Šta je novo?

I građani mogu da prijavljuju policajce zbog prekršaja

Učlanjen(a)
19.09.2009
Poruka
27.643
I građani mogu da prijavljuju policajce zbog prekršaja

Nedoumice o novom zakonu

Čitaoci „Blica“ su na našem sajtu www.blic.rs postavili mnogo pitanja u vezi sa novim Zakonom o bezbednosti saobraćaja. Zamolili smo advokata Damira Okanovića iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja da odgovori na neka od njih. Pozivamo čitaoce da nam preko sajta www.blic.rs šalju sve nedoumice u vezi novog zakona, a mi ćemo u saradnji sa stručnjacima i policijom pokušati da ih rešimo.

damir-ver.jpg


1. Šta ćemo sa novijim vozilima koja u prtljažniku fabrički nemaju rezervni točak, čak ni mesto za njega? Predlog novog pravilnika o opremi u vozilu predviđa sledeće: Rezervni točak ne moraju da imaju motorna i priključna vozila ako su pneumatici ili naplaci opremljeni nekim sistemom za sigurnu vožnju s izduvanim pneumatikom ili ako vozilo poseduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika (npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl.).

2. Ko će da prijavljuje službena ovlašćena i privilegovana lica za počinjene prekršaje?
Ovlašćeni predlagač prekršajnog postupka je policija, dok u slučaju saobraćajne nezgode prekršajni postupak može da pokrene i lice koje je oštećeno. Ne postoje posebna pravila kada su u pitanju službena lica.

3. Ako uhvatim policajca da čini prekršaj, šta treba da uradim i kome da se obratim da bi i dotični policajac osetio čari novog zakona. Da li, kad me zaustavi policajac, mogu i ja njemu da tražim da mi pokaže prvu pomoć…
Zakon o bezbednosti saobraćaja važi i za policajce, osim kada se radi o zaustavljanju i parkiranju. Ako građanin zatekne policajca u prekršaju, može da zabeleži prekršaj kamerom ili telefonom, ili jednostavno da da iskaz u kome će opisati prekršaj. Prijavu protiv policajca građanin može podneti u najbližoj stanici policije gde će primiti njegovu prijavu ili uputiti građanina u nadležni organ MUP.

4. Kako ne smeš da pričaš mobilnim dok voziš, a smeš da pušiš? Pa isto koristiš jednu ruku?
Zakonom se ne mogu predvideti svi posebni slučajevi kojim se može ometati upravljanje vozilom (šminkanje tokom vožnje, doručkovanje za volanom i sl.) pa zato zakon načelno zabranjuje ponašanje na način kojim se mogu ometati, ugroziti ili povrediti drugi učesnici u saobraćaju.

5. Po zakonu se ne sme obavljati radarsko merenje brzine na mestima gde to nije zakonom regulisano. Mora na delu puta stajati znak deonica puta na kome se vrši radarska kontrola. Policijsko vozilo mora se jasno videti, tj. ne sme biti sakriven iza žbuna/kamiona itd. Da li je to tačno?
Zakon o policiji nalaže da policija mora javno da saopšti nameru da sprovede snimanje na javnom mestu, s tim što nije precizirano u kom roku i na koji način policija to saopštava. Tačne lokacije radarskih kontrola nisu definisane važećim propisima, kao ni način postavljanja policijskog vozila prilikom kontrole brzine.

6. Hoće li biti objavljeno gde su postavljene kamere?
S obzirom na to da je svrha sigurnosnih kamera sprečavanje opasnog ponašanja u saobraćaju a ne kažnjavanje, bilo bi razumno objaviti tačne lokacije kamera, kao što je to uobičajeno u pojedinim državama EU.

7. Gde može da se preuzme zvaničan dokument vezan za opremu u automobilu, jer u dokumentu o bezbednosti saobraćaja na njihovom sajtu ja nisam uspeo ovo da pronađem.
Obavezna oprema u vozilima određena je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima koji se može preuzeti sa sajta Narodne skupštine www.parlament.gov.rs i pravilnikom o dimenzijama, ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema na vozilima u saobraćaju na putevima iz 1982. godine, koji je još na snazi, a očekuje se da ga uskoro zameni novi pravilnik čije usvajanje je u toku.

8. U toku vožnje zabranjuje se slušanje preglasne muzike. Ko će da utvrdi šta je preglasna muzika?
Ako dođe do saobraćajne nezgode zbog toga što vozač zbog npr. glasne muzike nije čuo zvučni signal drugog vozača, tada se radi o preglasnoj muzici. Tako bi postojao propust i vozača koji nije čuo nailazak vozila Hitne pomoći i zbog toga ga nije propustio u raskrsnici.

9. Kakav mora da bude fluo-prsluk ? Jedni tvrde da mora biti žut, drugi kažu zelen, treći narandžast...
Osobine svetloodbojnog prsluka definisaće se odgovarajućim podzakonskim aktom ministra nadležnog za saobraćaj, čije usvajanje je u toku.

10. Policajac kad sačini zapisnik, ponudiće građaninu da potpiše taj zapisnik, a građanin to može a ne mora da uradi? Koja je onda svrha tog zapisnika?
Zakon o opštem upravnom postupku određuje da je zapisnik dokaz o toku i sadržini radnje postupka i datih izjava, a ako u zapisniku o kontroli nema izjave kontrolisanog lica, onda takav zapisnik ne bi mogao biti dokaz o priznanju, tj. negiranju odgovornosti za saobraćajni prekršaj. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, protivno načelu slobodne ocene dokaza u prekršajnom postupku, određuje da je zapisnik o kontroli učesnika u saobraćaju isprava kojom se dokazuje izvršenje prekršaja.


Autor: G. S.
 
Top