Šta je novo?

Galaktički supertalas

Master Of The Universe
Član
Učlanjen(a)
28.10.2009
Poruka
919
Prvi deo:

"Život je religija. Životna iskustva čovjeka odražavaju u kakvoj vrsti interakcije se on nalazi s Bogom. Oni koji spavaju su oni koji nemaju nimalo vjere, u smislu svoje interakcije sa Svim Što Jeste. Neki ljudi misle da ovaj svijet postoji kako bi ga oni sputavali, ignorisali ili uništavali. Za takve pojedince svi svijetovi će prestati da postoje. Oni će postati upravo ono što su i dali životu. Oni će postati jedan obični san iz ‘prošlosti’. Ljudi koji obraćaju striktnu pažnju na objektivnu realnost sa svoje lijeve i desne strane, postaće realnost ‘Budućnosti.’”


-Cassiopaeans, 09-28-02

Danas se već u mnogim metafizičkim krugovima a isto tako i u okviru tzv. «new-age» zajednice uveliko priča o nekoj vrsti «galaktičkog supertalasa» koji periodično «zapljuskuje» neke oblasti vremena-prostora, uključujući i ovu našu.
Prema nekim izvorima (knjiga Bringers of the Dawn, Barbara Marciniak), tu se radi o periodu od oko 25 hiljada godina u kome sunčev sistem zajedno sa našom planetom prolazi kroz neku vrstu «fotonskog pojasa». Barbara je ta koja po prvi put pominje taj koncept radikalnih periodičnih promjena na našoj planeti, u materijalu dobijenom uz pomoć čaneling seansi. Izvor njenih informacija bila su stvorenja koja su za sebe rekla kako potiču iz sazviježđa Plejade.
Međutim, prema nekim drugim izvorima, ovdje radi o jednom prirodnom talasu koji se kreće iz centra kreacije i zapljuskuje sve njene dijelove svakih 300 i nešto hiljada godina, prema našem načinu mjerenja vremena.
Odakle bi takav jedan talas mogao da potiče, kakvi su efekti njegove interakcija sa materijom i živim bićima, o kojem se periodu njegovog nailaska tačno radi, za sada je veoma teško utvrditi.
Mislim da postojanje jednog takvog talasa ne bi trebalo automatski smještati u tzv. «sci-fi zonu», jer čini se da ima nekih indikacija da bi taj talas mogao da bude dio naše objektivne realnosti.
Naravno, na svakome ostaje odgovornost da li će posvetiti ikakvu pažnju jednoj takvoj mogućnosti i koliko će se potruditi da to sam istraži, ukoliko smatra da bi ta stvar mogla da bude po njega ili nju - bitna.
Na osnovu svog proučavanja ove teme mislim da jedan takav talas postoji, da nam se trenutno približava i da će uz pomoć njega doći do neke vrste «rascjepa» realiteta, odnosno, ove naše oblasti postojanja. To bi značilo da će nakon njegovog nailaska neki od ljudskih bića ostati na planeti zemlji u njenom 3D obliku, dok će drugi nestati iz njihovog vidokruga, odnosno, polja percepcije, - i naći se u 4-tom denzitetu, vjerovatno na istoj planeti???...ali u jednoj njenoj višoj formi koja će biti u drugoj oblasti postojanja. Ko će se gdje naći, zavisiće od njegove «frekvencije» odnosno razvojnog stadijuma njegove ili njene svijesti u toj tački vremena-prostora, kao i stanja «fragmenta» njegove individualne duše (ukoliko je ima).
Tu će doći i do neke integracije (fuzije) sa nekim aspektima nas samih koji trenutno borave u drugim oblastima postojanja. Naš 3D um trenutno teško da može zamisliti tako nešto.
U tom momentu i «vrijeme» će za nas takođe dobiti drugu konotaciju, odnosno, parametre.
Taj sam talas bi možda trebalo shvatiti kao jedan «graničnik realiteta».
Ne volim citirati materijal iz Biblije, jer je i ona pretrpjela kozmetičke zahvate od strane kontrolnog sistema, kako bi poslužila kao jedan od glavnih stubova mentalne kontrole većeg dijela čovječanstva u poslednjih hiljadu godina, međutim, mogao bih se složiti sa tim da u njoj ima nekih 30% istine, ukoliko se to može procentualno izraziti. Prije toga, moram da kažem da sam već u jednom od mojih tekstova naveo neke fragmente iz jednog učenja koje su neki ruski metafizičari nazivali Tradicija, koje je Boris Moravjev pokušao kasnije i objediniti u knjizi Gnosis – Study and Commentaries on the Esoteric Tradition of Eastern Orthodoxy. Radi se o učenju koje je prenošeno kroz neke grčke i ruske manastire a vjerovatno potiče još od vremena Atlantide. Mislim da su takođe Katari i Bogumili raspolagali nekim njegovim fragmentima.

Iz tog učenja možemo saznati da postoje dvije vrste ljudi, «sin čovječji» ili adamični čovjek i «sin božji» ili preadamični čovjek. Razlika izmedu prvog i drugog je u tome što ovaj prvi ima individualnu dušu dok ovaj drugi nema. Drugi predstavlja prelazni razvojni oblik svijesti iz drugog denziteta. Čini se da se jedan veliki dio nas obreo na ovoj ravni postojanja na jedan način koji bi se možda mogao nazvati “neprirodnim”, tj. ne tranzicijom iz 2-gog denziteta u 3-ći nego “padom” (simbolično – “Adamovim”) iz jednog višeg realiteta (koji se možda u odnosu na ovaj može smatrati rajem).
Šta sedogodilo? Jedan dio nas (“adamični ljudi”), koji je “pao” sa 4-tog sprata na treći, tj. “izgnan” kao Adam iz raja, našao se na istom terenu zajedno sa preadamičnim ljudima koji su se tu zadesili, na svom prirodnom razvojnom putu.
Čini se da se to dogodilo upravo uz “pomoć” tog talasa, prije nekih 300 i nešto hiljada godina.

Znači, “sin čovječji” se našao na istom terenu sa “sinom božjim”. Prvi s dušom, drugi bez nje (ovdje moram naglasiti da u dugogodišnjoj intereakciji jednih s drugima, ovi prvi skoro da su ostali bez svoje duše, tako da se jedni od drugih, na žalost, trenutno ne mogu razlikovati ni po izgledu, niti po ponašanju).
“Sin čovječji” trenutno ima samo potencijal da se uz pomoć svoje duše poveže sa višim aspektima svog bića, i taj potencijal je jedino ono što ga razlikuje od “sina božjeg” ili antropoida.

Sada ću izvaditi par navoda iz Biblije (Jevanđelje po Mateju), odnosno iz onoga što je čovjek, kojeg su kasnije nazvali Isus (lijep primjer entiteta iz jednog višeg denziteta koji se inkarnirao u ljudskom tijelu, u 3D i čije su učenje kasnije iskrivili do mjere u kojoj su ga skoro pretvorili u svoju suprotnost,) rekao na ovu temu.
(“Sin čovječij” u ovom slučaju simbolizuje - talas)

24. 15. Kada ugledate mrzost opušćenja, o kojoj govori prorok Danijel, gdje stoji na mjestu svetome (koji čita da razumije):*Dan. 9,27;12,11
16. Tada oni koji budu u Judeji, neka bježe u gore;
17. I koji bude na krovu da ne silazi uzeti šta mu je u kući;
18. I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje;

(ovdje moram naglasiti da, kako se čini, taj talas između ostalog dođe i nešto kao “kompjuter reset,” odnosno, on vraća sve u prvobitno prirodno stanje u smislu da sve vještačke materije “nestaju,” ostaju samo prirodne, kao npr. kamen i drvo. Čini se radi o uspostavljanju prvobitne prirodne ravnoteže u određenoj tački vremena-prostora. Još uvijek postoje neka plemena u Južnoj Americi gdje je njihovim pripadnicima dozvoljeno da grade nastambe isključivo od kamena i drveta tj. bez ikakvih vještačkih materijala.)

22. I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izabranijeh radi skratiće se dani oni;
(mnogi već sada kažu: “vrijeme kao da leti”)

23. Tako ako vam neko reče: Evo ovdje je Krst ili ondje, ne vjerujte.
24. Jer će izaći lažni Krsti i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće i izabrane.
27. Jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovječijega.
29. I odmah će se po nevolji dana tijeh sunce pomračiti, i mjesec svoju svjetlost izgubiti, i zvijezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.
30. I tada će se pokazati znak sina čovječjeg na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.

32. Od smokve naučite se priči: kad se već njezine grane podmlade i ulistaju, znate da je blizu ljeto.
33. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.
36. A o danu tome i času niko ne zna, ni anđeo nebeski, do otac moj sam.
37. Jer kao što je bilo u vrijeme Nojevo tako će biti i dolazak sina čovječijega.
38. Jer kako što pred potop jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kad Noje uđe u barku,
39. I ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak sina čovječijega.

(ovdje bih želio naglasiti da uvijek prije određene “kataklizme” postoje i određeni znakovi upozorenja, koji se mogu primjetiti ako se to hoće. Neke od tih znakova, neki od nas mogu već sada da primjete, mada su oni za veliku većinu “nevidljivi.”
Naravno, ona priča o Noju simbolizuje upravo to. Poenta je da nije dovoljno te znakove samo primjetiti, nego treba na njih - i adekvatno reagovati)

40. Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.
41. Dvije će mljeti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti.
(“rascjep” ili grananje realiteta tj. oblasti postojanja!)

42. Stražarite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospodin vaš.
(ovdje, naravno, Gospodin = talas)
43. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje.
44. Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite, doći će sin čovječij.

Znači, mada bi taj talas trebao doći iznenada, postoje određeni znakovi koji mu prethode. Oni koji primjećuju te znakove, trebali bi da reaguju, odnosno, da se adekvatno pripreme. O tome da čovjek mora da se adekvatno pripremi za taj događaj, Isus nam simbolično govori i uz pomoć sljedeće parabole:

25.1. Tada će biti carstvo nebesko kao deset djevojaka koje uzeše žiške svoje i izađoše na susret *ženiku.
2. Pet od njih bijahu mudre a pet glupe.
3. I glupe uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.
4. A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojima.
5. A budući da ženik odocni, zadrijemaše sve, i pospaše.
6. A u ponoć stade vika: eto ženika gdje ide, izlazite mu na susret
7. Tada ustaše sve djevojke i ukrasiše žiške svoje.
8. A glupe rekoše mudrima: dajte nam ulja svojega, jer naši žišci hoće da se ugase.
9. A mudre odgovoriše govoreći: da ne bi nedostajalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.
10. A kad one otiđoše da kupe, dode ženik, i gotove odoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.
11. A poslije dođoše i one druge djevojke govoreći: gospodaru! gospodaru!
Otvori nam.
12. A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem, ne poznajem vas.
13. Stražarite dakle, jer ne znate ni dana ni časa u koji će sin čovječij doći.

