Kako napraviti svoj internet radio? (SHOUTcast)

Član
Učlanjen(a)
31.05.2009
Poruka
436
Kako napraviti svoj internet radio?
Slicna pitanja: Kako napraviti kucni radio? Kako napraviti audio streaming?

Donedavno se smatralo da je za pokretanje radio stanice potrebno omanje brdo skupocijene opreme, posebne dozvole za radio promet, itd. Današnjim razvojem računarstva, mrežne opreme i Interneta to više nije tako. Radio-eter se s klasičnog radio-difuznog područja zbog brzine Interneta, dostupnosti i broja korisnika te niza drugih pogodnosti proširio i na digitalni svijet.
Zasigurno ste već kao slučajni prolaznici na internetu zapazili oglase raznih internet radio postaja, ili vam se neki prijatelj u razgovoru ili emailom pohvalio kako njegove audio frekvencije plove digitalnim medijem.
Cilj je ovog seminarskog rada da se na jednostavan, praktičan način pokaže kako uspostaviti jednu ovakvu radio internet postaju. Možda vam se čini da je za postati online DJ potrebno uložiti puno više truda nego što se isplati, no danas postoji već ogromna količina popratnih softverskih alata koji vam u toj namjeri mogu pomoći.
Softverska okosnica na kojoj se radio internet temelji je audio streaming tehnologija. Kako danas postoji već mnogo serverskih paketa za radio postaju mi smo se odlučili za ovaj seminarski rad koristiti kombinaciju Shoutcast i Winamp s obzirom da se radi o vrlo rasprostranjenim i besplatnim (shareware i freeware) softverskim paketima dostupnim za razne platforme a ne samo za MS Windows te zbog lakoće instalacije.

Winamp
Winamp je besplatan softverski audio player koji se može preuzeti sa zvanicne adrese - verzija koju smo mi koristili u ovom seminaru. Da bi slušatelji mogli pratiti program naše radio postaje trebat će koristiti ovaj player ili neki drugi koji može hvatati MP3 audio stream. Winamp nam je još važan zbog toga jer je za njega napravljen i Shoutcast DSP plugin uz koji će nam biti Winamp potreban kao izvor radio postaje, izvor zvuka koji ćemo slati u internet radio eter.
Shoutcast
Shoutcast predstavlja softverski paket koji nam omogućava emitiranje audio streama u Internet eter korištenjem PC računala kako bi ga korisnici koji se trenutno nalaze na Internetu mogli slušati. Omogućuje nam da naše MP3 zapise pretvorimo u rotirajuće i ponavljajuće liste, pretvarajući računalo u server za distribuciju audio zapisa u internet i to kako snimljenih tako i za streamanje uživo, za razliku od klasičnog preuzimanja MP3 zapisa sa interneta.

Potrebe servera:
Za instalaciju servera potrebno je imati u slučaju Windows operativnog sustava barem Pentium 200 sa 64 Mb RAM-a, iako sam server radi i na slabijim arhitekturama. Također trebate razmisliti o tome i koliko će u prosjeku biti slušatelja odjednom prikačenih na vaš server i kako će to utjecati na vašu propusnost veze prema internetu. Kao što će to biti objašnjeno kasnije prilikom instalacije i konfiguracije servera, npr. korištenje 24 kbps streama zahtijeva 256kbps DSL vezu prema internetu da bi ste mogli istovremeno opsluživati 8 slušatelja.

Slušatelji/Korisnici
Vaši slušatelji će za uspješno praćenje vašeg programa trebati koristiti standardni MP3 player sa streaming podrškom. Računalo koje je za to dostatno je svako računalo dovoljno snažno da može vrtjeti vaš omiljeni MP3 streaming player sa zvučnom karticom te internet vezom dovoljno brzom da može u realnom vremenu hvatati stream. Preporuča se barem Pentium 166 MMX sa 64 Mb RAM-a za ugodno slušanje i pokoji posao usput, no svako današnje računalo će zadovoljiti ove zahtjeve. Playeri koji se preporučaju za praćenje Internet radio programa koji se emitira Shoutcast serverom su:
Winamp za MS Windows - Download
Sonique za MS Windows - Download
Audion za Mac - Download
XMMS za Linux - Download

Kako slušati

Za slušanje radio Internet postaje kao što smo rekli ranije potrebno je imati MP3 player koji može hvatati stream sa računalne mreže. Pretpostavit ćemo da ste već instalirali neki od njih, a opis ćemo konkretno dati za Winamp. Do radio postaje za slušanje može se doći na 3 načina:

Najlakši način kako doći do radio postaje na internetu je ako znamo naziv postaje te pod uvjetom da je Shoutcast server te postaje konfiguriran kao public server. U tom slučaju će radio postaja biti registrirana u SHOUTcastovom direktoriju radio postaja i dovoljno je otići na adresu yp.shoutcast.com i tamo pronaći postaju poimence. Klikom na sličicu
tunein.gif
uz ime postaje, automatski će se otvoriti Winamp i automatski pokrenuti prenošenje audio stream-a.

