Šta je novo?

Kainov kompleks: oblici zla - Leopold Sondi

Učlanjen(a)
28.03.2011
Poruka
11
Kainov kompleks

U dubinskoj psihologiji se 1937. godine pojavljuje jedan novi pravac: Sondijeva šikzal-analiza (schicksalsanalyse), analiza familijarnog nesvesnog, koja predstavlja most između Frojdove psihoanalize, odnosno individualnog nesvesnog, i Jungove arhe-analize, odnosno kolektivnog nesvesnog. Leopold Sondi je na egzaktan način, analizom velikog broja genealoških stabala, uspeo da dokaže (1937) da se između individualnog nesvesnog, koje sačinjavaju individualno potisnuti sadržaji, i kolektivnog nesvesnog, koje sačinjavaju arhetipovi, nalazi jedna do tada potpuno nepoznata oblast nesvesnog, koju on naziva familijarno nesvesno, a čiji su sadržaji latentni recesivni geni. Šikzal-analiza se sastoji u analizi familijarnog nesvesnog, odnosno u analizi predaka koji u nama i dalje žive u formi latentnih recesivnih gena i nesvesno determinišu, pored normalnog, i kainovski izbor, ne samo ljubavnog i bračnog partnera, prijatelja, ideala, profesije, već i vrste bolesti i smrti, i na taj način upravljaju našom sudbinom. Stoga Sondi svoje učenje naziva „šikzal-analiza“, odnosno analiza sudbine. Međutim, on sudbinu tretira kao medicinski i dubinsko-psihološki problem, a ne kao mističnu silu koja na nepoznat način upravlja tokovima našeg života… Ova Sondijeva knjiga se bavi oblicima Kainovog zla, koje je raznovrsno i mnogobrojno, a ispoljava se kroz bolesnog Kaina, u formi epilepsije, njenih ekvivalenata i destruktivne psihoze, zatim kroz kriminalnog Kaina i ratne zločince, ubice, kroz Kaina piromana i tanatomana, Kaina samoubicu, Kaina neurotičara, Kaina samosabotera i, najzad, u formi Kaina kao svakodnevnog čoveka ili Kaina kao „umetnika maskiranja“ svojih kainističkih sadržaja, što je, kako ćemo videti, posebno karakteristično za političare i diplomate.
 
Top