Grad: Spor oko Luke Beograd nije završen

LEGEND
Učlanjen(a)
14.12.2009
Poruka
29.056
Grad: Spor oko Luke Beograd nije završen


Blic


Odluka Vrhovnog kasacionog suda koja se tiče spora Grada Beograda i Luke Beograd oko lučkog zemljišta odnosi se na zemljišno-knjižni postupak, i ne znači da je sporno zemljište sada pripalo Luci Beograd, kažu za “Blic” nezvanično u gradskim strukturama.

144960_0401-luka-foto-02-blic-jelena-vucetic_f.jpg


Naš izvor objašnjava da ovaj Sud "nije, i ne može, da odlučuje o imovinsko pravnim odnosima, već o tome da li su ispunjeni zahtevi za uknjiži nad zemljištem". Sud je, takođe uputio obe strane da svoje odnose moraju da reše kroz parnični postupak koji je u toku.

Privremena mera, koju je Viši sud u Beogradu doneo 16. maja ove godine, a Apelacioni sud, osim za nekoliko parcela, potvrdio u septembru, i dalje ostaje na snazi, kaže naš izvor.

Privremena mera je doneta jer je tužilac dokazao da postoji opasnost od nastanka nenadoknadive štete, a Luci Beograd zabranjeno je raspolaganje lučkim zemljištem.

Gradsko javno pravobranilaštvo saopštilo je da je Grad Beograd vodio zemljišno-knjižni postupak upisa svog prava korišćenja na osnovu ugovora zaključenog 1975. godine, kojim se utvrđuje koje zemljište ostaje gradsko, a koje Luka zadržava u svom pravu korišćenja radi obavljanja svoje osnovne, lučke delatnosti.

- Postupak uknjižbe uspešno je okončan za teritoriju Opštine Stari grad. U toku knjiženja po istom ugovoru za zemljište koje pripada Opštini Palilula, nakon preuzimanja od strane novog većinskog akcionara, zemljišno-knjižni sud uputio je Grad da pokrene parnicu radi utvrđivanja prava korišćenja pred nadležnim, Višim sudom u Beogradu. Ovaj postupak pokrenut je u oktobru 2010. godine i još uvek je u toku. Jedina odluka koja je u ovom sporu povodom utvrđivanja prava na zemljištu doneta do sada jeste odluka u korist Grada, odnosno Viši sud je doneo, a Apelacioni potvrdio privremenu meru kojom se Luci zabranjuje bilo kakvo raspolaganje na 161 katastarskoj parceli - navodi se u saopštenju.


Gradsko pravobranilaštvo navelo je i da se Vrhovni kasacioni sud u ranije vođenom zemljišno-knjižnom postupku nije bavio pitanjem prava korišćenja na predmetnom zemljištu, jer to ni ne može da čini u ovoj vrsti vanparničnog postupka, već samo ceni ispunjenost formalnih uslova za vođenje revizijskog postupka.


- Vrhovni kasacioni sud je, dakle, samo odlučio da nema mesta vanrednom pravnom leku u zemljišno-knjižnom vanparničnom postupku, prepuštajući parničnom sudu da konačno utvrdi pravo korišćenja na zmljištu. Iz toga jasno proizilazi da odluka Vrhovnog kasacionog suda doneta pre četiri meseca ni na koji način ne utiče na spor koji se vodi - ističu u Pravobranilaštvu.
 
Top