Ako SHOUTcast server radio postaje nije konfiguriran kao public već kao private tada trebamo poznavati simboličku ili numeričku IP adresu radio postaje (servera) te također i porta na kojem se audio stream emitira kako bi smo mogli slušati tu radio postaju. U tom slučaju otvorimo Winamp:

65436690.jpg


Nakon toga sa CTRL+L kombinacijom tipki dobijemo slijedeći dijaloški okvir:

30255799.jpg


U njega upisujemo IP adresu radio postaje zajedno sa portom npr. u obliku: http://192.168.0.1:8000. IP port na kojem Shoutcast emitira najčešće je po defaultnim postavkama 8000 osim ako sam administrator nije odlučio ga staviti na neki drugi. Klikom na gumbić OK Winamp će automatski početi reproducirati sadržaj sa radio postaje koji se trenutno emitira, ili dijaloški okvir kao u prvom slučaju pa u tom slučaju treba samo obaviti ono što je ranije opisano.

Treći način vrlo je sličan drugom, dakle trebamo poznavati simboličku ili numeričku IP adresu radio postaje (servera) te također i porta na kojem se audio stream emitira kako bi smo mogli slušati tu radio postaju. Ovu adresu u obliku npr. http://192.168.0.1:8000 upisujemo direktno u Web pretraživač nakon čega će nam se otvoriti mini internet stranica .SHOUTcast servera na kojoj se prikazuju osnovne informacije o serveru te neke druge opcije (naravno neke od njih zaštićene passwordom i korisničkim imenom) ovisno o nivou pristupa. Klikom na opciju "Listen" ako i u prethodnim slučajevima automatski će se pokrenuti Winamp i početi reproducirati sadržaj sa radio postaje koji se trenutno emitira, ili dijaloški okvir kao u prvom slučaju pa tada treba samo obaviti ono što je ranije opisano.

Instalacija SHOUTcast servera

SHOUTcast server možete preuzeti sa SHOUTcastovih stranica ( www.shoutcast.com ), odete na njihovu download stranicu i kliknete mišem na "download Shoutcast". Zatim kliknete na "Be a server." i zatim na "Download the latest version of Shoutcast server.". Prošećete se kroz uvjete licence za korištenje servera te kliknete na "Download" za Shoutcast WIN32 Console/GUI server. Datoteka je vrlo malena pa se vrlo brzo može skinuti. (Direktan link do trenutne verzije - ovde)

Sada pokrenite instalacijsku datoteku koju ste preuzeli sa interneta i server će se instalirati na vaše računalo. U vašem Startup izborniku programa pojavit će se novi program. Pokrenite server tako da klikate redom na "Start->Programs->Shoutcast DNAS->Shoutcast DNAS GUI.

Otvorit će vam se konzola servera na kojoj će te moći pratiti što se sve sa serverom događa te podešavati neke opcije( kao na slijedećoj slici). Naravno prije upotrebe samog servera (on sad već jest pokrenut) potrebno ga je konfigurirati.

11634810.jpg


Sasvim pri dnu konzole u desnom uglu stoji infrmacija o tome koliko slušatelja od koliko mogućih je trenutno priključeno na naš server, a u samoj konzoli vidimo kada se koji slušatelj priključio na server i odjavio sa njega, koji sadržaj se trenuno distribuira i koji se izvor pirključio na njega. Na raspolaganju nam stoje slijedeće opcije za manipulaciju servera:
Kill server će srušiti i ugasiti server
Hide Monitor će sakriti konzolu
Edit log će u defaultnom editoru otvoriti log datoteku u kojoj možemo pogledati što se sve događalo sa serverom te je eventualno i izmijeniti
Edit config će nam poslužiti da konfiguriramo server i prilagodimo našim uvjetima i pravilima emitiranja.
Sistem smo testirali pod operativnim sustavima Windows XP Professional i Windows 2003 Server. Kliknite sad na "Edit config" opciju kako bi se pokrenuo defaultni editor i otvorio nam konfiguracijsku datoteku sc_serv.ini da bi smo konfigurirali naš server.