Mislim da bi ovo trebalo biti dovoljno. U slučaju ove parabole, ženik-gospodin predstavlja talas a onaj “žišak” sa “uljem” predstavlja našu dušu, kojoj treba jedna hitna “kultivacija”, dok se ima vremena i dok se ima s čim. Ta naša duša je, po svemu sudeći, “ulaznica” za “lift” prema gore.

Sve su prilike da će nakon prolaska talasa, naša planeta ostati “čista” kao “od majke rođena” tj. u kamenom dobu i oni koji ostanu u 3D, moraće “ići u školu” iz početka. Oni će se vjerovatno tu naći, u istom razredu, sa novopristiglim “učenicima” iz “donjih razreda”!?
(Usput rečeno, čini se da 3-ći razred traje nešto više od 300 hiljada godina, po našem “vremenu”)

Da stvar bude interesantnija, postoje neke indicije da će u ovo vrijeme takođe doći do destabilizacije zemljine ose i zamjene polova na planeti, u smislu njihovog polariteta, te će se ona, nakon određenog zastoja, početi okretati u suprotnom pravcu.

Izvor: Galaksija.com


Drugi deo:

Sada slijedi prevod izvoda iz jedne seanse regresivne hipnoterapije koju je izvela Laura Knight-Jadzyk nad jednom pacijentkinjom koja je bila žtrva klasične otmice od strane greys-a (preneseno sa www.cassiopaea.org ).

