Šta je novo?

HOV na tržištu kapitala

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
Akcije su dugoročne HOV, one glase na deo akcionarskog kapitala. Kupac ovog vrednostnog papira stiče nad njom pravo vlasništva, kada izvrši kupoprodajne obaveze u novcu. To je vlasnička HOV jer sadrži svojinska prava o učešću u kapitalu akcionara preduzeća i u raspodeli prinosa preduzeća, tj. dividendi (kao prihod od akcija tj. uloženog kapitala).

Elementi akcije:
a) plašt akcije, sadrži podatke o izdavaocu i podatke o akciji. To su vrednost akcije i serijski broj akcije, datum i mesto izdavanja akcije, potpis izdavaoca, ime kupca i prava kupca.


b) kuponsk tabak, sadrži sve podatke o dividendi)

Vrste akcija:
- osnivačke akcije, akcije prve emisije. Redovna akcija koja daje pravo glasa i pravo preče kupovine sledećih akcija.


- obične akcije, imaocu daju pravo učešća u upravljanju preduzećem, pravo u raspodeli dobiti akcionarskog preduzeća.


- prioritetne akcije, daju pravo prvenstva pri isplati dividende
 
Top