Opis značenja pojedinog parametra u konfiguracijskoj datoteci možete naći na idućoj stranici. Ovdje ćemo proći samo on najvažnije koje treba podesiti za rad servera: Primarna vrijednost koju treba podesiti jest "MaxUser" koja nam deklariria broj korisnika koji će istovremeno biti priključeni na naš server. Ograničenjem broja korisnika osiguravamo našu internet vezu od preopterećenja. Defaultna vrijednost je 32 istovremena korisnika. Ovu vrijednost s obzirom da nam je bila dostupna Ethernet veza prema internetu,visoke propusnosti nismo mijenjali. Međutim, poželjno je proračunati koliku maksimalnu propusnots prema internetu želimo. Npr. ako želimo opsluživati istovremeno 8 korisnika sa 24kbps streamom. To sveukupno daje maksimalnu propusnost servera prema internetu od 192kbps i ostavlja nam još malo prostora za naše aktivnosti (surfanje, downloadanje .. ) u slučaju da koristimo 256kbps DSL vezu. Primjetimo samo da, ako i stavimo maksimalan broj korisnika na 8, to ne znači automatski da će 192kbps biti korišteno cijelo vreme već će iskorištenje propusnosti ovisiti o broju korisnika koji su trenutno priključeni na naš server. Server neće koristiti svoj kapacitet veze osim ako korisnici nisu priključeni na njega i slušaju naš program. Također treba imati na umu da DSP plugin iz Winampa određuje brzinu streama ako server i računalo sa kojeg se pušta stream prema serveru nisu jedno te isto računalo.

Drugi, očito vrlo važan parametar, koji je trablo podesiti je "Password" koji naravno treba promijeniti kako bi smo spriječili problem neovlaštenog pristupa do našeg servera.

Ostatak parametara može se ostaviti onakvim kakvi jesu za normalan rad servera. Međutim želite li se upustiti u avanturu sa konfiguracijskim parametrima, preporučujemo vam da pogledate stranicu sa detaljnim opisom konfiguracijskih parametara.

Od ostalih parametara koji su se nama činili još interesantim, mi smo izmijenili slijedeće:
SrcIP = 127.0.0.1 - jer je serversko računalo i računalo s kojeg puštamo stream jedno te isto računalo pa tako ograničavamo izvor streama samo na ovu IP adresu (localhost)
AdminPassword = **** -za administraciju našeg servera. Što znači da administrator servera ima svoju lozinku, a izvor streama svoju. Izvor streama tako ne može manipulirati sa serverom.
TitleFormat = Physics Radio - naravno naziv naše radio postaje
PublicServer = never - jer nismo htjeli da se naš server registrira u SHOUTcastovom direktoriju postaja
AllowRelay = No - nije bilo potrebe da nas drugi serveri prenose
AllowPublicRelay = No - isot kao i gore samo kao public server registriran u SHOUTcastovom direktoriju
Napomena: **** predstavljaju povjerljive podatke.

Konfiguracija SHOUTcast servera

Za promjenu i podešavanje konfiguracijskih parametara SHOUTcast servera potrebno je ručno izmjeniti konfiguracijsku datoteku sc_serv.ini. U ovom djelu je dan samo kratki prikaz pojedinih parametara koji se mogu mijenjati te koje je njihovo značenje.

MaxUser: Broj korisnika koji u jednom trenutku mogu istovremeno biti priključeni na server. Ova se vrijednost mora odabrati realno s obzirom na operativni sustav na kojem se server vrti i brzinu pristupa mreži (internetu). Najbolja ocjena maksimalne brzina posluživanja servera dobije se prema ovoj formuli:

