Šta je novo?

Istraga poreskih krivičnih djela

PYC

Član
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
11.512
USKLADITI OVLAŠĆENjA POREZNIKA SA STANDARDIMA EU

Istraga poreskih krivičnih djela
Mina biznis 08-01-2011

Poreska uprava treba da ima zakonom propisana ovlašćenja za vođenje istraga u slučajevima poreskih krivičnih djela, po ugledu na zemlje okruženje i Evropske unije, rekao je glavni poreski inspektor Momir Miličković. Za to je potrebna izmjena zakona i formiranje posebnih odjeljenja za vođenje istraga i razmjenu informacija koje se tiču oporezivanja i saradnje sa drugim zemljama.
- Evropska unija posvećuje posebnu pažnju borbi protiv svih vidova poreskih prevara, a postoje i zajednička pravila za sve vrste poreza koja važe za sve članice i kandidate EU - rekao je Miličković.
On je ocijenio da je globalna kriza uzrokovala pad privredne aktivnosti, što je uticalo na promjenu obima i strukture javnih prihoda i povećalo rizik kod ubiranja. Kao osnovni izvori rizika prepoznati su izbjegavanje poreske registracije, nepodnošenje poreskih prijava i novčane transakcije između povezanih lica.
Poreska uprava posebnu pažnju posvećuje isplati zarada sa porezima i doprinosima, pa u cilju povećanja prihoda po ovom osnovu, a posebno kada su u pitanju obveznici odranije poznati kao neredovni i neuredni, pristupa i inspekcijskim kontrolama kao jedinom načinu da se utvrde prave obaveze.
- Obaveze koje se utvrđuju u postupku inspekcijskog nadzora se odnose na netačno obračunavanje, ili neobračunavanje poreza, kade su obavljene isplate ličnih primanja gotovinski, u robi, uslugama i slično, ali sa propustima u obračunavanju poreza, što iziskuje dodatno angažovanje inspektora - saopštio je Miličković.
Lani je za devet mjeseci obavljeno 512 kontrola tačnosti obračuna i plaćanja poreza i doprinosa na zarade, konstatovane nepravilnosti u 471 slučaju i po tom osnovu utvrđene obaveze od 11,06 miliona eura.
Iz PU navode da ima preduzeća koja svjesno izbjegavaju poreske obaveze i koja su moguće, i osnovana sa tim ciljem, kao i firmi koje imaju teškoće u poslovanju, pa su im obaveze reprogramirane, ili su podnijela instrumente za obezbjeđenje plaćanja, kao što su hipoteka, ili mjenica.
- Na crnu listu se istovremeno ne mogu staviti obveznici koji izmiruju poreske obaveze, ali imaju teškoće u poslovanju, sa licima koja prave teške poreske prekršaje ili kriminalne radnje - kazao je Miličković, ali nije mogao da navede imena tih poreduzeća, jer zakon tretira poreski dug tajnom i nije dozvoljeno objavljivanje bez saglasnosti obveznika.
Miličković je rekao da pokazatelji za devet mjeseci ipak odražavaju visok stepen poreske discipline.
 
Top