Šta je novo?

IVAN 20,28 – BOG MOJ - KOME je Toma TO reko?

Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
Ivan 20,28

Odgovori mu Toma: "Gospodin moj i Bog moj!


------------------------------------------------------------------------------


Kome je Toma rekao – Bog moj?


Čitaj sljedeći stih:

Ivan 20,29

Reče mu Isus: "Budući da si me vidio, povjerovao si.

Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!


„Budući da si me vidio“!

Boga nitko nije vidio.

Ako je Toma vidio Isusa,

znači da nije vidio Boga,

jer Boga se ne može vidjeti.

Isusa su vidjeli – znači Isus nije Bog.


------------------------------------------------------------------------------


Pogledajmo sljedeći stih:


Ivan 20,31

A ova su zapisana da vjerujete:

Isus je Krist,

Sin Božji,

i

da vjerujući imate život u imenu njegovu.

--------------------------------------------------


Šta je istina –

Isus je Krist – ne Bog


Šta je istina –

Isus je Sin Božji – ne Bog.


Kako možeš imati život?

Pa tako da vjeruješ da je

Isus – Krist

i da je

Isus – Sin Božji.


Ne Bog!


U IMENU – ISUS je život!

Isus = OD JHVH dolazi spasenje?
OD Koga?
Od Isusa?
NEEEEEEEEE
OD Boga Oca JHVH.

-----------------------------------------------------------------------------


IVAN 20,24

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice,
NE BIJAŠE S NJIMA KAD DOĐE ISUS.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Toma se nije uvjerio da je G Isus USKRSNUO
jer nije tada bio prisutan.
--------------------------------------------------------------------------------------


IVAN 20,25

Govorili su mu dakle drugi učenici: "VIDJELI SMO GOSPODINA!" On im odvrati: "Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, NEĆU VJEROVATI.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Toma ne vjeruje da su apostoli VIDJELI ISUSA,
Toma ne vjeruje da je G Isus – USKRSNUO.

Zato kaže – NEĆU VJEROVATI! – ŠTO neće vjerovati?
NEĆE VJEROVATI da su apostoli VIDJELI ŽIVOGA ISUSA!

--------------------------------------------------------------------------------


Toma zaziva Isusa, a onda Boga svoga JHVH.

Ne govori Toma Isusu – pa ti si Bog.

Takvih primjera imaš više u Bibliji.


--------------------------------------------------


Da li je Toma – tada shvatio da je Isus = Bog?

Da li su tada svi apostoli shvatili da je Isus = Bog?

-------------------------------------------------------------------


Ako – DA!


1,

Zašto nisu svi padali nadalje na koljena kada su vidjeli Isusa?

2,

Zašto se apostoli nisu zapitali – kako to da vidimo Boga – a živi smo?

3,

Zašto se apostoli nisu zapitali – zašto nas je Isus lagao,

jer nam je rekao da Boga nitko nije vidio?

4,

Zašto apostoli nadalje ne nazivaju Isusa – Bože Isuse! - ?

5,

Zašto apostoli nadalje govore da nitko Boga nije vidio?


==============================================
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.622
Boga u svoj svojoj nebeskoj slavi niko nije video nokad, jer za ljude "BOG JE OGANJ KOJI SAZIZE" kaze jedan biblijski tekst.

Isus je Bio jedna od Bozanskih licnosti koja je izasla iz prisutnosti Bozanske slave, preuzela ljudsko telo, da bi ljudi mogli da ga dledaju a ne umru, i ljudi gledajuci Isusa - videli su Boga u telu.

Zato je Isus rekao "KOJI VIDE MENE - VIDE OCA" jer je on bio Bog OTAC u telu.
 
Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
Boga u svoj svojoj nebeskoj slavi niko nije video nokad, jer za ljude "BOG JE OGANJ KOJI SAZIZE" kaze jedan biblijski tekst.

Isus je Bio jedna od Bozanskih licnosti koja je izasla iz prisutnosti Bozanske slave, preuzela ljudsko telo, da bi ljudi mogli da ga dledaju a ne umru, i ljudi gledajuci Isusa - videli su Boga u telu.

Zato je Isus rekao "KOJI VIDE MENE - VIDE OCA" jer je on bio Bog OTAC u telu.
SIN od Boga Jedinoga Oca JHVH
G Yehošua
sam kaže da Boga nitko nije vidio:


----------------------------------------------------------------------------------------


IVAN 5,37

Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene.