Max_brzina = MaxUser x Bitrate x 1.1

PortBase: TCP/IP port koji SHOUTcast server koristi za distribuciju (stream) podataka izvora prema korisnicima (klijentima). Default vrijednost jest 8000.
Password: Password za administraciju servera i streamanje materijala na server. Ovaj isti password se mora specificirati i u izvorima koji žele streamati preko ovog servera (SHOUTcast dsp plugin) da bi izvor streama mogao slati podatke na server.
ShowLastSongs: Ova opcija nam definira koliki će se broj posljednjih emitiranih sadržaja naći evidentiranih u listi /played.html na našem SHOUTcast serveru. Defaultna vrijednost je 10, a prihvatljive su od 0 do 20.
TchLog:
WebLog:
W3CEnable:
W3CLog:
LogFile:
Log datoteka u koju se spremaju vitalne konzolne informacije o tome što server radi. Za isključenje log funkcije dovoljno je ovu opciju ostaviti praznu.
SrcIP: Ovo je TCP/IP adresa SHOUTcast servera sa koje on sluša - preko koje očekuje izvore streama. Po defaultu ova je vrijednost ANY što znači da se bilo tko tko zna password za pristup serveru preko ove IP adrese može na njega spojiti ako je slobodan i pusitit svoj stream. Međutim ako se u ovom polju stavi 127.0.0.1, znači da samo lokalni korisnici na samom računalu na kojem se server nalazi će se moći spojiti na server i distribuirati svoj stream. (pogodno za računala sa više IP adresa)
DestIP: Ovo je TCP/IP adresa preko koje SHOUTcast server očekuje spajanje svojih klijenata (korisnika). Ovo je važno jedino za računala sa više IP adresa ili ethernet mrežnih kartica pri čemu ovo može biti ona vanjska za pristup internetu, dok se stream izvor može priključiti iz unutarnje privatne mreže. Po defaultu ova je vrijednost ANY što znači da se bilo tko može spojiti na ovaj server kao klijent (korisnik) i slušati ono što se trenutno pušta na serveru pod uvjetom da ima dovoljno mjesta, tj. da server nije pun.
RelayServer: [Opcionalno] Ako se definira, SHOUTcast server neće htjeti prihvatiti izvore s kojih se šalje stream na njega, već će umjesto toga se spojiti na server čija je IP adresa ovdje specificirana (kao relejna postaja) i distribuirati njegov stream.
RelayPort: [Opcionalno] Port sa kojeg se spaja ovaj server kao relejna postaja drugog servera (IP adresa gore).
RelayPublic: [Opcionalno] Kada je server konfiguriran kao RelayServer može se koristiti opcija "always " da bi server postao uvijek javno dostupan (bez obzira da li je izvorni server javan ili privatan) ili "never" da bi server postao privatan. Bilo koja druga opcija navedena ovdje postavit će RelayServer onakvim kakav je i izvorni server.
PublicServer: Ova opcija može poprimiti vrijednosti: always, never ili default. Sve drugo osim default će promijeniti postavke iz DSP plugin-a i server pretvoriti u javan ili privatan. Sa never server postaje privatan i ne registrira se u SHOUTcastovom direktoriju niti ga tijekom rada ne dira.
AllowRelay: Je postavka koja definira da li će drugi SHOUTcast serveri na internetu se moći ponašati kao relejni serveri za našu postaju i distribuirati naš sadržaj sa više lokacija. Defalutna postavka je Yes, a mguće Yes/No
AllowPublicRelay: Kada je ova zastavica postavljena na "Yes", svaki relejni server koji prenosi sadržaj našeg originalnog SHOUTcast servera registrirat će ga na SHOUTcastovom direktoriju postaja pod uvjetom da su postavke relejnog servera PublicServer postavljene na default. ako je postavljena na "No" registracija na SHOUTcast direktorij neće biti provedena. Defaultna vrijednost ove postavke je "Yes".
AdminPassword: Ovom opcijom specificiramo password za administraciju servera. Ovaj password ujedno limitira mogućnosti opcije Password kojom se izvor zvuka priključuje na server samo na to da vidi podatke log datoteke ili pogledati trenutne korisnike na serveru, ali samo pristup sa AdminPassword opcijom omogućuje odspajanje izvora zvuka, zabrane pristupa pojedinim TCP/IP adresama ili specificira rerezervirane adrese hostova. Po defaultu ova opcija nije postavljena pa osoba sa Password pristupom ima sve privilegije administracije servera.
MetaInterval: Opcija sdefinira koliko se često u bajtovima šalju Meta podaci korisnicima. Po Defaultu ova je vrijednost 8192, i preporučljivo je ostaviti je na toj vrijednosti.
RealTime: [Console systems only] Ova zastavica može imati vrijednost 1 ili 0 ovisno o tome da li želimo da indikator na konzoli servera u realnom vremenu obnavlja podatak o broju korisnika (klijenata) trenutno spojenih na sam server.
ScreenLog: [Console systems only] Ova zastavica također može imati vrijednost 1 ili 0 te daje serveru do znanja da li treba sve dijagnostičke podatke prikazivati na monitoru konzole ili ne uz obavezno zapisivanje istih podataka u LogFile datoteku.
HistoryLog: [Opcionalno] If set to anything other than 'none', the server will append to the file named here information on listener count, timestamp, and metadata at a provided interval.
HistoryLogTime: [Opcionalno] Vrijednost u skeundama, koliko bi često server trebao obnavljati podatke u HistoryLog datoteci.
Yport: [Opcionalno] Ovdje specificiramo TCP/IP port koji će SHOUTcast server koristiti kako bi slao svoje podatke u SHOUTcastovu Internet radio stanica. Ako se nalazite iza nekakvog proxy servera možete ovdje specificirati neki drugi port osim standradnog porta 80. Jedine vrijednost koje funkcioniraju su samo 80 i 800, pri čemu je 80 defaultna vrijednost.
NameLookups: [Opcionalno] Ako se postavi na 1, SHOUTcast server će pokušati sve numeričke IP adrese pretvoriti i pozivati u simboličkom obliku (npr. 207.48.52.225 će postati www.winamp.com)
AutoDumpUsers: [Opcionalno] Ako se vrijednost postavi na 1, SHOUTcast server će automatski isključiti korisnike servera uvijek kada izvor streama postane nedostupan, inače korisnici ostanu spojeni na server i ne mogu ništa slušati ili slušaju BackupFile (koji se može specificirati).
AutoDumpSourceTime: Deklarira dozvoljeno vrijeme u sekundama koje izvor strema može ostati neaktivan sve dok ga server ne isključi. Po defaulutu ova je vrijednost postavljena na 30, međutim postavili li se na nulu, izvor zvuka ostat će priključen neograničeno dugo na server iako je izvor neaktivan.
ContentDir: Deklarira naziv pod-direktorija (foldera) u okviru kojeg je SHOUTcast server instaliran, a iz kojeg će se puštati stream na zahtjev bez DSP izvora zvuka priključenog na server.
ListenerTimer: Deklarira najduže dozvoljeno vrijeme u minutama koje neki korisnik/slušatelj može biti priključen na naš server. Nakon tog vremena korisnik će automatski biti isključen sa servera. Po defaultu ova vrijednost nije postavljena no u slučaju velike popularnosti može se radi regulacije opterećenja servera uključiti.
IntroFile: [Opcionalno] Ako je ova opcija definirana, server će poslati ovaj file upravo onakvim kakav jest korisnicima (slušačima) prije nego ih spoji na trenutni stream na serveru. OPREZ! Ovaj file MORA biti u MP3 formatu i s točno onim specifikacijama (bitrate, samplerate i mono/stereo) kao i stream koji se šalje putem servera! Ako se file razliku od ovih specifikacija, korisnik će moći čuti samo izobličene digitalne signale ili tišinu.
BackupFile: [Opcionalno] Ako je ova opcija definirana, server će poslati ovaj file upravo onakvim kakav jest svojim korisnicima ukoliko je izvor streama nedostupan ili prekinut na duže od 30 sekundi. Oprez! Vrijedi isto kao i za IntroFile, file MORA biti u MP3 formatu i s točno onim specifikacijama (bitrate, samplerate i mono/stereo) kao i stream koji se šalje putem servera! Ako se file razliku od ovih specifikacija, korisnik će moći čuti samo izobličene digitalne signale ili tišinu.