(1 Septembar, 1994.g.)
Q (Question = Pitanje): Dobro, sada se opusti. (brojanje) želim da se vratiš nazad na onu tačku vremena/prostora u decembru 1993.g.; nalaziš se negdje u Sjevernoj Karolini, provodiš noć tamo negdje; sanjala si nešto; čini se kao da se u tom snu radilo o nekom sastanku kojeg si imala. Kojeg dana je to tačno bilo, u decembru?
A (Answer = Odgovor): Rekla bih 28-osmog.
Q: Gdje se nalaziš?
A: U Sjevernoj Kaliforniji, tačno pored jedne šume.
Q: Da li si u hotelu ili motelu?
A: U motelu.
Q: Da li se sjećaš imena tog motela?
A: Umm... Mislim da se zvao Motel 8.
Q: Dobro, pripremaš se da ideš na spavanje, opiši mi šta radiš.
A: Djevojčice se svađaju a mi pokušavamo da ih smirimo. Na kraju smo legli u krevet. Umm... ležim na krevetu. Djevojčice se još uvijek koškaju u drugom krevetu. Imaju dva kreveta u sobi. E__ i ja smo u jednom a one su u drugom.
Q: Jeste li već ugasili svjetlo u sobi?
A: Um hmm.
Q: Da li ćete uskoro spavati?
A: Um hmm (zijeva). Stvarno sam umorna.
Q: Šta se sada događa?
A: Spavam.
Q: Pomakni se sada malo unaprijed do onog momenta kada počinješ da sanjaš.
A: Stvarno je smiješno. Upravo malo prije nego što si mi to rekla čula sam kao da neko pokušava da obije vrata sobe, sada vidim neke talase ispred sebe, nešto kao svjetlosne talase.
Q: Dobro. Stani sada i vrati se u onaj momenat kada neko pokušava da otvori vrata vaše sobe. Opiši sve šta se događa od tog momenta pa na dalje. Da li čuješ nekog kod vrata?
A: Da. Čini mi se da neki ljudi stoje pred vratima. Imam neki ružan osjećaj u vezi svega toga (znakovi nelagodnosti).
Q: Nastavi. Ti si sada ovdje i na sigurnom si. Šta se događa?
A: (uzdiše) Ne mogu da vidim.
Q: Zašto ne možeš da vidiš?
A: Ne znam. Kao da se neko lice promolilo i onda je nastao mrak..
Q: Dobro, stani sada, udahni duboko a onda zaroni malo dublje. Vidjela si kako se promolilo neko lice. Vrati se do onog momenta kada si čula nekog ispred vrata. Ja ću sada brojati do tri i sve ono što se dogodilo od tog momenta nadalje biće kristalno jasno, kao da je projicirano na filmskom platnu. Gledaj filmsko platno. Ono što ćeš tamo vidjeti, biće projekcija direktno iz podsvjesnog i nesvjesnog dijela tvog uma. Tu se zapisuje sve ono što ti se dogodi bilo kad spavaš ili kad si budna. (brojanje) Čuješ nekog ispred vrata. Šta se događa nakon toga?
A: Vidim kako se vrata otvaraju. Vidim neku svjetlost.
Q: Kakvu svjetlost?
A: To je stvarno veoma jarka svjetlost. Vrata su škripnula…otvaraju se…ja ležim na krevetu...
Q: Šta E__ radi u tom momentu?
A: On spava. Oni dolaze... (uzdiše).... prilaze strani kreveta na kojoj ja spavam; ja ustajem i jednostavno odlazim s njima.
Q: Kako “oni” izgledaju?
A: Bijele su boje.
Q: Koliko su visoki?
A: Izgledaju kao mala djeca.
Q: Opiši njihova lica.
A: Imaju velike oči... Velike, smeđe oči.
Q: Velike ili male uši?
A: Ne vidim da imaju ikakve uši.
Q: Nemaju uši?
A: Unh uh.
Q: Velik ili mali nos?
A: Um, samo mali nos i mala tanka usta.
Q: Da li ti kažu nešto?
A: Ne, ja već znam ko su oni.
Q: Oni su ti prišli i dodirnuli ti glavu. Koliko ih je?
A: Mislim da ih je troje.
Q: I samo su ti dodirnuli glavu.
A: Um hmm. Oni su me probudili i ja sam ustala i idem s njima.
Q: A gdje idete?
A: Oni me drže za ruku i ja idem s njima.
Q: Da li ste prošli kroz vrata sobe?
A: Um hmm.
Q: Šta se dogodilo nakon što ste izašli napolje? Da li ste došli do parkirališta?
A: Ne.
Q: Šta se događa?
A: Vidim tu letjelicu, ona ima neka svjetla oko svog gornjeg dijela i nekako je mala. I (uzdiše) ja sam jednostavno ušla unutra zajedno s njima.
Q: Da li ste hodali do tog broda? Da li je on bio na parkiralištu?
A: Ne, to je stvarno smiješno; isto kao da hodamo po nekim zracima ili nečemu sličnom. To je nekako je čudno. Oni me drže za ruke i čini se kao da … hodamo po zraku...
Q: Dobro. Možeš li pogledati unazad i vidjeti da li je tvoje tijelo još uvijek u krevetu ili si ti sada u svom fizičkom tijelu?
A: Ne, ja nisam u krevetu. Ovo je moje fizičko tijelo. Mi idemo sada u brod.
Q: Dobro, idete u brod. Kako ulazite u njega? Da li idete kroz vrata? Da li se penjete nekim stepenicama do njega?
A: Ne znam, kao da se vozimo na nečemu do tamo. Oh, sad znam. To je jedan plavi snop svjetlosti.
Q: Vi se krećete uz pomoć nekog svjetlosnog snopa?
A: Um hmm. Da, to ti je nešto kao da ušetaš u neki tunel i on kao da te onda nosi.
Q: Šta se onda događa? Gledaj filmsko platno i opiši sve što tamo vidiš. Vidjela si sebe kako si ušla u svemirski brod. Šta se događa nakon toga?
A: Sjela sam a onda kao da je bio neki bljesak. Nešto kao zvjezda padalica.
Q: Gdje je ta zvjezda padalica.
A: Mi smo... mi se krećemo tako brzo... to je kao…pa to je stvarno velika brzina!
Q: I kako se ti pri tome osjećaš?
A: Oh, ja ništa ne osjećam, to je stvarno velika brzina!
Q: Opiši mi unutrašnjost broda.
A: Umm... ne mogu da vidim, iz nekog razloga.
Q: Ne možeš da vidiš unutrašnjost broda?
A: Mračno je.
Q: Da li vidiš još neka bića u svojoj blizini?
A: Aha, kao da svi skupa sjedimo u nekom krugu, njihove oči su zatvorene, kao da meditiraju.
Q: Ko upravlja tim brodom?
A: Umm... sve što mogu da vidim to je kao da oni upravljaju tim brodom uz pomoć svojih misli. Oni kao da sva trojica zajedno koncetrišu svoje misli a brod se kreće.
Q: Aha hmm. Šta se događa nakon toga?
A: Stvarno mi je teško da vidim.
Q: Udahni duboko. Opusti se. Doći će polako.
A: Umm... Sada idemo u jedan izdužen svemirski brod koji liči na jedan dugački cilindar…na njegovom donjoj strani vidim mnogo svjetala … kako … znaš? Mi prilazimo podnožju tog broda. Unutra ih ima mnogo.
Q: Šta se onda događa. Jeste li još u onoj letjelici?
A: Umm...
Q: Kada ste uletjeli u donji dio onog izduženog svemirskog broda, šta ste onda uradili i šta si tamo vidjela? Da li si mogla vidjeti nešto kroz neki prozor?
A: Unh uh.
Q: Kako si to vidjela?
A: To je stvarno čudno... kao da je jedan dio broda nešto kao zastor, slično dvostrukom ogledalu, kao zatamnjeno staklo kroz koje možeš da vidiš.
Q: Okay. Znači vaša letjelice je uletjela u jedan veći svemirski brod i šta se onda tamo dogodilo?
A: Oh, naša letjelica je pristala na svoje mjesto.
Q: Na svoje mjesto?
A: Um hmm.
Q: I šta se onda događa?
A: Vidim ljude.
Q: Odakle ti ljudi dolaze? Da li ste vi izašli iz svoje letjelice?
A: Um hmm.
Q: Kako ste izašli napolje?
A: Kroz jedan otvor.
Q: Na šta ste stali kad ste izašli?
A: Nešto kao staza ili hodnik.
Q: I šta vidiš u tom hodniku?
A: Ja moram samo da pratim.
Q: Da li si sama?
A: Ne, oni su sa mnom. Oni me vode.
Q: Šta se događa nakon toga?
A: Stižemo u neku prostoriju.
Q: Okay, dok ideš prema toj prostoriji, da li vidiš nešto oko sebe?
A: Ne, mi smo u nekom hodniku, …kao u tunelu… jedino što možeš to je da ideš tamo gdje te on vodi.
Q: Da li je još neko tu?
A: Umm... Ne znam. Ima nekoliko različitih tunela koji vode do ove prostorije.
Q: Da li je to velika ili mala prostorija?
A: Prilično je velika.
Q: Šta se nalazi unutra, šta vidiš?
A: Um hmm. Veoma mi je teško da išta vidim. (Udiše duboko kako bi ušla u duboki trans)
Q: Šta se zbiva oko tebe.
A: Sada ću ti reći šta vidim…vidim ta mala bijela stvorenja…sve je to tako čudno…izgledaju kao djeca... ima ih mnogo... umm... vidim jednu ženu sa jednim grey-om umm... ne znam da li mogu da je vidim. Znaš, ja pokušavam da je vidim, ali ona kao da se izmiče iz mog vidnog polja. Znam da je tu ali ne mogu da je vidim.
Q: Udahni duboko. Sada ću da brojim do tri, i kada kažem – tri, sve ono što te ometa da vidiš će se istopiti i nestati, tako da ćeš ti biti u stanju da veoma jasno vidiš sve ono što se događa sa tobom i oko tebe u toj tački vremena prostora i u budućnosti (brojanje). Šta vidiš? Pogledaj tu ženu i reci mi kako izgleda.
A: Umm... Ta prostorija je okrugla i izgleda kao da je prekrivena nekom staklenom kupolom.... ummm... ja sam, uh... kao da vidim jedan cijeli grad. To je čudno...
Q: Opiši mi to.
A: Vidim... unutra je toliko jako svjetlo... ohhh... kada gledam dole kao da vidim staklene kupole ili mjehurove od stakla...to je... stvarno lijepo izgleda, kao grad od stakla. Ne znam, ali sve izgleda kao stvarno, umm... blještavo... kao da je sve napravljeno od stakla i stvarno lijepo izgleda...
Q: Stani sad malo... stani i duboko udahni. Vrati se nazad. Vrati se nazad sve do onog momenta kada si gledala u onu ženu i nisi mogla da je vidiš. Kada kažem – tri, ona će se pojaviti kao na filmskom platnu, i ti ćeš onda moći da mi je jasno opišeš. (Brojanje)
A: Umm... oooh... vidim tu ženu...ona ima dugu bjelu kosu... Sad ću ti reći šta vidim. Vidim. Kad je gledam u oči, njene oči su kao zeleni krugovi, …kao da kruže ili kao da se ta zelena boja spiralno obrće… u jednom momentu je vidim kao veoma ružnu osobu a u sljedećem momentu kao da na istom mjestu vidim lice jedne lijepe žene...prvo je vidim na jedan način a onda kao da se neka sjenka pojavi preko njenog lica...izgleda kao lijepa žena kada je jednom pogledam, a kad je pogledam drugi put, ona ružno izgleda....
Q: Kakav imaš osjećaj u vezi te žene?
A: Jedino što mogu da kažem, ona je puna mržnje.
Q: Da li ti je rekla nešto?
A: Ne. Ona me samo pažljivo promatra.
Q: Kako je obučena?
A: Unh uh.
Q: Da li je gola?
A: Um hmm.
Q: Kako izgleda njeno tijelo?
A: Umm.. tanka je i visoka... stvarno je tanka, tanka, tanke ruke i dugi prsti.
Q: Koliko ima prstiju?
A: Mislim četiri. Ona je veoma visoka. Mršava je a ima veliku glavu sa žičastom kosom.
Q: Opiši mi kako joj izgleda glava.
A: Kao trokut koji je zaobljen na uglovima i ivicama.
Q: Da li ima velike ili male uši?
A: Ne, vidim samo male vijuge sa strane njene glave.
Q: Kako joj usta izgledaju?
A: Redovi zuba.
Q: A nos?
A: Vidim dvije male vijuge, stvarno male…dvije rupice, samo rupice.
Q: Rekla si da je gola. Da li ima neke vidljive tipične ženske organe?
A: Ne. Ona izgleda sasvim obično, kao dijete.
Q: Da li ti je rekla nešto?
A: Ne. Ona me detaljno posmatra. Posmatra me dok prolazim pored nje s ovim, ovim…ona me ne voli iz nekog razloga.
Q: Okay, šta se onda događa?
A: Sjeli smo.
Q: Ko je sjeo?
A: (Uzdah) Ja sjedim na nekoj klupi... sada je to... [ustručava se da govori]
Q: Opiši mi sve. Samo mi reci šta vidiš.
A: Ja sjedim pored jedne male žene i jednog muškarca. A ona žena stoji tačno iza mojih leđa.
Q: Koja žena stoji iza tebe?
A: Ona sa…uh… koja mi se nimalo ne sviđa. Ponaša se kao neki šef.
Q: Da li je ona tu glavna?
A: Unh uh. Ali ona ima, ne znam... čini mi se da ona tu ima neku određenu funkciju, ili nešto... ali, umm... ne znam, ona nije nimalo prijatna.
