Šta je novo?

Kako Bog deluje na srca neznabožaca i obraća ih

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
7.659
Često smo se pitali kako to Bog deluje na one koji nepoznaju Boga nanačin na koji je nama otkriveno tj. u Pismu. Mi znamo da Bog deluje na srce, dao nam je zakon 10 zapovesti kao osnovu našeg odnosa sa Bogom i ljudima, takođe imamo molitvu kao sredstvo povezivanja sa Bogom, post kao sredstvo koje nam je dato da doživimo u fizičkom smislu ono što je srž duhovnosti a to je "poniznost" i naravno znamo za delovanje Duha Svetoga koje je natprirodno i koje možemo osetiti u životu kao važno svedočanstvo za Boga. Važan segment je i vera...vera u opravdanje bez sopstvenih dela već kroz pripis Isusovih dela što nas ohrabruje da se lakše borimo sa grehom. Mi znamo zaista sve..impresivno je to saznanje..imamo puno stvari koje nam je Bog dao da Ga spoznajemo u svom životu svakodnoveno sve više i više. Imamo nadu i veru da smrt nije kraj svega već znamo da postoji vaskrs...

Kada mi to sve znamo, pitamo se šta znaju od svega ovoga ljudi koji ne poznaju Boga na ovaj način(neznabošci)? Mnogo toga ne znaju naravno. Ali kako znamo da Bog deluje na njih isto kao i na nas? Zapravo kako njima Bog pruža dokaze o sebi i tome šta treba da rade da bi bili spaseni? Bog takvim ljudima svakako daje svedočanstvo na način koji nama verovatno nije poznat. I imaju ga..to kaže i apostol Pavle da postoje univerzalna znanja o Njemu da nema izgovora. Nije sporno..kroz prirodu. I dela svoja da nemaju izgovora. Takođe imaju i u svojim religijama tragove istina otkrivnih kompletno u Pismu. I to znamo. No, kako tačno njih Bog vodi? Mislim da mi se po ovom pitanju upravo otvorilo novo razuzmeavanje..ne novo u smislu sada nešto nepoznato nego jednostavno poznato samo da su ljudi o tome razmišljali. Dakle, uz Božiju pomoć mislim da sam na tragu razumevanja ovoga.

Bog vodi svakoga čvoeka u njegovom životu. Na osnovu toga će biti suđen. Ali šta je to što je presudno za spasenje? Presudno je povezanost sa Hristom. No, kako je neko ko ne poznaje Hrista povezan sa Hristom na taj način. Mora da postoji ekvivalnet u nečemu drugome pošto neznabošci ne poznaju Isusa na način na koji je otkriveno, dakle Bog svakako zna na koji način da to ostvari sa njima a da formalno oni ne ispovedaju Hrista i da Ga ne poznaju kao nama što je otkriveno. Koji je to ekvivalent kod njih? Taj ekvivalnet je konkretan unutrašnji čin spremnosti za službu. To znači da je čovek spreman da prima od Boga nova uputstva u životu bez obzira na njegovo znanje ili neznanje o ovim temama. Bog tu spremnost prepoznaje kod svakog čoveka..ili je ima ili je nema. Pošto Duh Sveti sve ispituje i dubine Božije On svakako zna kod svakoga čoveka na koji način da taj čin spremnosti za vođstvo pokrene. I sada imamo neznabošca koji živim svojim životom, radi, privređuje, stvara odnos sa bližnjima itd...svakodnevica života. Kda Duh Sveti takve ljude želi ispitati On im onda svakako daje "ekvivalnet" u njihovom životu, određenog čina ili dela, po kome taj čovek će pokazati da je spreman za službu i vođstvo. On neće čitiati Bibliju, neće se moliti Hristu i sl..jer on za to ne zna. Ali će činiti određena dela ili donositi određene odluke koje zapravo pokazuju da li on ima ili nema spremnost za službu. Da, to za njega može biti recimo dobar odnos prema svom zdravlju..ili dobar odnos prema poslovima koje čini i radi..nešto sasvim nama nepovezano sa onim što mi znamo. Neko delo koje nama uopšte ništa ne mora značiti ali to što on čini jeste služba Bogu i na to je pozvan od Duha Svetoga i on je na to odgovroio pozitivno. To je ono što je njegov odgovor na poziv Duha Svetoga. On bi dakle ako se drži toga bio spreman i za veća dela i bio bi kada to čini spreman da odgovori na svaki Božiji poziv i kda bi znao Bibliju sve bi čino kako treba. Dakle, to je odgvor..kako se naznabošci sapasvaju. Delujući i čineći konkretnu volju Božiju u onome što poznaje i na način kako živi. Tako da Bog ima svojih metoda da sudi svakome pravedno i jednako na osnovu toga kako neko služi Bogu u pozvanju Božijem.

