Šta je novo?

Informacijska kriza

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
Osnovni resursi klasičnih industrijskih društava su kapital , sredstva za rad i sirovine. Ključni resursi postindustrijskih društava postaju informacije i znanje. Informatizacija , odnosno stvaranje uvjeta za učinkovito i uspješno prikupljanje , pohranjivanje , pretraživanje , obradu i korištenje informacija , postaje osnovni uvjet preživljavanja i razvoja suvremenih društava. Međutim , važna značajka vremena u kojem živimo je informacijska kriza , što je pomalo paradoksalno s obzirom na razvoj informacijskih tehnologija . Informacijska kriza očituje se u nemogućnosti pojedinca i sustava da:
na odgovarajući način zadovoljavaju svoje potrebe za informacijama i znanjima
upravljaju informacijama
kompjutorski podrže ili automatiziraju svoje poslovne i druge aktivnosti , vezane uz prikupljanje , pohranjivanje , pretraživanje , obradu i korištenje informacija.
Važniji uzroci informacijske krize su :
količina informacija , koja prati znanstveno - tehnološki razvoj i suvremeno poslovanje
porast složenosti i raznolikost problema , koji se nastoje riješiti informatizacijom
problemi upravljanja organizacijskim sustavima
kriza razvoja programskih proizvoda i informacijskih sustava

Količina informacija , koja prati znanstveno - tehnološki razvoj i suvremeno poslovanje
Poznato je pravilo tehnološkog razvoja da svaka nova generacija proizvoda ima ograničene mogućnosti bez obzira na uložene resurse. Napredak je moguć samo ako se pojavi nova generacija proizvoda. Ako se promatra tehnološki razvoj , od predindustrijskog do postindustrijskog društva , mogu se prepoznati tri tehnološka skoka. Prvi je izum parnog stroja , drugi je nastao primjenom električne energije a podloga trećeg skoka je znanstveno - tehnološka revolucija. Znanost proizvodi nova znanja , npr. Porast broja znanstvenih i stručnih časopisa. Posljedica novih znanja su nove tehnologije , proizvodi i usluge.
Osim informacija o znanstveno - tehnološkom razvoju , bitne su i poslovne informacije. Preduvjet uspješnosti svakog poslovnog sustava su informacije o ponudi , potražnji , konkurenciji , financijskim tokovima , investicijama , političkim događajima i sl. Poslovne se informacije djele na primarne i sekundarne. Primarne se informacije mogu kupiti na tržištu kao i svaka druga roba a njihovi najčešći izvori su javne baze podataka , sredstva javnog informiranja , statistički izvori i opći informacijski izvori. Sekundarne informacije se ne mogu kupiti na tržištu a izvori su sastanci , poslovni prijatelji , izložbe i sl.
Porast složenosti i raznolikost problema koji se nastoje riješiti informatizacijom
Računala danas služe pri podršci i objedinjavanju različitih ljudskih aktivnosti. Aktivnosti kao što su planiranje i upravljanje nije moguće podržati klasičnim sustavima obrade podataka , nego sustavima podrške u odlučivanju i ekspertnim sustavima. U novije vrijeme je porastao broj korisnika informacija i informacijskih tehnologija , koji žele kompjutorski podržati ili potpuno automatizirati svoje poslovne aktivnosti , a posebno uredske. Za to su potrebni uredski informacijski sustavi.
Navedeni primjeri samo djelomično prikazuju složenost suvremenog svijeta , njegovu ovisnost o informacijama i složenost problema koji se žele riješiti. U ovakvim okolnostima svaki organizacijski sustav mora biti prilagodljiv .
Problemi upravljanja organizacijskim sustavima
Krizom upravljanja se često naziva nesklad između potrba korisnika i mogućnosti organizacijskog sustava. Neki od uzroka krize upravljanja su :
ograničena mogućnost prodiranja novih znanstvenih spoznaja
nedostatak nositelja promjena
kašnjenje znanja i umijeća upravljanja
nedostatak odgovarajuće tehnološke osnove
Kao rezultat uočavanja krize upravljanja organizacijskim sustavima javlja se težnja za promjenama te su zbog toga nužne neprestane prilagodbe.
Kriza razvoja programskih proizvoda i informacijskih sustava
Mnoge analize , ali i svakodnevno iskustvo ljudi , pokazuju da je kriza programske opreme najutjecajniji uzrok krize informacijskih sustava. Osnovni oblic krize programske opreme su :
nedovoljna količina raspoložive programske opreme
neprovjerena ili nezadovoljavajuća kvaliteta programske opreme koja ovisi o :
kvaliteti metodike razvoja (pristup , metoda , pomagala)
kvaliteti tehničke osnovice (računala i ostala oprema )
kvaliteti programske opreme (operacijski , komunikacijski i korisnički sustav)
organizaciji poslovnog sustava i kvaliteti pojedinca
visoke cijene programske opreme
Predhodno je opisana informacijska kriza i njeni uzročnici. Traženje rješenja informacijske krize , a posebno krize programske opreme , predmet je istraživanja u cijelom svijetu. Suvremeno društvo nudi nekoliko rješenja , a to su :
razvoj , primjena i korištenje suvremenih metoda , tehnika i pomagala
odgovarajuće osposobljavanje korisnika i projektanata
razvoj informacijskih sustava od strane krajnjih korisnika
humaniziranje razvojnih poduhvata i rezultata razvoja

Dakle , daljnji razvoj i napredak informacijske znanosti ovisi našem pristupu problemu. Proizvođači , obrađivači i distributori informacija te informacijska infrastruktura moraju se čvršće povezati da bi se informacijske kriza ublažila te na kraju nestala. Budimo inovacijsko , informacijsko društvo!

Osnovni pojmovi :

Organizacijski sustav je složeni sustav koji sadrži tehničke i humane podsustave. Organizacijski sustavi su poduzeća , ustanove , humaniterne organizacije i sl.

Informacijski sustav je uvijek podsustav nekog organizacijskog sustava , a svrha mu je prikupljanje , obrada , pohranjivanje i distribucija informacija , koje su potrebne za upravljanje tim organizacijskim sustavom ili nekim njegovim podsustavom.


Upotrebljena literatura :

V.Strahonja , M.Vrga , M. Pavlić , Projektiranje informacijskih sustava
Velimir Srića , Informatički inžinjering i menadžment
 
Top