Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Filozofija, religija, istorija, umetnost, enciklopedije, autobiografije

  • Začetnik teme Coiska
  • Datum pokretanja
frezfrez

frezfrez

#41
Гласник Етнографског музеја у Београду. Књига 19. - Београд, 1956.

2553240.jpg?t=20180613205600


Бранислав Русић. Старији обичаји код одређивања земљишних међа и око пољских радова у Кичевији
Босиљка Радовић. Гајење и обрада лана и конопље у нашем народу
Ђорђе Тешић. Ужарство у Србији
Никола Ч. Пантелић. O мушком гуњићу — јелеку
И. И. Патјехин. Функционална етнолошка школа у служби британског империјализма — Превео П. Ш. Влаховић
Бранислав Крстић. Играње, свирање и певање у народним песмама Јужних Словена
Петар Ш. Влаховић. Трагови авункулата у јужнословенској народној поезији
Новица Шаулић. Јанковић Стојан и травнички везир
Боривоје Маринковић. Гуслар Саво Матов Мартиновић о Вуковој смрти
Шефик Бешлагић. Ријетка врста надгробних споменика у кумановском крају
B. Cимић. Резање мермера у Студеници и Чемерном
Никола Ч. Пантелић. O надгробним споменицима и каменоресцима у Власотинцу и околини
Мирко Барјактаровић. Мишљења o терминима етнологија, етнографија и фолклор
Цв. Ђ. Поповић. Маријана Гушић: Тумач изложене грађе, Етнографски музеј-Загреб, 1955.
O. Mладеновић. Иван Иванчан: Народни плесови Хрватске 1, Загреб, 1956.
Мирко Барјактаровић. Растко Петровић: Африка, Београд, 1955
Сребрица Кнежевић. Етнографски музеј у Риму
Бранислав Русић. Рад на оснивању Југословенског одбора за етнолошки филм
Никола Ч. Пантелић. Изложба студената етнологије

Формат: ПДФ
Језик: ср, ћирилица

You need to like this in order to view this content.
 
frezfrez

frezfrez

#42
Гласник Етнографског музеја у Београду. Књига 20. - Београд, 1957.

2553251.jpg?t=20180613210009


Персида Томић. Бојење и шарање јаја
Љ. и Д. Јанковић. Трагом нашег најстаријег орског културног каслеђа
Шпиро Кулишић. Неколико података о обичају мираза у Боки Которској
Јеремија Митровић. Милан Ђ. Станић — „Драгачевски вук”, како издавати народне умотворине
Божидар Милић-Криводољанин. Функционални развитак куће и економских зграда у селу Јасици
Д-р Миленко С. Филиповић. Качкаваљ у Македонији и Србији
Стеван Тановић. Стари сеоски занати у околини Ђевђелије
Боривоје Дробњаковић. Белешке из Космајских села
Јован Трифуновски. Етнографске белешке из врањске котлине
Cт. M. Мијатовић. Етнографске забелешке из Левча, Темнића и Ресаве
M. Бубало-Кордунаш. Из времена огулинског Кордуна за време граничарске војне управе
M. Бубало-Кордунаш. Из живота слијепца Вилипа Комадине
П. Ацић, C. Милојевић. Риба у предању и симболици
Ђ. Тешић. Преглед стручног и научног рада у Етнографском музеју у
Београду 1936—1940 г. и Регистар XI — XV књ. Гласника Етнографског музеја
Бранислав Крстић. Прва упоредна студија о арбанашким и нашим народним песмама
Петар С. Влаховић. Рад Д-р Војислава С. Радовановића на етнологији
Статут Етнографског музеја HPC у Београду
Милица Бошковић-Матић. Библиографија за 1941—1944. годину

Формат: ПДФ
Језик: ср, ћирилица

You need to like this in order to view this content.
 
frezfrez

frezfrez

#43
Гласник Етнографског музеја у Београду. Књига 21. - Београд, 1958.