Imao jedan primer u Pismu za sinove Rihavove. Oni drže recimo zakon svoga oca Rihava da ne piju vina koje je dato Izraelu.. Ništa posebno jel da... oni ne piju vina i šta su boji od ostalih Izraelaca?

Jeremija prorok ukazuje da zbog tog dela oni imaju Božansku naklonost. Bog ih vali za to delo iakaže: "A porodici Rihavovoj reče Jeremija ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: što slušate zapovest Jonadava oca svojega i držite zapovesti njegove i činite sve kako vam je zapovedio, zato ovako veli Gospod nad vosjskama Bog Izrileljev: neće nedostajati Jonadavu sinu Rihavovu čoveka koji bi stajao preda mnom", Jeremija 35,18.19

Delo koje oni čine iako na prvi pogled nema nikave veze sa onim što Bog traži u otkrivenome što nam je, Bog ih hvali jer tim činom i tim delom pokazuju da su verni Bogu. Da su spremni za Boga. Njih je Bog sačuvao od Vavilona.


Dakel, Bog ima način i zna svakoga da ispita je li sprema ili ne...


Jedna lepa tema da razmišljamo kako to Bog vodi i kako da prepoznamo to kod ljudi te ima tako priđemo na njivovom terenu kao što pomenusmo na nekoj od prethodnih tema.
 
Poslednja izmena:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.562
Ja bih dao samo jedak kratak komentar.

A on se tice "zamenjenih uloga"

Odnosno, ljudi sa sticanjem svesti o zivotu, a to je negde u ranom pubertetu - umisle da sve znaju.

U pojmu religije ili vere - to je tek posebna prica, jer ljudi dodju do tog stadijuma - da oni umisle kako treba da oni uce Boga sta je istina, a ne da Bog uci njih.

Zato je efekat TABULA RASA ili prazne ploce - nasusna covekova potreba, gde Bog na takvoj ploci treba da ispise sve sto se tice covekovog zivota, i posebno vere.

Ali, covek hoce da bude nezavistan, a cesto time i zavarava sebe kako je to slucaj i ako nije, jer su na njega uticali mnogi faktori u izgradjivanju njegovog stava o zivotu, veri..itd..

Tako danas imamo duhovni i ideoloski haos, gde su ljudi gomilali svega i svacega doneto sa njihove ploce pune djubreta, a nisu dopustali Bogu da on na toj ploci ispisuje svoje principe zivota i vere.

Da je tako bilo danas ne bi bilo ni neznabozaca, ni ateista, ni raznih crkava koje su posledica nedopustanja Bogu da kreira ljudsko misljenje i njegov zivot.
 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
7.659
Najvažnije od svega je ono što Isus kaže da ni "vrata paklena" neće savladati odnos čoveka sa Hristom što čini zajednicu vernog i Hrista zapravo "crkvom" o kojoj Isus govori. Koliko god da čovek zna ili ne zna Bog uvek ima rešenje za vođstvo čoveka..taj odnos ne može ništa da poremeti jer je Isus umro za svakog čoveka što znači da je svakome čoveku dato dovoljno spoznanja da bi se mogao tačno odrediti njegov status i odnos prema Hristu.

Dakle, ništa ne može narušti ODNOS ili ZAJEDNICU Hrista i i vernih.
 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
7.979
Veoma interesantna tema, no postavlja se pitanje da li je pravilno postavljena.

Naime, ovako postavljeno ispada da neznabošci nemaju pojam o Bogu, te da Bog uzima nekakav šrafciger i "čačka" srca onih koji ga navodno ne poznaju i obraća ih ka Sebi. Ili možda "odabira" neke posebne ljude koji će eto svojim delovanjem i "propovedanjem" uticati da se ti "neznabošci" obrate...

No, ako li i prihvatimo takvu reklo bi se nedostojnu predstavu o Bogu, postavlja se pitanje ko su neznabošci, po čemu su to oni neznabošci i šta to čini one koji Boga poznaju različitim.