Q: Pored tebe na klupi sjedi i jedna žena.
A: Yeah. Ona je ljudsko biće.
Q: Da li je poznaš?
A: Unh uh.
Q: Da li poznaš čovjeka koji sjedi pored tebe?
A: Ne mogu jasno da ga vidim.
Q: Šta se događa dok sjedite na klupi? Zašto sjedite na toj klupi?
A: Oni nam pokazuju nešto na jednom velikom ekranu.
Q: Šta vidiš na tom ekranu?
A: (Uzdah) Umm... Ono što vidimo je planeta zemlja i oni nam pokazuju razna mjesta na planeti.
Q: Kakva mjesta?
A: Misli da se radi o njihovim bazama.
Q: Baze?
A: Um hmm.
Q: Da li prepoznaješ tamo nešto?
A: Unh uh. Samo neke tačke, iz nekog razloga pokazuju nam neka područja.
Q: Šta je razlog za to?
A: (Uzdiše) Oni nas pripremaju.
Q: Pripremaju vas za šta?
A: Odlazak u te razne baze.
Q: Odlazak u te razne baze?
A: Ahaa
Q: Da li ti je iko rekao nešto u vezi toga? Neke detalje u vezi razloga za to?
A: Oni nam pokazuju.
Q: Šta još vidiš na tom ekranu?
A: Umm... Dobro, to je, to je... kao da nam pokazuju… oh, pa to je stvarno čudno... [duga pauza]
Q: Opiši to.
A: Oni nam pokazuju različita mjesta... oni nam to pokazuju a onda sve te informacije ulaze u naše glave, …sve informacije u vezi toga o čemu se radi i ...
Q: Dobro, kakve informacije?
A: Umm... (uzdiše)
Q: Reci nam šta saznaješ dok gledaš te slike na platnu.
A: Oni nas obučavaju za neke poslove ili nešto. Oni žele da znamo kako da uradimo neke stvari.
Q: Kakve stvari?
A: Pa, kako da rukujemo nekim stvarima.
Q: Da rukujete s kakvim stvarima?
A: Stvarima koje, umm... da znamo kako te stvari rade.
Q: O kakvim se stvarima radi?
A: Kako sve te baze rade. Gdje su locirane. I oni nas obučavaju kako da živimo u njima.
Q: Da li su te baze na planeti zemlji?
A: Ahaa.
Q: Možeš li reći gdje se bar jedna od njih nalazi?
A: Umm... amazonska đungla, umm... sjeverni pol... svuda ih ima.
Q: To znanje, te informacije stižu direktno u tvoj um dok gledaš te vizuelne projekcije na platnu, možeš li odrediti kako se one mogu da dosegnu?
A: (uzdiše)...moglo bi se reći, umm... hipnozom i ljuštenjem slojeva...
Q: Ljuštenjem slojeva. Okay, drugim riječima, ti kažeš da su te informacije pohranjene na jednom dubokom nivou tvoje podsvijesti, nesvijesti...
A: Nesvijesti...
Q: Da li je ono što sada vidiš jedna implantirana “paravan memorija” ili nešto što se stvarno dogodilo?
A: Stvarno se dogodilo.
Q: Okay. Nastavi s opisom onoga što vidiš na platnu.
A: Umm... jedina stvar što vidim to je da sjedimo na toj klupi, i to je nešto kao, umm... prenos misli, znaš šta mislim? To je kao simboli i muzičke note...
Q: Ti vidiš te simbole?
A: Ahaa.
Q: I čuješ neku muziku? Ili zvukove?
A: Pa, ja vidim tu muziku.
Q: Ti vidiš tu muziku?
A: Ahaa.
Q: Možeš li sada zamrznuti jedan od tih simbola tako da ga možeš nacrtati kada se probudiš?
A: Ne znam. Oni prolaze veoma brzo.
Q: Da li te podsjećaju na ikakve simbole koje si prije viđala na bilo kom mjestu ili vremenu?
A: Ahaa
Q: Na šta te podsjećaju?
A: Pa, na one znakove u žitu.
Q: Znači, znakovi u žitu bi mogli da sadrže te informacije?
A: Ahaa.
Q: Okay, šta se dešava nakon toga?
A: Mi samo učimo.
Q: Možeš li nam reći nešto više o tome što učite?
A: Sve o tim bazama. I šta mi treba da radimo.
Q: Da li imaš neku orjentaciju kada će te vi to morati da radite?
A: Umm... 1998 godina je bitna iz nekog razloga... tada počinje odbrojavanje...
Q: Okay, da li znaš zašto je bitno da ti znaš kako da obavljaš te stvari u tim bazama?
A: Oooh... mi smo u nevolji...
Q: Mi smo u nevolji?
A: Ahaa.
Q: Šta vidiš, šta čuješ, šta si saznala?
A: Ja ne to ne vidim, ja to osjećam…ja sam sada stvarno tužna.
Q: Zašto se osjećaš tužnom?
A: Ne znam zašto ali sam veoma tužna. [počinje da plače]
Q: Zašto si tužna? Reci mi nešto o tome što si saznala. Biće ti lakše ako razgovaramo o tome.
A: Pa, tu je... ne znam... jedno veliko razaranje…uništenje...
Q: Kakvo uništenje, o kakvom se razaranju radi?
A: Ne znam, nešto nalik na ratove ili nešto slično.
Q: Da li se radi o ratovima?
A: (uzdiše, znakovi nemira) Kao da neko dolazi.
Q: Neko dolazi? Ko dolazi?
A: Ne znam. Kao da vidim cijelu jednu armadu brodova ili nečeg sličnog.
Q: Armada brodova stiže?
A: Ahaa.
Q: O kakvim se brodovima radi?
A: Svemirski brodovi. Sve što vidim to su grupe letećih tanjira kako lete kao neke eskadrile ili nešto slično.
Q: Da li su oni...
A: To nije nimalo dobro.
Q: Nije nimalo dobro? Možeš li mi reći odakle to oni dolaze? Da li imaš informacije o tome na onom platnu ispred sebe?
A: Ahaa.
Q: Neko stiže, i ti vidiš da će doći do sukoba. Da li će doći do sukoba između onih koji dolaze i ljudi sa planete zemlje?
A: To sve nema nikakvog smisla. To je skoro... to je... ovi vanzemaljci sarađuju sa našom vladom kako bi se pripremili, prave planove kako da se suprostave tim drugim…koji dolaze…mada ne znam o kome se radi. Znam da u svemu ovome nema nikakve logike, ali to je ono što ja vidim, osjećam i čujem.
Q: Okay, ta stvorenja s kojima si ti trenutno, da li ih možeš okarakterisati kao dobre ili loše naravi?
A: Umm... oni su dobri...
Q: Da li su stvorenja koja dolaze…..
A: Osim ove žene... Nimalo mi se ne sviđa ova žena...
Q: Da li su stvorenja koja dolaze, da li misliš da su oni dobronamjerni ili zlonamjerni u vezi odnosa prema ljudskim bićima? Ili, da li ti ovi s kojima si sada samo kažu da su oni ti koji su dobri?
A: To je ono što su mi oni rekli.
Q: Može li da bude istina da su ti koji su sa tobom, zloćudne prirode, dok su oni koji dolaze dobronamjerni?
A: (uzdiše) Ja to stvarno ne znam. Ne osjećam se toliko loše s ovim malim bijelim stvorenjima…mada mi se ova žena nimalo ne sviđa.
Q: Želim da izvedemo jedan mali eksperiment. Ja ću brojati do tri, - i ti ćeš se onda spojiti s njenim umom i vidjeti o čemu ona razmišlja. (brojanje) Spoji se sada s njenim umom i opiši šta osjećaš. Kakav je njen odnos prema onome što će se zbiti?
A: [jako uznemirena] Ono što sada osjećam to je jedna velika glad.
Q: Da li to znači da je ona veoma gladna?
A: Ahaa.
Q: Gladna čega. Čime se to ona hrani?
A: [oklijeva dugo] (uzdiše) Ona se hrani nama.
Q: Kako to misliš? Kako se to ona hrani uz pomoć nas? Kako se to ona hrani? Šta je to što ona želi?
A: Ona se hrani iz nas... ne znam. Kako da isisava nešto iz nas, neku energiju, uz pomoć svojih usta.... a te njene oči, znaš na šta mislim? To je, znaš,… kao da ona iscrpljuje energiju iz tebe.
Q: I ona je dio iste grupe s kojom si ti?
A: Ona kao da posmatra sve iz pozadine. Ona nije tu glavna, ali ona je tu negdje u pozadini. Ona me posmatra.
Q: Hajde da se sada pomaknemo malo naprijed. Oni vam i dalje prikazuju taj video ili slike. Šta se događa nakon prestanka te projekcije?
A: Osjećam bol u stomaku.
Q: Zašto osjećaš taj bol u svom stomaku?
A: Ne znam. Jednostavno se loše osjećam.
Q: Reci mi slobodno, zašto se loše osjećaš.
A: Rekli su nam neke stvari koje su nas povrijedile. Ne znam. To stvarno boli.
Q: Hajde da se sada vratimo malo nazad. Stani tu gdje si sada i vrati se nazad. Ja ću sada brojati do tri, i kada kažem tri, ti ćeš se vratiti na onu tačku vremena prostora kada ti oni govore o onome što te je duboko povrijedilo. Ti ćeš tada biti u stanju da jasno razabereš te stvari i da mi kažeš o čemu se tačno radi. (brojanje) Oni ti sada govore stvari koje su te povrijedile. Koje su to stvari?
A: Oni nam prikazuju jednu sveopštu katastrofu. Gradovi gdje je samo ostalo izuvijeno željezo... stvari neće biti više bezbjedne...
Q: Šta neće biti bezbjedno?
A: Ova planeta neće više biti bezbjedna.
Q: Od čega?
A: Od tog rušenja.
Q: Šta je razlog za to uništavanje?
A: Ne znam. Ja samo vidim jedan da je neki talas proizveden.
Q: Neki talas je proizveden?
A: Ahaa.
Q: Šta je proizvelo taj talas?
A: Ja to ne mogu da vidim.
Q: Šta radi taj talas nakon što je proizveden?
A: Izbacuje osovinu planete iz ravnoteže. Magnetnu osovinu. Ona je magnetne prirode, mi imamo jednu magnetnu osovinu. Ona je na neki način izbačena iz ravnoteže. Taj talas joj čini nešto i tako narušava njenu prirodnu harmoniju.
Q: I šta je rezultat tog izbacivanja magnetne ose planete iz njene ravnoteže?
A: Vidim kako se zemlja okreće, ali ne više normalno, nego nekako bez ravnoteže.
Q: Okay. I kave su posljedice tog njenog neprirodnog obrtanja oko svoje ose?
A: Destrukcija/uništenje.
Q: Okay. Kažeš da ne možeš utvrditi odakle taj val potiće.
A: Ne mogu ništa da vidim.
Q: Da li je to neki prirodni talas? Ili je on neprirodan?
A: Ja ne znam šta to sve znači. Neko prouzrokuje…oni remete nešto. Svi oni brodovi koje sam vidjela...
Q: Da li su ti brodovi izazvali ili prouzrokovali taj talas?
A: Oni remete nešto. Tu postoji neki poremećaj.
Q: Da li te eskadrile kosmičkih brodova koje si vidjela kako se primiču, da li one dolaze prije te katastrofe ili poslije nje?
A: Jedino što mogu da kažem, to je da se oni voze (plove, prim.prev.) na tom talasu prema nama.
Q: Oni se uz pomoć njega prebacuju ovamo? A ne možeš da vidiš odakle on stiže?
A: Sve što znam, to je da se mi moramo dobro pripremiti.
Q: Kako se mi to možemo dobro pripremiti?
A: Oni nas pripremaju.
Q: Da li mi sami možemo nešto učiniti?
A: Mi smo programirani.
Q: Kako može neko znati da li je programiran?
A: Stvari će biti aktivirane. Ti si jednostavno programiran da uradiš neke stvari…neki filmovi, knjige i razne druge stvari će aktivirati neke stvari koje su u našoj podsvijesti... ja vidim jedan ključ toga, ili nešto kao točak,... kako se jedan točak uklapa u drugi točak... ta dva točka odgovaraju jedan drugome, jednostavno se skopčaju međusobno...
Q: Okay. Taj talas kojeg si pomenula, da li misliš da se radi o nekom talasu koji dolazi iz dubina kosmosa ili on nastaje negdje unutar našeg sunčevog sistema?
A: On je sada na putu ovamo! Mi ne znamo ništa o tome, ali ima i onih koji znaju!
Q: Ko zna, da li naša vlada (USA, prim.prev.) zna za to?
A: Da.
Q: Da li oni planiraju da kažu to nekome?
A: Oni polaku pokreću neke stvari. To je i razlog zašto se sve više i više informacija pušta u javnost.
Q: Dobro, oni su ti pokazali sve to. Ima li još nešto tu što bi moglo biti značajno?
A: Upravo gledam u jednu lijepu ženu.
Q: Kako ona izgleda?
A: Bijele je boje.
Q: Da li je i ona na tom brodu?
A: Ahaa.
Q: Da li je i ona jedna od njih?
A: Da, međutim ona je veoma prijatna, drugačija je od drugih. Ona me drži za ruke i zna da sam veoma uznemirena.
Q: Šta ti ona kaže?
A: Ona kaže da neće svako uspjeti da se spasi, ali, umm... oni će spašavati djecu, koliko god budu mogli da ih spase.
Q: Da li se unaprijed već zna ko će biti spašen a ko ne?
A: Oni sada programiraju mnoge ljude. (…)