Niti ste glasa njegova ikada čuli

NITI STE LICA NJEGOVA IKADA VIDJELI,
--------------------------------------------------------


IVAN 6,46

NE DA BI TKO VIDIO OCA, doli onaj koji je kod Boga;

on je vidio Oca.

---------------------------------------


Da li SIN G Yehošua laže kad TO kaže?

SIN od Boga Jedinog Oca JHVH kaže
da je SAMO on od ljudi vidio Boga!
Dal je vidio samoga sebe?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Apostoli sami kažu da Boga Oca JHVH nitko nije vidio:

----------------------------------------------------------------------------------------


1. TIMOTEJU 6,16

koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu,

koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može.

Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.
............................................................

1. IVANOVA 4,12

Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge,

Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.

------------------------------------------------


Da li apostoli lažu?
A apostoli su 3 godine gledali Isusa!


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.622
Boga u svoj svojoj nebeskoj slavi niko nije video nokad, jer za ljude "BOG JE OGANJ KOJI SAZIZE" kaze jedan biblijski tekst.

Isus je Bio jedna od Bozanskih licnosti koja je izasla iz prisutnosti Bozanske slave, preuzela ljudsko telo, da bi ljudi mogli da ga dledaju a ne umru, i ljudi gledajuci Isusa - videli su Boga u telu.

Zato je Isus rekao "KOJI VIDE MENE - VIDE OCA" jer je on bio Bog OTAC u telu.
 
Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
IVAN 14,9 - Tko je vidio mene, vidio je i Oca

=====================================


IVAN 14,7

Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali.

Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.

IVAN 14,8

Kaže mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!

IVAN 14,9

Nato će mu Isus: "Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?"

"Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš:

`Pokaži nam Oca`?


-------------------------------------------------------------------------------------


Da li je Isus sebe izjednačio sa Bogom Jedinim Ocem Jahvom?

NIJE!


Da li apostoli drže Isusa za Boga Oca Jahvu?

NE!


Da li su apostoli poslije Isusova odgovora,

Shvatili da je Isus = Bog?

NE, jer Isus nije Bog.


Da li su se apostoli klanjali Isusu kao Bogu?

NE!

--------------------------------------------------------------


Da li je Isus sam rekao – Boga nitko nije vidio?

JE!


Da li apostoli kažu – Boga Oca nitko nije vidio?

DA!

--------------------------------------------------------------


Da li je TO u kontradikciji sa gornjim –

Tko je vidio mene, vidio je i Oca?


Ili je Biblija u kontradikciji,

Ili je tvoj nauk u kontradikciji!

Božja Jahvina Biblija sigurno nije u kontradikciji.

-------------------------------------------------


Ako smatraš da je sa - Tko je vidio mene, vidio je i Oca

Isus potvrdio da je On – Isus = Otac,

Onda si u kontradikciji ti sa svojim naukom.


Razlog? – TTT samo kaže – Otac NIJE Sin, Sin NIJE Otac!

-------------------------------------------------------------------------------

Isus Krist sam kaže da Boga Jahvu nitko nije vidio:


IVAN 5,37

Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Isus se jasno odvaja od Oca.

Otac je poslao poslanika Sina.

Isus kaže da On – Isus – nije Otac.

Otac = Bog Jahve,

Isus = Božji Sin.

Isus kaže da nitko nije vidio LICA Boga Oca Jahve.

Isusovo LICE vidjeli su mnogi.

Isus nije Bog.

-----------------------------------------------------------------

IVAN 6,46

Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Isus kaže da je jedino On – Isus – vidio Boga Oca Jahvu.

Ako je Isus vidio Boga – da li je vidio samoga sebe?

Isus kaže da je On – Isus – bio kod Boga!

A Bog je Jedan – ima Ime Sveto – Jahve.

Isus nije Bog Otac.

-----------------------------------------------------------------


Da li Isus laže?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Apostoli sami kažu da Boga Oca Jahvu nitko nije vidio
a sami apostoli su 3 godine gledali lice G Isusa:


.........................................................................................

1. TIMOTEJU 6,16

koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Jedino Jedini Bog Jahve ima Besmrtnost – ostali – ne.