O tome da ovakva tema podrazumeva da ti, uslovno rečeno "nesrećnici" koji Boga ne poznaju, nisu deca Božija te da ih Bog treba nekako loviti da bi postali Njegovi, da i ne govorim.

Ali, mi jesmo deca Božija, deca kojoj je On u svojoj Milosnoj Ljubavi darovao dar Slobodne Volje, dakle mi sami biramo hoćemo li ga tražiti, ili ćemo prazninu koju osećamo, jer smo odlučili da se suprotstavimo Roditelju i sebe postavimo na mesto koje nam ne pripada, "ispunjavati" samozavaravanjem i materijalnim?


Ujedno, odgovor na temu je jednostavan da jednostavniji ne može biti.

"Moji putevi nisu vaši putevi" rekao Je za sebe. I nisu, dakle ne treba ga zamišljati kao "majstora" koji čačka ljudska srca "šrafcigerom" (šaljući vizije i tome slično) ili nekoga kome trebaju "pomoćnici" u vidu samozvanih "proroka" i "propovednika" koji bi da eto Njemu vrate one koji su spoznaju o Njemu izbacili iz svojih umova.

Ujedno, postavlja se pitanje jesu li ti, uslovno rečeno "neznabošci" uopšte i "izbacili" spoznaju o svom Roditelju iz svojih umova, jer čine stvari koje On smatra dobrim. Ako to znamo, a sveti apostol Pavle upravo to i govori u svojim poslanicima kada kaže da čak i pagani (dakle oni koji nisu pripadali "izabranom narodu" imaju, kada čine dobro, Boga u srcima, onda je ovakva tema bespredmetna.

Posebno ako se zna da joj primarni cilj i nije da govori o svemoći Božijoj i Ljubavi Njegovoj, nego o tome kako je poželjno obratiti one koji navodno Boga ne poznaju, i to ne obratiti na evanđelje, nego na ono što se s pravom može nazvati antievanđeljem, porukom o Bogu koji traži spoljašnje znake "obraćenja" u sleđenju odredbi, postajanjem hebrejom.

Žao mi je, ali "obraćenje" ne ide tako, niti se ljudi time obraćaju ka svom Roditelju.

Upravo je suprotno, jer na taj način postaju robovi ljudskim umom stvorene slike o Bogu.
 
Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
7.659
"Odgori mu Jovan govoreći: učitelju! videsmo jednoga gde imenom tvojim izgoni đavole koji ne ide za nama; i zabranismo mu, jer ne ide sa nama", Marko 9,38

Evo još jedan primer kako često usko shatamo Božije delovanje. Često svodimno delovanje samo na denominaciju..mislimo da samo može deloveati u našoj denominaciji Bog i zato ne možemo da shvatimo kako Bog deluje i sa nezmabošcima ili ljdima koji ne poznaju kao mi..a zapravo Bog itekako radi sa ljudima bez obzira na njihovu reputaciju.

Ovaj čovek nije bio tako blizak sa Hristom jer nije bio u "odaranom društvu" apostola. Apostol Jovan mu je branio jer nije pripadao "zajednici" jer je tada mislio da samo zajednica ilikroz ajednicu odabranu Bog deluje. Ovde vidimo čoveka koji čini velike stari, velika dela a niej u odabranoj zajednici. On radi za Hrista i u njegovo ime. Apostoli još ne razumeju. Ali Isus koji ne gleda kao što čovek gleda kaže:

"A Isus reče: ne branite mu; jer nema nikoga koji bi imenom mojim čudo činio da može brzo zlo govoriti za mnom", Marko 9,39

Tamo imamo sinove Rihavove koje hvali Jeremija prorok Božijim autoritetom rečeno. A nisu u okviru zajednice prepoznatljive onog vremena. Ovde imamo čoveka koji opet nije u zajednici a čini dela Božija.

Bog dakle zaista čini i deluje među svim ljudima na svoj način. Zaista je divno delo Božije.

Evo jednog čoveka za koga verujem da Bog deluje u njemu..jedan ulični propovednik. Ne pripada ni jednoj poznatoj zajednici ali mu je Bog rekao da najavljuje skori Hristov dolazak. Kako Bog deluje veličanstveno:

https://www.youtube.com/watch?v=BQhIukrlAkU
 
Top