Šta je novo?

Interpukcijski (pravopisni ) znakovi

  • Začetnik teme Mr.Daky
  • Datum pokretanja
Mr.Daky

Mr.Daky

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211

Interpunkcija (pravopisni znaci) – SkraćeniceAko vam pisanje neke riječi zahtjeva previše vremena, ili vam je jednostavno mrsko da je napišete, tu su uvijek dobro došle skraćenice ;) Šalim se, naravno! Kao i sve u gramatici, tako postoje i pravila gdje, kada i kako se mogu upotrebljavati skraćenice. Ovdje su vam primjeri, dobro ih proučite i pazite kako pišete skraćenice.


1. Opšte skraćenice pišu se malim slovom i sa tačkom: v. (vidi), t. (tačka), g. (godina), o.m. (ovog meseca)...

2. Reč se može skratiti (piše se tačka) iza početne grupe suglasnika: mn. (množina), i dr. (i drugo), i sl. (i slično), šk. (školska)...

3. Reč se može skratiti do drugog samoglasnika (obavezno se piše tačka): prof. (preofesor), inž. (inženjer), ul. (ulica), gimn. (gimnazija)...

4. Reč se može skratiti do trećeg ili četvrtog samoglasnika (sa tačkom): geograf. (geografija), matemat. (matematika), arehol. (arheološki)....

5. Sažete skraćenice sa tačkom: itd. (i tako dalje), tzv. (takozvani), stsl. (staroslovenski), tj. (to jest)...

6. Do sufiksa -ski i -čki (sa tačkoma): srp. (srpski), gr. (grčki); tur. (turski)...

7. Sažete skraćenice bez tačke (ovde je reč skraćena na završetku: mr (magistar), dr (doktor), Bgd (Beograd), gđa (gospođa)...

8. Merne jedinice se pišu skraćeno malim slovom i bez tačke: m (metar), l (litar), k (kilometar), dkg (dekagram)....

9. Latinicom, ako se pišu velikim slovom (bez tačke): A (amper), F (farad), W (vat),...

10. Skraćenice opšteg tipa uobičajenih latinskih izraza (sa tačkom): a.a. (ad akta), P.S. (post skriptum), N.N. (nomen nescio - ne znam ime)

11. Verzalne skraženice (akronimi) pišu se velikim slovom i bez tačke: JAT (Jugoslovenski aerotransport), NS (Novi Sad), MS (Matica Spska)...

12. Neke verzalne skraćenice se izgovaraju kao celovite reči i shvataju se kao imenice: Fijat, Fifa, Cija, Unesko, Tanjug
 
Mr.Daky

Mr.Daky

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
Interpunkcijski ( pravopisni ) znaci -Tačka

Tačkom se obilježava kraj jedne ili više rečenica, potvrdnih i odričnih. ( Javio se danas. On ne voli da radi. ) Jasno je zašto se tačkom završavaju samo potvrdne i odrične. Upitne se, naravno, završavaju upitnikom, dok se uzvične završavaju uzvičnikom. Ponekad se koristi kombinacija i upitnika i uzvičnika. ( Zar je moguće da si to učinio?! )
Iza nekih skraćenica se također piše tačka ( tj. - to jest; itd. - i tako dalje..)
Kada tačku pišemo iza arapskih broja, onda to znači da ti brojevi više nisu osnovni, nego redni ( 1. - prvi; 2. - drugi...) Uz rimske brojeve se ne piše tačka! ( XXX međunarodni rukometni turnir..) Pri pisanju arapskih brojki u dužem nizu stavlja se tačka ili se pravi mali razmak između trocifrenih cjelina, a sve radi lakšeg čitanja ( 5.260.485 ili 5 260 485)
Navjiše zabune unosi pisanje, odnosno, ne pisanje tačke ispred drugih interpunkcijskih znakova kao što su zagrade, zapete ili crtice ( Laza Lazarević 1851-1890). Također se tačka ne piše kada je broj u sastavu naziva ulice ( On živi u ulici Svetog Save, 28)
 
Top