dalje, upotrebnu vrednost imaju i ljuska, list a pogotovu drvo. Drvo se koristi u industriji nameštaja, ali i pri izradi kundaka kod lovnog oružja.

Pri podizanju plantažnih zasada pažnju treba obratiti na nekoliko stvari. Pri proceni rejona treba obratiti pažnju da se zasadi ne podižu na mestima gde se zadržava hladan vazduh (kotline) i gde je javljaju pozni prolećni mrazevi. Nove zasade bi trebalo podizati na plodnim zemljištima, a meliorativna đubrenja bi trebalo izvršiti na osnovu zemljišne analize, pošto je projektovani vek zasada 50 i više godina. Posebnu pažnju treba obratiti pri izboru osnovne sorte i sortama oprašivačima. U cilju što boljeg iskorištenja zemljišta orah možemo da gajimo zajedno sa kajsijom ili ređe sa breskvom koje se krče 12-15 godina posle sadnje. Naravno, nabavka sadnog materijala treba da bude u rasadnicima naučnih ustanova koje imaju tradiciju u ovoj proizvodnji. Ako se svi agrotehnički i pomotehnički uslovi ispune, u punoj rodnosti se može računati sa prinosom od 4 t/ha.

Novi zasadi se uglavno podiži sledećim sortama: Šampion, Rasna, Kasni rodni, Srem, Tisa, Šejnovo, Jupiter i još neki.

Sorta Šampion se odlikuje kraćom vegetacijom, koja obično počinje 2-3 dana posle Šejnova, a završava se 10 dana pre Šejnova. Relativno je otporna prema Gnomonia Junglandis i mrazu. Protandrična je sorta. Vrlo je rodna sorta i redovno rađa. Plod je krupan 13-14g, lepog ovalnog oblika. Ljuska je tanka i dobro zatvara svetložutu jezgru. Randman jezgre je vrlo visok (>58%). Dobri oprašivači ove sorte su: Jupiter, Gazenhajm i Rasna.

Rasna se odlikuje kraćom vegetacijom. Vegetaciju počinje 2-3 dana posle šampiona, a završava oko 7 dana kasnije. Na Gnomoniju leptostyliu je vrlo otporna. Vrlo rodna selekcija manje bujnosti. Počinje rađati još u rasadniku. Cveta skoro homogamno. Ima krupne plodove (oko 14g), malo kupaste. Randman jezgre je 52%. Preporučuje se za masovno gajenje u kontinentalnim klimatskim uslovima kao prateća sorta šampionu. Za obe sorte odličan oprašivač je Jupiter.

Kasni rodni se odlikuje kratkom vegetacijom koja počinje oko 15 dana posle šampiona, a 10 dana kasnije je završava. Redovno izbegava pozne prolećne mrazeve. Cveta skoro homogamno. Na Gnomoniju leptostyliu je vrlo otporna. Vrlo je rodna selekcija manje bujnosti. Rodni su joj i lateralni pupoljci koji donose veliki deo roda. Plodovi su srednje krupni (oko 12g), malo kupasti. Jezgra je lepe svetle boje. Randman jezgre je nešto niži (oko 46%), što je jedina mana ove selekcije.

Srem ima vegetaciju skoro identičnu sa sortom Šejnovo, srednje rano započinje vegetaciju, a nešto kasnije je završava. Praktično je otporna prema Gnomonia Junglandis. Protoandrična je sorta. Drvo je srednje bujno i vrlo rodno. Plod je vrlo krupan (oko 15g), lepog izgleda, svetložut i kvalitetan. Ljuska je tanka i vrlo glatka (randman jezgre je oko 57%). Vrlo je rodna i kvalitetna sorta oraha.

Tisa vegetaciju počinje srednje rano, a završava nešto kasnije. Ovo je racemozna sorta (u cvasti ima i do 20 ženskih cvetova, ali maksimalno zameće 7-8 plodova), sa velikim genetskim poticijalom rodnosti, s velikim genetskim potencijalom rodnosti. Praktično je otporna prema Gnomonia Junglandis. Rađa dobro i redovno. Ima krupne plodove (15 g), okruglastog oblika. Ljuska je tanka, a randman jezgre visok i pored toga što ne ispunjava ljusku najbolje. Jezgra nije dovoljno svetla što joj se može uzeti kao nedostatak. Cveta skoro homogamno.

Češka sorta Jupiter se odlikuje kraćom vegetacijom. Drvo je srednje rodno i bujno. Vegetacioni period je relativno kratak. Protandrična je. Rano prorodi i dobro rađa. Plod je lepog oblika, srednje krupan (oko 12g). Jezgra je manje svetla što joj se uzima kao nedostatak.

Šejnovo je najbolja i najrasprostranjenija bugarska sorta. Vegetaciju počinje nekoliko dana pre šampiona, a završava desetak dana kasnije. Drvo je srednje bujno i rodno, ako se obezbede dobri oprašivači jer je ovo izrazito protandrična sorta. Na Gnomoniju leptostyliu je otporna. Ima srednje krupan plod (oko 12g), lepog oblika. Ljuska je tanka i dobro ispunjena jezgrom, koje nije dovoljno svetlo što je jedna od mana ove sorte.

Navedenim sortama se poslednjih godina podižu najveće površine pod orahom. Takođe, one se najčešće nalaze na sortnim listama većine rasadnika. Za proizvođače je najvažnije da su se pokazale u praksi, a za stručnjake da su opravdale trud koji uložen u njihovu selekciju.

Klajić Srđan, 4b/1, polj. teh. - fitofarmaceut
 
Top