Isus je umro – nije Besmrtan – nije Bog.

Apostoli kažu da Boga Besmrtnoga nitko od ljudi vidio nije.

Isusa su vidjeli.

Apostoli ne smatraju Isusa za Boga Oca niti za Besmrtnoga.

Isus nije Bog Otac.

---------------------------------------------------------------

1. IVANOVA 4,12

Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Apostoli kažu da Boga nitko od ljudi vidio nije.

Isusa su vidjeli.

Apostoli ne smatraju Isusa za Boga.

Isus nije Bog.

---------------------------------------------------------------


Da li apostoli lažu?


---------------------------------------------------------


Što je onda istina?

Što je Gospodin Isus onda htio izreći riječima:

Tko je vidio mene, vidio je i Oca ?


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Gospodin Isus sam kaže da

Riječi, Nauk, Djela koja On – Isus govori, naučava, radi,

Ne govori, Ne naučava, Ne radi On – Isus samostalno – nego

Da su SVE TO - Riječi, Nauk, Djela – OD BOGA OCA JEDINOGA JAHVE!


Ništa nije OD Isusa.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


IVAN 8,26

"Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je, i što sam čuo od njega, to ja ZBORIM svijetu."


IVAN 7,16

Nato im Isus odvrati: "Moj NAUK nije moj, nego onoga koji me posla.


IVAN 5,19

Isus nato odvrati: "Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe ČINITI ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Gospodin Isus SAMO izvršava SVE ONO što mu je naređeno OD Boga Jahve.

Isus je Sluga Boga Oca Jahve.

Isus Samo vrši Volju Boga Jedinoga Jahve.

Isus nije Samostalan.

Isus je Hijerarhijski podređen Bogu Ocu Jahvi,

Zato jer Isus nije i neće nikada biti Bog.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.622

IVAN 14,9 - Tko je vidio mene, vidio je i Oca

=====================================


IVAN 14,7

Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali.

Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.

IVAN 14,8

Kaže mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!

IVAN 14,9

Nato će mu Isus: "Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?"

"Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš:

`Pokaži nam Oca.


Amin!

ISUS JE BOG OTAC..

Amin!
 
Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
IVAN 14,9 - Tko je vidio mene, vidio je i Oca

=====================================


IVAN 14,7

Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali.

Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.

IVAN 14,8

Kaže mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!

IVAN 14,9

Nato će mu Isus: "Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?"

"Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš:

`Pokaži nam Oca`?


-------------------------------------------------------------------------------------


Da li je Isus sebe izjednačio sa Bogom Jedinim Ocem Jahvom?

NIJE!


Da li apostoli drže Isusa za Boga Oca Jahvu?

NE!


Da li su apostoli poslije Isusova odgovora,

Shvatili da je Isus = Bog?

NE, jer Isus nije Bog.


Da li su se apostoli klanjali Isusu kao Bogu?

NE!

--------------------------------------------------------------


Da li je Isus sam rekao – Boga nitko nije vidio?

JE!


Da li apostoli kažu – Boga Oca nitko nije vidio?

DA!

--------------------------------------------------------------


Da li je TO u kontradikciji sa gornjim –

Tko je vidio mene, vidio je i Oca?


Ili je Biblija u kontradikciji,

Ili je tvoj nauk u kontradikciji!

Božja Jahvina Biblija sigurno nije u kontradikciji.

-------------------------------------------------


Ako smatraš da je sa - Tko je vidio mene, vidio je i Oca

Isus potvrdio da je On – Isus = Otac,

Onda si u kontradikciji ti sa svojim naukom.


Razlog? – TTT samo kaže – Otac NIJE Sin, Sin NIJE Otac!

-------------------------------------------------------------------------------

Isus Krist sam kaže da Boga Jahvu nitko nije vidio:


IVAN 5,37

Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Isus se jasno odvaja od Oca.

Otac je poslao poslanika Sina.

Isus kaže da On – Isus – nije Otac.

Otac = Bog Jahve,

Isus = Božji Sin.

Isus kaže da nitko nije vidio LICA Boga Oca Jahve.

Isusovo LICE vidjeli su mnogi.

Isus nije Bog.

-----------------------------------------------------------------

IVAN 6,46

Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Isus kaže da je jedino On – Isus – vidio Boga Oca Jahvu.