2553392.jpg?t=20180614005407


Јерина Шобић. Пиротско ћилимарство и његове везе са Истоком
Boјин Ивановић. Збирка ковчега Етнографскот музеја у Београду
Јелена Аранђеловић-Лазић. Народне торбе
Ђ. Тешић. Челенка — „Оковано перје”
Шефик Бешлагић. Стећци на Некуку код Стоца
Божидар Милић-Криводољанин. Технички развитак зграда у селу Јаоици, Срез крушевачки
Персида Томић. Црна грнчарија у Ђаковици
Персида Томић. Црепуљарство у селу Врњцима
Загорка Марковић. Печење катрана на Златибору
Бранко Плеше. Свадбени обичаји у Хрватском Загорју
Добрила Милојевић-Радовић. Обичаји о рођењу и одгоју деце y Поречу
Јован Туцаков. Трава од стра у сугестивној етномедицини
M. P. Барјактаровић. Подјела заједничке земље и кућевне својине
M. P. Барјактаровић. Неколико играчака ратничког типа из Горњег Полимља
Милан Јефтић. Одбрана од града у Поцерини
H. Ч. Пантелић. O медицини и берберском занату у Србији у првој половини ХIХ-ог века (Из необјављених успомена Нићифора Нинковића, берберина кнеза Милоша)
Арх. Иван М. Здравковић. Етнолошка грађа из Бијелог Поља и околине
M. C. Филиповић. Један „крстати барјак”
Новица Шаулић. Тужбалице
Стеван Роца. Из историјата Етнографског музеја у Сплиту
Ђ. Тешић. Један начин украшавања кућа у околини Лозовика
Сребрица Кнежевић. Жене ковачи
Јован Вукмановић. Фашинада
Загорка Марковић. Изложба „Пече на Словенском” у Етнографском музеју у Љубљани
Оливера Младеновић. М. Suštar : Slovenski Ijudski plesi Primorske II F. Mardit — M. Suštar : Slovenski ljudski plesi Koroške, Ljubljana, 1959
Оливера Младеновић. Zdenka Jelinkova : Tolčive tance, Gottwaldow 1959 .
М.Р. Барјактаровић. Регсу Harriison Fawcett : Kroz prašume Južne Amerike, Zagreb 1956.
M. P. Барјактаровић. Eva Lips : Knjiga o Indijancima, Zagreb 1959.
M. P. Барјактаровић. Cv. Popović, Z. Marković : Stočari, balije’’ kod Čapljine i Ljubiškog, Sarajevo 1955.
H. Пантелић. Народы Африки, Академии наук СССР, Москва 1954.
Н. Пантелић. Миленко С. Филиповић : Хас под Паштриком, Научно друштво НР
Босне и Херцеговине, Балканолошки институт књ. 2

Формат: ПДФ
Језик: ср, ћирилица

You need to like this in order to view this content.
 
frezfrez

frezfrez

#44
Гласник Етнографског музеја у Београду. Књига 22-23. - Београд, 1960
2553259.jpg?t=20180613210850
.

Персида Томић. О типовима грнчарског кола и керамике у Србији
Аница Петрушева. Прегаче из Скопске Блатије
Петар Ж. Петровић. Мотив људских очију код балканских Словена
Сребрица Кнежевић. Лик змије у народној уметности и традицији Југословена
Драгослав Девић. Сакупљачи наших народних песама Етнографски прилози
Д-р. Мирко Барјактаровић. Петрово село и живот његових становника
Д-р. Миленко Филиповић. Белешке о сеоској ношњи у Врањском Поморављу
Никола Пантелић. Пивнице – Пољане
Ђорђе Тешић. Тесак – справа за цеђење воска
Д-р. Јован Трифуноски. Цигани у Врањском Поморављу
Д-р. Јован Вукмановић. Крсно име у Перасту
Д-р. Мирко Барјактаровић. О гробљима и гробовима у Горњем Полимљу
Петар Ж. Петровић. Архивска грађа о народној ношњи
Душан Д. Масловарић. Утисци из Народног етнографског музеја у Софији
Д-р. Мирко Барјактаровић. Д-р. Јован Вукмановић: Паштровићи –антропогеографско-етнографска испитивања, Цетиње, 1960.
Д-р. Мирко Барјактаровић. Херодотова историја, Нови Сад, 1959.
Д-р. Петар Влаховић, Душан Дрљача Др. Вилко Новак : Словенска људска култура, Љубљана, 1960.
Никола Пантелић. Мирко Барјактаровић: Ругова и њено становништво – Српски етнографски зборник LXXIV, Београд, 1960.
Душан Дрљача. Инг. арх. Мирко Миличић : Непозната Далмација, студија о сеоској архитектури, Загреб, 1955.
Душан Дрљача. Стефана Георгиева-Стойкова : Огнището в Българския бит, София, 1956.
Драгослав Антонијевић. Научно дело др. Боривоја Дробњаковића
Оливера Младеновић. Даница С. Јанковић (1898-1960)
Љубица С. Јанковић. Библиографија радова Данице С. Јанковић
Персида Томић, Јерина Шобић. Босиљка Радовић (1903-1961)
Петар Костић. Библиографија радова Босиљке Радовић
Пресуда Окружног суда Петру Ж. Петровићу

Формат: ПДФ
Језик: ср, ћирилица


You need to like this in order to view this content.
 
