Šta je novo?

Isplatili 2,5 miliona na osnovu sumnjivih ugovora

PYC

Član
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
11.512
Isplatili 2,5 miliona na osnovu sumnjivih ugovora


Izvor: Dan 08-11-2010

BRODOGRADILIŠTE BIJELA

VijestDana08112010.jpg


Isplatili 2,5 miliona na osnovu sumnjivih ugovora

~Čitav posao uprave brodogradilišta, na čelu sa Stankom Zlokovićem, sklopljen je na osnovu nepotpisanog ugovora između splitskog preduzeća Lalizas Marina i gvinejskog "Somaco kosntrukcion"

Oko 27.000 kubika opasnog otpada tzv. grita (materijal koji nastaje prilikom remonta brodova, a sadrži kvarcni pijesak, razne boje, metale i opasne hemikalije) iz Jadranskog brodogradilišta Bijela biće izvezeno u Republiku Gvineju na osnovu sumnjivih papira. Ugovor o izvozu otpada sa brodogradilištem, u svojstvu posrednika, potpisalo je splitsko preduzeće Lalizas Marina d.o.o i potom dostavilo dokument kojim se odobrava uvoz opasnog otpada u Gvineju, a koji je, navodno, potpisao generalni sekretar Vlade Gvineje Tiboa Kamara. Ugovor kojim prihvata da se u njegovu zemlju uveze otpad iz Crne Gore, Kamara je, iako na dokumentu nema njegovog svojeručnog potpisa, navodno, sa hrvatskom firmom potpisao 28. jula ove godine.
Hrvati su ovaj posao dobili preko tendera tako što su za usluge tražili oko 2.500.000,00 eura. Nakon što su čekajući odobrenje iz Gvineje probili sve rokove, saglasnost prevedenu sa francuskog na engleski jezik i ovjerenu od strane sudskog tumača u Splitu priložili su Agenciji za zaštitu životne sredine. Splitska firma je priložila i ugovor sa gvinejskom firmom o transportu otpada, koji je takođe bio nepotpisan. Radi se o ugovoru sa "Somaco kosntrukcion" firmom, koji je potom proslijeđen brodogradilištu. Ugovor sa Hrvatima sa crnogorske strane potpisao je direktor Jadranskog brodogradilišta Stanko Zloković.
S obzirom na to da Crna Gora potpisnica bazelskog sporazuma za prevoz ovakvih materijala od države koja prima opasan materijal bilo je potrebno pribaviti potvrdu da je određenoj firmi izdala saglasnost. Pošto se dobije ta potvrda, ili ako zemlja kojoj je upućen upit ne odgovori, računa se da je prećutno izdala saglasnost za prijem opasnog materijala u svoju zemlju. Tada naša agencija izdaje dozvolu za utovar i brod može da izađe iz naših teritorijalnih voda. Sve to je realizovano, ali očigledno na osnovu sumnjive potvrde Tiboua Kamare.
Tako će Jadransko brodogradilište Bijela uskoro otpočeti izvoz grita, čime će se, kako kažu u ovoj firmi, stvoriti sve tehničke i ekološke pretpostavke da se formira ranije najavljivano zajedničko preduzeće za remont mega jahti. Taj projekat je bio odložen upravo dok Brodogradilište ne riješi problem otrovnog otpada, koji je skladišten na prostoru buduće zajedničke kompanije.
Ugovor o prekograničnom kretanju i odlaganju opasnog otpada, u koji je "Dan" imao uvid, sa splitskom firmom sklopio je Stanko Zloković. U ovom dokumentu se navodi da je izvoznik saglasno Bazelskoj konvenciji obavezan da od uvoznika obezbijedi svu potrebnu dokumentaciju kako bi brodogradilište izvršilo obavezu. Obavezni su i da nominuju dva broda koji ispunjavaju uslove za prevoz otpadnog rabljenog grita iz luke ukrcaja do luke iskrcaja u Republici Gvineji. Obaveza izvoznika je i da o svom trošku obezbijedi i organizuje brodski prevoz, te snosi sve rizike od momenta ukrcaja u brod do konačnog zbrinjavanja otpadnog rabljenog grita, kao i u slučaju vraćanja tog materijala u državu izvoza.
Navodi se da su ugovorne strane, nakon uspješno okončanih pregovora, zaključile ovaj ugovor ne samo iz ekonomskih i finansijskih interesa već i zbog značaja koji ovaj poduhvat ima u cilju zaštite životne sredine.
Kada se radi o sudskoj nadležnosti, ugovorne strane su se saglasile da će sve sporove vezane za ovaj ugovor rješavati sporazumno, a u slučaju takve nemogućnosti, ugovora se nadležnost Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrdnoj komori Crne Gore u Podgorici uz primjenu crnogorskog procesnog i materijalnog prava.
Prije potpisivanja ugovora u prilogu je dostavljena i navodna saglasnost ministra kamare .
M.V.RAKČEVIĆ
K.MATOVIĆ

Zloković potvrdio izvoz otpada
Stanko Zloković, predsjednik odbora direktora Brodogradilišta Bijela, kazao je da se u ovom preduzeću trenutno radi na pakovanju grita. On je potvrdio da će kada se ubrzo izveze grit u jednu zemlju koja je potpisala Bazelsku konvenciju, nestati i posljednja prepreka za početak realizacije zajedničkog preduzeća koje će raditi remont jahti. Zloković je, međutim, odbio da kaže u koju će zemlju otrovni otpad biti izvezen.
Na osnovu ugovora koji je zaključen između komapnija Lalizas Marina, koju zastupa Renato Jamic i Somaco kosntrukcion, u koji je "Dan" imao uvid, jasno se vidi da će to biti Gvineja.

Prvo potvrda, pa novac
Kako sada stvari stoje, brodogradilište će za ovaj posao platiti oko dva i po miliona eura iako su mu priloženi sumnjivi papiri. U ugovoru se između ostalog navodi da će biti plaćena naknada od 2.480.000,00 eura koja obuhvata troškove koje će izvoznik imati u vezi sa pribavljanjem cjelokupne dokumentacije, dozvola i saglasnosti državnih organa u državi uvoza za uvoz otpadnog rabljenog grita u skladu sa Bazelskom konvencijom i unutrašnjim propisima države uvoza. Prema ugovoru, 25 odsto cijene biće plaćeno nakon utovarenog otpadnog rabljenog grita na prvi brod i isplovljenja prvog broda iz teritorijalnih voda van granica Crne Gore, a maksimalno tri dana od dana isplovljavanja. Nakon iskrcaja otpadnog materijala iz prvog broda u državi uvoza i obezbjeđenja i dostavljanja Brodogradilištu potvrde uvoznika o preuzetom otpadnom gritu u državi uvoza, biće uplaćeno još 25 posto ukupne cijene.
 
Top