Iz ove seanse dosta jasno mogu da se vide neke indikacije o nailasku talasa i pripremama određenih elemenata iz nekih vlada, kao i vanzemaljaca koji borave na našoj planeti, za njegov dolazak.

Izvor: Galaksija.com


Dodato posle 12 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

Treći deo:

Subjekat hipnotičke seanse, koja je ovdje opisana, bila je jedna žena, stara oko 45 godina; inače nastavnik nauke u jednoj od lokalnih srednjih škola. Njoj su se takođe počele događati neke čudne stvari nakon što se pridružila jednoj metafizičkoj crkvi u mjestu Tampa, koje se nalazi na nekih 40 milja od nas. Kao i kod mnogih drugih slučajeva ove vrste , događaji koji su mogli prouzrokovati ovakvo jedno psihičko stanje kod nje bili su zagubljeni u gomili kontradiktornih detalja, tako da je veoma teško opisati šta se tačno događalo i po kom redoslijedu. Ta osoba je bila u takvom stanju post-traumatskog stresa da je bilo veoma teško saznati šta se stvarno zbivalo s njom. [Ovdje moram naglasiti da sam imala dosta posla s pacijentima koji su zapali u nevolje nakon što su se vezali sa raznim “metafizičkim grupama” koje su procvjetale posljednjih godina širom ove zemlje. U jednom od slučajeva, jedna osoba je bila zaposjednuta od strane jednog veoma zločudnog entiteta koji mi je saopštio da su većina učenja tzv. “new-age” tipa dizajnirana tako da aktiviraju razne “programe kontrole uma,” što bi na kraju trebalo dovesti do porobljavanja ljudske rase od strane moćnih OPS snaga koje planiraju da kompletno “preuzmu” ili “izmijene” ljudsku rasu. U svim ovim slučajevima, znanje stvarno može da zaštiti čovjeka.]
Ova žena mi se javila telefonom i ostavila jednu histeričnu poruku na mojoj telefonskoj sekretarici govoreći kako je neko prati i da je što prije nazovem jer ona mora saznati šta se to zbiva s njom!
Ona je bila udata za jednog profesora sa USF a onda se razvela od njega kada je postala uvjerena da on seksualno zlostavlja njihovu kćerku. Da li je to bilo istina ili ne, ne znam, ali vjerovatno sudsko vijeće nije bilo istog mišljenja, s obzirom da su njenom mužu dozvolili da povremeno posjećuje kćerku.
Nakon nekoliko razgovora s njom zakazali smo jednu seansu. Moram priznati da nisam bila pripremljena za ono što sam tada čula od nje!
Nakon uvoda u hipnotički san učinila sam ono što normalno činim u takvim situacijama tj. uputila sam je da si mentalno stvori neko utočište, nešto kao “svetilište,” gdje možemo na miru da radimo. Tu se radi o upotrebi navođene imaginacije uz pomoć čega se veoma često može dosta saznati o nekoj osobi, pogotovo iz načina na koji ona opisuje to svoje “privatno odmaralište”. Generalno, sam taj postupak podrazumjeva nalaženje nekog sigurnog utočišta koje onda služi kao neka vrsta “mosta” za regresivni dio seanse. Npr. ako u toj prostoriji postoji neko ogledalo, onda se ono može koristiti i kao neka vrsta ekrana na kome se mogu sagledati neka zbivanja na drugim tačkama vremena-prostora. Ako ne postoji ogledalo, onda se za istu svrhu može koristiti i neki prozor koji “gleda napolje”. Postojeći namještaj koristi se za relaksaciju subjekta, s obzirom da mu se sugeriše da sjedne na neku fotelju ili sofu, koju je sam tamo opisao, i odatle se onda vrši produbljivanje njegovog transa. To je dosta korisna tehnika I tu se radi o nekoj vrsti hipnoze unutar hipnoze – zato što omogućuje jedan dublji pristup podsvjesnom umu dok se sve to istovremeno odvija na “bezbjednom mjestu”, gdje se subjekat osjeća veoma udobno.
Ta osoba, koju ćemo ovdje nazvati "Ruth," (mada to nije njeno pravo ime), stvorila si je jednu malu kolibu koju je napunila svim onim stvarima koje su joj bile drage u životu. Prva stvar koju je opisala, bio je jedan sto od tamnog ispolirnog drveta. Tu su bile i police sa staklenom čašama, bakarnim posudama a iz kuhinje je dolazio miris toplog cimeta. Njena osjećanja u vezi te kolibe bila su veoma nostalgične prirode tako da su joj suze tekle niz lice kad god ju je opisivala. Ovdje cemo sada vidjeti sve štose događalo za vrijeme te seanse. Moja pitanja (Laura) su označena sa "Q" a Ruth-ini odgovori sa "A":