TitleFormat: [Opcionalno] Kada je definiran, ovaj se naziv pojavljuje uz naziv pojavljuje uz ostale podatke koje stream izvor šalje o trenutnom izvoru glazbe. Pogodno za staviti gore naziv servera, ako se uz naziv specificira i oznaka %s te ako je TitleFormat 'PMF Radio: %s', a izvor nosi naziv 'Richard P. Feynman Lectures', tada će cjelokupni naziv koji se prikazuje na korisnikovom playeru biti 'PMF Radio: Richard P. Feynman Lectures'. Napomena, ovo radi samo na severima koji nisu konfigurirani kao RelayServer..
URLFormat: [Opcionalno] Ova se opcija ako je definirana ponaša kao i TitleFormat, samo što se ovaj naziv odnosi na ono što će se pojavljivati u minibrowser URLu. Only useful when you want to do redirections and keep track of 'em.
BanFile: Naziv datoteke u koju SHOUTcast server more pisati i iz koje može čitati popis TCP/IP adresa korisnika kojima je permanentno zabranjen pristup server iz sigurnosnih razloga. Administracijom preko web sučelja sadržaj ove datoteke može se mijenjati.
RipFile: Naziv je tekstualne datoteke u koju se sprema popis TCP/IP adresa korisnika koji uvijek imaju dozvoljen pristup do servera. Ovo je uz ograničenje vremena trajanja po korisniku i gornje datoteke korisno uključiti kako bi se u nju mogle spremiti TCP/IP adrese relejnih servera. U slučaju da netko s ovog rezerviranog popisa pokušava pristupiti serveru, a server je pun, korisnik koji je najdulje priključen na server će biti odspojen kako bi se napravilo mjesta za ovog korisnika s RIP liste.
RipOnly: Postavljanje ove opcije na "Yes" će server učiniti dostupnim samo korisnicima sa RIP liste i automatski pretvoriti opciju PublicServer u "never" jer registracija takvog servera u SHOUTcastovom direktoriju nema smisla. Ovo je korisno ako naš server želimo ograničiti samo na zatvoreni krug korisnika s fiksnim TCP/IP adresama koji mogu pristupati ovom serveru
Unique:
Include:
CpuCount: [Opcionalno] Opcija koja optimizira rad servera ukoliko server ima više od jednog procesora. Defaultno je postavljena na 1, međutime ne mora biti ni deklarirana.
Sleep:
CleanXML:
CurrentLog: [Opcionalno] CurrentLog provides a mechanism for regular updates to a file located on the same server as the SHOUTcast server. CurrentLog itself as a parameter does not exist, but rather is a family of parameters. They are as follows:
CurrentLogIn is the filename of an HTML template file.