frezfrez

frezfrez

#45
Гласник Етнографског музеја у Београду. Књига 24. - Београд, 1961

2553262.jpg?t=20180613211227


Шпиро Кулишић. Главни правци и нека основна теоријска питања у етнологији
Петар Ж. Петровић. Стари Влах
Јерина Шобић. Разматрања о шопској ношњи
Ангелина Крстева. Народни вез у Мариову
М. Р. Барјактаровић Један примјер сродства по куму у горњем Полимљу
Ђ. Тешић. Две дијадеме у Етнографском музеју у Београду
Петар Д. Шеровић. Прилози за проучавање народног живота у Боки Которској у XVIII вијеку
Шпиро Кулишић. Једно дјело о Баскима
Мирко Барјактаровић. Милан Влајинац: Речник наших старих мера — у току векова -1 св., пос. изд. САНУ, књ. 349, Београд 1962.
М. Р. Барјактаровић. Др Милисав Лутовац: Рожаје и Штавица, Насеља и порекло становништва, изд. САНУ, књ. 37, Београд 1960.
Петар Костић. Cultures and societes of Africa, etidet vith general interduction, commentaries and notes by Simon and Phoebe Ottenberg Random House, New York 1960.
Ђ. Тешић. C. Георгиева , Д. Бучински, Старото златарство във Враца, София 1959.
Душан Дрљача. К. Zawistowicz — Adamska, Technika Etnograficznych badan terenowych w šwietle doswiadczen ošrodka Lodzkiego, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lodzkiego”, Lodž 1956.
Петар Влаховић. Живот и рад др Ника Жупанића (1876—1961)
Р. Кајмаковић, П. Костић. Библиографија женидбених обичаја

Формат: ПДФ
Језик: ср, ћирилица


You need to like this in order to view this content.
 
frezfrez

frezfrez

#46
Гласник Етнографског музеја у Београду. Књига 25. - Београд, 1962

2553263.jpg?t=20180613211527


Етнолошка истраживања у Горњој Ресави
Персида Томић. Увод
Персида Томић. Опште напомене о привреди у горњој Ресави
Персида Томић. Сточарство
Душан Д. Масловарић. Земљорадња
Персида Томић. Домаћа радиност и занати
Персида Томић. Допунско привређивање
Никола Пантелић. Село и породица
Милица Бошковић-Матић. Народни обичаји
Свадбени обичаји
Погребни обичаји
Ђурђевдански обичаји
Крсно име–слава
In memoriam
Персида Томић. Јерина Шобић (1909— 1962)
Извештаји
Никола Пантелић. Летња пракса студената етнологије у Пољској
Извештај о раду Етнографског музеја НРС у периоду од 1. октобра 1961. године до 1. октобра 1962. године

Формат: ПДФ
Језик: ср, ћирилица


You need to like this in order to view this content.
 
frezfrez

frezfrez

#47
Гласник Етнографског музеја у Београду. Књига 26. - Београд, 1963

2553398.jpg?t=20180614020704


Чланци и расправе
Владимир Живанчевић. Пролегомена за материјалистичко проучавање религије
Владимир Живанчевић. Волос – Велес, словенско божанство териоморфног порекла
Петар Костић. Разлике у новогодишњим обичајима у областима косовско-ресавског и млађег херцеговачког говора
Мирослав Драшкић. Прилог проблему типологије народних ношњи у СР Србији
Јелена Аранђеловић–Лазић. Ношња Влаха Унгуреана крајем XIX и почетком XX века
Петар Ж. Петровић. Шумадија
Д-р. Владимир Јаковљевић. Културно-антрополошко проучавање у афричкој Гвинеји
Мањи прилози
Д-р. Слободан Зечевић. Десна и лева страна у српском народном веровању
М. Р. Барјактаровић. Штап и његове улоге у животу наших људи
Сребрица Кнежевић. Пољске вићинанке
Музејске збирке
Ђ. Тешић. Народни накит XIX века према збирци Етнографског музеја у Београду
Ј. Мадлић. Конзервација старих пушака у Војном музеју ЈНА
Архивска грађа
Марија Црнић. Прћија по документима из херцегновског архива у XVIII веку
Осврти-прикази
Душан Дрљача. Будући етнопарк на Златибору
Душан Дрљача. Основнгле задачи советскои зтнографии в свете на решении XXII свезда КПСС
М. Р. Барјактаровић. Народне ношње у Босни и Херцеговини, Сарајево 1963.
М. Р. Барјактаровић. Васил Маринов : Принос към изучаването на произхода, бита и културата на Саракачаните в България, БАН, София 1963.
Н. Пантелић. Heinrih Schiffers : Африка, Загреб 1962
Војин М. Ивановић. Др Марк Краснићи : Савремене друштвено-географске промене на Косову и Метохији
Извештаји
Извештај о раду Етнографског музеја СРС у Београду за 1963. годину

Формат: ПДФ
Језик: ср, ћирилица


You need to like this in order to view this content.
 
Lady Ora

Lady Ora

Član
#49
Danilo Vulović (prir.), Knjažeska kancelarija, knjiga prva: Nahija Požeška 1815-1839, Državna arhiva N. R. Srbije, Beograd 1953.

Kod:
http://www.4shared.com/office/DTngT8cuce/Vulovi_Danilo__prir__1953_-_Kn.html
Knjiga predstavlja izdanje više od 500 dokumenata iz Knjažeske kancelarije Miloša Obrenovića vezanih za Požešku nahiju, transkribovanih na Vukovu ćirilicu. Pored samog teksta dokumenata, knjiga sadrži i predgovor, beleške o značajnijim ličnostima iz tog perioda i detaljan registar ličnosti, mesta i ustanova. Ovo je prva u nizu knjiga u kojima se objavljuju značajni materijali iz perioda Miloševe prve vladavine.

PDF
srpski, ćirilica
 

Top