Šta je novo?
Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
DržavaDržava je politička ustanova čiji je osnovni zadatak da zaštiti postojeći poredak. Najvažnija politička ustanova. Elementi države:
- stanovništvo
- teritorija
- suverena javna vlast (najviša i jedina)

Suverenost vlasti daje stanovništvo (legalitet).
Legalitet (zakonitost) da li vlast sprovodi vlast po zakonima.
Medjunarodni plovni put ne pripada nikome.

Okrnjena država“ je kada postoje dve vlasti, jedan deo ne prihvata zvaničnu vlast, nisu rešena pitanja etničkih zajednica, problem suverenosti.

Vrste država
Istorijski tipovi:
- robovlasnička
- feudalna
- kapitalistička
- socijalistička

Po obliku vladavine:
- republika
- monarhija

Karakteristike političkih odnosa:
- demokratska
- autokratska

Diktatura može biti:
- prosta, pojedinac vlada uz pomoć sile, vojske i policije.
- Cezaristička, vladar vlada izmanipulisanim masama,
- Totalitarna, vlast jednog čoveka. Država u kojoj postoji jednopartijski sistem (fašizam, komunizam).
Državni centralizam, država odredjuje sve u ekonomiji.
Aparat prinude ima važnu ulogu. Tajna policija prati dugotrajno gradjane koji se suprotstavljaju vlasti. Gradjani se dele na one koji prihvataju i oni koji se suprotstvaljaju vlasti. Nema slobode.

Sastav država:
- proste
- složene, federacije i konfederacije.

Pojam prava: skup pisanih propisa kojima država odredjuje poredak i odnose izmedju ljudi.
Pravo ima klasni karakter. Norme, sankcije.
Birokratija, prateći sloj ljudi koji rade različite administrativne poslove u državnim institucijama (biro – kancelarija, kratein – vladavina). Vladavina administracije. Ima tendenciju da se stalno uvećava, širi. Porezi, takse, naplate – povećanje budžeta. Zbog bitnih informacija imaju veliku moć (npr. menjanje kursa).
„Država u državi“ – mogu da ugroze vlast. Kontrolori kontrolišu birokrate.
Parkinsov zakon birokratije. Svaka država mora da vodi računa kako se ne bi dovelo u pitanje funckionisanje cele države, jer se veliki deo troši na njihove plate. Danas postoji više zaposlenih nego što je potrebno.
Marks: birokratija je privilegovan sloj u društvu i svaka država treba da smanji birokratiju.
Veber: svaka moderna država mora da ima birokratski sloj, potrebni su joj stručnjaci koji će dobro obavljati funkcije (idealan tip birokratije).

 
Poslednja izmena:
Top