CurrentLogOut is the filename the server should output the file to.

CurrentLogTime is the number of seconds the server should wait between updates to the output file.

The HTML template file is best explained with an example. Consider this file, stored on the same server and pointed to as CurrentLogIn:

Kod:
Kod:
<HTML><HEAD>
<TITLE>My Current Stats</TITLE>
<HEAD><BODY>
My SHOUTcast server is currently playing <!-- CURRENTSONG -->.  
You get see more information about it at <!-- URL -->
</BODY></HTML>
As you can see, the server inserts parameters where it finds comment fields with appropriate parameters. The parameters it recognizes are LISTENERS, MAXLISTENERS, LISTENERTABLE, GENRE, DESCRIPTION, URL, HITS, and CURRENTSONG. More information on these parameters can be found in the sc_serv.conf or sc_serv.ini file's comments.

Konfiguracija i instalacija SHOUTcast DSP plugina

Ranije smo spomenuli kako će nam Winamp biti bitan kako bi smo ga pretvorili u efektivan izvor streama naše radio postaje. SHOUTcast Source Plug-in (ili DSP) je dodatak za Winamp koji omogućuje korisnicima Winampa da distribuiraju bilo što što se trenutno svira na njihovom Winamp-u kroz SHOUTcast server u internet. Jednom kada emitirate kroz Winamp i SHOUTcast server skušatelji se mogu spojiti na server i slušati preko interneta ono što vi trenutno puštate na svom Winampu. DSP plugin nam omogućuje emitiranje mp3a, CD sa playera, te svih ostalih, u Winampu podržanih formata audio zapisa ili jednostavno ono što sa ulaza za snimanje skupljamo sa zvučne kartice.

Ovaj je plugin najkorisniji naravno u kombinaciji sa SHOUTcast serverom. Koncept ovog paketa je tako napravljen da izvor streama koji se distribuira sa servera ne mora biti smješten na tom istom serveru, već možemo izvor radio postaje imati na drugom računalu dok server samo prima taj izvor i distribura ga masovno po internetu. Ovo je vrlo pogodno ako imamo neko računalo na internetu sa velikom propusnošću veze (T1, T3, 100 Mbps ili više) na koju možemo nakačiti puno korisnika kao server, dok nam izvor radio postaje može biti na nekom izdvojenom računalu sa malom propusnošću (ISDN, ADSL) koji se zatim šalje na server i distribuira putem njega. Ovako se efektivno rješava problem propusnosti.

Jednom kada smo uspostavili vlastitu radio postaju korištenjem servera i DSP plugina, možemo automatski registrirati svoju postaju u SHOUTcastovom direktoriju postaja i tako automatski povećati svoju slušanost i pronaći potencijalne slušatelje, bez puno truda.

Pretpostavit ćemo da imate već instaliran Winamp te ćemo na njega instalirati SHOUTcast DSP plugin te konfigurirati za upotrebu. Za pokretanje radio postaje, računalo sa DSP-om moralo bi zadovoljavati slijedeće uvjete:
Pentium 300 Mhz sa 64 Mb RAM ili bolje
Zvučna kartica
Mikrofon (ne nužno)
dobra pouzdana internet veza - ISDN ili brža
MS Windows 98, 2000, XP, 2003
Winamp 2.65 ili noviji
omanje brdo glazbe u mp3 ili nekom drugom formatu

DSP plugin koji smo mi koristili može se skinuti SHOUTcast internet stranice.