Ako je Isus vidio Boga – da li je vidio samoga sebe?

Isus kaže da je On – Isus – bio kod Boga!

A Bog je Jedan – ima Ime Sveto – Jahve.

Isus nije Bog Otac.

-----------------------------------------------------------------


Da li Isus laže?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Apostoli sami kažu da Boga Oca Jahvu nitko nije vidio
a sami apostoli su 3 godine gledali lice G Isusa:


.........................................................................................

1. TIMOTEJU 6,16

koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Jedino Jedini Bog Jahve ima Besmrtnost – ostali – ne.

Isus je umro – nije Besmrtan – nije Bog.

Apostoli kažu da Boga Besmrtnoga nitko od ljudi vidio nije.

Isusa su vidjeli.

Apostoli ne smatraju Isusa za Boga Oca niti za Besmrtnoga.

Isus nije Bog Otac.

---------------------------------------------------------------

1. IVANOVA 4,12

Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Apostoli kažu da Boga nitko od ljudi vidio nije.

Isusa su vidjeli.

Apostoli ne smatraju Isusa za Boga.

Isus nije Bog.

---------------------------------------------------------------


Da li apostoli lažu?


---------------------------------------------------------


Što je onda istina?

Što je Gospodin Isus onda htio izreći riječima:

Tko je vidio mene, vidio je i Oca ?


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Gospodin Isus sam kaže da

Riječi, Nauk, Djela koja On – Isus govori, naučava, radi,

Ne govori, Ne naučava, Ne radi On – Isus samostalno – nego

Da su SVE TO - Riječi, Nauk, Djela – OD BOGA OCA JEDINOGA JAHVE!


Ništa nije OD Isusa.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


IVAN 8,26

"Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je, i što sam čuo od njega, to ja ZBORIM svijetu."


IVAN 7,16

Nato im Isus odvrati: "Moj NAUK nije moj, nego onoga koji me posla.


IVAN 5,19

Isus nato odvrati: "Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe ČINITI ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Gospodin Isus SAMO izvršava SVE ONO što mu je naređeno OD Boga Jahve.

Isus je Sluga Boga Oca Jahve.

Isus Samo vrši Volju Boga Jedinoga Jahve.

Isus nije Samostalan.

Isus je Hijerarhijski podređen Bogu Ocu Jahvi,

Zato jer Isus nije i neće nikada biti Bog.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786Amin!

ISUS JE BOG OTAC..

Amin!

Izjednačuješ Stvoritelja i stvorenje!


Izjednačuješ Stvoritelja Jedinoga Boga Oca JHVH
sa stvorenjem - Isusom!

Radiš isto što je Lucifer pokušao -
izjednačiti se sa Bogom.

Kaznu za to Luciferovo djelo – znaš?
Ako ne znaš – saznat ćeš sigurno!
Ispravi svoje krive puteve!

======================================

Rimljanima 1,25

oni što su Istinu - Boga zamijenili lažju,

častili i štovali stvorenje umjesto STVORITELJA,

koji je blagoslovljen u vjekove. Amen.

=============================
sad ću jasnim stihovima dokazati
da si ti ILI
Biblijski NEobrazovan
ILI - I
NAMJERNO LAŽNO NAUČAVAŠ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SIN Kaže
Ivan 14,28 Čuli ste, rekoh vam: `Odlazim i vraćam se k vama.` Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene.

--------------------------
SAM SEBI IDE?
============================
Dal je tvoj Bog i Otac

Onaj Bog i Otac
Koji je i Bog i Otac
od LJUDI
i koji je i Bog i Otac
od samoga SINA G Yehošue?
_________________________

IVAN 20,17

Kaže joj Isus:

"Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu,

nego idi mojoj braći i javi im:

Uzlazim Ocu svomu

i

Ocu vašemu,

Bogu svomu

i

Bogu vašemu.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.622
Isus je stvorenje po zemaljskom rodjenju u telu.

To je biblijsko ucenje.
 
Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
OTKRIVENJE 3,14

I anđelu Crkve u Laodiceji napiši: "Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti,

POČETAK BOŽJEG STVORENJA:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Zašto samoga G Isusa praviš lašcem?
Sam G Isus ti kaže da je STVORENJE.
Stvoren OD Jedinoga Stvoritelja Boga Oca JHVH
na početku stvaranja.
 
Top