:: Igrom do pisanja ::

Član
Učlanjen(a)
18.06.2009
Poruka
4.265
:: Igrom do pisanja ::

Ovladavanje veštinom pisanja je za dete veoma važan korak u životu. Glavnu ulogu u tome ima fina motorika, čiji razvoj treba podsticati tokom čitavog detinjstva, odnosno pre nego što dete pokaže interesovanje za samu olovku.
Motoričke veštine
Za uspešan rast i razvoj svakog deteta od velike važnosti je razvijanje njihovoh motoričkih veština. Na potpuno prirodan način, deca vole da se kreću i istražuju svet koji ih okružuje zahvaljujući svom izvanrednom "prevoznom sredstvu" koje čini njihovo telo. Veliku ulogu u tome ima igra kroz koju dete razvija svoje veštine.
Kada se govori o motoričkim veštinama, treba razlikovati krupnu i finu motoriku. Krupna motorika je sposobnost produkovanja pokreta ruku, nogu ili tela sa određenom kontrolom. Igre na otvorenom, igre loptom, skakanje, plesanje, plivanje ili trčanje su aktivnosti koje podstiču razvoj krupne motorike kod dece. One takođe podstiču razvoj koordinacije, ravnoteže i istovremeno pomažu detetu da razvije dobru percepciju svog tela u prostoru.


Fina motorika je sposobnost da se prave precizni sitni pokreti rukom uz zadržavanje dobre koordinacije između prstiju i oka. Fina motorika se razvoja sa uzrastom - od početnih nespretnih pokušaja deteta da samostalno koristi kašiku, pokreti ruke tj. šake vremenom postaju precizniji, sve do momenta kada dete može da uzme olovku i da je kontroliše, tako da uspeva da napiše slova između dve linije!
Fina motorika je od suštinskog značaja za pisanje što predstavlja dovoljan razlog da se obrati pažnja na razvijanje te veštine i kod kuće, mnogo pre polaska u školu.
Igre na ranom uzrastu
Počevši od druge godine, moguće je predlagati deci brojne aktivnosti koje podstiču razvoj fine motorike. Evo nekih od njih:
testo za modelovanje ili plastelin
nizanje perlica ili dugmića
provlačenje pertli kroz otvore, zakopčavanje-otkopčavanje dugmadi
sakupljanje sitnih predmeta ili iscepkanih papirića
crtanje, bojenje, seckanje, lepljenje
oblačenje malih lutaka
građenje konstruktorima
origami

Ovakve aktivnosti treba da budu deo svakodnevne igre malog deteta jer doprinose jačanju mišića šake, njene spretnosti, razvijanju koordinacije oko-ruka, razvoju opažanja i koncentracije što je preduslov savladavanju veštine pisanja.
Igrom do pisanja
U godini pred polazak u školu može se početi sa sistematičnim vežbama pripreme za pisanje. Na našem tržištu postoji mnoštvo radnih svezaka, pisalica, žvrljalica koje nude različite zadatke. Pre nego što se napravi izbor i počne rad sa detetom treba obratiti pažnju na njihovu preglednost, na redosled i težinu vežbi i prilagoditi ih svakom detetu ponaosob.
U ovom periodu može se nastaviti sa svim igrama koje doprinose razvijanju mišića šake - dajte detetu tanju žicu da je savije i napravi nakit, da vezuje čvorove od kanapa različite debljine, da sekca, lepi, mesi, da pravi figurice od papira i sl.
Da bi dete naučilo da pravilno drži olovku i steklo sigurnost u povlačenju linija, treba mu omogućiti rad pomoću lenjira i šablona različitih oblika. Neka povlači linije različitih dužina, boja, paralelne, ukrštene, isprekidane i sl. Neka napravi crtež spajanjem zadatih tačaka.
Pre nego što se detetu daju elementi slova, potrebno je da ovlada zaobljenim i krivim linijama. Započnite crtanje talasa a ono neka nastavi! Pokušajte da nacrtate opruge različitih dužina, puža sa velikom kućicom. Postepeno uvodite vežbe koje traže veću preciznost u radu tipa lavirinta, spajanja linijom parova sličica i sl.
Ovladavanje horizontalnim i vertikalnim ravnim linijama može se podsticati kroz različite crteže koje dete treba da dopuni. Uz zahtev da "bude uredno", da ne prelazi zadatu liniju, dete će dopuniti crtež kiše, grane od jelke, prugu, šare na "čarobnom" ćilimu, šare na vazi...
Za uspešno usvajanje gradiva iz gotovo svih predmeta veoma je važno raditi na razvoju prostorne orijentacije deteta. Za što bolji razvoj prostorne orijentacije zahtevajte od deteta da se precizno izražava kada opisuje mesto predmeta u prostoru. Nacrtajte seriju domina koje, umesto uobičajenog obeležja, imaju neobične šare - crtajući identične, dete će istovremeno vežbati opažanje, pamćenje, prostornu orijentaciju i pripremati se za pisanje!
Na kraju, predlažemo elemente slova, tj. vežbe pomoću kojih će se dečiji slobodni pokreti po papiru uvesti u prostor linijature. Upoznajte dete sa elementima štampanih i pisanih slova, neka ih ispiše po uzoru na one koje ste mu zadali, trudeći se da bude što preciznije (oblik, veličina i razmak zadatih elemenata).
Vremenom, pokreti ruke deteta biće sve sigurniji. Uz vašu pomoć, pravilno će držati olovku u pokušaju da vam napiše neku poruku, čestitku za rođendan, izraz ljubavi... Postoji li nešto lepše od toga?!
I za kraj, još nešto da dodamo:
Najbolja priprema za pisanje jeste igra. Ali, ne bilo kakva igra, nego ona u kojoj je dete zaposleno, u kojoj razvija svoja čula i u kojoj stiče potrebne veštine. Zato je dobro da svaku od navedenih vežbi povežete sa nekim događajem (npr. crtanje talasa sa vašim boravkom na moru), pričom ili aktivnošću; podstaknite dete da po završenom "zadatku" doda svoje elemente, da upotpuni crtež, ohrabrite ga i pohvalite.
Ako je detetu neka igra preteška, ne insistirajte, igrajte se onoga što dete može!
 
Natrag
Top