Izvor: Galaksija.com


Dodato posle 2 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

Četvrti deo:

12-06-94


Q: Da li vidiš neke knjige na polici?
A: Vidim ih na stolu. Ima ih nekoliko.
Q: Da li možeš da vidiš naslove na tim knjigama?
A: Ne. To u stvari nisu knjige nego neki papiri... nešto kao mapa.
Q: Da li znaš šta ta mapa pokazuje?
A: Izgleda kao neka vrsta mape koja pokazuje gdje se nalazi sakriveno blago...
Q: Zašto joj ne priđeš i malo je bolje pogledaš? Reci mi nešto više o njoj.
A: To jeste mapa koja pokazuje gdje se nalazi sakriveno blago. Vidim... vidim jednu liniju koja pokazuje put iz lijevog ugla prema gore.
Q: Šta ona znači?
A: Nebesko putovanje. U njoj se neke stvari miču!
Q: Šta se miče unutra?
A: Svjetlost koja dolazi iz malih krugova…ili svemirskih brodova. Ta njihova svjetla se stalno okreću. Sada su dole na zemlji…i rotiraju se…tu su tri letjelice…svjetla su im dole na zemlji. Stalno se okreću. Kao da se okreću po redu. Crveno i zeleno. A ja sam dole, šetam dole na dnu.
Q: Ti se krećeš po nekom mjestu u mapi?
A: Ovo je smiješno, pa ja se nalazim u mapi. Šetam se unutra, po njoj.
Q: Nastavi i opiši mi šta vidiš.
A: Sada se nalazim u nekoj šumi. I…ja sam…uh…vidim jednu letjelicu, ona blješti…pulsira…Ima svjetla! Divno izgleda! Okrugla je…na rubu je šume…upravo idem prema tamo..Vidim je! Vidim je!
Q: Ko se nalazi unutar te letjelice?
A: Oni su izašli napolje.
Q: Opiši mi ih.
A: Još uvijek su daleko... liče mi na neku vrstu insekata...
Q: Šta hoćeš da kažeš, o kavoj se vrsti insekata radi?"
A: Sada ću da im priđem bliže, znaš…
Q: Na koju te vrstu insekata oni podsjećaju?
A: Uh! Skakavci! Ovo je kao... kao... kao da sam se našla u nekom svom prošlom životu... I ja sam bila taj skakavac! I jela sam... ja sam jela... nešto. Oh! Sjećam se. Jela sam ljude. I krv je bila svuda po meni. Mislim da sam i ja jedna od njih... mada još uvijek nisam skroz sigurna.
Q: Znači, oni jedu ljude?
A: Tu je i jedna mala djevojčica sa smeđom…kosom…ima lokne. Obučena je u svjetlo plavu haljinu. I to insektoidno stvorenje … ju jede.
Q: Da li ti to vidiš dok se šetaš kroz šumu? Ili se to sve dešava u nekom drugom vremenu?
A: Uhh... to je u šumi.
Q: I vidiš neka insektoidna stvorenja kako jedu dijete?
A: Da.
Q: Kako se osjećaš dok to gledaš?
A: Oh...ja nemam nikakva osjećanja. Ja samo posmatram. Nekako kao da sam odvojena od svega toga.
Q: Šta ta djevojčica kaže?
A: Čini se kao da joj to ne smeta.
Q: Okay. Zaustavi radnju na momenat. Sada će cijela scena koju posmatraš biti projicirana na neku vrstu filmskog platna, međutim, to filmsko platno je specijalno i liči na jednu zavjesu. Ti sada imaš u svojoj ruci nešto kao daljinski upravljač, na kome se nalazi jedno dugme koje kad pritisneš prouzrokoje da se ona zavjesa otvori I tako ti omogući da vidiš šta se stvarno nalazi iza scene koju ti sada posmatraš. Sve maske i smetnje će u tom momentu biti odstranjene...
A: Izvini ali... Ja jedem tu djevojčicu!
Q: Okay. Kako se pri tome osjećaš?
A: To je hrana. Njenu kosu sam sklonila u stranu jer kosa uopšte nije ukusna.
Q: Da li si je prvo pogledala prije nego što si je počela da jedeš?
A: Yeah.
Q: Kako ona izgleda?
A: Slično kao Shirly Temple...
Q: Kako se osjećaš kad gledaš sebe kao neko drugo biće, taj insekt, tj. kad jedeš tu malu djevojčicu?
A: Takav je život. To je samo ono što se događa.
Q: Okay. Sada želim da pritisneš dugme na onom daljinskom upravljaču tj. da otvoriš zavjesu. Šta vidiš iza te zavjese?
A: [Subjekat počinje ubrzano da diše kao da se bori za vazduh.] Pa to je izdaja...
Q: Šta je izdaja?
A: [Uzdiše] To je slično... pa to NIJE skakavac...
Q: Šta je to?
A: To je nešto kao mrav... to je jedan MRAV... I taj mrav PROŽDIRE.... oni se HRANE... uh... uh... uh... oni se HRANE... ONI SE HRANE... [jeca i guši se] tom djecom.... DJECU su sabili u gomilu i JEDU ih!
Q: Kako se osjećaš?
A: Užasno!
Q: Šta hoće da kažeš?
A: Uh.... UH... HUH...... [jeca, uzdiše, guši se] Oni su OGROMNI! Ja ne mogu…ne postoji ništa što ja mogu tu da učinim! Oni nemaju razumjevanja. Oni su STVORENJA! Oni su STVORENJA! Njihove OČI! VELIKE! Izgledaju kao bogomoljke... upravo tako... Oni im kidaju ruke upravo kao što bi mi to radili sa pilećim krilcima... gledaj samo svu tu krv! Krv teče dole! To je i razlog zašto oni uzgajaju tu djecu! To se događa ŠIROM NAŠE PLANETE!
Q: Jesi li dobro?
A: Ja sam znala da je planeta Zemlja jedno užasno mjesto... ali nisam znala da je to jedna menza! [kašlje] Mi smo u opasnosti. UPRAVO U OVOM MOMENTU! Ti i ja smo u opasnosti. Zato što mi to znamo. To je razlog zašto imamo posla s toliko laži i prevara. Sve te tzv. “abdukcije” su jedna laž... sve je to jedna “dimna zavjesa”. Isuse Kriste! Manipulacija... [smije se] MI smo mana (hrana)! Ja sam to VIDJELA kad sam radila reviziju svojih prošlih života, u sajentologiji, …ali nismo išli do kraja jer se moj tada auditor uplašio. To je ono što bi čovjek zvao, - jedna "vruća tema." Ja bih željela da vidim kazaljku na onom E-metru. Sada mi je jasno zašto sam ovdje. Ja sada treba ispaštam zbog svega onoga što sam radila u svojim prošlim životima.
Q: Kao jedno od tih stvorenja?
A: Da, to je tačno. Ali ja neću sada samo da legnem dole i jednostavno ih pustim da me pojedu!
Q: Hajde da se vratimo nazad na onu mapu. Želim da se vratiš nazad u onu svoju kolibu, da odeš do stola uzmeš onu mapu, ponovo je pogledaš i da mi kažeš šta vidiš tamo.
A: Vidim nešto veliko... kao... to nisu zmije... nešto slično korjenju nekog stabla. Ali ono gmiže... yeleno smeđe je boje. A ja sam JEDNA od njih!
Q: Ti si jedna od tih zmija?
A: Ne vidim nikakve glave... Vidim samo tijela.
Q: Šta se zbiva s njima?
A: Oni se talasaju tamo vamo, nešto kao veliki svežanj glista.
Q: Da li imaš ikakav osjećaj gdje se i kada to zbiva? Da li je to na našoj planeti?
A: To je negdje u blizini njene srži... ohhh... sad vidim! Ti brodovi ulijeću u zemlju i hrane te velike crve.
Q: Čime ih hrane?
A: Ljudima. To su letjelice o kojima su pričali u onoj državi Peru. U Arkturijskoj knjizi se takođe pominju te pećine u koje ulijeću ti brodovi... i kako oni postoje duboko u unutrašnjosti zemlje.
Q: Da li si i ti jedan od tih crva ili ih samo posmatraš?
A: Pa....ja posmatram te crve iz jednog svemirskog broda... on ima ... prozor, koji liči na neki poklopac, tačno na sredini. To su naši RODITELJI! Pa zar TO nije divno! Svi mi moramo odnekud da dođemo! Mi smo... DNA od tih crva je samo dio svega toga...
Q: Za šta oni koriste DNA od tih crva?
A: Nisam sigurna. Sačekaj da vidim. Izgleda da postoji nešto kao bazična DNA... i toje neka kombinacija između tih crva i onih mrava ... uh... i oni mogu da stvore bića kakva god hoće , sve zavisi od toga koliko će odkle uzeti. To je nešto kao hemijska laboratorija.... a cijela stvar je nešto kao neki naučni projekat.
Q: Želim da se prebaciš na neki događaj koji je kod tebe stvorio utisak da si ti nečija “žrtva”, to je ono o čemu se htjela nešto više da saznaš...
A: Oh! Pa oni hoće da me izbace napolje! Hoće sa mnom da nahrane te crve! Ja sam mislila da sam dio neke ekspedicije... međutim, oni su se ustremili namene i... sada hoće da me izbace napolje iz broda, …da me bace onim crvima.
Q: Da li su to učinili?
A: Sada kao da visim na vratima... i pala sam.... dole...i oni me JEDU!
Q: Kako se osjeća pri tome?
A: Hrskavo.
Q: Okay. Vrati se nazad. Kako izgleda posada u brodu? Da li si ti jedna od njih? Da li oni izgledaju kao i ti?
A: Yeah. Dobro... oni su odjeveni. Imaju na sebi neke uniforme. Najčudnije je to što... oni imaju na sebi uniforme... ali oni su insekti. Ljudi koji liče na insekte! Insekti sa inteligencijom. Nešto kao mravi koji stoje na dvije noge i imaju neke ljudske crte. Sada! Stani malo! Njihove glave! Vidim njihove glave. I njihove oči... ti momci nemaju toliko velike oči. Jedan je okrenuo glavu i... oni su samo... ne znam... neka vrsta bogomoljki... ali im ruke nisu kaokod bogomoljki... oni su samo neka vrsta insekta... više su slični mravima.
Q: Da li imaju prste?
A: Nešto slično kao muha. Nemaju ruke. Nešto kao muha bez krila. A svi imaju uniforme na sebi. Huh!
Q: Ti si bila jedna od njih?
A: Yeah. Vjerovatno jesam. [Duboki uzdah]
U tom momentu, vratila sam je nazad u njeno utočište i onda joj dala sugestije kako da se oporavi i integriše sve ono što je ovom prilikom saznala. Nakon toga sam je probudila. Ne moram ni pominjati koliko je ovo bila jedna veoma bizarna priča. U svakom slučaju htjela sam prvom prilikom da upitam Kasiopejce u vezi ovoga.
(Slijedi čaneling seansa. Kontakt: Kasiopejci, stvorenja iz 6-tog denziteta; prim.prev.)
12-09-94
Q: (L) Sada, željela bih da znam ko su ona stvorenja koja je Ruth opisala u onoj seansi regresivne hipnoze, kao nešto slično mravima, muhama ili bogomoljkama?