Na SHOUTcastovoj stranici odite na njihovu download stranicu i kliknite na "Be a DJ." Zatim kliknite na "Download the Shoutcast DSP Broadcasting Tools" te ih skinite. Pokrenite instalaciju DSP-a i pripazite pritom da se plugin instalira u Winamp-ov plugin folder. Ovaj dodatak vam kao što smo rekli omogučuje pretvaranje vašeg Winampa u program za emitiranje vaše radio postaje. Jednom kad ste ga instalirali, pokrenite Winamp i pritisnite
Ctrl+P ili klinite desnom tipkom miša na Winamp i izaberite iz izbornika "Preferences". Na vašem bi se zaslonu monitora trebao pojaviti slijedeći prozor:

Nakon toga u lijevoj strani tog prozora odaberete pod "Plug-ins" opciju "DSP/Effect". Na desnoj strani prozora trebao bi se pojaviti popis instaliranih DSP/Effect pluginova koje ste dosad instalirali između ostaloga i "Nullsoft SHOUTcast Source DSP vx". Pa kliknite na njega, čime ćete ga pokrenuti, tj. naznačiti da želite koristiti taj plugin sa Winampom. Za isključenje plugina dovoljno je samo kliknuti na "(none)".

Kad je plugin uključen pojavit će se slijedeći prozor u okviru kojeg sada moramo konfigurirati kakav će biti izvor streama naše radio postaje. Pa krenimo redom

U njemu se nalaze 4 osnovna izbornika: Main, Output, Encoder, Input. Najbolje je krenuti od konfiguriranja Inputa.
Status/info - predstavlja konfiguraciju streama koja je trenutno aktivna, te ako je aktivna podatke o tome koliko dugo se već što šalje strema na server i koliko je već preneseno.
Input meters nam daje informaciju o intenzitetu audio signala u decibelima koji se šalje prema serveru. Mijenja se dinamički pa primjećujemo kao ovi indikatori skaču gore dolje. Dva su indikatora jedan za lijevi a drugi za desni stereo kanal. Kada su oba kanala ista (mono signal) tada nema razlike u intenzitetu između jednog i drugog.

Prije konfiguracije DSP plugina poželjno je imati već SHOUTcast server instaliran kako bi smo lakše mogli testirati vezu i rad DSP plugina prema našim postavkama.
Na Input izborniku biramo ulazni signal tj. signal koji će se encodirati te slati na server i njegove karakteristike.
Input Device definira koji ulaz ćemo koristiti za radio postaju. Ulazni signal može biti mp3 koji se pušta iz Winampa, ili kombinacija Line in, Mikrofonskog ulaza te Wave ulaza (reprodukcija iz Winampa) na našoj zvučnoj kartici.
Input Settings služi za definiranje kvalitete ulaznog signala te se ostavlja korisniku da sam odabere između 4 opcije. Ukoliko se koristi za Input Device Winamp, tada nema potrebe za definiranjem ovih postavki tj. onemogućeno je mijenjanje tih postavki. Ako se koristi line in ili mikrofonski ulaz omogućeno je podešavanje Music Level-a, BG Music Level-a (pozadinske glazbe), Mic level-a i Fade Time (vremena prijelaza/stišavanja). Preporuča se ostaviti ove postavke u njihovom defaultnom položaju.
Važna je opcija još kod Input izbornika Input Levels ili intenzitet zvuka koji dolazi u encoder. Važno je smanjiti intenzitet zvujka tako da nikada pokazivači ulaznog nivoa nikada ne skaču skroz gore do 0 decibela jer tada dolazi do digitalnih artefakata u samom zvuku i krckanja. Ulaz u encoder je u tom slučaju preopterećen tzv. clippingom. Pa je preporučljivo da Input Levels varira izmedu -22 dB i -45 dB!

U Encoder izborniku definiramo koji ćemo encoder koristiti za emitiranje tj. kvalitetu zvuka koja će biti emitirana u Internet eter.
Može se definirati 5 različitih encodera. Za emitiranje u eter preporuča se da se encoder za mp3 podesi na 24kbps i 22.050 kHz Mono signal što je kvaliteta zvuka koja se još može slušati (nije loša) te ne zahtijeva od korisnika vezu sa internetom bržu od one koju može postići sa 33.600 bps modemom. Pri odabiru postavki encodera ovo trebamo imati na umu, s obzirom na krug korisnika koje želimo zahvatiti.

S obzirom da smo mi odlučili emitirati za korisnike na lokalnoj mreži, ove smo postavke podesili na 128kpbs, 44.100kHz, Stereo (kao na slici) što u većini slučajeva odgovara kvaliteti izvornih mp3 datoteka.

Važna napomena je da moramo paziti i na gornju granicu kvalitete zvuka s obzirom na postavke i opterećenje kapaciteta veze servera sa internetom.

