Šta je novo?

I krečenje vodi u korupciju

LEGEND
Učlanjen(a)
14.12.2009
Poruka
29.056
I krečenje vodi u korupciju

Izvor: Danas

Beograd -- Novi Zakon o planiranju i izgradnji nije doneo probleme samo investitorima, nego i građanima koji su pokušavali da poprave kvalitet stanovanja.


29da7ns.jpg


Opštine su različito tumačile odredbe kojima se definiše tekuće i investiciono održavanje, a reagovanjima koja su se zbog toga čula u javnosti, pridružila se u utorak i Agencija za borbu protiv korupcije.
„Nedopustivo je da novi Zakon o planiranju i izgradnji opštinama daje diskreciono pravo da same određuju šta je to tekuće, a šta investiciono održavanje i javnost je s pravom reagovala na tu situaciju“, kaže direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković.

Poseban je problem, kako dodaje, to što segment o održavanju uopšte ne treba da se nalazi u Zakonu o planiranju i izgradnji, prosto mu tu nije mesto.


„To naše mišljenje, uključujući i ranije primedbe koje smo imali na zakon, danas ćemo dostaviti Ministarstvu za životnu sredinu i očekujemo da će ih uvažiti“, kaže Markovićeva.

Ona ističe da je Agencija već reagovala na najavljene izmene tog zakona koje se odnose na legalizaciju i da su dobili uveravanja da će dileme biti razrešene.

„Nedopustivo je da opštinski organ kome se podnosi zahtev za legalizaciju bespravnog objekta, sklopi sa strankom ugovor na osnovu koga mu pribavlja dokumentaciju potrebnu za tu proceduru angažujući pritom privatne firme. Jasno je da lokalna samuporava treba da postane servis građana, ali ne može da ima ulogu punomoćnika“, navodi direktorka Agencije za borbu protiv korupcije.

„To je vrlo ozbiljna primedba i u petak ću se sastati i sa predstavnicima Stalne konferencije opština i gradova, na čiju je inicijativu predloženo takvo rešenje, da im ukažem na koruptivni potencijal takve situacije“, objašnjava Markovićeva.

Ona je istakla i da u tom segmentu delovanja, Agencija ima najmanje ingerencija tako da su mediji i dopisi institucijama jedini mehanizam koji može da koristi kako bi ukazala da neka normativa otvara prostor za korupciju.

Zbog toga je Agencija upozorila opštine da „prekinu praksu arbitrarnog sprovođenja propisa i dodaje da se uprkos Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova, uputstva i mišljenja nadležnog ministarstva, „pojavljuju značajne razlike između pojedinih opština u tumačenju šta je tekuće a šta investiciono održavanje, a na štetu građana“.

Markovićeva dodaje da je Ministarstvu ponudila saradnju i očekuje da će ta oblast biti preciznije definisana, ali dodaje i da ne zna u kom će pravcu ići nova formulacija jer „predstavnici Agencije nisu pozvani da se uključe u rad grupe koja radi na izmenama Zakona o planiranju i gradnji“.

Da bi se izbegle nejasnoće, u Ministarstvu za životnu sredinu tvrde da će u predlogu izmena zakona, koji bi sutra trebalo da se nađe na sednici Vlade, taksativno biti nabrojano koji sve radovi spadaju u tekuće održavanje, za koje nije potrebna nikakva dozvola, dok će procedura za dobijanje dozvole za investiciono održavanje biti znatno pojednostavljena. Prema najavama iz Ministarstva, i procedura koja se primenjuje za investiciono održavanje biće bitno pojednostavljena, pa se više neće zahtevati idejni projekat, već samo tehnički opis i popis radova, ali da će potvrda o vlasništvu i dalje biti neophodna.
 
Top