A: Njena esencija (bit, suština - essence, prim. prev.)
Q: (L) Dobro, rekli ste mi da su one bogomoljke koje je V… sreo, bili Minturijanci (Minturians, prim. prev.) da li se tu radi o istim stvorenjima?
A: Ne.
Q: (L) Da li postoji neka razlika između bića-esencije i inkarnativnih bića?
A: Da.
Q: (L) A ko su ona zmijolika stvorenja, koja su ličila na puževe golaće, koje je ona takođe vidjela?
A: Isto.
Q: (L) Da li hoćete da kažete da su sve te stvari ono ko je ona? Sva ta stvorenja i ti...
A: U nekim alternativnim oblastima postojanja.
Q: (L) Da li sva ljudska bića imaju takva stvorenja koja su njihova esencija?
A: Da.
Q: (L) Znači, i moja esencija je nešto tako užasno? Strašno.
A: Subjektivno.
Q: (L) Dobro, pa zar ta bića koja jedu malu djecu nisu strašna? Zar to nisu bila stvarno prava djeca?
A: Da. Šta misliš kako npr. jeleni gledaju na vas?
Q: (L) Pa dobro, jasno mi je šta hoćete da kažete. To sam već shvatila. Hoću da kažem, goveda i pilići bi vjerovatno na isti način gledali nas.
A: I bubašvabe, takođe.
Q: (L) da li je to bio razlog zašto sam noć prije seanse sa Ruth sanjala mrave koje sam mogla zgaziti, ali iz nekog razloga nisam htjela da oduzmem život, čak ni jednom jedinom mravu?
A: Da.
Q: (L) Da li me je taj san pripremao na ono što ću iskusiti u onoj seansi?
A: Da.
Q: (L) Dobro, šta mi možemo učiniti u vezi tih dijelova naše esencije? Hoću da kažem, ne sviđa mi se sama pomisao da tamo negdje duboko u meni postoji neki predator. Ja bih željela da se oslobodim toga ili bar da transformišem tog predatora u sebi.
A: Sačekaj, pa ćeš vidjeti.
Q: (L) pa dobro, da li ću ja morati da se sjetim sebe, kako sam činila sve te stvari, kako bih mogla razumjeti suštinu svega toga?
A: Da.
Q: (L) Da li će mi se sve to dogoditi, da li će se neka sjećanja u vezi s tim početi da pojavljuju?
A: Da.
Q: (L) Pa dobro, jedva sam uspjela da podnesem onu situaciju kada sam se suočila s tim stvarima kod nekog drugog, kako ću uspjeti da podnesem kada se bude radilo o mom slučaju?
A: Ti ćeš to podnjeti.
Q: (L) Da li je to nešto s čim ćemo se svi mi morati susresti?
A: Svi koji su podobni. Kandidati za 4-ti denzitet.
Sljedeće veče ponovo sam se vratila na istu temu:
12-10-94
Q: (L) Da li su to ikada bila i na ikakav nain fizička bića na ovoj planeti koju mi naseljavamo u ovoj tački vremena-prostora, u ovom momentu. ere these in any way physical beings on the earth we occupy in space/time?
A: Ne.
Q: (L) Znači, sve to se događalo u jednom takozvanom alternativnom realitetu?
A: I još uvijek se događa.
Q: (L) Znači, u jednoj alternativnoj oblasti postojanja, Ruth je bogomoljaka koja jede malu djecu?
A: Isti slučaj je i sa tobom. I sa svim ostalima.
Q: (L) Da li ti drugi aspekti naših bića dolaze na zemlju kao dio ukrštanja graničnika oblasti postojanja? (talas, prim prev.)
A: Da.
Q: (L) Da li ćemo svi mi morati da se suočimo s tim aspektima nas samih, kao nekih drugih bića?
A: Da.
Q: (L) Da li postoje neki dijelovi nas samih u drugim oblastima postojanja koji rade neke druge stvari u ovom momentu?
A: Da.
Q: (L) I kako će se odraziti to ukrštavanje oblasti postojanja (nailaskom talasa, prim.prev.) na sve to?
A: Stopiće se (oni s nama, prim. prev.)
Q: (L) Da li bi mi trebali da radimo nešto na samim sebi, nešto uz pomoć hipnoze, kako bi primakli ta bića bliže sebi i po malo se privikavali na tako nešto?
A: To će se dogoditi nehotično. Biće slično termonuklearnoj eksploziji. Pogledajte šemu. Orion, Pleiades, Arcturas, Cassiopaea; provjerite razdaljinu od planete Zemlje; provjerite lokaciju talasa uz pomoć referenci sa zemlje vremena prostora. To ćete sami morati da otkrijete. Uporedite reference kanaliziranih poruka, datume kada su pisane i lokacije. Mi smo tamo gdje jesmo. Uporedite reference, vrijeme i razdaljinu.
Q: (L) Koje knjige treba da provjerimo?
A: Bilo koju zvjezdanu mapu i Marciniak (radi se o knjizi Barbare Marciniak, Bringers of the Dawn, čiji se prijevod može naći ovdje - prim. prev.) Arcturas Channel, Orion literaturu i Nas. Mi vam se javljamo sa “vrha” talasa. I gdje smo mi sada?
Q: (L) Vi se javljate sa vrha tog talasa?
A: Da.
Q: (L) U jednoj drugoj seansi rekli ste nam da ste 6 hiljada milja...
A: Otvor za transmisiju. Koliko daleko je Cassiopaea?
Q: (L) Da li moramo da znamo tačnu razdaljinu?
A: Otprilike će biti dovoljno.
Q: (L) Znači, kada nađemo te razdaljine, generalno, …I da li svaka od tih grupa zvijezda predstavlja jedno generalno područje tog talasa?
A: Svaka predstavlja jedan lokator u vremenu prostoru. Vi bi mogli prosuditi brzinu i ETA uz pomoć upoređivanja datuma i onih naših poruka.
Q: (L) razumjela sam! Hoćete da kažete da ste VI bili oni Arkturijanci, Plejadanci, a sada ste “Kasiopejci”, jer vi ste ono “gdje se nalazite! Vi putujete uz pomoć tog talasa. Da li je taj talas jedna ravna linija koja povezuje sva ta sazviježđa?
A: Ciklična ruta.
Q: (L) Tako, liči na spiralu?
A: Da.
Q: (L) Znači mi možemo napraviti jednu mapu i na njoj to sve ucrtati?
A: Da.
Q: (L) Kada se javljamo sa Oriona mi smo “Orionci.” Kada se javljamo sa Plejada, mi smo “Plejadanci,” itd.
Q: (L) Znači, sve ove kanalizirane knjige koje ste vi pomenuli, u suštini dolaze iz istog izvora, samo kroz različite kanale, s kojima su se oni uspjeli povezati zbog njihovih različitih pozicija u vremenu prostoru I nivoa pripreme tih kanala, da li je to tačno?
A: Otprilike. Mi smo vam dali lokaciju vrha Talasa. Mi smo od tamo gdje se nalazimo i odakle se javljamo. Razumijete li? Mi smo tamo gdje jesmo.
Q: (T) Znači, vi u stvari, niste pravi Kasiopejci sa sazviježđa Kasiopeja?
A: Mi smo Privremeni (transient, prim.prev.) Putnici. Kada ovaj Talas stigne na zemlju, mi ćemo se stopiti s vama.
Q: (L) Kada ste stigli do Oriona, da li ste se spojili s Orioncima?
A: Nije ista frekvencija za ukrštanje ovog graničnika oblasti postojanja.
Q: (L) kakav je efekat imao taj talas na područje Oriona?
A: Nikakav. Već je na nivou 4-tog denziteta.
Q: (L) Odakle je taj talas proistiće?
A: Ne proistiće.
Q: (L) Da li on to neprestano kruži ovim univerzumom?
A: Otprilike.
Q: (T) Okay, vi se vozite na vrhu tog talasa u 6-tom denzitetu, da li je to tačno?
A: Da. Mi smo vi u 6-tom denzitetu.
Q: (L) Da li ste vi altrnativni aspekti nas samih, koji se produžuju u više denzitete?
A: S vaše referentne tačke vremena-prostora, mi smo vi u budućnosti.
Q: (L) Vi onda niste ni u kom slučaju one bogomoljke ili ona čudna mravlja stvorenja, ili možda jeste?
A: Da i ne.
Q: (T) Vi ste samo jedan drugi dio nas? Vi, mi, lizardi, grays-i, drveće…
A: Mi smo vaše cjelokupno biće, kada ste vi/mi u 6-tom denzitetu.
Q: (T) Znači, mi radimo na tome da postanemo Vi? Vi ste mi?
A: Da.
Q: (T) Znači, kada mi pređemo u 4-ti denzitet i kada postanemo cjelokupni, sa samim sobom, mi ćemo upoznati i vas, bar za neko kratko vrijeme?
A: Nećete postati cjelokupni u 4D. U 4D bićete samo bliže toj svojoj cjelokupnosti.
Q: (L) Kada je Maryann bila pod hipnozom, rekla je kako vidi jednu cijelu flotu svemirskih brodova kako “surfuju” na tom talasu i to joj je dosta iznerviralo. Ona je imala osjećaj da je taj talas nešto strašno, i da će se dogoditi neka vrsta invazije zajedno s njim. Da li ste to bili vi i taj vaš talas o kome je ona pričala?
A: Talas je transportno sredstvo.
Q: (L) Da li on služi kao transportno sredstvo i za mnoga druga bića?
A: Da.
Q: (L) Da li vi dolazite da izvršite invaziju na nas?
A: Ne, nego da se spojimo s vama.
Q: (L) Da li neki drugi dolaze da bi izvršili invanziju na nas?
A: Da. Na talasu je velika “gužva."
Q: (T) Znači, svi oni tamo, iz cijelog ovog univerzuma, koji žele da uzmu učešća u toj avanturi na našoj planeti, nalaze se sada tamo na tom talasu.
A: Na graničniku oblasti postojanja.
Ovo nas je nagnalo na pomisao da bi ovaj slučaj u vezi tog “Talasa” moglo biti nešto fantastičnije od svega, što bi uopšte mogli zamisliti.
Nakon sedam dana dobili smo poruku sa još jednim komentarom u vezi tog talasa:
12-17-94
A: Uvijek "Saradnja." (“Networking”, prim.prev.) Saradnja-networking je 4D OPD koncept koji utiće u 3-ći denzitet s predstojećim ukrštanjem oblasti postojanja. Dolazi sa 4-tog nivoa denziteta zbog uticaja tog talasa. (izmjena informacija uz pomoć interneta? – prim. prev.)
Uputili smo i jedno pitanje u vezi određivanja lokacije talasa i ETA:
12-31-94
Q: (T) Zadnji put ste nam dali neke informacije kako bi mogli izračunati vrijeme kada će talas stići do naše planete. Ja sam uspio da iskalkulišem četiri razdaljine, ali se kod dvije radilo o galaksijama. Te razdaljine nisam mogao da kalkulišem.
A: Provjeri treću i najudaljeniju zvijezdu u sazviježđu Kasiopeja i srednju zvijezdu u “pojasu” Oriona, najbližu zvijezdu iz sazviježđa Lav.