U Output izborniku konfiguriramo vezu prema serveru koji će dalje distribuirati naš stream u internet eter zainteresiranim korisnicima. Kao i u prethodnom Encoder izborniku ostavljena nam je mogućnost za podešavanje 5 različitih veza prema serverima za slučaj da možemo distribuirati naš sadržaj na više servera, ali samo prema jednom istovremeno.
Connect at Startup nam omogućuje da odmah kad se Winamp pokrene SHOUTcast plugin će se pokušati spojiti na server i krenuti sa distribucijom sadržaja, pod uvjetom da je sam plugin ukljućen te da ima što distribuirati (Autoplay) i da su mu poznati parametri veze prema server.
U donjem dijelu pod Connection - Output Configuration određujemo parametre veze.
Address predstavlja simboličku ili numeričku IP adresu servera na koji ćemo distribuirati naš sadržaj.
Port predstavlja TCP/IP port na kojem SHOUTcast server operira
Password jest lozinka s kojom pristupamo serveru i mora biti ista ona koju smo naveli pod Password na serveru.
Encoder jest konfiguracija encodera koju smo odredili u prethodnom izborniku, s kojojm želimo emitirati.
Opcija Automatic Reconnection on Connection Failure omogućava nam da ukoliko dođe do greške i privremenog gubitka veze prema serveru, SHOUTcast plugin se automatski ponovno spaja na server i to nakon vremena navedenog pod Reconnection Timeout.

Pod izbornikom Yellowpages - Yellow Pages Configuration imamo mogućnost, ako se odlučimo da nam server bude javan (public) da damo neke dodatne podatke o samoj radio stanici za SHOUTcastov direktorij radio stanica. Dakle radi se o podacima za neki od pupularnih peer-to-peer komunikacijskih alata (IRC, ICQ, AOL), te naravno ime radio stanice, webstranicu, itd.
Pod Track/Title URL možemo automatski uključiti mogućnost da se na serveru emitiraju i naslovi sadržaja koje puštamo iz MP3 tagova tako da korisnici znaju što se trenutno emitira.

Posebnu pažnju bi trebalo možda još malo usmjeriti na Status skroz pri vrhu ovog izbornika koji nam govori u kakvom je trenutnu statusu veza, koliko se dugo emitira i koliko je već podataka poslano na server, no to je onaj isti "Status" sa Main izbornika koji smo ranije opisali.

I naravno na samom kraju gumbić Connect aktivira spajanje prema serveru. Ako je konfiguracija ispravno podešena (ako smo dobro specificirali podatke za password koji treba biti isti na serveru kao i na ovom DSP pluginu) odmah po uspostavi veze emitiranje bi trebalo krenuti.
 

GKZ

Član
Učlanjen(a)
26.07.2009
Poruka
11.046
Svaka cast na ovome ... jel moze nesto ukratko... ovo dok ne procitam ima oci da mi poplave...

Kako da stavim da bude public i kako da ga reg. ili sta vec treba da mogu drugi slusati? hvala
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
19.04.2009
Poruka
514
skines windows media encoder
kada ga pokrenes stisens brodcast a live event-izaberes audio-izaberes drugo-izaberes port-podesis ostala podesavanja-otvoris taj port
i dobijes svoju radio stanicu na koju mogu da pristupe svi (koji znaju adresu naravno,koju ti je program generisao)
 

GKZ

Član
Učlanjen(a)
26.07.2009
Poruka
11.046
Hvala na ovome. Probacu pa cu ti reci dali sam uspeo
Ali kako da stavim ovu adresu boze .... i kako to da napravim da radi ... to mi pojasni ...
Da bude public ... koje je adresa i kako se pravi ... ty
 
Poslednja izmena:
MODERATOR
Učlanjen(a)
02.05.2009
Poruka
30.301
Hvala i studentu i rime-u,kad se vratim iz Španije,ima da ga odštampam,pa polako,ću pokušam,pa ako bacim adresu,znači da imam internet radio,vas dvojica ste genijalci,naročito za neke sitnice,koje me blokiraju načisto,mislim mozak.
 
Član
Učlanjen(a)
27.08.2009
Poruka
4
možel ko da mi kaže kako da rešim ovaj porblem

08/27/09@16:57:39> [yp_add] yp.shoutcast.com gave extended error (Cannot see your station/computer (IP: 94.250.61.180:8000) from the Internet, disable Internet Sharing/NAT/firewall/ISP cache (Connection refused).)
 
Član
Učlanjen(a)
19.04.2009
Poruka
514
Koju si ip adresu stavio u shoutcastu?
Jesi li otvori port 8000?
 
Član
Učlanjen(a)
27.08.2009
Poruka
4
prvo kako da isključim fierwall

ip adresa je na ANY a port 8000 a kako da otvorim,sta? nekontam xD
 
Član
Učlanjen(a)
19.04.2009
Poruka
514
Zastitni zid ce iskljuciti tako sto ces:
Otici na start-control panel-windows firewall-off
Koji internet koristis?
 
Top