Šta je novo?

Fiksni troškovi za predvidljivost poslovanja

Učlanjen(a)
07.02.2010
Poruka
14.864
Fiksni troškovi za predvidljivost poslovanjaIzvor:
B92.netJedna od definicija preduzetnika kaže da je to osoba koja je spremna da preuzme rizike koje nosi samostalno poslovanje. U otvorenoj tržišnoj utakmici oni su raznorodni, ali svi imaju zajedničku karakteristiku da ih nije moguće precizno predvideti.


troskovi.jpg
Zato je svaka mogućnost da se neki rizik smanji, direktan podsticaj razvoju poslovanja i jedno pitanje manje koje preduzetnik sebi mora da postavlja svakodnevno. To je najizraženije kod dugoročnih planova, poput planiranja investicije u proizvodne pogone, opremu ili mašine.

One najčešće predstavljaju značajan trošak, a jednom kada se realizuju, potrebno je da prođe izvesno vreme da počnu da vraćaju uloženo. Dugi rok nosi i veliki broj nepredvidivih okolnosti.

Kada je o finansiranju reč, da bi se obezbedila niža kamatna stopa i manja ukupna cena investicije, najčešće je izbor indeksirani kredit. Međutim, kamatna stopa kredita duže ročnosti je obično vezana za neku referentnu kamatnu stopu, najčešće Euribor, čije se kretanje ne može predvideti.

Fiksna kamatna stopa za indeksirane kredite nudi rešenje za taj problem. Kredit ročnosti do sedam godina sa fiksnom kamatnom stopom je novina na našem tržištu koju je uvela ProCredit banka.

Razvijen je iz kreditne linije Evropske investicione banke (EIB) , a omogućava upravo stabilnost, odnosno precizno planiranje i kontrolu troškova tokom celog perioda otplate i povoljnu stopu.

Odobrava se bez troškova obrade, a obuhvata i mogućnost grejs perioda, što preduzetniku omogućava da sa otplatom cele rate krene onda kada nova oprema i sredstva već počnu da donose prihode. Pored toga, u ProCredit banci nema troškova monitoringa tokom perioda otplate.

Ovakvim kreditom se obezbeđuju promišljene investicije u proizvodne mašine, opremu i vozni park koje vode ka boljoj konkurentnosti privrednika. To rešava jedan od najvećih izazova u poslovanju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u aktuelnim tržišnim uslovima.

 
Top