Izvor: Galaksija.com


Dodato posle 2 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

Peti deo:

Sedam dana kasnije dogodio se i jedan čudan događaj. Prvi nagovještaj tome bilo je kada sam se probudila usred noći ubjeđena da sam čula neku jaku buku, mada nisam mogla ništa čuti. Vratila sam se nazad na spavanje a sutradan ujutro kćerka mi je rekla kako je primjetila da se nešto čudno događalo prethodne noći, upravo u isto vrijeme kada sam se ja probudila. Pitanje koje mi je postavila bilo je: "Mama, da li si ikada bila u stanju da vidiš zatvorenih očiju?" U stvari, meni se to redovno događalo prije nego što bih imala jedno vantjelesno opažanje, međutim, nisam htjela da je uznemiravam takvim stvarima, međutim, bila sam pomalo uznemirena što se slične stvari događaju mom petnaestogodišnjem djetetu. Ona je bila svjesna prisustva neke vrste "bića" u svojoj sobi koje je prema njenom opisu bilo “malo i sa piskavim glasom.."
Nešto kasnije, nazvao me je jedan prijatelj i počeo da priča o zvuku kojeg je čuo prethodne noći, kao i čudnim efektima koji su uslijedili nakon toga. To veče, kada su T & J došli da održimo seansu, bili su puni utisaka o glasnoj buci koja je prethodne noći probudila J kao i oca od T. Stvar je bila veoma neobična tako da se dugo vremena provelo razgovarajući na tu temu. Tako se desilo da smo upitali Kasiopejce o tome, i tom prilikom smo dobili još neke informacije na temu Talasa.
01-07-95
Q: (L) Večeras imamo par interesantnih pitanja. Prva stvar koja nam je na pameti su ona čudna dešavanja prošle noći. Nešto veoma glasno se čulo. O čemu se u stvari radilo?
A: Grom.
Q: (L) To mora onda da je bio neki nenormalno jak udar i kako se čini, mogao se čuti sa velike udaljenosti. Gdje je u stvari udarila munja?
A: Ćelija je bila uniformno raspoređena kroz cijeli region.
Q: (T) Znači, svi mi smo čuli taj udar samo zbog toga?
A: Ne. Svaka oblast je primila sličan EM profil, odatle pojava jednog posebno jakog naboja u svakoj zoni.
Q: (L) Šta je to EM profil?
A: Elektromagnetni.
Q: (L) Da li ima nešto posebno u vezi tog udara, s obzirom da se radilo o nečemu što do sada niko od nas doživjeo. Da li taj udar ima ikakve veze sa određenim aktivnostima u 4-tom denzitetu?
A: Da, kao i uvijek.
Q: (L) S obzirom da je to bio tako jak prasak, šta se to moralo dogoditi u 4D, da bi prouzrokovalo jednu takvu eksploziju?
A: Preklapanje denziteta, koje je trajalo otprilike 1.3 sekunde, po vašem načinu mjerenja vremena; tako ste i vi kompletno živjeli u četvrtom denzitetu oko 1.3 sekunde.
Q: (T) Znači to je bio taj značajan događaj koji smo mi trebali primjetiti?
A: Primjećivanje toga bilo je značajnije od samog događaja.
Q: (T) A šta bi se desilo da mi to nismo primjetili? Ja, u stvari, nisam to ni čuo, ali je J… čula. Znači, ipak je važno što smo svjesni da se nešto dogodilo...
A: Ti si to primjetio na jednom drugom nivou tvoje svijesti.
Q: (L) Da li je taj događaj imao išta zajedničko sa onim što je A… primjetila jutros, kada ju je probudilo neko šuškanje u njenoj sobi i neki piskav glas kojeg je čula kako je naziva njenim imenom?
A: Da. “Rezident” iz 4-tog denziteta.
Q: (L) O kavoj se vrsti “rezidenta” iz 4-tog denziteta tu radilo?
A: Tip Om.
Q: (L) Šta je to tip Om?
A: Bolje da ne znaš!
Q: (L) Ne, ja ipak hoću da znam. Ako nešto posjećuje moju kćerku u njenoj sobi, onda ja sigurno moram da znam ko ili šta je to.
A: Ko kaže da se to stalno događa?
Q: (T) Znači, to se desilo samo jednom?
A: Da.
Q: (V) Da li je razlog to što je A__ bila svjesna toga taj što je ona bila psihički otvorena za vrijeme svog sna?
A: Da.
Q: (V) Da li postoji nešto žto joj može pomoći kako bi kontrolisala tu svoju psihičku otvorenost kako bi se mogla zaštititi?
A: Zašto kontrolisati nešto što može biti od koristi? [...]
Q: (L) Da se vratimo nazad na one događaje jutros, kada mi je JW pričao o svom doživljaju ovog jutra, rekao mi je da kada je otvorio oči svjetlost mu se učinila žute boje... (V) I ja sam takođe primjetila tu promjenu boje... (J) Da li je to bilo u vezi s tim događajem?
A: Da.
Q: (J) Šta je dovelo do toga da svjetlost promjeni boju?
A: Ostaci efekata 4-tog denziteta.
Q: (L) Da li je to nešto što će se događati sve češće kako se krećemo prema 4-tom denzitetu?
A: Da.
Q: (L) Da li je to u vezi sa povećavanjem elektromagnetnog naboja u atmosferi? Ja pretpostavljam da je sve to dio tih promjena denziteta ...
A: Da.
Q: (L) Ako se radi o povećavanju elektro-magnetnog naboja u atmosferi, da li do toga dolazi usljed djelovanja tog talasa. Mi te efekte počinjemo da osjećamo sve više i više, da li je to usljed prisustva tog talasa ili njegovog približavanja?
A: To je nakupljanje, slično ranim efektima koji prethode nailasku morskog talasa.
Q: (T) Da li su ovi jaki vjetrovi, klimatske promjene i zemljotresi takođe u vezi s tim?
A: Da.
Q: (T) Da. 140 milja na sat je bila brzina vjetra u Sjevernoj Karolini a u Kaliforniji je brzina vjetra dostizala i 160 milja na sat. (L) Da, rekli su nam kako ćemo imati veoma čudno vrijeme. (T) Danas je u Japanu bio još jedan zemljotres. (V) Sylvia Brown je bila gost jednog šou programa I tamo je rekla kako će uskoro biti I jedan jači zemljotres na Aljasci…jedan veliki…šta nam možete reći u vezi toga?
A: Jedno od mnogih dešavanja u toku koncentrovanja talasa koje će trajati godinama, po vašem načinu mjerenja vremena.
Mi smo već svjesni činjenice da bi mnoge neprirodne stvari koje se događaju mogle biti posljedica “pomaljanja” 4-tog denziteta što je opet rezultat nailaska onog talasa. Htjeli smo da saznamo nešto više o tom događaju:
01-07-95
Q: (L) Rekli ste nam da će uskoro doći i do pojačanja aktivnosti NLO-a, da li je to tačno?
A: Pogodak!
Q: (L) Ja mislim da je to već počelo. Jedan momak je u Michigan-u snimio UFO u sred dana i to su prikazali na televiziji nekoliko puta. Čini mi se da ovaj put nisu bili podrugljivi sa svojim komentarima u vezi toga... (F) Jesu, bili su. Ja sam to gledao na channel 13 i mislim da su bili dosta podrugljivi. (L) Taj momak iz države Michigan, da li nam možete reći o čijoj se letjelici radilo?
A: To su bili Grays-i.
Q: (L) Da li će nam Grays-i dozvoliti da ih češće viđamo u 3-ćem denzitetu narednih godina?
A: Da. Sva ta dešavanja su u vezi onoga što vam je već poznato. Sve je to u vezi sa približavanjem nailazećeg talasa. Šta će biti druge pojedinosti svega toga, to još ostaje da se vidi.
Nedugo nakon toga, Susy i Barry Konicov, izdavači magazina Connecting Link, posjetili su me sa željom da i oni postave par pitanja Kasiopejcima. Barry je postavio par interesantnih pitanja u vezi s nekim od aspekata Talasa:
01-11-95
Q: (Susy) Zašto ste izabrali Laura and Fred to transmit this information?
A: Zato što imaju ispravna balansna polja.
Q: (Barry) Maitreya... Kakva je uloga te osobe danas u životu?
A: Igra značajnu ulogu u dezinformativnom procesu.
Q: (Barry) Da li je Benjamin Creme svjestan toga?
A: Ne.
Q: (Barry) Da li vanzemaljci usađuju misli u njegovu glavu?
A: Da.
Q: (Barry) Šta je cilj svega toga?
A: Izazivanje opšte konfuzije, odvraćanje pažnje, i obmana, tako da se zataška istinska realnost. Podrazumjeva se samo po sebi.
Q: (Barry) Da li to znači da ono što mi mislimo da je istinito, u suštini nije?
A: Otprilike tako.
Q: (Barry) To znači da vanzemaljci isture neku spektakularnu osobu koja treba da privuče našu pažnju, tako da mi ne možemo vidjeti istinu.
A: Sjećate li se onih upozorenja o lažnim prorocima u "pustinji."
Q: (Barry) Da li to znači da je Benjamin Creme jedna OPS osoba?
A: Da, indirektno.
Q: (Barry) Da li je on antihrist?
A: Ne. “Antihrist” nije jedna individua, nego konzorcijum.
Q: (Barry) Ko je taj Konzorcijum?
A: Taj pojam označava jedno veliku grupu individua.
Q: (Barry) Ljudska bića?
A: Da, ali i drugi.
Q: (Barry) Da li su to ljudi koji se neprestano inkarniraju iz jednog života u drugi i pri tome zadržavaju pamćenje kako da sprovedu u djelo jedan određeni plan?
A: Samo nekoliko njih koji su odabrani.
Q: (Barry) Da li će ovaj čaneling zauvijek ostati ovako primitivan, tj. jedno po jedno slovo, ili će se malo razviti u smislu neke brže metode pisanja ili tipkanja, ili u neki direktni svjesni ili nesvjesni čaneling?
A: Moguće je, međutim, ovakva metoda ima manje šanse za kontaminaciju materijala.
Q: (Barry) kakva je svrha tog kontakta?
A: Da vam pomognemo da nešto naučite, tako stičete znanje, tako stičete zaštitu, tako i napredujete.
Q: (Barry) Kakve Koristi imaju Kasiopejci od ovog kontakta?
A: Pomažući vama, mi se krećemo prema ispunjenju našeg sudbinskog zadatka, mi se tako krećemo u pravcu ispunjenja naše sudbinske unije s vama i svim ostalim, tako kompletiramo Veliki Ciklus.
Q: (Barry) Da li je to jedina mogućnost koja vam se prezentira ili je to najbolja mogućnost koju imate na raspolaganju?
A: Oboje.
Q: (Barry) Da li ste vi trenutno daleko od nas u smislu svjetlosnih godina?
A: Razdaljina je pojam 3-ćeg denziteta.
Q: (Barry) Svjetlosna godina je pojam koji važi samo u 3-ćem denzitetu?
A: Da.
Q: (Barry) Šta mislite pod tim kad kažete da putujete na tom talasu?
A: Putovanje na mislima.
Q: (Fred) Našim mislima ili vašim mislima?
A: Neispravan koncept.
Q: (L) Šta je ispravan koncept?
A: Sve što postoji, to su lekcije. Misli ujedinjavaju cijelu realnost koja postoji i sve one su podijeljene.
Q: (Susy) Vi putujete na talasu energije koja je stvorena od svih misaonih formi?
A: Misaone forme su sve što postoji!
Q: (Barry) Da li oni koji su OPS polariteta prihvataju mogućnost da bi OPD snage mogle pobijediti u ovoj trci ili konfliktu?
A: Ne, apsultno ne! U stvari, OPS ne mogu da zamisle “poraz,” međutim, oni instiktivno osjećaju sve veći i veći pritisak, a to je i razlog za metež do koga će uskoro doći.
Q: (Barry) Šta se događa s njima kada izgube, da li to znači da oni moraju ponovo da se vrate nazad i ponovo prođu cijeli evolutivni proces ispočetka, na drugom polaritetu?
A: Da.
Q: (Barry) Znači, primiče nam se nexus- na tačka?
A: Blizu. Kad kažemo "blizu" to znači da mislimo da je sam taj koncept “blizu” realnosti. Ne blizu u smislu vremena ili razdaljine.
Q: (Barry) Da li oni tada i sami dožive sav onaj bol kojeg su izazvali?
A: Ne, to je ono što se događa samo na 5-tom nivou denziteta.
Kada smo pitali Kasiopejce u vezi onih "Esentivnih Bića," Kasiopejci su nam tada dali jednu zagonetku u vezi onoga “Mi smo tamo gdje jesmo." Tada su nam takođe rekli "Mi smo vi iz budućnosti." Mi smo bili veoma radoznali u vezi toga, tako da smo pitali za pojašnjenje:
01-14-95
Q: (L) U jednoj od prošlih seansi rekli ste nam da ste vi mi iz budućnosti i da se sada krećete u našem pravcu kako bi se sjedinili s nama.
A: Da.
Q: (L) Prema našem načinu mjerenja vremena, koliko daleko u budućnosti se vi nalazite?
A: Neodređeno prema vašem načinu mjerenja vremena.
Q: (L) Da li to znači da u momentu kada taj talas stigne na zemlju, vi ćete se sjediniti s nama I tada postati mi iz budućnosti?
A: Ne, to nije ispravan koncept.
Q: (L) Rekli ste da će te se sjediniti s nama kada taj talas stigne na zemlju. Da li je to takođe u vezi s onim kad kažete da ste vi mi iz budućnosti?
A: Ne.
Q: (L) Znači, mi ovdje razgovaramo o dva različita događaja ili dvije različite tačke u vremenu prostoru, da li je to tačno?
A: Ne. Opet padate u iskušenje da aplicirate logiku 3-ćeg denziteta na realnost viših niva denziteta. Mi pokušavamo da pomognemo svima da napreduju.
Q: (L) Znači, tu ne razgovaramo o jednom te istom događaju...
A: Dobro, a šta je to “budućnost”?
Q: (L) Budućnost su događaji koji se simultano odvijaju, samo na različitim lokalitetima vremena/prostora, radi se samo o različitom fokusiranju svijesti, da li je to tačno?
A: Da, i onda ako je to istina, zašto onda pokušavate ovdje da primjenjujete linearno razmišljanje, vidite, mi se sjedinjujemo s vama sada!
Q: (L) Dobro. (T) Znači, ono što hoćete da kažete je to da kada stigne taj val, mi ćemo, ukoliko budemo za to spremni, preći u 4-ti denzitet ali se nećemo spojiti s vama u 6-tom denzitetu, nego ćemo doživjeti neku vrstu stapanja s vama u tom momentu zato što se sve tačke fokusa stapaju u momentu tranzicije iz jednog denziteta u drugi?
A: Djelomično tačno, a djelomično i nije.
Q: (J) Koji dio ovoga je tačan a koji nije? (T) Taj talas će prebaciti u 4-ti denzitet one od nas koji u tom momentu budu spremni za to, da li je taj dio tačan?
A: Otvoreno.
Q: (T) Koji dio je otvoren?
A: Ti si samo jedan kandidat za 4-ti denzitet.
Q: (T) Znači, iako smo mi kandidati za 4-ti denzitet, to ne mora da znači da ćemo uspjeti i da pređemo tamo, da li je to tačno?
A: Djelomično.
Q: (T) Kao kandidati za 4-ti denzitet, tj. svi oni koji jesu, kada taj talas dođe, ukoliko su dostigli vibracije određenih frekvencija, odnosno, ukoliko su se uzdigli do odgovarajućeg nivoa kako bi ih taj talas prihvatio, preći će u 4-ti denzitet, da li je ovo tačno?
A: Prilično blizu.
Q: (T) Dobro, kada oni koji budu prešli u 4-ti denzitet, u samom momentu tog prelaska, da li će oni doživjeti ono osjećanje sjedinjenosti sa Svim Što Jeste ili stopiti se sa svim denzitetima svog bića, u tom momentu, iako možda na kratko?
A: Za samo jedan skoro nemjerljiv trenutak, to je ono što neki nazivaju “prosvjetljenje”!
Q: (T) Ali, taj trenutak, zato što vrijeme ne postoji, može da bude stvarno samo jedan trenutak ali i eon, zavisno od toga kako to neka individua mjeri, mi možemo da osjetimo tu jednoću sa svim aspektima našeg bića?
A: To može da se čini kako traje “zauvijek."
Q: (L) Da li je to ono što neki nazivaju “ushićenje” ("rapture" – prim.prev.)?
A: Neki su pokušavali na takav način da opišu instiktivne misaone matrice.
Nekako baš u to vrijeme gledala sam jednu televizijsku emisiju koja se zvala "Brujanje u Taosu," a radilo se o onom zvuku koji liči na neko zujanje ili brujanje, kojeg stalno čuju u mjestu Taos, New Mexico, međutim, taj zvuk se može ćuti i na drugim mjestima, ali ga samo neki ljudi mogu da čuju, tj. ne svi, i oni ih izluđuje. Mnogo različitih teorija kruži u veuzi toga ali ni jedna ne objašnjava precizno očemu se radi.
01-21-95
Q: (L) Željela bih da znam šta je uzrok onog brujanja kojeg ljudi čuju širom ove države? Mnogi ljudi pričaju kako ih to zujanje dovodi do ludila. Odakle to potiče?
A: Pojačani EM talasi kao priprema za nailazeći talas.
Q: (L) Šta je izvor toga zvuka, odakle on tačno dolazi?
A: Kosmički.
Sljedeći izvod iz transkripta seansi sa Kasiopejcima donosi jednu interesantnu temu. Kasiopejci su sugerisali da postoji nešto kao “evolucija duše” i da se to odvija uz pomoć viših denziteta. Navodno, i duše mogu da “rastu”. Nakon eona provedenih kao stijenje i kamenje, one evoluiraju kako bi postale niže životne forme. Kasnije nakon određenog vremena kao ova ili ona vrsta životinje, one mogu da “diplomiraju” i tako postanu neka inteligentnija životinja koja je u nekoj vrsti interakcije sa ljudskim bićima. Nakon mnogobrojnih inkarnacija, kao i interakcija ovog tipa, one dalje napreduju i postaju “duše nižeg nivoa” ljudske vrste. Od te tačke, one nastavljaju sa svojim inkarnacijama kao ljudska bića, u 3-ćem denzitetu, sve dok ne dođu do one tačke kada bi trebali da “diplomiraju” i pređu u 4-ti denzitet.
03-04-95
Q: (J) Da li ima nekog značaja u tome što se jedna od naših mačaka često ponaša tako, kao da želi nešto da nam kaže?
A: Ne samo jedna od vaših mačaka, nego dvije, nalaze se veoma blizu tranziciji u 3-ći nivo denziteta.
Q: (T) Sabrina će, znač,i uskoro doživjeti promociju! (J) Šta će se dogoditi s njom kad upadne u 3-ći? Da li će i ona postati ljudsko biće?
A: Da.
Q: (J) Ohoo. (T) Kada se ona pojavi u 3D kao čovjek, da li će njeno mačije tijelo umrijeti?
A: Da. Hoćemo da kažemo, kod njene iduće inkarnacije, bez obzira gdje da se ona desi.
Q: (T) Dvije od naših mački su “kandidati” za 3-ći denzitet? One su “kandidati” za 3-ći denzitet, isto kao što smo i mi kandidati za 4-ti denzitet?
A: Upravo tako.
Q: (L) Da li to znači da i ljudi koji su kandidati za 4-ti denzitet, moraju da napuste svoje tijelo, da bi prešli u 4-ti denzitet?
A: Da, osim u slučaju ako se već nalaze u svom tijelu kada stigne talas.
Sav ovaj gore navedeni materijal govori o određenim aspektima Talasa. Mi počinjemo da shvatamo kako se tu radi o nekoj vrsti čudesnog Kosmičkog Događaja koji će imati uticaja na naše živote dosta dugo vremena. Međutim, ima toga i mnogo više…

Izvor: Galaksija.com
 
Poslednja izmena:
Top